CZ EN

Rozhovor s Ladislavem Minčičem o metylové aféře

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
1. náměstek ministra financí Ladislav Minčič, dobrý večer.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Dobrý večer vám i divákům.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Do Ostravy zdravím předsedu Sdružení výrobců lihovin Pavla Kučeru, dobrý večer i vám.

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane náměstku, do jaké míry si ministerstvo financí a pod něj spadající celní správa připouští svůj díl odpovědnosti za aféru?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Tak já se domnívám, že ministerstvo financí, respektive Celní správa České republiky prováděla v uplynulých letech, v uplynulých měsících kontroly tak, jak je prováděla i dříve. To znamená, mohu tady dokumentovat čísly, 10 tisíc kontrol lihu v loňském roce, 151 tisíc litrů zabaveného čistého lihu v přepočtu. Ale zkontrolovat každou lahev není možné. Zkontrolovat každou lahev skutečně není možné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Tak, podle dva roky staré studie zaplacené renomovanými likérkami pochází v Česku až 25 % veškerého alkoholu z černého trhu. Přesto stát nelegální výrobce toleroval?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
To bych neřekl. Jde o to, že odhady se mohou různit. My vycházíme z těch odhadů, které publikuje Český statistický úřad o spotřebě alkoholu, která zahrnuje jak konzumaci legálního, tak i nelegálního lihu a lihovin. A z toho nám vychází, a to odpovídá i našim odhadům, zhruba desetiprocentní podíl černého trhu. Eliminovat černý trh úplně, to naprosto není možné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Dobře, ale stávající aféra přece ukazuje, jak organizovaný a jak rozsáhlý ten byznys je. Kde byla po celou dobu celní správa? Vy mluvíte o desetitisících kontrol. Ten výsledek tomu rozhodně neodpovídá. A přece všechny zbraně jsou na vaší straně, pravomoci, operativní prostředky, právo. Přesto se vám ta situace vykloubila tak, jak to vidíme teď.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Když jsem mluvil o těch kontrolách, mluvím obecně o kontrolách v oblasti lihového hospodářství. Když se zkoumá jenom a pouze, dejme tomu, chemická skladba jednotlivých vzorků, tak třeba až do srpna letošního roku bylo provedeno 500 kontrol se zaměřením na obsah a ani v jednom případě nebo nebyla detekována přítomnost metylalkoholu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Vy mluvíte o něčem jiném. Vy mluvíte teď o té kriminální aféře. Já mluvím o tom, co je za tím, o tom, proč tento stát tak selhal ve své funkci, že nedohledal rozsáhlost toho nelegálního byznysu, tak jak to vidíme teď ten rozsah.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Ne, já odmítám, odmítám teorii o selhání státu. Černý trh existuje v každé zemi, kde existuje akcíz, kde existuje spotřební daň z nějaké komodity, protože pochopitelně ta spotřební daň zvyšuje cenu toho zboží. A pokud by to příslušné zboží se mohlo prodávat načerno bez daně, byla by jeho cena nižší a samozřejmě by mohlo vyvolávat větší poptávku. Čili to je otázka o tom, jestli mají existovat spotřební daně, nebo nemají existovat spotřební daně.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ne, ne, pane náměstku. Mluví se o daňových únicích z nelegálního byznysu až v čísle 1,6 miliardy korun. A běžný konzument jde do obchodu, do stánku nebo do obchodu, který je státem povolený, koupí si alkohol a druhý den, pokud to přežije, tak se probudí slepý. Vám přijde, že s takovým státem, kde se toto děje, je všechno v pořádku a že všechny jeho orgány fungují tak, jak mají.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Podívejte, z každého nákup každého jednotlivého zboží nemůže zakládat nárok člověka na to, aby to zboží, aby stát garantoval naprosto vždy bezzávadnost nebo nezávadnost tohoto zboží. Daň z přidané hodnoty platíte také z každé...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
O tom nemluvím. Mluvím o rozsahu, mluvím o rozsahu nelegálního byznysu, který stát neukontroloval, pane náměstku, 1,6 miliardy daňových úniků. Vy mluvíte o deseti procentech.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
To říkáte vy.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Tak jaké je vaše číslo? Kolik vám uteče? Vy jste odpovědný za celní správu a daňovou...

