CZ EN

Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem v nedělní Partii dne 28. října 2012

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Dobrý den. Česká politika je čím dál tím méně srozumitelná. Na konci října ještě není jasné, jaké se budou v příštím roce platit daně. Ministr financí pro jistotu stáhnul ze sněmovny rozpočet na příští rok, protože vlastně neví, na jakých číslech ho postavit. Čeká, jak poslanci rozhodnou, podle vlády stabilizačním, podle opozice zdražovacím balíčku. Právě o stabilizaci a zdražování bude i dnešní Partie. Ve studiu vítám ministra financí Miroslava Kalouska. Dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Dobrý den, hezkou neděli.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Pane ministře financí, váš odhad, jaká bude daň z přidané hodnoty od ledna?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
To, co říkáte, je velmi nemilé, my jsme skutečně byli přesvědčeni, že v létě bude naprosto, bude naprosto zřejmé, jaké budou schváleny všechny kroky na výdajové i příjmové straně rozpočtu, a oni také schváleny byly, jak na výdajové straně, kde jsme šetřili zhruba 70 procent toho potřebného objemu, tak na té příjmové, to prošlo všechno Poslaneckou sněmovnou, a ten problém začal v ODS, pravděpodobně s tím, že se blíží jejich kongres a se snahou nějak změnit jejich vnitrostranickou situaci, tím, že ten poslední kro ten příjmový balíček schválen nebyl. Tady, a začaly být zpochybňovány i další vládní priority, ať už jsou to penzijní reformy, zákony související s penzijní reformou, otázka církevních restitucí, což nepochybně také byla vládní priorita a prošlo to Poslaneckou sněmovnou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Promiňte, co to znamená, to znamená, že koaliční dohody neexistuje většinová vláda nebo co tady tak děje?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Tak evidentně, evidentně jeden z koaličních partnerů, a já teď prosím, abych, já to nechci vyčítat té většině, která tu dohodu drží, ale prostě podíváme-li se na to jako na subjekt, tak jeden z koaličních partnerů, tedy ODS, má zásadní problém dodržet své závazky, které byly uzavřeny, pokud ty závazky nebude schopen dodržet, tak je evidentní, že ta vláda nemá většinu, pokud ta vláda nemá většinu, byla by to jenom udržovací vláda, která by určitě neprospívala a nemá cenu v ní pokračovat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
A nezaděláváte si na ty problémy tak trochu sami, ve chvíli, kdy nejprve schválíte sjednocení DPH v roce 2013 na těch 17,5 procenta, pak během několika měsíců vláda změní názor a navrhuje naopak úpravy, úpravy těch stávajících sazeb, to znamená, té nižší a vyšší?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Povšimněte si těch turbulencí, kterými prochází ekonomický vývoj v Evropě. Povšimněte si toho, že všechny vlády, nejenom my, musely poměrně rychle sáhnout k mimořádným opatřením a parametrickým změnám. My někdy si pleteme reformy a parametrické změny, zásadní reformní kroky tahle vláda prosadila v Poslanecké sněmovně, ať už to bylo jednotné inkasní místo, otázky změny zdravotního pojištění, penzijní reformu, prosadila v roce 2011 a počítala s nějakým scénářem vývoje ekonomiky. Ten se výrazným způsobem změnil. A abychom dodrželi tu úspornou fiskální strategii, tu, to postupné snižování deficitu, museli jsme přistoupit k parametrickým změnám, to znamená, i k tak nepopulárním krokům, jako zpomalení valorizace důchodů v prvním pilíři, na straně jedné. A mírné navýšení nepřímých daní na straně druhé, ani jedno ani druhé nejsou reformy. To jsou prostě jenom parametrické změny, které mají zajistit, abychom dál nežili nad poměry a udržovali vyrovnané veřejné rozpočty.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
