CZ EN

Rozhovor s Ladislavem Minčičem o vládním daňovém balíčku

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hezký dobrý večer. Hodiny zbývají do chvíle klíčového hlasování o daních v Poslanecké sněmovně. Do těchto chvil však není úplně jisté, jak budou hlasovat nespokojení poslanci ODS. Premiér Petr Nečas před několika okamžiky oznámil, že dohodu s rebely z ODS má. Vicepremiérka a předsedkyně strany LIDEM Karolína Peake považuje za zvláštní, že stále ještě neví, jak dohoda s rebely vypadá:

Karolína PEAKE, vicepremiérka, předsedkyně strany LIDEM
--------------------
Čekali jsme na výsledky kongresu ODS. Je nejvyšší čas si k tomu koaličnímu stolu sednout a dozvědět se, co od ODS můžeme čekat. Trváme na tom, aby ještě před otevřením jednání o konsolidačním balíčku došlo ke koaličnímu jednání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo před několika desítkami minut Rádio Impuls slova vicepremiérky pro boj s korupcí Karolíny Peake. Daňová nejistota čím dál víc vadí nejen podnikatelům. I o tom bude řeč v následujících minutách. Hostem dnešních Impulsů je první náměstek ministra financí Ladislav Minčič. Děkuji, že jste přijal aktuálně pozvání a že jste aktuálním hostem Rádia Impuls. Dobrý večer, pane náměstku.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili díky vám, našim posluchačům. Vaše otázky jste v průběhu dne psali a posílali ve formě SMS zpráv na číslo 774999888. Máte-li však ještě jakoukoli otázku pro prvního náměstka ministra financí Ladislava Minčiče, stačí, když ji pošlete k nám sem do Impulsu. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMSek - 774999888. Už zítra by mělo být jasno, zda sněmovnou projde, či neprojde vládní stabilizační balíček. Premiér Petr Nečas v těchto okamžicích oznamuje, že má dohodu s nespokojenými poslanci ODS. Ministerstvo financí, pane náměstku, má kolik rozpracovaných variant různých daňových sazeb?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
No, tak ministerstvo financí je pochopitelně připraveno kalkulovat nebo počítat dopady jakékoliv varianty. V tuto chvíli mi není známo, stejně jako asi i většině ostatních nebo našich posluchačů, jaká varianta byla konkrétně shodnuta na úrovni vyjednávání pana premiéra s onou šesticí poslanců a pravděpodobně poté bude asi zřejmě muset následovat to, po čem volala paní místopředsedkyně vlády, tedy ještě nalezení shody pro dohodnutý kompromis na úrovni ODS v rámci celé koalice.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My za pár okamžiků posluchačům Impulsu představíme nejnovější informace, které se týkají dohody mezi premiérem a předsedou ODS Petrem Nečasem a nespokojenými poslanci Občanské demokratické strany. Ministerstvo financí od roku 2010, tedy od nástupu Nečasovy vlády, prosazuje daňovou reformu. Vy jste prosadili dvě fáze daňové reformy. Tím nejviditelnějším prvkem je vznik jednotného inkasního místa v roce 2014. Ve třetí fázi by měly být například měněny různé struktury týkající se i majetkových daní. Nakolik všechny ty zmatky, kterých jsme svědky v uplynulých týdnech, vlastně komplikují prosazování dalších fáze, fází daňové reformy?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
No, tak je pravda, že ona představa nebo dojem veřejnosti, dojem poplatníků z toho, že to, co se odehrává v posledních měsících, představuje podstatu jakési daňové reformy, tak musím říci, musím konstatovat z titulu své pozice náměstka na ministerstvu financí, že ty změny, o kterých se velmi teďka diskutuje, nejsou podstatou, nejsou obsahem daňové reformy. Jak jste správně zmínil, tou reformou bylo především vytvoření předpokladu pro vznik jednoho inkasního místa. Já bych snad jenom upřesnil, že platná právní úprava, která byla schválena v závěru loňského roku, počítá se spuštěním jednoho inkasního místa až k 1. lednu roku 2015. 