CZ EN

Ministr financí Miroslav Kalousek v pořadu Události, komentáře (ČT 24) dne 3. října 2012

Rezignace ministra Drábka

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek z vlády odejde. Reagoval tak na to, že soud dnes jeho přítele a do včerejška i 1. náměstka Vladimíra Šišku, obviněného z podplácení, poslal do vazby. Ministr podá demisi k poslednímu říjnu. Nač ten čas na odchodnou? Jak aféra a další pád klíčového ministra zasáhne vládu a jak stranu TOP 09? Začínají Události, komentáře, dobrý večer. Ve 3 hodiny odpoledne ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek vystoupil s prohlášením a řekl toto.

Jaromír DRÁBEK, odstupující ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/
--------------------
Rozhodl jsem se tedy rezignovat na funkci ministra práce a sociálních věcí a to k 31. říjnu 2012. Ten termín je zvolen tak, abych po odchodu 1. náměstka dokázal předat ministerstvo v konsolidovaném stavu a takhle také abych umožnil své politické straně mít dostatečný časový prostor na výběr mého nástupce. Musím jednoznačně říci, že necítím žádnou vinu. Já jsem řekl, že jsem připraven nést politickou odpovědnost, toto také tímto rozhodnutím naplňuji. Já jsem pevně přesvědčen, že i pan Vladimír Šiška prokáže, že se žádného trestného činu nedopustil, jenom je jasné, že to bude trvat nějakou dobu a není možné čekat na to, až o tom například rozhodne soud. To bych považoval za neadekvátní.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
1. místopředseda TOP 09, ministr financí Miroslav Kalousek. Dobrý večer.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer, děkuji za pozvání.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jaromír Drábek ve svém vyjádření řekl, že poté, co soud jeho teď už exnáměstka Vladimíra Šišku poslal do vazby, se poradil s vámi a s předsedou strany Karlem Schwarzenbergem, načež oznámil svou demisi. Tedy jste mu poradili, aby rezignoval?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne. Pan ministr nám oznámil, že je rozhodnut rezignovat, že přijme politickou odpovědnost. My si toho velmi vážíme, protože.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili on vás o tom jenom informoval, už byl rozhodnutý.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
On nás o tom informoval. Kdybych měl být úplně podrobný, konzultovali jsme ten termín, protože ta strana potřebuje odpovědně vybrat nástupce. Koneckonců v okamžiku, kdy 1. náměstek je jaksi ve vazbě a došlo tam nedávno k jiné tragédii, tak bychom docela rádi, kdyby to ministerstvo, což je klíčové ministerstvo, bylo řízeno do okamžiku, než bude plnohodnotně nahrazeno. Takže ten termín byl s námi konzultován. Ten, to rozhodnutí, že bude rezignovat, nám pan Drábek oznámil dříve, než to sdělil veřejnosti. Já si toho rozhodnutí velmi vážím, protože to je stanovisko odpovědného politika, který se vůbec ničím neprovinil, ale převzal odpovědnost za své.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A jak to můžete vědět, že se neprovinil?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
A jak vy víte, že by se mohl něčím provinit?

