CZ EN

Posuny v metylalkoholové kauze

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Další host Události, komentářů je náměstek ministra financí Ladislav Minčič a po telefonu také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeněk Juračka. Pánové, dobrý večer.
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
Dobrý večer.
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Dobrý večer.

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane náměstku, v úvodu materiálu, který jste dnes zveřejnili na webových stránkách ministerstva financí, se píše, cituji. "Z analýzy ministerstva financí vyplývá, že pohyb metylalkoholu není z hlediska černého trhu s lihovinami rozhodující." Není to trochu zvláštní, když právě metylalkoholu z takového či jiného důvodu má na svědomí v posledních docela málo dnech 28 lidských životů?
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Skutečně ta formulace je výsledkem analýzy, kterou jsme prováděli, poněvadž ta okolnost, že se pravděpodobně nebo zcela jistě v rámci nelegální výroby lihovin do alkoholických nápojů dostal metylalkohol, je, řekněme, aktem nebo úkonem jistých, řekněme, podvodníků, kteří neváhali hazardovat nebo riskovat s lidskými životy potenciálních konzumentů, ale pokud jde o nulovou toleranci vůči černému trhu s lihovinami, tak tu je třeba realizovat nebo provádět bez ohledu na to, zda někdo někdy v budoucnu, což pochopitelně absolutně vyloučit nikdy nemohu, ještě se k podobnému, řekněme, velmi nedobrému činu uchýlí.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Víte, já tomu rozumím, pane náměstku, jenom mi není úplně jasné, jakým způsobem jste došli k tomu, že i potom, co se stalo, není potřeba přijmout nějaký nový mechanismus, který by sledoval prostě jen pohyb metylalkoholu.
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Ne, tak to není, že není nutné přijmout nějaký nový mechanismus. Problém je v tom, že jsme analyzovali nejrůznější možné způsoby a z nich vyplynulo...
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Jenom pardon, pane náměstku, tak já vám jenom ocituji tu větu, která následuje. "Proto se aktuálně nenavrhuje vytvoření žádného speciálního systému pro sledování nakládání s metylalkoholem."
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Ano, ano. My jsme totiž zkoumali všechny možné mechanismy, které hypoteticky mohly připadat do úvahy, ať už je to například pokus o nějaké fiktivní rozšíření metylalkoholu jako obecného předmětu spotřební daně, že by se vybírala z jakéhokoliv metylalkoholu spotřební daň nebo byla stanovena třeba v nulové výši nebo nějaká jiná zvláštní daň pro to, aby se jeho výroba nebo nakládání s ním dostalo do informačních systémů, které by pomohly ten pohyb, výrobu kontrolovat. Ale dospěli jsme k závěru, že bohužel oblast spotřebních daní je velmi harmonizovaná, čili v rámci těch spotřebních daních, zejména spotřební daně třeba z lihu, nic podobného v rámci Evropy udělat nemůžeme, respektive kdybychom to udělali, tak by to bylo bezzubé vzhledem k tomu, že drtivá většina metylalkoholu je do České republiky dovážena.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak, pane náměstku, vydržte, prosím. Pane prezidente Juračko, je to z vašeho pohledu dobrý nápad, že ministerstvo neuvažuje nebo možná podle slov pana náměstka nedošlo k názoru, že by bylo potřeba nějaký speciální systém sledování pohybu metylalkoholu vůbec zavádět.
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
Tak to je oblast, kterou já přímo nestuduju, anebo jí tak úplně detailně nerozumím. Ale v tomhle tom případě věřím výrobcům a dovozcům, který říkají teda, že by se jednoznačně jako sledovat pohyb metylalkoholu měl v této republice. Jestli z důvodu daňových nebo jiných, to říkám, nejsem v tomhle tom odborník. Ale odborníkům, kteří to říkají, to znamená, to jsou výrobci a dovozci toho alkoholu, pevně věřím. A čili já bych podporoval možná třeba ne z hlediska toho daňového, jak říká pan náměstek, ale prostě jiný způsob sledování pohybu metylalkoholu určitě.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Dobře. Pane náměstku, ještě další věc, která se objevuje v tom materiálu, který je zveřejněn na vašich webových stránkách. Co si konkrétně slibujete od toho, že od, řekněme, přijetí určitého opatření nebude možno si pro normálního spotřebitele koupit alkohol ve větším než litrovém balení, to znamená, že ty šestilitrové barely už prostě nebudou k dostání.
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Tak jde o to, že byl identifikován jeden možný způsob, řekněme, distribuce lihovin nebo destilátů konečnému spotřebiteli, který představuje poměrně velké riziko z hlediska fungování černého trhu úniku spotřební daně, a sice jde...