2014, to je jenom záměr deklarovaný bezprostředně po schválení této tehdy Senátem korigované verze z úst ... nebo tak to deklaroval jak pan ministr financí, tak to, tak to vnímal a deklaroval i pan předseda vlády.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V souvislosti se změnami sazeb daně z přidané hodnoty padají kritické výhrady, že stát neumí vybírat některé daně, o tom mluvili i ti nespokojení poslanci Občanské demokratické strany, například daně spotřební. Takzvaná "metanolová aféra" ukázala na množství daňových úniků. Nepodceňuje ministerstvo financí tyto daňové úniky třeba ve spotřebních daních, pane náměstku?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
No tak já si myslím ... nebo jsem přesvědčen o tom, že ministerstvo financí daňové úniky nepodceňuje. Posluchači mohou nahlédnout, pokud se podívají na internet, do zpráv o činnosti, zpráv jako informací, výročních zpráv, o činnosti daňové správy a celní správy například za rok 2011, kde naleznou velké množství údajů o tom, jak a kolik je daňových subjektů kontrolováno, kolik je doměřeno na té či oné dani.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdybych vám ale namítl, že ve spotřební dani existují neuralgické body. Po mnoha letech teď padají návrhy například na zpřísnění podmínek pro obchod s pohonnými hmotami a to kvůli daňovým únikům. Vždyť to přece je slabé místo?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Ano, ano, máte pravdu. A je si třeba uvědomit, že jsou přijímána nebo připravována opatření, která by měla daňové úniky v souvislosti s obchodováním a výrobou některých komodit, především těch komodit, které jsou zatíženy spotřební daní, zpřísnit. Tady nejde jenom o daňové úniky na vlastní spotřební dani, ale velmi často navazující úniky na dani z přidané hodnoty. Je si třeba uvědomit, že v tuto chvíli, respektive minulý týden v Senátu prošla novela, řádná novela zákona o dani z přidané hodnoty, která předpokládá jaksi účinnost od 1. 1. 2013. Pravda, Senát ji doplnil o korekci velmi diskutované sazby jak základní, tak snížené v souvislosti i s oním paralelně projednávaným ve sněmovně protischodkovým balíčkem. Nicméně podstatou ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy vrátil, vrátil ten zákon do Poslanecké sněmovny?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Ano, ano, nicméně podstatou, podstatou té novely je celá řada protiúnikových opatření v oblasti daně z přidané hodnoty a tato opatření především vycházejí z praxe, se kterou se střetávají správci daně zejména v oblasti, řekněme, nebo ne zejména, ale převážně v oblasti obchodování s pohonnými hmotami. Kromě toho se na základě diskuse mezi ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu a samozřejmě za účasti zástupců příslušného odvětví, tedy výroby a obchodování s pohonnými hmotami, připravuje novela zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích, která by ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A o tom, když teď budu mluvit a naváži na vás, tak například na základě této novely budou muset obchodníci pro získání licence na prodej pohonných hmot složit kauci ve výši 20 milionů korun a prokázat beztrestnost. Tady jsou slova ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby:

Martin KUBA, ministr průmyslu a obchodu /ODS/
--------------------
Jsme si vědomi, že toto je velmi důležité opatření právě jako bariéra komplikující vznik "bílých koní". Proto bychom chtěli, aby legislativa v tomto smyslu byla i nejrychlejší a já jsem rád, že jsme s panem ministrem Kalouskem našli pro toto cestu a budeme oba iniciovat v našich parlamentních stranách, aby tato úprava byla předkládána návrhem poslaneckým, to znamená návrhem, který má nejrychlejší možnost projít v tom legislativním procesu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo v pondělí Rádio Impuls slova ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby. Pokud by měl první náměstek ministra financí Ladislav Minčič, který je hostem dnešních Impulsů, říci, kolika vlastně expertními analýzami disponuje ministerstvo financí, jak výrazně se sníží počet obchodníků s pohonnými hmotami, pokud se zpřísní ty podmínky, bude tam ta kauce, bude tam ta beztrestnost?