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Já neříkám, že to vím, já neříkám, že se provinil, ale vy říkáte, že se neprovinil. Jak to můžete vědět?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, no, protože ho nikdo z ničeho neviní. On se ničím neprovinil, ale převzal odpovědnost za své nejbližší spolupracovníky a nastavil tím jistou laťku i politické kultuře. Já si mohu jenom povzdechnout, kéž by se stejně statečně zachovali jiní, takzvaně odvážní chlapíci, anebo odvážné dámy v některých krajích, tak jako pan ministr Drábek se doposud nikdo nezachoval. Není z ničeho.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tou narážkou myslíte Alexandra Vondru nepochybně.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tou narážkou myslím kohokoli, kdo odmítl převzít odpovědnost za své nejbližší spolupracovníky. Pokud vím, nedávno policie zatkla a uvěznila náměstka hejtmanky Severočeského kraje, přesto sociální demokracie je přesvědčena, že hejtmanka za nic nemůže a dokonce bude kandidovat do dalších voleb.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, o tom, o tom bude za chviličku řeč, až si k nám přisedne zástupce této strany.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Prosím, já nikoho neviním, to je jenom čistě otázka vkusu a politické kultury.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Narážkou na odvážného muže jste zmínil billboard vašeho kolegy z vlády, čili i jeho nepochybně myslíte tou narážkou, že není odvážný.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pokud hovoříme, pokud hovoříme o odvážném muži, tak v této souvislosti je odvážný muž pouze pan ministr Drábek, protože ten jediný měl tu odvahu převzít odpovědnost, jiného neznám.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Přestože ho tedy k demisi nikdo nenutil, uvědomovali jste si, že jeho pozice je neudržitelná pro vládu, pro vaši stranu? Viděl jste to vy tak?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že to rozhodnutí bylo spíše na něm než na mně, nebo na uvědomování.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
To nepochybně, ale byla jeho pozice udržitelná?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ve slušné společnosti, která má jisté nároky na politickou kulturu, asi ne. Nicméně kdybychom, kdybychom vzešli z nějakých precedentů, které tady byly, tak spolehlivě ano. V této vládě sedí lidé s daleko větším problémem, přesto nemuseli odejít. Nicméně TOP 09 má trochu jiné hodnotové priority, trochu jiné hodnotové desatero. Toho si byl pan ministr Drábek vědom a proto udělal to, co udělal. Já si toho vážím.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Kdyby nerezignoval, přiměli byste ho k tomu?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
O tom jsme nikdy nepřemýšleli.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
V zájmu té politické kultury, o které mluvíte?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
O tom jsme nikdy nepřemýšleli a ani jsme o tom přemýšlet nemuseli. Pan ministr Drábek je místopředseda TOP 09, je si vědom hodnotového desatera TOP 09 a přišel s tím dřív, než jsme o tom začli přemýšlet my. Nevím, kam bychom se.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale oddechl jste si, že to udělal.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne. Jsem z toho smutný, protože pan ministr Drábek je můj blízký spolupracovník, udělal obrovský kus práce na poli reformy veřejných rozpočtů. Je to čestný a poctivý muž a prostě dostál své pověsti čestného a poctivého muže i tím, že podal tu rezignaci.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Kdo jsou v TOP 09 lidé, kteří by důležité ministerstvo práce a sociálních věcí mohli vést?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pane redaktore, já trochu ješitně řeknu, že byť nejsme stará strana nebo početně velká strana, tak jsme intelektuálně a personálně velmi silná strana, takže těch celá řada. Nicméně k tomu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jak, jak široký je okruh lidí, ze kterých budete volit a vybírat?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Jsme intelektuálně i personálně velmi silná strana, takže zcela jistě máme větší personální rezervoár, než má třeba Česká televize na komentátory Událostí a komentářů. Nicméně abychom řekli to jedno jediné jméno, které nabídneme veřejnosti i premiérovi, tak potřebujeme jistý čas na standardní personální procesy, personální diskusi. A prosím, abyste nám ten čas poskytli. Pan ministr rezignoval dnes.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Samozřejmě. Ale moje otázka - byl by dobrým ministrem práce a sociálních věcí Zdeněk Tůma?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já přiznám se, že mě nepřimějete k jakýmkoli spekulacím ani vylučovací metodou. Těch variant je celá řada a my to jméno řekneme zcela jisté poté, co to proběhne personálním procesem. Zdeněk Tůma by zcela jistě byl excelentní ministrem práce a sociálních věcí.