A vy tedy říkáte, že ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Tedy zdravé veřejné rozpočty, ne vyrovnané.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Do vyrovnaného to má pořád ještě asi 100 miliard daleko, pokud se nepletu. Tedy říkáte, že ty, to co nazýváte parametrickými změnami, v tuhle chvíli například zvýšení nebo návrh zvýšit DPH o jedno procento v obou dvou sazbách, že to je tedy reakce na tu turbulentní situaci, která ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Nepochybně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
A není to tak, že vlády současně tedy těmi, řekněme, cukavými reakcemi přispívají k těm turbulencím.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já se nedomnívám. Já si ani nemyslím, že to jsou cukavé reakce. Bylo to oznámeno dostatečně dopředu, ano, ekonomika nemá ráda rychlé nárazy a překvapivé zprávy, bylo to oznámeno dostatečně dopředu, bylo to oznámeno letos na jaře s jasným výhledem s jasnou střednědobou fiskální strategií. To, co je cukavá reakce, je překvapivá reakce Poslanecké sněmovny, která to nejprve v létě schválila, a najednou říká ne, my už to schválit nechceme, aniž se mezitím cokoliv změnilo. My jsme museli reagovat na změnu situace. Na co reagovalo těch 6 poslanců, mezi červnem a říjnem, to se můžeme pouze domýšlet a myslíme si všichni, že je nám to zcela jasné, jim nezáleží na daňové legislativě, jim záleží na tom, aby oslabili nebo dokonce odstranil svého předsedu strany, ale to je také náš společný předseda vláda, takže s tím stojí a padá existence vlády.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Pojďme tedy k té situaci, která teď ve sněmovně je, kde těch variant, jak může daňový systém v příštím roce vypadat, je celá řada, pokud by nic neprošlo, tak platí tedy těch 17,5 procenta, předpokládám, stejná, stejná sazba, vláda navrhuje, stále ještě navrhuje 15 a 21 procent zvýšení na jeden rok.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Vláda nenavrhuje nic jiného, než to, co já jsem předložil Poslanecké sněmovně. Sice bylo avizováno, že možná koaliční partner přijde s návrhem nějaké změny, a my jsme říkali, dobře, přijde-li koaliční partner s návrhem nějaké změny, můžeme o ní jednat, byť ten prostor je minimální, ale problém je, že ani ODS uvnitř sama sebe se není schopna zatím dohodnout na žádném jednotném stanovisku, to znamená, nám žádný návrh předložen nebyl, já jako předkladatel to musím vnímat tak, že platí ten vládní návrh, s kterým vláda spojila svoji důvěru a žádný pozměňující návrh zatím domluven nebyl. A já si ani nemyslím, že bude.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Takže vy v tuhle chvíli nevíte, co váš koaliční partner navrhuje, jestli vůbec něco navrhuje, jestli má jednotný názor.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ano, samozřejmě, on nic zatím nenavrhl a já ani nevím, jestli navrhne, dost o tom pochybuji, se přiznám.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Nicméně těch návrhů, které nejsou přímo za ODS, ale za jednotlivé skupiny poslanců, je ve sněmovně celkem hodně, jeden z nich počítá se zachováním té 14 a 20-procentní sazby, pak jsme slyšeli 15 a 20.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ze všech těch pozměňujících návrhů, které padly za předpokladu, že budou souhlasit i ostatní vedení koaličních stran, se domnívám, že je možné podpořit ten návrh týkající se příspěvku na bydlení ve vztahu k osamělým důchodcům, takový návrh tam padl, pracovali na něm i poslankyně Langšádlová, tuším, také poslankyně Kohoutová, a já osobně bych sám takovému pozměňujícímu návrhu příliš nebránil, pokud by s ním souhlasila celá koalice. Všechno ostatní jsou návrhy, které zatím nutně musím říct, že jsou prostě nepřijatelné, protože jdou proti vládní strategii, proti vládnímu návrhu, ale kdyby, kdyby se pro vládu zcela zásadní ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Tu vládu myslíte koho, vláda má papírově ve sněmovně nějaké množství poslanců a je evidentní, že ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Vládu myslím jako instituci, pane redaktore, která má svoji promyšlenou finanční strategii, koneckonců ta finanční strategie je významně odměňována svojí úspěšností na finančních trzích, suverenitou České republiky, cenou, za kterou je nám půjčováno na naší ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Jenom ti voliči to nechápou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
