CZ EN

Rozhovor s Janem Gregorem o státním rozpočtu na příští rok

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hostem dnešních Impulsů je náměstek ministra financí pro státní rozpočet Jan Gregor. Děkuji, že jste po čase hostem Rádia Impuls, přeji hezký dobrý večer.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Rovněž děkuji a dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i díky vám našim posluchačům. Vaše otázky jste v průběhu dne psali a posílali ve formě SMS zpráv na číslo 774999888. Máte-li však ještě jakoukoliv otázku pro náměstka ministra financí Jana Gregora, stačí, když ji pošlete k nám sem do Impulsu. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMSek 774999888. Dobrá zpráva, že se plní státní rozpočet, respektive že skončil v listopadu ve schodku 78 miliard korun?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak pro mě je to v zásadě dobrá zpráva, protože česká vláda očekávala nedovýběr daní v letošním roce, proto přijala včasná opatření v první polovině roku, která lze shrnout do čísla 22 miliard. A v zásadě to odpovídá tomu, o co nebudou příjmy naplněny z titulu daňových. Takže se nám podařilo v zásadě tento dopad zpomaleného vývoje ekonomiky odhadnout dobře a jsme na tu situaci připraveni.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se bavíme o neplnění daňového výběru, tak jde především o daň z přidané hodnoty. Je jasné, že nenaplníte vaše původní plány, protože ve schváleném státním rozpočtu Poslaneckou sněmovnou na letošní rok jste počítali s tím, že vyberete daň z přidané hodnoty o 15,5 procenta vyšší, než tomu bylo v loňském roce. Zatím plníte jen čtyři procenta. Takže už se to nepodaří dohnat v prosinci?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak už se to nepodaří dohnat, ten odhad celoroku na dani z přidané hodnoty předpokládáme, že ten celkový výběr bude nižší řádově o 20 miliard korun.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vyplníte to tím, že jste vázali jako ministerstvo financí dodatečné výdaje?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Ano, je to částečně kompenzováno tím, že jsme vázali, ale máme i jiné daně, kde se podařil ten výběr, zejména u daně z příjmů právnických osob, naopak zlepšit proti plánovanému rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O kolik se podaří vybrat na dani z příjmu firem, když to laicky řekneme, víc, než jste původně počítali?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak ten předpoklad, který já mám pracovně k dispozici, je v řádu čtyř miliard českých korun.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Čtyři miliardy korun. Zároveň je poměrně velkým rizikem pro státní rozpočet v letošním roce platby z Evropské unie, chceme-li tedy peníze, které jdou z evropských fondů do České republiky. Pane náměstku, jak velké to riziko je?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak i to je oblast, ve které nastalo uklidnění tím, že Evropská komise uvolnila řádově 1,6 miliardy euro pro dva operační programy, operační program Životní prostředí a operační program Doprava. I to je vlastně ten hlavní důvod, proč se nám podaří letošní plán zvládnout.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinak řečeno, riziko plateb z Evropské unie už není rizikem pro letošní státní rozpočet?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Riziko plateb z Evropské unie není dramatickým rizikem pro státní rozpočet. Předpokládám, že v evropských penězích bude nadále existovat několik žádostí zhruba za deset miliard českých korun, které zůstanou z rozpočtu Evropské unie neproplaceny. Ale na druhé straně se nám podařilo velmi efektivně řídit český státní dluh a výnosy nebo náklady na obsluhu státního dluhu jsou na historických minimech. Takže celkově ten obrázek vypadá dobře.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podíváme-li se tedy na to, tak výše rizika plateb z Evropské unie je deset miliard, ale protože velmi levně obsluhujete státní dluh České republiky, tak tam ušetříte deset miliard?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Ano. V obsluze státního dluhu jsme jednak vázali v rámci těch 22 miliard a ještě nad rámec toho vázání jsme schopni ušetřit řádově přes deset miliard korun.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nula od nuly tedy pojde?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Ano. Já pevně doufám, že se tentokrát trefíme na ten plánovaný deficit 105 miliard. Teoreticky se může stát, že budeme i drobně pod.