CZ EN

Neumím si představit, že bychom ustoupili od fiskální strategie vlády

* E15: Máte propočítané varianty pro případný ústup rebelům z ODS?

Jsou to spíš takzvaní rebelové. Nevím, proč jim tak novináři říkají, ale prosím.

* E15: Jak jim máme říkat?

To vám radit nebudu. Rebelie je něco jiného.

* E15: Dobře. Máte promyšlené možné ústupky?

Takzvaní rebelové, a tím se jich nechci dotknout, pro mě nejsou stranou k jednání. Tou je pro mě ODS, s níž má TOP 09 uzavřenou koaliční dohodu. Všechny zákony, které se týkaly změn rozpočtové legislativy, ať už na výdajové nebo příjmové straně, byly velmi křehkým koaličním kompromisem. Teď jenom čekáme, jestli ODS bude, či nebude mít sílu tu dohodu dodržet. Doufám, že sílu mít bude, protože dospělá politická strana se pozná především podle toho, že dohody dodržuje.

* E15: A co když ODS dohodu nedodrží?

Pokud toho schopna nebude, tak očekávám, že nás osloví předseda ODS, premiér Petr Nečas, a navrhne nějaké změny. A já opravdu nevím jaké. Teoreticky o nich jednat můžeme. Ale už dopředu jsem avizoval, že prostor ke změnám je minimální, a to ze dvou důvodů. Za prvé vylučuji, že bych souhlasil s jakoukoli změnou, která by měla negativní dopad na rozpočet roku 2013.

* E15: To ale budou mít všechny případné změny.

Musím zopakovat, co jsem už řekl: žádné změny, které by měly negativní dopad na rozpočet roku 2013, nepřipustím. Za druhé je to otevřená Pandořina skříňka. Pokud jeden ze tří koaličních partnerů tento mimořádně křehký kompromis začne narušovat a říkat, že to chce jinak, je to obrovské riziko. Vstane několik poslanců z TOP 09 nebo LIDEM a řeknou: v takovém případě to také chceme jinak. Koneckonců už jsme to v této Poslanecké sněmovně zažili. V okamžiku, kdy ODS oznámila, že není schopna dodržet koaliční dohodu o balíčku, strana LIDEM řekla dobře, my ale nedodržíme dohodu týkající se církevních restitucí.

* E15: Ano, ale co když ODS dohodu nedodrží?

Je čas pro uzavírání dohod a po něm následuje čas pro jejich dodržování. Pevně doufám, že ODS v sobě najde sílu a zachová se jako dospělá strana, která dodržuje dohody.

* E15: Povinností každého ministra by ovšem mělo být získat poslance pro svůj návrh. Byť třeba podruhé. Souhlasíte?

Vždyť jsem to dělal. Poslance jsem přesvědčoval v prvním, ve druhém i ve třetím čtení. Nepředkládáme nic jiného, než co sněmovna už jednou všemi hlasy koaličních poslanců schválila. Vedli jsme odbornou a věcnou diskuzi. Nepředstírejme, prosím, že teď je na stole téma daní. Těch šest pánů nesleduje ani programové cíle, ani daňovou kvótu. Sledují maximální oslabení nebo dokonce odstranění svého stranického předsedy. To je ryze vnitrostranický, mocenský boj, s nímž ministr financí z jiné politické strany těžko něco udělá. Mohu pouze držet palce svému premiérovi, aby udržel svoji stranu pohromadě.

* E15: Jinými slovy, k čelnímu střetu patrně dojde a někdo bude muset ustoupit.

To vím. Jenže ten čelní střet se odehrává uvnitř ODS. My žádnou diskuzi nevedeme. Čekáme na to, jestli náš partner dodrží dohodu.

* E15: Přijde tedy premiér a navrhne nějaké změny…

Nevím, jestli přijde.

* E15: Předpokládejme, že přijde.

Budiž, čistě hypoteticky to předpokládejme. Přijde tedy předseda ODS a řekne, my nejsme schopni dodržet dohodu, pokud v ní nedojde k těm a těm změnám. My ho samozřejmě zdvořile vyslechneme, můžeme seriózně jednat. Nicméně jsem mu už dopředu avizoval, že prostor ke změnám je minimální.

* E15: Zkuste upřesnit, co v sobě skrývá ten minimální prostor.

Nebudu s vámi spekulovat, jaké změny by to mohly být. To fakt nebudu.

* E15: A co kdybychom to vzali vylučovací metodou?