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já hovořím o jedné desetině, to znamená, jestliže je celoroční výnos 7 miliard korun, že je to méně než jedna miliarda. Je to 0,7 miliardy jenom na spotřebních daních.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
To je podle vás málo. To je podle vás málo v době, kdy teď stát podepisuje snižování penzí třeba.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
To není málo, to není málo. Ale ještě jednou opakuji. Pokud existuje spotřební daň na vybraný druh výrobku, vždycky bude existovat pokušení pro celou řadu výrobců, dodavatelů a pochopitelně i spotřebitelů pořídit laciněji podobný výrobek bez daně.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Tak, pane Kučero, je celní správa důsledná při kontrolách prodejců alkoholu? Vy jste serveru iHNed řekl, že havířovská trafika, z níž se v září otrávili lidé, tak porušila předpisy už v březnu, respektive už v lednu, a jediné, co stát řešil, bylo doplacení spotřební daně.

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Tak my jsme tyto informace dostali zprostředkovaně samozřejmě od dalších, dalších osob, který nám předaly i tady tyto informace. Takže to není přímo naše zjištění. Nicméně z těch materiálů, které máme k dispozici...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
A moje otázka, jestli celní správa je důsledná při kontrolách prodejců alkoholu podle vás, podle vašeho sdružení?

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Důsledná, otázka je v jakém směru. My si myslíme, že doposud se celní správa příliš zaměřovala na ty oficiální výrobce, které kontrolovala až příliš, ale nezabývala se, odkud se vlastně ten nelegální alkohol bere nebo možná podcenila rozsah celého toho černého trhu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Takže z vašich zkušeností a pozorování se celníci nezabývají tím, odkud v takovém případě alkohol pochází, kdo ho třeba do těch provozoven dodal, kdo ho vyrobil a zda se i dál prodával, ale zajímá se hlavně o tu spotřební daň, aby byla doplacena.

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Ano, neříkám, že se nezajímá, ale myslíme si, že se zajímá málo důsledně.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Tak, pane náměstku, není toto přímý důkaz, že se stát tedy zabývá málo důsledně o záležitosti toho nelegálního byznysu, ale zato se velmi důsledně zabývá výnosem spotřební daně?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Paní redaktorko, to samozřejmě přímý důkaz není. To je tvrzení, byť zřejmě na základě vlastní zkušenosti pana předsedy sdružení.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
No, tak případ té havířovské trafiky je zdokumentován. Ona skutečně porušila předpisy už z jara.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já chci ubezpečit diváky, že celní správa nekontroluje jenom vlastní výrobce, celní správa kontroluje i přepravu lihovin, destilátů, lihu obecně. Celní správa kontroluje pochopitelně i prodejní místa, kontroluje to, zda, dejme tomu, je, nebo není a jaký alkohol je rozléván a naléván třeba v restauracích a podobně. Říkat, že se kontrolují...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
A jak si tedy vysvětlujete slova pana Kučery o tom, že ta kontrola není důsledná, což oni samozřejmě vidí v každodenní praxi potom.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
No, já to vidím tak, že pochopitelně...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Jak si to vysvětlujete?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
...černý trh představuje, což je pravda, konkurenci pro legální výrobce. A pochopitelně každý legální výrobce by byl rád, aby tato nekalá konkurence neexistovala, a v tomto případě je jeho spojencem stát. A pan předseda apeluje na větší výkon spojence, tedy celní správy v tom, aby, řekněme, jeho byznys byl úspěšnější.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane náměstku, nezlobte se, když malý živnostník neodvedete daň, jak má, tak si ho stát velmi rychle a pěkně podá, tady utíkají miliardy, vy říkáte miliarda a nic se neděje. Jak si máme vysvětlit, jak si mají, jak si má česká společnost vysvětlit takovou benevolenci a toleranci státu k tomuto druhu nelegálního byznysu, který je tak rozsáhlý, jak to ukazuje současný případ.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Paní redaktorko, já bych nepoužíval slovo benevolenci nebo toleranci. Ještě jednou opakuji...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Podle vás není ten nelegální byznys rozsáhlý a dobře organizovaný a...