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teoreticky znamená co? Kolik byste byli pod?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Těžko být specifický v tuto chvíli. Česká republika má řádově 130 miliard českých korun v takzvaných nárocích a to je právě oblast, kterou nelze úplně přesně predikovat. Samozřejmě v těch nárocích je valná většina prostředků z rozpočtu Evropské unie. Ale tady budeme bedlivě sledovat ten vývoj v průběhu prosince a samozřejmě budeme doufat, že se na ten plánovaný deficit trefíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ten plánovaný deficit schválený Poslaneckou sněmovnou je 105 miliard korun. Když to přepočítáme na procenta ve vztahu k hrubému domácímu produktu, tak jsme na 3,2 procenta hrubého domácího produktu. S tím jste počítali a to je schválené číslo. Jenomže vy jako ministerstvo financí čekáte, že letos bude ve vztahu k HDP schodek státního rozpočtu pět procent kvůli církevním restitucím. Pokud byste měl laikovi vysvětlit, jak je to možné?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak ten rozdíl v pojetí hotovostním a akruálním a spočívá v tom, že vznikne-li dlouhodobý závazek pro veřejné finance, tak jsou započítány do těch čísel za ten rok, kdy tento závazek vzniká a v případě, že příslušný zákon bude platný a účinný a vzniknou ty konkrétní závazky vůči jednotlivým církvím, tak toto číslo řádově 1,5 procentního bodu bude započítáno do celkového deficitu veřejných financí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rozumím-li tomu správně, tak do letošního schodku státního rozpočtu započítáváte finanční kompenzaci církvím, se kterou počítá právě zákon o církevních restitucích?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Ano, je to přesně tak. Je to takzvaný jednorázový dopad na řádu těch necelých 60 miliard korun, řádově 1,5 procentního bodu ve vztahu k HDP.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč se to vlastně nedá vyplatit, ta částka církvím, protože pak by tady nebylo započítání inflace a možná by to v celkovém součtu mohlo být pro stát jednodušší? Vyplatit onu částku, když ji započítáváte v tom procentuálním vyjádření do schodku státního rozpočtu a stoupne schodek účetně na těch pět procent ve vztahu k HDP?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak tady je to součást politické dohody u církevních restitucí, že vlastně po přechodné období sedmi let bude postupně utlumováno to, co je placeno na platy duchovních a zároveň paralelně s tím budou narůstat ty částky, které jsou hrazeny jako splátka té jistiny, těch 59 miliard. Čili byla to politická dohoda o časovém rozložení této částky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy také obsluhujete státní dluh prostřednictvím dluhopisů, které si mohou lidé kupovat. Ta letošní podzimní emise byla velmi úspěšná, protože lidé si nakonec objednali spořící státní dluhopisy za 31 miliard korun v té celkové výši. To je daleko víc, než jste počítali, museli jste zkrátit i ten termín. Počítáte s tím, že si teď od lidí budete půjčovat víc a že přehodnotíte vydávání dluhopisů a obsluhu státního dluhu, protože ta podzimní emise vás překvapila?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak ta podzimní emise aktuální za 31 miliard v zásadě nám rozkryla to, že i ve státních dluhopisech funguje jakási sezónnost, že vlastně na ten podzim je zájem českých občanů o dluhopisy podstatně vyšší než v jarní emisi, ve které jsme se pohybovali přes 15 miliard českých korun. Celkově si myslím, že je to velmi dobře, že čeští občané mají možnost využívat vlastně těch výhod jako velcí institucionální investoři a hlavně že ty úroky zůstávají v české ekonomice.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ale, že vstoupím do vaší řeči, vy jste lidem vlastně ten termín kvůli tomu velkému zájmu zkrátili, tudíž pro lidi je to zase špatná zpráva, protože ne všichni měli šanci, ne na všechny se dostalo, protože ten podzimní zájem byl větší, než jste původně předpokládali?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak to, že jsme museli to období úpisu zkrátit, je v zásadě důkazem toho, že český dluh je žádané zboží, nejenom tedy mezi českými občany, ale především i na velkém trhu dluhopisů i v zahraničí, u dluhopisů, které jsou denominovány v eurech. A je to hlavním jakoby důkazem toho, že ta česká fiskální konsolidační strategie se vyplácí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy tedy máte strategii řízení a financování státního dluhu a vrátím-li se k té původní otázce, počítáte s tím, že byste nějak přehodnotili tuto státní strategii v těch následujících měsících, jestliže se ukazuje, že o ty podzimní emise státních dluhopisů pro veřejnost je právě ze strany veřejnosti takový zájem?