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Řekněte takto.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nechte mě domluvit. Zdeněk Tůma by byl jistě excelentním ministrem práce a sociálních věcí, ale nepřipadá to v úvahu. Jeho personální zatížení je takové, že musel opustit i předsedu finančního výboru hlavního města Prahy, tím méně je možné se domnívat, že by mohl dělat ministra práce a sociálních věcí.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili toto jméno si aspoň z toho okruhu širších kandidátů můžeme škrtnout.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak si ho vyškrtněte.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Co, co Marek Ženíšek, místopředseda TOP 09, náměstek ministra zdravotnictví?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pane Klepetko, já jsem vám říkal, že ani vylučovací metodou, znovu vám říkám, jsme intelektuálně i personálně velmi silná strana.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano. Řekněte tedy, budete, budete volit spíše takříkajíc osvědčeného straníka, činovníka strany, anebo někoho, kdo je pro veřejnost známý, pro veřejnost důvěryhodný nebo důvěryhodně vnímaný?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Máme především odpovědnost vůči České republice a jejím veřejným rozpočtům, což ministerstvo práce a sociálních věcí je 1/3 veřejných rozpočtů. To znamená, vybereme člověka toho, který bude nejprospěšnější veřejným rozpočtům a tím i občanům České republiky. Tím končím, tvá Máňa, pane redaktore, a prosím o jistý čas na vnitrostranickou personální diskusi.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Vy jste řekl, že se s vámi Jaromír Drábek radil o termínu, ke kterému má post ministra opustit, z toho tedy vyšel konec října. Termín za 4 týdny. To je z hlediska politické praxe trochu nestandardní, nemyslíte? Podám demisi, ale odejdu za měsíc. To může, to může svádět k různým domněnkám a že se už objevují. Například nač ten čas ministr potřebuje? Nechce snad zametat stopy v úřadu, kde jeho přítel, bývalý obchodní partner a donedávna náměstek je obviněný z uplácení?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To může svádět k maximálně zlomyslným, zástupným útokům. Pana ministra Drábka k rezignaci nikdo nenutil, on rezignovat nemusel, to znamená ten čas z toho času mohl mít mnohokrát víc, protože obtížně by ho mohl někdo k rezignaci donutit.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale proč ten čas? To přece není úplně běžná praxe.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Znovu odpovídám. On rezignoval ne proto, že je něčím vinen. Jaromír Drábek je slušný a poctivý člověk. On rezignoval proto, že na rozdíl od řady spousty jiných kolegů byl ochoten na sebe vzít politickou odpovědnost za výběr svých spolupracovníků. A stejná odpovědnost, stejná míra odpovědnosti ho vede k tomu, aby předal to ministerstvo ve stavu, v kterém bude moc v klidu pokračovat, což nejde ze dne na den. To je poměrně dost.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jinak řečeno, ministři, kteří rezignují s okamžitou platností, jsou nezodpovědní?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ministři, kteří rezignují s okamžitou platností, když musí, když něco provedli, tak jim nic jiného nezbývá. Jaromír Drábek není ten případ. Jaromír Drábek nic neprovedl. Jaromír Drábek je poměrně bílá vrána na české politické scéně, protože na rozdíl od celé řady jiných lidí, kteří říkají - to udělali mí podřízení, já za nic nemůžu, když možná ti podřízení odstoupí, tak já to zvážím, tak Jaromír Drábek, aniž na cokoli takového čekal, tak říkal - ano, já přebírám politickou odpovědnost, já odstupuji. Pan Šiška je možná nevinný, nikdo nevíme, co udělal, přesto Jaromír Drábek již dnes převzal politickou odpovědnost a k té odpovědnosti patří, že chce předat to ministerstvo ve slušném stavu. To je výraz odpovědnosti, ničeho jiného.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane ministře, já vám zatím děkuji, ještě s námi ve studiu setrvejte. A teď k samotnému případu, který aféru odstartoval. Dva vysoce postavené úředníky ministerstva práce a sociálních věcí drželi protikorupční detektivové v cele 2 dny. Jak už bylo řečeno, soud pro Prahu 2 dnes teď už exnáměstka Vladimíra Šišku poslal do vazby a rozhodl, že druhý, ředitel odboru informatiky na ministerstvu Milan Hojer bude dál stíhaný na svobodě. Jsou obvinění z podplácení.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vladimír Šiška a Milan Hojer. Muži, kteří se od vypuknutí aféry objevili poprvé před kamerami. S eskortou v zádech, v policejních poutech, oba skleslí. Vladimíra Šišku a Milana Hojera přivedla policie k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 v dopoledních hodinách. Rozhodování o vazbě trvalo jen pár desítek minut. Milan Hojer odešel ze soudní síně s částečnou úlevou a bez pout. Soud ho nechal na svobodě. Ředitele odboru informatiky ministerstva nepodezírá, že by mohl ovlivňovat svědky.