No jo, ale ti voliči, když budou muset platit o několik desítek miliard větší úroky, tak to potom bohužel až potom pochopí na dopadech na své vlastní životní úrovni, ale s touhle promyšlenou strategií samozřejmě ten návrh je spojen, to znamená, pro vládu je ten návrh důležitý. Důležitý do té míry, že s ním spojila také svoji důvěru.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Ano, tomu rozumím, ale sněmovna nebude velmi pravděpodobně hlasovat přesně o tom návrhu, který jste tam dali, logicky nemůže, ve druhém čtení bude schvalovat jednotlivé změny, které předložili poslanci, a vy tedy říkáte, že si myslíte, že většina sněmovny odmítne všechny změny, které by šly proti tomu, co vláda předložila.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Má-li vláda většinu, a má-li smysl, aby vládla, tak ty pozměňující návrhy odmítne, pokud mezitím nedojde k nějaké koaliční dohodě, já ty dveře nechci úplně přivřít, je možné, že ještě vedení ODS přijde s nějakými návrhy, pak tedy budeme jednat, ale já o tom dost pochybuji. Pokud tedy nedojde k žádné koaliční dohodě, o které já pochybuji, ale nechci jí zatím zcela vyloučit, pak bude takzvané hlasování nadivoko. A pak má-li vláda většinu, tak samozřejmě všechny tyto pozměňující návrhy nebudou přijaty. Za předpokladu, že by byly přijaty, tak budou přijaty nějakou novou zvláštní koalicí, kterou bude tvořit opozice a několik poslanců ODS, pak se stane to, co se může stát s každým zákonem, existuje pro to takový bonmot, že je řada zákonů, který vcházejí jako koně do Poslanecké sněmovny a odcházejí jako velbloudi po hlasovacích pozměňovacích návrhů, takže se může stát, že z toho vládního koně na konci bude poslanecký velbloud, ale to pak už nebude vládní návrh a nelze to chápat tak, i když bude schválen, že byl vládě schválen její návrh.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Co to znamená v překladu, ve chvíli tedy, že ve chvíli, kdy vám poslanci tím, co jste nazval divokým hlasováním, ten návrh vykastrují, tak to pro vás, a teď pro vás míněno koho, Miroslava Kalouska, ministra financí TOP 09, pro koho to znamená ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já si nemohu dovolit hovořit za vládu, to může pouze premiér, nicméně řeknu to alespoň za svojí politickou stranu. Kdyby došlo k tomu, že hlasy opozice a několika poslanců ODS by ten návrh byl diametrálně změněn bez jakýchkoliv koaličních dohod prostě, bez koaličních dohod by byl ten návrh změněn, a schválen, pak to nebudeme vnímat tak, že byl schválen vládní návrh a naší povinností, tedy ministrů za TOP 09 bude ukončit vládní angažmá, ukončit svoji činnost ve vládě, protože už nebudeme moc dál nést vládní odpovědnost s partnerem, kterým nemůže dodržet své závazky. Já bych v takovém případě, a znovu se, teď se omlouvám panu premiérovi, já nemůžu mluvit za vládu, v takovém případě já bych očekával demisi celé vlády, ale tu si nelze vynucovat, můžeme pouze udělat to, že my jako poslanci, pardon, ministři za TOP 09 v takovém případě řekneme, nezlobte se, nedostáli jste svým koaličním dohodám, my vám, my vám nic nevyčítáme, prostě máte těhle těch 6 lidí a já chápu, že vy osobně za to nemůžete, ale my s vámi dál pokračovat nemůžeme, protože můžeme nést odpovědnost pouze za dohody, které se navzájem dodržují.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Jinými slovy, ve chvíli, kdy ten balíček neprojde v té podobě, v jaké ho vláda předložila, tak ministři za TOP 09 rezignují na členství ve vládě.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Budou povinni ukončit své členství ve vládě ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Budou povinni, to je k tomu zaváže strana, nebo jak to bude, přeci ministr rezignuje sám za sebe.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Svému svědomí a svým voličům.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