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Tak já nedokáži odpovědět přesný poměr nebo přesnou výši nebo přesnou míru snížení počtu obchodníků s pohonnými hmotami. Je však skutečností a pravdou, že tolik obchodníků s pohonnými hmotami nebo ..., řeknu ještě takto, velkoobchodníků s pohonnými hmotami na jedné straně a různých subjektů, které se zaobírají prodejem na té retailové maloobchodní úrovni, jako je v České republice, v sousedních zemích, i těch velkých zemích, lze sotva nalézt.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kolik jich máme?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Jestli se nepletu, tak u nás je to číslo, které hovoří zhruba o více než tisícovce, snad možná dokonce i 1 400, nemýlím-li se, subjektů, které nějakým způsobem se živí tím ... nebo je živí to, že obchodují s pohonnými hmotami.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není to ale stále ještě, řekněme, nedostatečný krok zavést tu 20milionovou kauci, i když právě profesní organizace obchodníků s pohonnými hmotami logicky říká, že to zahubí ty menší obchodníky s pohonnými hmotami?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Tak já chci říci, že to číslo, ke kterému se propracovali oba dva ministři, respektive obě dvě ministerstva, tak vychází z nějakých průměrných částek, které zkoumají obchody, které jsou uzavírány v průběhu jednoho měsíčního zdaňovacího období za jisté uplynulé období. Myslím si, že je to průměr v rámci jednoho, jednoho roku a výše té kauce byla stanovena tak, aby popřípadě pokrývala rizika, která mohou vzniknout v souvislosti s nezaplacením daně právě za to jedno zdaňovací období.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jako ministerstvo financí odhadujete ročně ty úniky, daňové úniky týkající se pohonných hmot mezi částkou 5 až 8 miliardami korun. Existuje nějaký propočet, jestli to budou třeba dvě miliardy, které po zavedení této kauce a beztrestnosti se podaří vybrat státnímu rozpočtu? Kolik by se tedy mohlo z těch 5 až 8 miliard dostat do rozpočtu, pokud toto začne platit?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
No, já chci říci, že není dobré se dívat, ono je to pak obtížné, bude-li to přijato, izolovat navzájem různá opatření. Ale ještě jednou se vracím i k právě projednávané nebo ve schvalovacím procesu se nalézající novele zákona o dani z přidané hodnoty, která obsahuje některá ustanovení, například institut nespolehlivého plátce nebo zveřejňování těch čísel, která obchodníci, plátci daně z přidané hodnoty, mohou používat při obchodních platbách se svými partnery. A domníváme se, když tato opatření, včetně oné kauce, respektive zúžení vstupu do odvětví obchodování s pohonnými hmotami, využijeme, že bychom se aspoň částečně mohli přiblížit zkušenostem Estonska, ze kterého jsme čerpali, pokud jde o vzory jednotlivých nebo zmíněných ustanovení a tam, jakkoliv Estonsko je malá ekonomika, kde se obchoduje především s hmotami dovezenými ze sousední země velké, která není členem Evropské unie, tak tam došlo k tomu, máme-li správné informace, že výnosy daní souvisejících s obchodováním s pohonnými hmotami, a tam se měly namysli nejenom spotřební daně, ale i daň z přidané hodnoty, vzrostly meziročně takřka o třetinu, třetinu výnosu! Tady si uvědomme, že v České republice výnos spotřebních daní z minerálních olejů je zhruba na úrovni 80 miliard korun.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mohli bychom se tedy dostat k nějakým 25 miliardám?