CZ EN

Nové úrazové pojištění bude dlouhodobě výhodnější i pro stát

Rekce MF:

Tento mylný názor vyplývá z nepochopení rozdílu mezi systémem průběžného financování a systémem, na kterém je založeno soukromé pojištění, tj. časovém rozlišení výnosů a nákladů.  Stávající systém se opticky jeví jako přebytkový, protože nebere v úvahu celkový objem skutečně vzniklých závazků, ale pouze porovnává objem v daném roce přijatého pojistného a v daném roce splatných závazků. Nelze ale pominout, že státu vznikají závazky, jejichž splatnost nastane v budoucích letech. Narůstají tak závazky státu, které budou muset být uhrazeny z budoucího pojistného budoucími zaměstnavateli, ke kterým stát, s ohledem na průběžný systém financování, netvoří rezervy a domnělé přebytky pojistného se tak použijí ve státním rozpočtu k jiným účelům. To vytváří značné riziko v případě recese, kdy výrazně klesne zaměstnanost, a tím i příjem pojistného, přičemž zůstávají závazky vzniklé v minulosti. Vzniká tak nebezpečí, že stát bude muset hledat zdroje k jejich úhradě v době výrazného poklesu příjmů státního rozpočtu. Právě tomu brání systém tvorby technických rezerv zavedený v soukromém pojištění. Proto rozhodnutí vlády přejít na soukromý systém pojištění z pohledu budoucnosti odstraňuje nebezpečí negativního dopadu nepříznivého vývoje tohoto pojištění na státní rozpočet. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.