A cítí to takhle všichni ministři za TOP 09.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ano, cítí to takhle všichni ministři, dokonce je, já se nechci ohánět stranickými usneseními, ale dokonce je stanovisko nejvyššího orgánu strany, že v takovém případě je naší povinností tu vládní, tu vládní spolupráci ukončit, já znovu říkám, já pevně doufám, že k tomu nedojde, já pevně doufám, že k tomu nedojde, já pevně doufám, že všechny ty tři koaliční strany budou schopny dodržet své závazky, ale pokud tomu tak nebude, tak pokládám řečnickou otázku, jaký by mělo to vládnutí dál smysl, že ta vláda by se na něčem dohodla, něco by rozhodla, nesla by si své politické náklady, protože holt žijeme v době nepopulárních opatření, za které nutně a rádi platíme své politické náklady a v Poslanecké sněmovně by nám několik poslanců ODS řeklo, ne, bude to jinak, takové vládnutí my, v takovém vládnutí my pokračovat nebudeme.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Říkal jste v případě, že se ten balíček radikálně změní nebo obecně, protože jste sám připustil, že třeba restrikce příspěvku na bydlení, pokud z toho balíčku vypadne, by vám nevadila, máte tam ještě nějaké další favority, kteří by vám nevadili?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já v žádném případě teď nepůjdu vylučovací metodou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Já bych šel klidně.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já ne, já ne, takže to můžete jenom vy, ale já ne. Platí, platí zcela jasně, bude-li přijat jakýkoliv parametrický pozměňující návrh bez koaliční dohody, všimněte si, že i když jsem mluvil o příspěvku pro bydlení pro důchodce, tak jsem to samozřejmě podmínil tím, že tam s tím budou souhlasit všechny tři ty politické strany a jejich poslanecké kluby, pak je to koaličně dohodnutý pozměňující návrh.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
A vy sám tedy jste říkal, předpokládám, že převáží zdravý rozum. Fakt tomu věříte?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
No, tak ptáte-li si, jestli bych dal za to ruku do ohně, tak mám jenom dvě, takže nedal, ale naděje umírá poslední. A já pořád ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
To je taková trošku zoufalá varianta tedy.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ne, já pořád věřím tomu, že Občanská demokratická strana je dospělá strana, je koneckonců sedmkrát starší než je TOP 09, a TOP 09 samozřejmě ve všech těch koaličních dohodách má také řadu věcí, které dělaly jejímu programu a jejím zásadám značné potíže, to je prostě, to je velmi křehký koaliční kompromis, který se netýká pouze koaličního balíčku, stabilizačního balíčku, ale který se týká i penzijní reformy. Dobře víte, že já jsem si přál úplně jinou penzijní reformu, přesto jsem souhlasil s tímto kompromisem, je to kompromis týkající se církevních restitucí a celé řady dalších kompromisních koaličních dohod, které tu zemi posouvají nějakým způsobem dopředu, podle vládních priorit, pokud ty vládní priority budou zpochybněny a prostě neplatí, tak ta vláda postrádá smysl.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
No, to právě pro pozorovatele vypadá, že ten, že ty křehké kompromisy se tak nějak rozbily už všechny.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ale ty se nerozbily mezi koaličními partnery, ty se bohužel rozbily uvnitř jedné koaliční strany, podívejte se, mě nějak netěší ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Na druhou stranu vaše vláda přežila rozbití jedné ze svých koaličních stran.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Mě to nějak netěší, samozřejmě že to je zahozená naděje, ale vezmete-li si, že tahle vláda začínala 118 hlasy, tak jenom TOP 09 může říct, že s těmi poslanci, s kterými začínala, ty má stále pořád a stále jsou připraveni hlasovat jednotně pro vládní priority. Mě nějak netěší, že u našich partnerů tohle neplatí, ale tohle já nijak nemohu ovlivnit. My jediné, co můžeme říct, pokud nebudeme schopni prosazovat ty zásadní priority, které pro léta roku 12 a 13 máme stanoveny, protože vy už jste schopni zajistit všechny hlasy, pak se na nás nezlobte, ale my zase nemůžeme v té spolupráci pokračovat ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Teď mi, pane ministře, řekněte, jak to děláte, že jste se ještě nerozpadli jako jediný koaliční partner tedy.