 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
A to jsou ta šestilitrové balení.
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Jde o to, že může být, řekněme, v restauračních zařízeních používáno toto velké balení k tomu, že bude sloužit, teď to řeknu pro diváky obrazně, jako bezedná sklenka v tom smyslu, že se balení otevře, z balení se postupně v průběhu nějaké doby bude vylévat nápoj, posléze večer možná týž den nebo poté, co se takřka vyprázdní to balení, tak se balení naplní nějakým nelegálním nezdaněným nápojem téhož typu nebo stejného typu, a v podstatě bude vždycky pro případ kontroly, která by přišla na místo...
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Všechno v pořádku.
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Všechno v pořádku.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane Juračko, mě by zajímalo, protože pod váš Svaz obchodu a cestovního ruchu patří samozřejmě i hotely a restaurační zařízení a tak dále. Bude toto opatření, pokud bude přijato, vaším členům nějakým způsobem vadit?
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
Tak já se domnívám, že sem tam někomu může vadit, jako že sem tam někomu vadí všechno. Ale je to opatření, s kterým mi naprosto souhlasíme, je to jedno z opatření, které jsme sami navrhovali společně teda s výrobci a distributory. A já se domnívám, že to opatření je správné. Jako to přirovnání k té bezedné sklence jako je velmi vtipné a naprosto výstižné. A já se domnívám, že to je jedno z omezení, které samozřejmě nemůže zabránit machinací jako s alkoholem, ale může pomoct trošku odbourat ten černý trh.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Řekněte mi ještě, pane prezidente, váš názor na vůbec otázku zavedení koncesí na prodej alkoholu. Bude to fungovat a pokud tedy si myslíte, že ano, tak jak to bude fungovat?
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
Já si myslím, že tyto věci jsou teprve v plenkách. Jako my jsme diskutovali o licencování jako prodej alkoholu a o koncesích a stanovili jsme nějaké dvě základní pravidla, které by měly platit pro, pro možnost získání této koncese. Předložili jsme tyto návrhy těm pracovním skupinám a příslušným ministerstvům a uvidíme, jak na to budou reagovat. Ale je to teda otázka diskuse.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Ne, já tomu rozumím. Víte, co by mě zajímalo, pane Juračko, zajímalo by mě z vašeho pohledu, jakou kvalifikaci by měl mít ten nebo jakou kvalifikaci by musel prokázat ten, kdo by chtěl prodávat alkohol?
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
No, domnívám se, že ... my jsme stanovili dvě pravidla, jo. To znamená, měla by být důkladná účetní evidence toho nákupu a získání toho, toho alkoholu. To je ta, to dodržování té pověstné vyhlášky Evropské unie 178, která...
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
A to druhé pravidlo?
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
A to druhé pravidlo je otázka doložitelnosti toho prodeje, to znamená, kolik nakoupím, tak abych to mohl srovnat s tím prodejem. To znamená, měla by tam být nějaká pokladna, nějaká kasa, nechci říkat zrovna registrační pokladna, protože pro někoho to je jako černej hadr nebo červenej hadr, ale jako měl by se registrovat prostě ten prodej tak, aby ten, co nakupuje, neprodal větší množství alkoholu, než ho nakoupil.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Rozumím.
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
Tam je ta možnost té spekulace a těch černých hodnot.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Rozumím. Počkejte, pane Juračko, vydržte chvilku. Pane náměstku, shodujete se v těch, řekněme, kvalifikačních požadavcích pro to, aby někdo mohl dostat licenci na prodej alkoholu?
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Tak já chci především poznamenat, že práce jakéhokoliv meziresortního týmu nebo pracovní skupiny, jejíž výstup byl dneska prezentován například na jednání vlády, nemůže nahradit a nenahradí standardní legislativní proces, v rámci kterého vzniká ten či nový, ten či onen nový zákon nebo jeho novela. Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na novelizaci živnostenského zákona a hodlá, aspoň tak jsme to v rámci toho pracovního týmu probírali, hodlá se ubírat cestou rozšíření stávající koncese, která ve skutečnosti postihuje výrobu, výrobu lihovin a destilátů o jejich prodej.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Ano, přidává se tam nakonec k té formulaci...
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
To znamená, že v podstatě ti, kteří jsou kvalifikování nebo podobné kvalifikační požadavky, které jsou kladeny na výrobce, tak by byly svým způsobem kladeny i na ty, kteří by výhradně jenom prodávali.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Dobře. Ještě jedna věc mě zajímá a ta se týká stánkového prodeje alkoholu. V tom materiálu, který je zveřejněn u vás na webových stránkách, pane náměstku, tak jsou dvě varianty, které se týkají stánkového prodeje alkoholu. Jedna by ho znemožnila úplně a varianta číslo dvě je, že ve stáncích může alkohol prodávat jen ten, kdo zároveň vlastní...