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Poslyšte mne. Je velmi sofistikovaně organizovaný.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ano, a není ta kontrola tedy zanedbaná? Kdyby přece stát více působil...

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Kontrola. Nejde jenom o kontrolu ze strany celních orgánů. Já myslím, že celá řada jiných orgánů spolupracuje s celní správou a snaží se v téhle oblasti působit. A ještě jednou opakuji, není teoreticky možné zkontrolovat každé jednotlivé balení. Tím spíše, že se činí pokusy, stále mazanější, vytvářet takřka dokonalé padělky zboží renomovaných nebo ještě renomovanějších výrobců. A otevírat každou lahev skutečně není možné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ano, podobné aféry, jako teď má Česká republika, měla třeba Indie nebo Ekvádor, takže jsme se, pane náměstku, zařadili po bok těchto rozvojových zemí, nebo řekněme mi, jak se v...

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Podobné aféry mělo Norsko, Dánsko, podobné aféry...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ale ne v tomto rozsahu.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
...mělo Estonsko. Počkejte. Teď mluvíte o aféře metylové.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ano, a o rozsáhlosti toho nelegálního byznysu a otázce toho, jestli stát neselhal ve své funkci kontroly tohoto nelegálního byznysu.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Paní redaktorko, to jsou dvě různé věci, to jsou dvě různé věci. Není v silách státu kontrolovat úmysl někoho použít nějakou látku vědomě k tomu, aby někomu poškodil zdraví. A tím méně není možné při kontrole dohledat toho, kdo nějakou náhodou nebo neúmyslně namíchá do, řekněme, svého nekalého byznysu něco takového.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ano, toto je kriminální aféra. To už jsem předesílala na začátku. Důležité je to, jakým způsobem se teď tedy stát poučí do budoucna z kontroly nelegálního byznysu, pokud se při těch některých dřívějších případech dělo to, že stát pouze dovybral spotřební daň a nezajímal se strukturou nebo nezajímal se o strukturu toho nelegálního byznysu, pak asi něco není v pořádku. Tak mi řekněte, jak se z tohoto poučíte a co uděláte.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Máte pravdu. Já chci říci vám i televizním divákům, že už od jara letošního roku mimo jiné ve spolupráci jak s výrobci lihovin a destilátů, tak s lihovarníky byl připraven nový zákon o povinném značení lihu. A v tomto zákoně, který prošel v letních měsících připomínkovým řízením, je celá řada daleko větších zpřísnění, řekněme, režimu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
A můžete naznačit, která ta zásadní budou platit do budoucna, aby celá ta aféra nevyšuměla?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Která ta zásadní. Třeba systém, systém kontroly nejenom ze strany celních orgánů, ale i dalších orgánů s tím, že jejich kompetence budou daleko širší, výraznější. Omezení nakládání s otevřenými nádobami, nakládání s páskami, které jsou nepoškozeny, řekněme, v případě otevření té příslušné nádoby a podobně. Skutečně ve spolupráci i s představiteli byznysu byl ještě před touto metylovou aférou připraven návrh, a já nepochybuji, že ve světle těch posledních tragických událostí ještě k dalšímu upřesnění a možná i zpřísnění dojde.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane Kučero, dnes ti, kteří dodržovali zákon, lihovarníci a další články v tom legálním byznysu podnikání s alkoholem, platí za prohibici svými úniky zisku, denně přijdou výrobci podle těch dnešních čísel a také dovozci o 15 milionů korun. Budete požadovat nějaké kompenzace po státu?

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Tato otázka zatím na stole není a zatím jsme to, zatím jsme se tímto nezabývali, jestli budeme vyžadovat nějakou náhradu škody a po kom.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
A, pane Kučero, výrobci a dovozci lihovin navrhují taky nepřetržitou kontrolu lihovarů celníky. Teď jsme mluvili o některých těch opatření, které připravuje ministerstvo. Takových míst je ale v Česku na 90. Copak stát může ve dne v noci kontrolovat všechny lihovarníky v zemi?