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Protože máme své hodnotové desatero, máme svůj program, máme své priority, za kterými stojíme, a ty, ty stmelují těch 41 lidí, kteří byli zvoleni za nějaké ideje. Já si nejsem jist, jestli řada lidí z Věcí veřejných nebo teď těch 6 rebelů, jestli, těch takzvaných rebelů, zda akcentují ideje. Já si myslím, že tam jde o něco jiného, než o ideje, a to je ten problém.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Ale teď říkají, že je akcentují tedy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
No, tak říkat to můžou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Pojďme k té variantě, kterou jste naznačil, že by nastala, pokud sněmovna ten balíček změní, říkal jste, ministři za TOP 09 by odešli z vlády, to neznamená ještě pád vlády samozřejmě.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Tak já znovu říkám, já nemohu mluvit za vládu, to přísluší pouze premiérovi, já bych si, já bych si ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Tak asi jste se o tom s ním bavil, předpokládám.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já bych si v takovém ..., tohle já nemohu říkat, tohle fakt, i kdybych se s ním o tom bavil, tak tohle, tyto reakce může říkat pouze předseda vlády, nikdo jiný, já osobně bych pokládal za fér, kdyby v takovém případě ta vláda řekla, neprosadila jsme to, co jsme chtěli, tady nám opozice s našimi vlastními poslanci prosadila něco proti naší vůli, my podáváme demisi. To bych pokládal za fér. Ale, a vůbec nevylučuji, že se to stane, ale tohle prostě mně nepřísluší říct. Já mohu pouze jako místopředseda TOP 09 říct, jsem si jist, že ministři v TOP 09 by v tom případě byli povinni svoji vládní spolupráci ukončit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Dobře. Dejme tomu, že tedy skončí vláda jako celek, jaké řešení bude TOP 09 prosazovat potom, předčasné volby, rekonstrukci vlády s nějakou nově ad hoc sestavenou většinou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já mohu zase mluvit jenom za těch 41 poslanců ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Ale já se ptám, co bude prosazovat TOP 09?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Pro nás, padne-li tahle vláda, tak pro nás jako pro TOP 09 je naprosto vyloučeno, to bych chtěl zdůraznit, že to je pro nás naprosto vyloučeno, abychom se angažovali v nějakém jiném ad hoc slepenci, o kterém se tu a onde v určitých médiích spekuluje, řekli jsme stokrát, říkáme po sto prvé, nebudeme se na ničem takovém účastnit. Za nejpoctivější řešení v takovém případě lze pokládat pouze předčasné volby, ale právě proto, že si předčasné volby nepřejeme, právě proto, že pevně doufám, že ten, pevně doufáme, že ta práce, která je ještě před námi, je zvládnutelná, pokud ta vláda bude mít většinu, tak doufám, že v ODS ten zdravý rozum zvítězí a že tu většinu mít bude.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
A není to tak, že prostě ODS má v tuhle chvíli ve svém čele člověka, který není schopen konsolidovat poslanecký klub té strany a může přijít někdo jiný, kdo řekne, ale já to zvládnu a teď budeme hlasovat jednotně, to potom není žádný ad hoc slepenec, ale je to obnovená ODS.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Teď ve vší úctě vám musím odpovědět řečnickou otázkou. Vy si umíte představit, že ODS odstraní svého předsedu a našeho společného premiéra proto, že chce bezezbytku dodržet koaliční dohody. Pokud by byl odstraněn, byl by odstraně proto, on nedělá nic jiného, než že jako předseda vlády prosazuje vládní priority, to předsedům vlády přísluší. A prosazuje to, na čem se ta vláda jednomyslně shodla, a to mu uvnitř té strany vyčítají. Za to ho někteří chtějí odstranit, protože prosazuje jako předseda vlády to, na čem se ta koaliční vláda jednomyslně shodla. Kdyby se jim to povedlo z tohoto důvodu odstranit z pozice předsedy vlády, vy se domníváte, že by pak mohlo zaznít, pokud by se nechtěli úplně zesměšnit, dobře, tak my to všechno akceptujeme, my to všechno dodržíme, a teď to uděláme s nějakým jiným člověkem. No, to od nich zaznít nemůže.