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Ne, jako všechno záleží na tom, jak velký je tady prostor pro to zvýšení. Jestliže my odhadujeme stínovou ekonomiku nebo černou ekonomiku v řádu 10, 15 %, tak asi sotva lze předpokládat, že bychom vedle této stínové ekonomiky ještě nalezli druhou a třetí stínovou ekonomiku. Ano, máte, máte pravdu ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Záleží, jestli ten váš odhad opravdu není příliš optimistický jako ministerstva financí, protože logicky, když dáte nízký odhad, tak tím říkáte: děláme maximum proti černému trhu, proti stínové ekonomice, a pokud byste ten odhad udělali vyšší, tak byste museli přiznat, že zatím ty kroky v boji proti šedé ekonomice nejsou dostatečné.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Možná máte pravdu, nicméně on každý odhad výše té stínové ekonomiky je vždycky jenom odhadem a lze pochopitelně jakékoliv takové odhady zpochybnit. Já si pamatuji, před lety mne velmi zarazilo, že jsem nalezl ve dvou renomovaných informačních zdrojích týkajících se Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, odhad na jedné straně stínové ekonomiky ve výši až takřka 30 %pesimistický a jiný odhad, který hovořil o 7 %. Takže ono je velmi obtížné nějakým způsobem validovat nebo jaksi upřesnit, jaký, jaký ten černý sektor je. V každém případě zavedení těchto opatření, jak v daňových zákonech, tak i v zákoně o pohonných hmotách, zcela určitě, to jsem si naprosto jist, přínos v řádu miliard přinese. Bude-li to pět nebo číslo vyšší nebo dokonce výrazně vyšší, to ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte, že to tedy bude víc než, víc než pět miliard?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Nemyslím si, že to bude určitě více než pět miliard, ale ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale kolem hranice pěti miliard se může ...

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Ale připouštím, připouštím, že může dojít dokonce až k takovému efektu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V té souvislosti se jeden z posluchačů Rádia Impuls, konkrétně pan Adamkovič, ptá, jestli se toto zpřísnění a ony kauce budou týkat i nájemců čerpacích stanic?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Nedokáži v tuto chvíli přesně odpovědět, nedokáži přesně odpovědět.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nespokojení poslanci Občanské demokratické strany tvrdí, že stát nemusí zvyšovat daně a to sazby daně z přidané hodnoty, může víc šetřit. Tady jsou slova jednoho z nespokojených poslanců ODS Ivana Fuksy:

Ivan FUKSA, poslanec /ODS/
--------------------
Pane ministře Kalousku, prosím tě, najdi 16 miliard. Ministerstvo financí je plné kvalitních a schopných úředníků, ten rozpočet umí přepočítat přes noc, mnohokrát jsme to v minulosti dělali, i když já jsem byl náměstek. Prosím vás, pojďme se vydat touto cestou a buďme jednotní a dodržujme program ODS. Slibujme, realizujme to, co jsme slíbili.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo o víkendu Rádio Impuls slova jednoho z nespokojených poslanců ODS Ivana Fuksy. Dodejme tedy, že premiér Petr Nečas má dohodu s nespokojenými poslanci a jaká je? Tady jsou podrobnosti z Rádia Impuls: Dva poslanci Občanské demokratické strany, a to poslanec Florian a Úlehla, vládní verzi balíčku, který je v Poslanecké sněmovně, podpoří, poslanci Petr Tluchoř, Ivan Fuksa a Marek Šnajdr se před hlasováním o balíčku vzdají mandátu poslance. Budou tedy rezignovat na mandát poslance a nahradí je jiní poslanci. Vláda tak bude mít ve sněmovně dost hlasů na to, aby zákon, s kterým spojila svoji důvěru v Poslanecké sněmovně, prosadila. Váš komentář, pane náměstku?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Tak já, jsou-li tato slova správná, a tady dám, pane Moravče, na vás, je-li tomu tak, neboť ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Oznámili to sami ti poslanci před několika okamžiky.