CZ EN

Švýcarsko nám poskytne podporu více než dvě miliardy korun

* Dotace z EU nejsou jedinými evropskými prostředky, které proudí do ČR. Další čerpáme například na základě Programu švýcarsko-české spolupráce. Proč vůbec Švýcarská konfederace posílá do naší země nějaké peníze?

Zjednodušeně řečeno, Švýcarsko není členem Evropské unie, nicméně využívá smluvních výhod EU, a proto se s Unií dohodlo, že poskytne podporu novým členským státům. S novými členskými státy podepsalo dohody o financování rozvojových projektů, které si kladou za cíl přispět ke snížení sociálních a hospodářských rozdílů. A to nejen mezi starými a novými členskými státy, ale také v rámci regionů jednotlivých nových členských států. Tuto podporu samozřejmě vítáme a velmi si jí ceníme.


* V rámci programu nám Švýcaři zatím poslali zhruba tři milióny franků. Jaká bude celková výše jejich podpory?

V rámci programu celkem obdržíme grant asi 110 miliónů švýcarských franků, což představuje více než dvě miliardy korun. Podařilo se nám zajistit 100 % prostředků programu. Tyto prostředky budou postupně propláceny až do června 2017, do kdy skončí i realizace vybraných projektů.


* Na jaké projekty švýcarské peníze půjdou?

Z programu je stále možno žádat o granty z Fondu Partnerství, Blokového grantu-Fondu pro nestátní neziskové organizace a z Fondu na stipendia SciexNMS. K těmto stále otevřeným fondům přibydou ještě dva nové programy, program Inostart a program Zdraví. Seznam všech konkrétních projektů máme zveřejněn na svých internetových stránkách, každý se může podívat nawww.swiss-contribution.cz. Prostředky budou směřovat zejména do oblasti dopravní infrastruktury, životního prostředí, sociální péče či do podpory podnikání.


* Kdo tyto projekty schvaluje?

Poslední slovo má vždy švýcarská strana. Do přípravy a monitoringu programu je zapojeno Velvyslanectví Švýcarské konfederace a dvě švýcarská ministerstva. Na výběru se také podílí české ministerstvo financí, které je zodpovědné za celkovou koordinaci programu, dále pak jednotlivá ministerstva, která zprostředkovávají podporu konkrétním příjemcům grantů.


* Mohl byste jmenovat konkrétní projekty?

Je jich opravdu hodně, tak vyjmenuji jen některé. V oblasti dopravní infrastruktury je to třeba výstavba trolejbusové trati v Ostravě, dopravního terminálu v Berouně a Uherském Brodu. V oblasti sociální péče podporujeme neziskový sektor, např. financujeme rekonstrukce Domovů pro seniory v Opavě a ve Vsetíně. Zhruba 12 % z celkové výše grantů bude směrováno na zkvalitnění vybavení a činnosti Policie ČR. Již od roku 2009 funguje i Fond na stipendia pro doktorandy a postdoktorandy na jejich výzkumné pobyty ve Švýcarsku.


* Zmínil jste i program na podporu podnikání. Ten se bude konkrétně týkat čeho?

Jedná se o projekt Inostart, který se zaměřuje na podporu začínajících malých a středních podnikatelů, a to v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Právě začínající drobní podnikatelé mají často problém získat úvěr u běžných komerčních bank, proto podpora spočívá ve zvýhodněných úvěrech, zárukách a poradenství prostřednictvím státní Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.