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Pane ministře, promiňte, vycházíte z něčeho, co ti rebelové tak úplně neříkají, protože reagujete až na tu koaliční část, oni, pokud se nepletu, říkají, že Petr Nečas v té vládě v rámci koalice nevyjednává takové kompromisy, které by se jim líbili a potom je samozřejmě prosazují.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Víte, co to je dobrý kompromis, dobrý kompromis je, když všichni partneři od stolu stávají bledí vzteky. Já si nepamatuji kompromis, o kterém by někdo řekl, to se mi stoprocentně líbí, to by potom nebyl kompromis. Kompromis je dohoda, kdy každý musí někde ustoupit, aby ubránil priority, které pokládá za zásadní. To je kompromis. Ty kompromisy byly poctivě dojednány. Vláda je jednomyslně schválila a předseda vlády dělá přesně to, co je jeho práce, on ty koaliční dohody prosazuje. Za předpokladu, že někdo odstraní našeho společného předsedu vlády proto, aby se ho zbavil jako předsedu strany, tak těžko pro nás může být partnerem pro udělání nějakých nových koaličních dohod, proč bychom mu měli věřit, když ty, když tyto dohody, které platí, nechtěl dodržet.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Takže překlad je ten, že TOP 09 do žádné jiné vlády, než té, která je v současné době vedena Petrem Nečasem, nepůjde.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já myslím, že kdybychom to takhle zestručnili, tak se dá říct, ano, TOP 09, pevně doufám, že TOP 09 bude pokračovat ve vládě Petra Nečase, v žádné jiné vládě pokračovat nebude.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Čestné slovo, že potom nebudete říkat něco o tom, že potřebujete ještě oddálit nástup komunistů k moci a že se tedy obětujete a přeci jen s krajním sebezapřením do nějaké nové vlády půjdete?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ne, jsem si úplně jist, že vládní angažmá, to znamená ministři za TOP 09 by v takovém případě ... byla nulová množina.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Nulová množina ministrů, ale to ještě nevylučuje, že byste podporovali vládu, která by pokračovala bez TOP 09.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
To se pouštíme už na takovou míru spekulací, do které já už se ani nechci dostat. Já si myslím, že dávám poctivou odpověď z hlediska existence této vlády, z hlediska vládního angažmá ministrů za TOP 09, včetně toho, že pokud padne vláda Petra Nečase, tak podle našeho názoru je skutečně nejpoctivějším řešením jsou předčasné volby, to říkáme taky zcela jasně, nicméně máme z 200 poslanců 41, to znamená, nemůžeme říct, že politická scéna se bude vyvíjet přesně tak, jak my si budeme přát.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Když tak se udělá nějaký ten křehký kompromis.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Kdyby se, ne, kdyby se politická scéna vyvíjela přesně tak, jak my bychom si přáli, tak vládne dál vláda Petra Nečase a prosazuje své vládní priority, které my pokládáme za prospěšné v České republice.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