Ne, absolutně ne. Nevím, zda předseda ODS vůbec přijde. Nikdo z nás konsolidační balíček nenavrhoval rád, nikdo z nás pro něj nehlasoval rád. Každý politik by naopak rád řekl: dávky budou vyšší a daně budou nižší. První prioritou této vlády je ale konsolidace veřejných rozpočtů, což přináší první viditelné úspěchy. Patříme v regionu mezi země s největší důvěrou v její budoucí prosperitu. Neumím si představit, že bychom ustoupili od fiskální strategie vlády a pro příští rok navrhli deficit, který by nebyl těsně pod tři procenta HDP. Už proto, že napřesrok máme naplánované ukončení řízení o nadměrném schodku. Kdybychom do světa vyslali signál, že nejsme schopni toto řízení ukončit, tak bychom o pracně budovanou důvěru přišli. Důvěru budujete léta, přijít o ni můžete za pět minut.

* E15: Tak jinak. V každém rozpočtu existuje nějaká rezerva a tím nemyslíme oficiální rozpočtovou rezervu.

Žádná jiná než vládní rozpočtová rezerva není. Samozřejmě teoreticky se dají ještě dál snižovat výdaje. Pro rok 2013 ale pouze ve vládních prioritách, které mají prorůstový charakter. Teoreticky výdaje dál snižovat jdou. Jestli neprojde daňový balíček, můžeme naprosto nesmyslně seškrtat peníze na kofinancování evropských projektů, dopravní infrastrukturu, vědu a výzkum a předložit takovýto rozpočet do sněmovny a říct: tak tohle je výsledek neschválení daňového balíčku, který bude mít pro ekonomiku daleko dramatičtější dopady než mírné navýšení daní.

* E15: Pojďme se bavit realisticky. To, co říkáte, jsou do jisté míry výhružné argumenty.

Říkám vám, že je to ořezáno na kost. Samozřejmě je možné dál řezat. Ale už do kosti. A kost se láme.

* E15: Opravdu v konsolidačním balíčku nemáte žádné šidítko pro ty, kteří pro něj nechtějí zvednout ruku?

Nevím, co je slovo šidítko. Je tam nějaký mix opatření.

* E15: Ano, ale některá stojí méně a jiná více…

Netvrdím, že předložený balíček je jediná možná cesta. My jsme ovšem hluboce přesvědčeni, že tenhle mix bude škodit nejméně. Jsme hluboce přesvědčeni, že je mnohem lepší zdanit spotřebu než výkon.

* E15: S balíčkem se vláda rozhodla spojit hlasování o důvěře. Je nutné hrát takový vabank?

Myslím, že je. Vláda, která neprosadí nezbytné nástroje pro svoji prvořadou prioritu, postrádá jakýkoli smysl. To bychom byli jen udržovací vláda. Pokud jde o mne, neviděl bych žádný důvod, proč v takové vládě ještě být. Pokud tato vláda nemá sílu snižovat deficity a konsolidovat veřejné rozpočty, tak nemá existovat.

* E15: Opozice hodlá projednávání balíčku ve sněmovně blokovat. Kdyby se hlasování o něm odsunulo až na konec roku, ohrozí to schvalování rozpočtu?

Ať už budou obstrukce jakékoli, mechanismem mimořádných schůzí, a bude-li na tom opozice trvat, i nočních jednání, se dá jednání o balíčku stihnout do konce roku. A rozpočet, který jsem postavil na této legislativě, je možné schválit třeba hodinu poté, co bude přijat balíček. Pokud balíček neprojde, pak vládě – v tom okamžiku už v demisi – nezbude nic jiného než rozpočet ze sněmovny stáhnout. Pak by nastal čas rozpočtového provizoria.

* E15: Čili připouštíte i možnost demise a rozpočtového provizoria?

Dojde-li k demisi vlády, nepochybně bude i rozpočtové provizorium. Tady prosím o přesnou citaci: Nenajdeli ODS sílu k dodržení dohody, kterou uzavřela, pak je demise vlády velmi pravděpodobná varianta. Ale já pevně doufám, že tu sílu najde.

* E15: Co když daňový balíček projde, ale jeho odpůrci pro změnu zablokují církevní restituce?

Upřímně řečeno, v této době a v této sněmovně, kdy jakékoli racionálno začíná být podezřelé, si dokážu představit úplně všechno. Nejsem ale správným adresátem této otázky. Možná je správně položená, ale ptejte se občanských demokratů a nikoli ministra financí a prvního místopředsedy TOP 09. 

* E15: Co by udělal první místopředseda TOP 09, kdyby restituce neprošly?

Nebudu o tom spekulovat, zatím jsem neslyšel o tom, že by neprošly. ODS se o restitucích vyjadřuje tak, že je chce podpořit.

* E15: Za necelé čtyři měsíce začne platit penzijní reforma. Vláda slibovala vysvětlovací kampaň a kde nic, tu nic.