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Tak to by znamenalo, že pokud budou ostatní členové koaličních stran hlasovat tak, jak bylo dříve avizováno, že projde balíček, tedy bez pozměňovacích návrhů, rozumím-li tomu dobře, a potom s největší, s největší pravděpodobností, a to podtrhuji, s největší pravděpodobností dojde skutečně k tomu fiskálnímu efektu, který si vláda od schválení tohoto balíčku slibuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Může se ale stát, že dojde na slova těch poslanců, kteří se vzdají mandátu a zítra už poslanci nebudou, tedy ještě jednou opakuji, že poslanci Petr Tluchoř, Ivan Fuksa a Marek Šnajdr se zítra před hlasováním o balíčku vzdají mandátu poslance, nahradí je tedy náhradníci na jejich místech a dodejme, že poslanci Jan Florian a Tomáš Úlehla vládní verzi balíčku podpoří a z Poslanecké sněmovny by měl odejít respektive zdržet se hlasování poslanec Fiala, zároveň poslanec, bývalý ministr školství, Josef Dobeš, poslanec, bývalý poslanec Věcí veřejných, řekl, že bude hlasovat pro ten vládní balíček a že podpoří vládu premiéra Petra Nečase. Může se, pane náměstku, stát, že výběr těch daní se zvýšením obou dvou sazeb, tedy ze 14 na 15 a z 20 na 21, nemusí být v příštím roce tak vysoký, jak ministerstvo financí odhadovalo? Může se to stát?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Víte, já bych vám i posluchačům chtěl sdělit, že jsou, je tady dvojí riziko. Jedno riziko skutečně spočívá v tom, o čem je diskutováno v podstatě od května letošního roku v souvislosti s aktuálním vývojem inkasa nebo výběru daně z přidané hodnoty a do jaké míry klesá spotřeba, zejména spotřeba domácností, do jaké míry nakupují domácnosti a nakonec v důsledku rozpočtových škrtů i vláda - ano, méně, a nakolik tedy teče méně daně z přidané hodnoty do státní pokladny. To je jedno riziko, ale druhé riziko spočívá v tom, že pochopitelně schválení protischodkového balíčku v rámci Poslanecké sněmovny, teďka toho návrhu je jenom z prvních legislativních kroků, které na konci vyústí tím, že bude ve Sbírce zákonů jaksi vydán nebo vyhlášen příslušný zákon nebo balíček zákonů, který nabude účinnosti a bude se podle něj postupovat. A tady chci říci nebo připomenout, že riziko, o kterém se hovoří už také delší dobu, že pochopitelně ty lhůty, legislativní lhůty, neboť se k tomuto návrhu bude vyjadřovat i Senát, i pan prezident, mohou skutečně dostat celý tento balíček do relativně velké časové tísně a pokud ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To se tedy ještě může stát?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Teoreticky, teoreticky je to jistě možné. Byl bych neprofesionál, kdybych nepřipustil takovouto možnost.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže i když zítra část ODS nechá vládu přežít, protože se tři největší kritici vzdají poslaneckého mandátu, tak se ale klidně ještě může stát, že vláda a ministerstvo financí i v souvislosti s tvorbou státního rozpočtu na příští rok nemají vyhráno?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
No, neřekl bych nemají vyhráno, ale máte pravdu a je to tak, že jisté riziko tady je. Je si třeba uvědomit, že situace je komplikovaná tím, že v platné právní úpravě už máme na rok 2013 zakotvenu sazbu 17,5 %, jednotnou sazbu jak pro ta zvýhodněná plnění, tak pro řádná standardní plnění. A jde o to, že v tuto chvíli od 13. roku vlastně v zákoně není seznam zboží a služeb, které podléhají té zvýhodněné sazbě. To je jaksi zrušeno s účinností 2013 a případné zachování dvou sazeb pokud k němu dojde po 1. lednu 2013, v jakékoliv výši, může mít z hlediska formálně právního nulitní efekt. Mám-li se vyjádřit ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Česky.