V současné době jsme v situaci, kdy jste stáhnul z Poslanecké sněmovny projednávání státního rozpočtu na příští rok. Pokud by vláda padla, to byste ho předkládal jako ministr v demisi tedy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ano, samozřejmě, i vládu v demisi, ministra financí v demisi, pokud ještě vykonávají tu funkci, tak nikdo nezbavuje té odpovědnosti podle rozpočtových pravidel republiky předložit, předložit návrh zákona o státním rozpočtu, totiž není zákon jako každý jiný. Ten může, tam nemůže být žádná poslanecká iniciativa. Zákon o státním rozpočtu nemůže předložit nikdo jiný do vlády, než ministr financí a do Poslanecké sněmovny ho nemůže předložit nikdo jiný než vláda, to znamená, dokud by ta vláda vládla, byť by byla v demisi, tak by musela předkládat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Ten rozpočet budete upravovat, předpokládám, minimálně ze dvou důvodů, jednak se pravděpodobně aktualizuje výhled toho, jakým způsobem se bude česká ekonomika v příštím roce vyvíjet. Druhá změna bude pravděpodobně reakcí na to, v jaké podobě tedy projde nebo neprojde ten konsolidační balíček?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Řekl jste to naprosto přesně. Ten návrh, který já jsem požádal sněmovnu o stažení, tak se opíral o nejčerstvější makroekonomickou prognózu, ta byla červencová, prognózy se dělají jednou za čtvrt roku, protože budeme předkládat nový rozpočet, nebo třeba už bude jiná vláda, ale prostě vláda bude předkládat 23. listopadu, tak už by se ten rozpočet měl opírat o novou, tedy říjnovou makroekonomickou prognózu, tu zveřejní ministerstvo financí, to mohu přesně, protože jsem dával pokyn, aby to bylo zveřejněno 31. října ve 14 hodin na internetových stránkách, takže 31. října odpoledne si všichni můžeme prohlédnout novou makroekonomickou prognózu ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Přemýšlím, jestli to vydržím, pane ministře, byste nějaký náznak, když už víte, co se bude zveřejňovat.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Mohu obecně říct náznak, že bude o něco méně příznivá než ta červencová, ta čísla se zhoršují, ale nezhoršují se nějak dramaticky, to znamená, nepředpokládáme recesi, ta prognóza, ti analytici nepředpokládají recesi, předpokládají růst, nicméně růst pouze v desetinách procent, některé výběry daní se mírně vylepšují, něco se naopak, například se zlepšuje výběr DPH, trochu se zhoršuje výběr pojistného, to znamená, bude to, bude to samozřejmě aktualizováno na tu nejčerstvější predikci.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Co to v překladu tedy znamená pro příjmy státního rozpočtu, ten pokles zhruba tedy o půl procenta na hospodářský růst.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já jsem neřekl o půl procenta, já jsem řekl o několik desetin.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Já zaokrouhluji, když je to z procent na nějakých desetin plus, tak ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já vám to řeknu ještě jinak tedy. Pokud budeme ignorovat konsolidační balíček a budeme předpokládat, že neprojde a sečteme to s tou předpokládanou makroekonomickou predikcí, kde úplně všechna čísla nejsou ještě přesně stanovena, tak se pohybujeme v intervalu 20 až 25 miliard příjmy, s kterými nemůžeme počítat a protože chceme za každou cenu ukončit v příštím roce řízení o nadměrném schodku, které s Českou republikou vede Evropská komise, to znamená, stejnou částku, někdy mezi 20 až 25 miliardami ušetřit na výdajích.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Předpokládám, že už máte představu, kterým směrem ty škrty půjdou?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Pochopitelně ano, já se přiznám, že už v okamžiku, kdy jsme spojovali důvěru s tou konsolidační, s tím konsolidačním balíčkem, tak jsem na té variantě začal pracovat, kdyby neprošel, protože odpovědný ministr, byť v demisi, nějakou takovouhle variantu prostě ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Byť v té demisi ještě nejste tedy.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Říkám odpovědný ministr, byť by byl v demisi, tak prostě tuhle variantu musí mít předloženou, musí mít připravenou, pochopitelně v téhle situaci, za situace, kdy prostě 430 miliard během celého volebního období v rámci této strategie chceme šetřit na výdajové straně, tak oněch 20, 25 miliard mezi listopadem a novým rokem neopřete o žádnou legislativní změnu, tak se nemůžete vyhnout krácení výdajů, které já nepokládám za prospěšné pro Českou republiku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Takže to nebude plošné škrtání, že byste rozpočítal těch 25 miliard na jednotlivá ministerstva a řekl jste jim, ušetřete si to, jak chcete.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Do značné míry tam tenhle plošný dopad na provoz těch ministerstev bude, ale pochopitelně se to neobejde ani bez dopadu na investice. Tam, kde já se naopak domnívám, že by bylo mnohem prospěšnější tyto veřejné investice provést i za tu cenu, že bychom mírně měli vyšší nepřímé daně.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