Milan HOJER, bývalý ředitel odboru informatiky MPSV
--------------------
Jsem plnil svoji práci, víc k tomu nemám, co říct.
Monika KŘIKAVOVÁ, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2
--------------------
Důkazy, tak jak je soudce měl k dispozici, svědčily spíše tomu, že se jednalo o takovou, řekněme, prodlouženou ruku pana Šišky, bez nějakých konkrétně daných pravomocí, bez reálné možnosti ovlivňovat.
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka
--------------------
Právě Vladimír Šiška je tak podle soudu hlavním strůjce podplácení. Z jednání odešel mlčky. Jaká byla vaše úloha podle vás v tom celém obvinění?
obhájce Vladimíra Šišky
--------------------
Bohužel jsem vázán mlčenlivostí, takže vám nemůžu nic sdělit, bohužel.
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka
--------------------
Podle policie se vysoce postavení muži ministerstva měla pokusit podplatit společnost OKsystem, a to příslibem vítězství ve veřejné soutěži.
Jaroslav IBEHEJ, mluvčí protikorupční policie
--------------------
V tomto případě se mělo jednat o nabídky přidělení veřejné zakázky ministerstva práce a sociálních věcí v hodnotě circa 100 milionů korun.
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vše se mělo odehrát takto. Společnost OKsystem si stěžovala u antimonopolního úřadu, vadilo jí, že ministerstvo nevypsalo tendr na informační systém pro vyplácení sociálních dávek. Zakázku pak získala společnost Fujitsu Technology Solutions. A Vladimír Šiška měl zařizovat, aby firma OKsystem původní stížnost na postup ministerstva u antimonopolního úřadu stáhla.
redaktor /citace: Martin PROCHÁZKA, ředitel, OKsystem/ /Zdroj: ČT/
--------------------
"Mohu potvrdit, že 25. 5. 2012 jsme podali návrh na přezkoumání postupu zadavatele. K podrobnostem případu se dále nebudu vyjadřovat, abych neovlivnil postup vyšetřování."
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka
--------------------
Policie sledovala dění kolem OKsystemu a úředníků na ministerstvu od srpna. Z úřadu si v pondělí odnesla i další důkazy.
Jaroslav IBEHEJ, mluvčí protikorupční policie
--------------------
Jako věci důležité pro trestní řízení zajistili například mobilní telefony, nebo výpočetní techniku.
