CZ EN

Nepřesnosti v článku P. Holuba

Reakce MF:

Ministerstvo financí se ohrazuje proti textaci o zmanipulovaných dopravních zakázkách. Evropská komise prověřovala 10 projektů řízených a kontrolovaných řídícím orgánem (Ministerstvo dopravy) a výsledky porovnávala se zjištěními auditu Ministerstva dopravy, resp. Ministerstva financí u dotčených projektů.

U dvou projektů EK konstatovala pochybení týkající se lhůt, které české auditní orgány neodhalily. Jednalo se o lhůty pro vyzvednutí zadávací dokumentace, které byly dle posouzení EK krátké.

Tyto lhůty nebyly českými auditními orgány napadeny proto, že dle jejich názoru nemohlo dojít k diskriminaci uchazečů, netransparentnosti a nerovnému přístupu. O tom svědčí např. to, že záměr byl zveřejněn 90 dnů předem a zadávací dokumentaci si vyzvedlo 19 uchazečů. Navíc, a to je podstatné, lhůty byly v souladu s českou legislativou. Dokonce ani unijní směrnice délku lhůty nespecifikují. Proto české orgány nekonstatovaly pochybení. Naopak k pochybení mohlo dojít ze strany EK, pokud postupovala v rozporu s právními předpisy EU a ČR.

Informace týkající se chybovosti jsou zkreslené. EK stanovila v srpnu chybovost skutečně na 13,43 %, ovšem MF na 7,04 % (ne tedy na 2,8 % jak je uvedeno v článku). Výsledek je, že EK po vysvětleních ze strany ČR zrušila některá zjištění a uzavřela svůj konečný verdikt na 10 % oproti 7 % MF. A 10 % odpovídá i vyčíslená výše korekce. Obdobná situace byla i u Operačního programu Životní prostředí, kde došlo po vysvětleních ČR ke snížení korekce z 13,32 % na 5 %, což se blížilo vyčíslení MF.

Závěrem je nutno upozornit na nekonzistentnost přístupu EK k posuzování auditních činností prováděných orgány ČR, kdy na jedné straně EK zpochybňuje důvěru v tyto výsledky, zatímco na druhé straně požaduje od těchto orgánů další posuzování některých problémových operačních programů, aby mohla uvolnit financování.

Daný přístup je vysvětlitelný i tím, že po zrušení pověřených auditních subjektů k 31.12.2012 a jejich centralizaci na MF přestane mít EK pochybnosti o nezávislosti výkonu auditu v ČR.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.