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Může dojít k situaci, že by byl přijat zákon, který by upravoval, opravoval neexistující místa v tu dobu v platném zákoně a účinném zákoně, tedy v tom zákoně, který bude účinný po 1. lednu. Čili kdyby se na základě nějakých kroků, a vy víte, že ve sněmovně může docházet nebo v Senátu, nechci říkat k obstrukci, nebo v podstatě využijí-li nebo zneužijí-li, tady záleží na míře jaksi stranění nebo vkusu, jak to označíme, zákonodárci všech možností, které projednávání v tom legislativním procesu jim dává, tak se můžeme dostat skutečně na hranu až za rok 2013 a tam by se mohlo stát ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když jsem si to tedy přeložil správně, tak to, že Poslanecká sněmovna oddalovala schvalování toho vládního balíčku, připomínám, že jde o dokument, což už pro běžného pozorovatele politiky, a schvalování daňových zákonů je hodně komplikované, že jde o schvalování ve třetím čtení, tudíž ten návrh pak míří do Senátu. Senát má 30 dní na jeho projednání, v případě, že by ho vrátil Poslanecké sněmovně, což je velmi pravděpodobné, protože Senát je ovládán opozicí, levicovou opozicí, sněmovna by musela přehlasovat zákon vrácený Senátem, pak ho může znovu vrátit prezident - tak pokud se tyto všechny varianty stanou s využitím maximálních lhůt, tak stejně už je tady riziko, že Česká republika bude mít jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty. Přeložil jsem to správně?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Počítal-li jsem ty lhůty společně se svými spolupracovníky dobře, a já jsem, myslím, že jako v zásadě to tak je, tak kdyby, kdyby skutečně koaliční strany nebo, řekněme to takto, ty procesy, které ... v legislativě, ano ..., které mají pod kontrolou koaliční strany, byly co nejrychlejší, ano, to je jako první předpoklad, zároveň však všechny ty procesy, které může efektivně ovlivnit opozice nebo, chcete-li, ne koalice, ano, byly maximálně dlouhé, tak se skutečně dostáváme, tak se dostáváme v podstatě na pomezí starého a nového roku a tam skutečně na každém jednotlivém dni bude záležet.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nejistota tedy i po tom dnešku a oznámení tří poslanců, že budou rezignovat na svůj mandát, z pohledu věcného, z pohledu ministerstva financí trvá?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Je to tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je jasná odpověď. V té souvislosti druhá verze státního rozpočtu, kterou vláda projednávala v pondělí, projednávání přerušila, vrátí se k návrhu opět zítra. Bude to pro vás jako pro ministerstvo financí měnit tu situaci, nebo zůstanete u návrhu státního rozpočtu, který je postaven na té jednotné sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte, hlavním důvodem toho, proč bude předložen nový návrh státního rozpočtu nebo zákona o státním rozpočtu na rok 2013, spočívá ve výtkách, které byly adresovány vládě, respektive ministerstvu financí, že návrh by měl počítat jenom s tím, co už je skutečně schváleno, řekněme, v platné právní úpravě. Je jasné ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže, i když došlo k dohodě s nespokojenými poslanci ODS, tak vy podstatu toho návrhu měnit nemůžeme, protože bude postaven na 17,5 % jednotné sazby daně z přidané hodnoty?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Je-li důvodem ... nebo vycházím z toho, že důvodem předložení jaksi nové verze státního rozpočtu je nesoulad s platnou právní úpravou, tak nesoulad s platnou právní úpravou po jednom hlasování v Poslanecké sněmovně není odstraněn, poněvadž po něm mohou následovat další změny a v podstatě celá ta zákonná norma, celá ta norma je ještě v živém procesu a může se jakkoliv měnit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatuje první náměstek ministra financí Ladislav Minčič, který byl aktuálním hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se na další.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí
--------------------
Děkuji, na slyšenou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.