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak naším dlouhodobým cílem je, aby v držení českých domácností bylo řádově deset procent českého státního dluhu. Na příští rok bychom se rádi pohybovali někde na řádu 30 miliard českých korun. A samozřejmě to nastavení těch úrokových podmínek pro tu budoucí jarní a podzimní emisi příštího roku budeme samozřejmě bedlivě zvažovat podmínky na trhu. Myslím tím tedy retailový trh a bankovní trh. Takže …

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy počítáte s tím, že příští rok tedy to budou dvě emise s objemem zhruba po 15 miliardách nebo na jaro necháte 10 a na podzim 20?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak to je jakoby snaha o nárůst těch dluhopisů. Samozřejmě musíme vzít do úvahy, že část těch dluhopisů mohou občané odprodat, část dluhopisů vyprší na podzim, takže ano, domníváme se, že ten nárůst dluhopisů by mohl být řádově těch 30 miliard korun.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ministr financí Miroslav Kalousek také mluvil o tom, že by bylo dobré, aby například Lesy České republiky ze svých zisků, které mají na účtech, tak aby byla vydána speciální emise dluhopisů pro Lesy České republiky, aby stát investoval peníze ze státní firmy právě do státních dluhopisů. Jak jste daleko s přípravou těchto dluhopisů, o nichž mluvil?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak v zásadě jakýkoliv subjekt může už české dluhopisy kupovat na tom velkém institucionálním trhu, to je samozřejmě i možnost pro Lesy České republiky a samozřejmě jsme připraveni se Lesům České republiky speciálně věnovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože jde o šest miliard korun, říká šéf dozorčí rady Lesů České republiky Miroslav Zámečník, tudíž kdy uděláte tuto dohodu s Lesy?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Já jsem v zásadě připraven obratem, ale ještě je ve hře změna zákona, která umožní vlastně převést prostředky z Lesů nebo obecně ze státních podniků do státního rozpočtu. Takže musíme zohlednit i ten aktuální vývoj v Poslanecké sněmovně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste ale zatím nepočítali s tím, že byste například z Lesů České republiky, kde na účtech, respektive ziskovost Lesů, která je dlouhodobě v těch prostředcích státního podniku, tak přesahuje částku deseti miliard korun. Proč neuvažujete o tom, že byste tu částku vzali svým způsobem celou a zatím uvažujete jenom o dílčích částkách v letech následujících? Protože pro příští rok jste zvýšili tu částku, tuším, na čtyři miliardy.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Ta částka byla tím novým návrhem státního rozpočtu zvýšena na celkových šest miliard, o další dvě miliardy korun. Jde nám o to, aby ten dopad, ten dodatečný příjem pro státní rozpočet byl rozložen v jakémsi střednědobém horizontu. A hlavně ten převod té dividendy musí nějakým způsobem odpovídat metodice ESA 95, aby se nám, což je pro diváky relativně složité, nerozhodilo to hotovostní pojetí a to akruální. Takže proto je to rozloženo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Někteří posluchači Impulsů už se ptají, jak je možné, že na DPH se nevybírá tolik, kolik jste předpokládali a není to chyba Ministerstva financí, která se může zopakovat v roce příštím? Ptá se jeden z posluchačů.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak DPH velmi reaguje na vývoj ekonomiky a my jsme se snažili v těch jednotlivých pokladních plnění za poslední měsíce vysvětlovat, že nejde tedy o nevýběr DPH v té nižší sazbě, ale v té vyšší. Čili je v tom výběru daní cítit slabá domácí poptávka a občané zřejmě odkládají zboží nějaké investiční povahy, které je zařazeno v té standardní sazbě DPH.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nemůže se to stát ale v roce příštím? Zněla ta podotázka.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak rok příští, bedlivě budeme sledovat odhad vývoje růstu české ekonomiky. Tam jsme prozatím na 0,7 procentním růstu. Pokud ten růst bude horší, tak samozřejmě to bude mít zase zpětný dopad do výběru daně z přidané hodnoty.