To znamená co, tedy menší příspěvek, já nevím, do státního fondu dopravní infrastruktury nebo ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Nemůže ... ty konečné priority pochopitelně musí stanovit vláda, ale myslím si, že nemůžeme vyhnout krácení příspěvku státního rozpočtu do fondu dopravní infrastruktury, byl jsem nesmírně pyšný na to, že se mi vždycky podařilo ubránit investice do vědy a výzkumu, to byly jediné peníze, které ... my jsme jediná vláda, která snižovala výdaje z roku na rok, jediná za posledních 20 let, a přesto to bezprecedentní snižování se nám vždy podařilo uchránit peníze na vědu a výzkum, abychom je nesnižovali. Obávám se, že ani teč už se tomu nebudeme moci zcela vyhnout. Určitě to bude mít svůj dopad do regionálního školství, nemůže nemít, vezmu-li si ty největší objemy fakultativních výdajů státního rozpočtu, tak to prostě logicky bude mít tyto dopady.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Máte představu k poměru, v jakém, v jakém ty jednotlivé fondy nebo jednotlivé kapitoly zapláčou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Upřímně řečeno mám, ale koneckonců moje představa o tomto poměru nebude nějak rozhodující, protože definitivně tento poměr stanoví vláda. Ministr financí drží jenom ty mantinely a mezi těmi mantinely, já ty poměry samozřejmě nějak navrhnu, tu představu mám, a budu respektovat, pokud ta vláda, pokud vláda ty poměry změní, nebudu samozřejmě souhlasit a nepředložím nic, co by představovalo vyšší deficit než ten deficit staženého rozpočtu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
I v té situaci, že byste předkládal ten rozpočet jako ministr v demisi, budete ho pořád překládat na půdorysu vlády, nebudete o něm jednat například se sociální demokracií?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ono to jinak nejde ani, znovu opakuji, návrh o státním rozpočtu není zákon jako každý jiný, ona je to de facto exekutivní norma povýšena na zákon, to znamená, nemůže ho do Poslanecké sněmovny předložit někdo jiný ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Pane ministře, to je procesní záležitost, na druhou stranu /nesrozumitelné/, že si teď nějakým hlasováním ověříte, že má vláda 94 hlasů ve sněmovně, předpokládám, že máte ambici, aby v takovém případě váš poslední rozpočet prošel, tak pro něj bude potřebovat alespoň 101 hlasů, což znamená nějakou dohodu s někým dalším?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
No, budeme pochopitelně v takovém případě vyjednávat ve sněmovně, nicméně já znovu opakuji, nic na světě mě nedonutí, abych předložil rozpočet s vyšším deficitem, než deficit 3 procenta, což se obávám, že pro opozici je zcela nepřijatelná představa. Jejich představa o výdajích státního rozpočtu je podle mého názoru o mnoho desítek miliard vyšší než ta moje.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Tak já mám pocit, že jsem slyšel předsedu sociální demokracie říkat, že se s vámi na rozpočtu rád dohodne výměnou za předčasné volby.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
O tom nepochybuji, ale rozhodně si tu dohodu nepředstavuje tak, že ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
 --------------------
Že vám kývne na to, co předložíte tedy. Taková byla nedělní Partie s Miroslavem Kalouskem. Děkuji, že jste přišel, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já děkuji za pozvání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.