Kampaň bychom logicky a poměrně nákladně museli vést, kdyby to dopadlo tak, jak si přála TOP 09, to znamená, že druhý pilíř by byl povinný. Protože není, předpokládám, že kampaň povedou penzijní společnosti.

* E15: Stále si myslíte, že do druhého pilíře vstoupí až 60 procent lidí?

To neodhaduji já, ale studie OECD, o níž se ve svých výrocích opírám. Vychází z mezinárodních zkušeností i české mentality. Je to samozřejmě odhad a rozhodně nebude naplněn hned první rok. Náběh bude postupný.

* E15: Objevily se informace, že Česko dostane od Bruselu pokutu v přepočtu 25 miliard korun kvůli pochybení při čerpání evropských peněz. Můžete tuto částku potvrdit?

Na některé operační programy budou zcela jistě uplatněny korekce. To ale neznamená, že o ty peníze přijdeme. Budeme je moci použít na jiné projekty, které netrpí nedostatky. Nicméně některé korekce budou uplatněny a opravdu konzervativní odhad je zhruba deset miliard. Víc to určitě nebude.

* E15: Pro letošní rok. A co ten příští?

Pro příští rok by to byly spekulace. Jednání se vedou, nic není definitivní. Znovu ale opakuji, že ani těch deset miliard není nenávratně ztracených, i když se o ně zvýší letošní schodek. Tyto peníze budou moci být čerpány v příštích letech.

* E15: Podle odhadů se možný zisk TOP 09 v krajských volbách pohybuje kolem deseti procent. Byl by to dobrý výsledek?

Přes masivní mediální masáž a řadu nepopulárních kroků, jejichž je TOP 09 tahounem, je zřejmé, že naše voličská základna je stabilní. My jsme lidem před parlamentními volbami v roce 2010 nelhali, říkali jsme, že má-li se to spravit, nemůže to nebolet. Měli jsme velmi nepopulární program. Mimochodem není pravda, že se v něm píše o nezvyšování daní. V souvislosti s penzijní reformou tam stojí: bude-li to nezbytné, budeme zvyšovat nepřímé daně. My jsme tedy své voliče nepodvedli. I když jsme v polovině vládního období, což se na volebním výsledku projeví, úplně na frak nedostaneme, protože v krajských volbách jsme ještě nekandidovali. V tom máme jistou výhodu.

* E15: Svědčil by zisk kolem deseti procent o tom, že TOP 09 už má stabilní místní organizace v regionech?

Od začátku jsme se snažili budovat regionální strukturu, opravdu nám nešlo o to vytvořit soukromou firmu. Jsme standardní politická demokratická strana, která může přežít jen tehdy, je-li každé úrovni odpovědnosti přizpůsobena i příslušná pravomoc. Pokud odpovídající míra decentralizace chybí, ty lidi to logicky přestane bavit, jak zjistil třeba Vít Bárta. Jen taková strana, která je zastoupena na všech úrovních správy a všude prosazuje svoje myšlenky a politiku, může počítat s dlouhodobým životem.

* E15: V kolika ze 13 krajských zastupitelstvech se TOP 09 objeví?

Pevně doufám, že budeme ve všech krajských zastupitelstvech. Pak bude záležet na koaličních jednáních. I když se nedomnívám, že budeme ve všech krajských radách, v některých se objevíme. K tomu vždy z legrace říkám, že pak už budu moci v klidu umřít, protože strana bude mít pevné kořeny.

* E15: Kolik získáte senátorů?

Mandát obhajují tři naši senátoři. Velmi bych si přál, aby se tento počet nesnížil. To bych považoval za uspokojivý výsledek.

* E15: Má pražský primátor a šéf regionální ODS Bohuslav Svoboda stále stoprocentní podporu svého koaličního partnera? Ptám se kvůli personálním změnám v čele Dopravního podniku hlavního města, na nichž se proti vůli Svobody podílela i TOP 09.

Jsme partner, který stoprocentně dodržuje dohody. Z tohoto hlediska si může být pan primátor Svoboda jako představitel ODS naprosto jistý. Přál bych si, aby měl podporu především své vlastní politické strany.

* E15: Co říkáte na odchod Zdeňka Tůmy z čela finančního výboru zastupitelstva?

Jeho angažmá ve firmě, kde pracuje, si vyžádá časté pobyty v zahraničí. To je důvod jeho odchodu.

* E15: Spekuluje se o různých křídlech pražské TOP 09. Opravdu jste v hlavním městě jednotní?

To jsou naprosto neskutečné plky. Někoho strašně mrzí, že TOP 09 je kompaktní strana. V jedněch novinách jsem nedávno četl neuvěřitelné nesmysly o křídle Schwarzenberga a Kalouska. Už jen představa, že bychom se každý ocitli na jiné straně, je tak absurdní, že se tomu musí každý smát.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.