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jenom že vstoupím do vaší řeči, pokud byste se poučili z roku letošního, tak pokud by se i v roce příštím vybralo zhruba 20 miliard na dani z přidané hodnoty méně, než jste předpokládali, to je přece asi reálné riziko, když srovnáme rok letošní a výběr daně z přidané hodnoty s rokem příštím?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Já teďka bych rád zdůraznil, že v tom příštím roce nás čeká tedy nárůst obou těch sazeb o jeden procentní bod a v zásadě tím byla ukončena ta nejistota, kdy vlastně ani domácnosti, nebo zejména tedy domácnosti například mohly méně kupovat automobily. A teď se to teda rozjasňuje nebo od příštího roku předpokládám, že by se to mělo nějakým způsobem vrátit do normálu a že by pokračovala ta plánovaná investiční činnost, ať už výstavba domů a bytů nebo pořizování právě statků jako automobily.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinak řečeno, nepředpokládáte, že by se třeba v roce příštím vybralo na dani z přidané hodnoty o 20 miliard korun méně, než jste předpokládali, což je letošní stav?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak my jsme se snažili ten o něco nižší ekonomický růst zohlednit v aktualizaci návrhu státního rozpočtu, který je aktuálně projednáván v Poslanecké sněmovně. A příjmy z tohoto titulu jsme celkově snížili o čtyři miliardy korun u daní a o tři miliardy korun v pojistném.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bývalý viceguvernér České národní banky, ekonom Luděk Niedermayer tvrdí, že stát může za to, že česká ekonomika se dostala do potíží, že je v takové recesi a je na tom hůř než ekonomika polská či ekonomika německá. Stát má podle Niedermayera na recesi zásadní podíl.

Luděk NIEDERMAYER, bývalý viceguvernér České národní banky, ekonom
--------------------
Jsme tady prošli obrovskou investiční vlnou, tady řada věcí, třeba Polsko staví spousty dálnic, my už to tady máme. Čili ono vůbec udržet tu dynamiku toho růstu objektivně bylo těžké, ale domnívám se, že fungování toho veřejného sektoru, toho státu má velký podíl na té dnešní situaci, ale není to určitě věc posledních dvou let této vlády, možná ani ne dvou předchozích vlád, možná to jde mnohem déle zpět.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Prozradil před časem v rozhovoru pro Rádio Impuls bývalý viceguvernér České národní banky, ekonom Luděk Niedermayer. Pokud by měl náměstek ministra financí pro státní rozpočet Jan Gregor, který je hostem dnešních Impulsů, vypočítat to, jaký dopad může mít na českou ekonomiku to, že vy jste v rámci těch posledních ekonomických úvah jako ministerstvo financí se rozhodli, že budete pomaleji snižovat veřejné schodky, že, přeložím-li to do češtiny, do laičtiny, tak se nebude škrtat tak hodně, jak jste původně předpokládali. Jaký vliv to může mít na ekonomiku v těch dalších letech, nejen tedy v roce 2013 a v roce 2014?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Vláda tedy aktuálně rozvolnila tu svoji fiskální konsolidační strategii na 2,9 procenta v roce příštím, 2,7 procenta v roce 2014 a 2,4 procenta v roce 2015. Já pevně doufám, že toto rozvolnění strategie jednak nám udrží důvěru finančních trhů, protože bude bezpečně pod třemi procenty deficitu ročně, a jednak umožní vlastně rozvolnění tlaku na ty jednotlivé rozpočtové kapitoly a realizaci prorůstových opatření, o kterých aktuálně diskutujeme na úřadu vlády a která by měla být publikována do konce prosince. Já bych ještě ale rád se vrátil k tomu srovnávání české ekonomiky s okolím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To, co říkal Luděk Niedermayer.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
To, co říkal Luděk Niedermayer. Není to jenom o ekonomickém růstu, je třeba srovnávat další faktory. Vnitřní rovnováhu ekonomiky, ať už se podíváme na inflaci nebo na nezaměstnanost a vnější rovnováhu ekonomiky. A tady si myslím, že v těchto faktorech, v nezaměstnanosti jsme rozhodně lepší než Polsko a Maďarsko, které mají nezaměstnanost přes deset procent a nebo Slovensko, které má nezaměstnanost přes 14 procent. Čili já bych nerad…