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Můžete zopakovat otázku? Špatně jsem slyšel, prosím.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Jestli může stát ve dne v noci kontrolovat všechny lihovarníky v zemi a narážím na ten váš návrh, aby výrobci a dovozci lihovin byli nepřetržitě kontrolovány lihovarníky, tedy celníky, pardon.

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Tak předně musím říct, že toto nebyl náš návrh, ale pana Pavlíka ze sdružení nebo z Unie.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ano, já mluvím o výrobcích a dovozcích lihovin, přesně tak. A váš názor na to.

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
My si myslíme, že to je naprosto nereálné. A zase musím zopakovat to, co jsem řekl na začátku, že v těch legálních výrobách tyhle úniky nejsou. Tady se prokázalo jasně, že ten problém je někde jinde, ne v té legální výrobě. Čili kontrolovat prostě každou lahev vyrobenou legálními výrobci nebo oficiálními výrobci podle nás nic nepřinese. A za druhé si myslím, že je to naprosto nereálné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane náměstku, a co vy říkáte tedy tomu návrhu unie, neměl by to stát dělat alespoň dočasně, než otravy metylalkoholem zcela ustoupí, protože podle zkušeností z Belgie nebo Norska, z těch menších otrav, tak mohou intoxikace dojíždět i půl roku.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Podívejte, já jsem, myslím, o tom hovořil buď včera v Otázkách Václava Moravce, myslím si, že ano, a těch míst nebo daňových skladů, ve kterých se nakládá nějakým způsobem s lihem je 190 a podle našich kalkulací by na jedno takové místo, aby byla zajištěna nonstop kontrola, bylo zapotřebí osmi celníků. To znamená jenom nějakých 1 500 - 1 600 celníků.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Takže ani dočasně to není možné? Já se ptám na tu dočasnost, než ta metylalkoholová aféra odezní.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já si myslím, že je možné na základě jistého výběru jistých tipů. Chtěl bych říci...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
A uděláte to na základě jistého výběru a jistých tipů?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Samozřejmě, už i teď, už i chci ubezpečit, je to předmětem daňového tajemství, ale chci ubezpečit, že u některých výrobců v této době skutečně probíhá nonstop kontrola.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Jak dlouho taková nonstop kontrola u těch jednotlivých tipů tedy může trvat? Budete mít dost sil...

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
To uvidíme, to uvidíme. Jaksi záleží na tom, do jaké míry my budeme kvalifikovat to nebezpečí nebo to riziko jako akutní.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
A ještě mi řekněte, pane náměstku, jak silná je podle vás lobby nelegálního byznysu s alkoholem v parlamentu, protože podezřelé je i to, že z trestního zákona vypadly před dvěma lety tresty za pančování alkoholu, zřejmě mnohého diváka napadne, jaký motiv zákonodárci asi měli.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Mně jako státnímu úředníku asi nepřísluší hodnotit.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Co si o tom myslíte? Jistě i státní úředník má svůj vlastní názor a pohled na věc.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já pevně věřím, že v současné době zastoupení nebo obhájců takového to nelegálního byznysu je blízké nule.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane Kučero, jak silná je podle vás tendence v českém zákonodárství přehlížet nelegální alkoholový byznys a jak silná lobby uvnitř českého parlamentu podle vás pracuje?

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Já si nemyslím, že je snaha to nějak přehlížet, kor ne v oblasti zákonodárství. Takže tento názor určitě já osobně nemám.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
A nepřišlo vám podezřelé, že tedy z trestního zákona vypadly před dvěma lety právě ty tresty za pančování alkoholu? I to vám přijde jako přirozený proces v české legislativě směrem k nelegálnímu byznysu

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Já neznám důvody ani, ani neznám lidi, kteří to vlastně navrhli. Takže neumím se k tomu v této chvíli nějak vyjádřit.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Dobře, pánové, já vám děkuji, na shledanou.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Bylo mi ctí.

Pavel KUČERA, předseda, Sdružení výrobců lihovin, Ostrava
 --------------------
Děkuji, na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.