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Aspoň jednu provozovnu.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
...alespoň jednu kamennou provozovnu. Přiklání se k nějaké variantě?
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
No, tak o tomto jsme vedli velmi obšírnou diskusi. Pochopitelně z hlediska výběrčích daní by bylo jednodušší a snazší se soustředit jenom na kamenné provozovny. Ale to jenom na první pohled vypadá jednodušší, protože samozřejmě správci daně, celní úřady by tak jako tak musely kontrolovat, zda nedochází k prodejům mimo tyto, řekněme, zákonem povolené, jedině povolené kamenné obchody. Takže s velkou pravděpodobností asi výsledek toho legislativního procesu bude nejspíš ta varianta, kde se nebo měkčí varianta, kde se umožňuje i prodej třeba v rámci pojízdných prodejen nebo stánkový prodej, když je nějaké, nějaká slavnost a podobně, neboť chápeme, i že odpovídá tradicím České republiky.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Ovšem pouze člověk. To asi ano. Pouze člověk nebo firma, která už vlastní kamennou provozovnu.
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Ano, zatím to vypadá, že řešení se bude ubírat touto cestou.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane Juračko, pokud se opravdu bude řešení ubírat touto cestou, tak bude to z vašeho pohledu v pořádku?
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
Víte, pane Veselovský, jako ať se na mě pan náměstek nezlobí, protože já ho mám rád a znám ho jako výrazného odborníka, ale já mám takovej dojem, že zase dochází k takovýmu tomu efektu, jako že přestává už to napětí, jako jo, končí prohibice, a teďko jako taková ta základní předsevzetí, který jsme si dali, aby teda se zmírnil ten dopad toho prodeje černého alkoholu, že začínají být, ono to snad nebude tak strašný a nebudeme ty opatření tak zase přehánět, jako zdá se mi to bejt trošku ... já souhlasím s panem náměstkem, že ty opatření by měly probíhat v normálním legislativním procesu. Tam je napsáno, že měl by bejt někdy v únoru připraven nový živnostenský zákon, ano, to je v pořádku. Ale co by se mělo udělat okamžitě, jako aby se udělal okamžitě aktivní dozor nad dodržováním té usnesení té Evropské unie 178, to znamená dohledatelnosti alkoholu. To lze udělat okamžitě, jo. To ale bohužel se to v té republice nedělo, jo, ty dozorové orgány...
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Nedělo, pane Juračko, nedělo nebo neděje?
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
No, ani se to neděje jako, protože jako já to nevyčítám dozorovým orgánům, že tyto případy nebyly, ale prostě traceability tady je nařízená Evropskou unií, je přesně zdokumentovaná, to, ten zákon nebo to usnesení Evropské unie říká to naprosto přesně, že kdo teda uvádí na trh potravinu, a alkohol je potravina, musí vést řádnou evidenci, kde ji získal, jak s ní nakládá, jak ji prodává. To znamená, musí tam bejt ten souběh toho nákupu a toho prodeje, a to se prostě neděje. Tady jako...
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
A rozumím tomu správně, že vy tvrdíte, že kvůli tomu není potřeba přijímat honem rychle nějakou novou legislativu, stačí jen dodržovat ty pravidla, která jsou teď nastavená.
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
Já si myslím, že a toho souhlasu s panem náměstkem, že je potřeba připravit důslednou legislativu a na to není potřeba spěchat. Ale co je potřeba okamžitě teda udělat, jako zainteresovat dozorový orgány, ať kontrolujou dodržování usnesení Evropské unie 178.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak, pane prezidente, rozumím, děkuju pěkně. Pane náměstku, poslední reakce.
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
No, tak já se domnívám...
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Byl jste obviněn z toho...
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
...a není to jenom názor jaksi můj, poněvadž těch kontrolních orgánů je více, nejsou to jenom celníci a zdaleka ne jenom celníci, že je i v současné době právě v důsledku té metylové aféry jaksi nastartován proces velmi důkladných a bedlivých kontrol, a to jak ze strany nejenom správců daně, ale pochopitelně policie, Státní potravinářské a zemědělské inspekce, hygieniků a jaksi tyto kontroly možná ne s takovou to intenzitou, jak probíhaly v uplynulých nebo probíhají v uplynulých dnech, nicméně s poměrně, řekněme, velkou pečlivostí budou prováděny i do budoucna. A pokud jde o nějaká ta zesílení nebo, řekněme, ještě jaksi preciznější úpravu legislativy, tak jenom chci říci, že ten zákon o potravinách a tabákových výrobcích, který je v gesci kolegů z ministerstva zemědělství, bude také nejpozději do konce tohoto roku předložen vládě a bude obsahovat ještě některá další opatření, která by mohla zesílit kontrolu v této oblasti.
 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak, pánové, oběma vám děkuji za komentář i za váš čas. Hezký večer, na shledanou.
 
Zdeněk JURAČKA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
 --------------------
Hezký večer, děkuji, na shledanou.
 
Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Bylo mi ctí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.