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale s dovolením třeba nezaměstnanost na Slovensku je problém dlouhodobý strukturální, který se týká stavu té ekonomiky. Ale když se podíváte na ta prorůstová opatření, která jako ministerstvo financí podpoříte a dáte jim zelenou, která to budou, aby i česká nezaměstnanost v těch následujících měsících nerostla? Protože ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá, že se nezaměstnanost v těch následujících dvou měsících opět dostane přes devítiprocentní hranici?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak těch opatření je přes sedm desítek. Určitě ta konkrétní, která by měla dopad na nezaměstnanost, popřípadě udržení zaměstnanosti, tak to je investice do infrastruktury. Díky tomu, že se podařilo prosadit ten daňový balíček, tak jsme nemuseli škrtat v těch prorůstových opatřeních. Rovněž výdaje do oblasti vědy a výzkumy zůstávají v původně plánované výši. Jsou tam i opatření, která směřují do vzdělávání, jednak vzdělávání pro stabilitu, program ministerstva práce a sociálních věcí, a jednak zlepšení systému technického vzdělávání tak, aby ten vzdělávací systém produkoval lepší strukturu absolventů, která se lépe hodí pro českou ekonomiku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Posluchači Impulsů se ptají dál náměstka ministra financí pro státní rozpočet Jana Gregora. Jedna z otázek se znovu ještě týká evropských fondů. Co je na tom pravdy, že do odvolání se může stát, že do České republiky nepřijde z Evropské unie ani koruna?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak to je pravdivá informace, do konce roku 2012 nepřijde do České republiky ani koruna, ani euro a to z toho důvodu, že rozpočet na rok 2012 prozatím neumožňuje, aby tyto prostředky byly uvolněny. Je pravda, že aktuálně se v Bruselu dnes odpoledne diskutuje úprava rozpočtu Evropské unie řádově za šest miliard eur. Pokud tato úprava projde, tak může být obnoveno čerpání prostředků do členských zemí a Česká republika může teoreticky získat i těch deset miliard, o kterých jsme se bavili.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže to je to riziko těch deseti miliard. Pokud budou ty peníze uvolněny, tak dostane Česká republika deset miliard, nebudou-li a zůstane-li zastavené to čerpání peněz, tak přijdeme o těch deset miliard?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Ano. Ale já předpokládám, že Evropská komise ty žádosti bude vyřizovat tak, jak jí došly na stůl. Je tam nějaký legislativní termín, že se má žádat do konce října každého roku. Některé z těch českých žádostí odcházely po tomto datu. Takže je otázka, jak situaci vyhodnotí Evropská komise.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Další z otázek se ptala na to, co udělá se státním rozpočtem v roce letošním nárůst klientů v rámci penzijního připojištění? Protože peníze investované do penzijního připojištění si lidé mohou odpočítávat z daňového základu. Tedy počítali jste jako ministerstvo financí s tím, že poslední dny a týdny před zahájením penzijní reformy a transformací třetího důchodového pilíře, tedy toho takzvaného penzijního připojištění, se dveře v penzijních fondech netrhnou?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak ministerstvo financí se snaží dlouhodobě upozorňovat na to, že úspory v tom dobrovolném třetím pilíři nejsou na příliš vysoké úrovni. Čili postupně registrujeme nárůst výšky úspor jednotlivých občanů. Ale to, že bude takovýto zájem v posledních dnech, s tím jsem já osobně nepočítal a je to věc, která bude mít spíše vliv do rozpočtu roku příštího. Protože nepředpokládám, že by všichni občané tam vložili nějaké jednorázovější částky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud vloží, tak si mohou tu částku vloženou do systému penzijního připojištění odečíst už z daňového základu letos. Jak velký dopad to vlastně na státní rozpočet má, to, že si lidé odpočítávají část peněz, kterou si spoří na důchod v penzijním připojištění, do státní pokladny?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Tak já se domnívám, že to je na řádu jednotek miliard. Tu aktuální situaci budu muset teprve vyhodnotit, požádat kolegy ze sekce finančních trhů…

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nemůže to tedy způsobit zásadní problém ve státním rozpočtu na rok příští?

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Dramatický problém by to způsobit nemělo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatuje náměstek ministra financí pro státní rozpočet Jan Gregor, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor a těším se příště na shledanou.

Jan GREGOR, náměstek ministra financí pro státní rozpočet
--------------------
Rovněž děkuji, na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.