Zuzana TVARŮŽKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vladimír Šiška skončil ve věznici na pražské Pankráci. Do 3 dnů se proti vazbě může odvolat. Za podplácení může oba obviněné poslat soud do vězení až na 6 let. Zuzana Tvarůžková, Česká televize.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Do naší diskuse se teď zapojí i místopředseda sociální demokracie, místopředseda sněmovny Lubomír Zaorálek. I vám dobrý večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Sociální demokracie tedy bude požadovat zřízení sněmovní vyšetřovací komise, která by se zakázkami a situací v resortu práce a sociálních věcí zabývala. Co si od ní slibujete za situace, kdy se případem už zabývá policie a orgány činné v trestním řízení? Není to jenom zbyteční zdvojování a snaha takříkajíc na sebe upozornit a vykoupat v tom politického protivníka? Jaký to má praktický smysl?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ale policie přece se vůbec nezabývá tím, co nás na téhle věci zajímá a co se tady vyjevuje. Jako policie podle mě naprosto neřeší jádro problému. Dokonce ani rezignace pana.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jak to můžete tvrdit?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ani rezignace, já vám to vysvětlím. Dokonce ani rezignace pana Drábka nic neřeší. Ten měl odstoupit už dávno, už v lednu, když se zjistilo, že bez výběrového řízení rozhodl o miliardovém tendru a ještě ho dal spřízněným osobám. Za to by ve slušné společnosti vždycky do 14 dnů ministr odstoupil a minimálně by měl pan Drábek odstoupit také proto, že tady v této zemi vyvinul naprosto originální způsob zneužívání sociálních dávek ne těmi nuznými, ale těmi privilegovanými vybíranými jím a panem Šiškou.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Dobře, to jsou, to jsou, ale k čemu má komise dospět?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Vyšetřovací komise má dospět k tomu, co tady zřejmě jak ukazuje se vystoupení pana ministra Kalouska není schopna garantovat strana TOP 09, protože já vám vysvětlím, co se stalo, protože o tom tady vůbec nemluvíte. Je to asi zhruba tak, jako kdybych já rozhodoval o dvoumiliardové zakázce, která do té doby byla konzumována tady společností pana Kalouska a já rozhodl bez výběrového řízení, že jí dám někomu jinému a pak přijdu za panem Kalouskem a řeknu mu - no, ty si chceš stěžovat nebo jít na policii? Já ti tady dám stomilionovou zakázku jinou, a ty budeš zticha. Co to znamená, když se tohle stalo? Že zřejmě ta zakázka nebyla udělena regulérním způsobem, protože se bojíme toho, co kdyby se to dostalo policii nebo antimonopolnímu úřadu. A to není jenom tato zakázka. Stejně tak sociální karta byla udělena bez výběrového řízení, v řízení podle mě, které také bylo porušením zákona. A já bych vám mohl vyjmenovat 5 takových zakázek.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Vy víte, že se tímto policie nezabývá? Jak to můžete vědět?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ne, protože policie se zabývá pouze přesně tím, co nám dneska řekl pan Ibehej, tou konkrétní kauzou, kterou jsem popsal. Ale to, že dneska tady běží miliardové zakázky úřadu teda ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti IT, jako které by měl, kdyby se mělo něco opravdu něco zásadního dělat, měly by se stopnout a mělo by se vyšetřovat a dát podněty policii na jejich šetření. Já jsem byl nyní v Manchesteru 3 dny, tam jsem mluvil s poslanci evropského, britského parlamentu, kteří mi říkali, že právě v takových situacích oni zřídili například onu komisi k miliardáři Murdochovi, protože se ukazuje, že jsou situace, kdy vláda není schopna řešit přesně podobný typ kauz, jako je ta jejich murdochovská, anebo tady ta, kterou jsme, o které jsme slyšeli nyní.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Děkuji. Pane ministře, vy jste o činnosti ministerstva práce a sociálních věcí dosud nikdy nezapochyboval, protože je pravda, že projekt, jsou tam projekty, které nefungují, jako je nový systém výplaty sociálních dávek, kritizované sKarty, způsob udělování zakázek? Na to přece i Nadační fond proti korupci upozorňuje a podal kvůli tomu trestní oznámení. Vám to nebylo podezřelé?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já myslím, že každý v téhle zemi může podat trestní oznámení na cokoli. Koneckonců parlamentní vyšetřovací komise se zřizuje tehdy, když je pochybnost o tom, že standardní, represivní orgány nefungují, což.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, ale ty pochybnosti, mají přece i někteří poslanci vládní koalice. Lenka Kohoutová z ODS kupříkladu.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
On je, on je trochu, on je trochu rozdíl mezi pomluvou, mezi předvolební rétorikou a mezi oprávněnou pochybností. Kdo má oprávněnou pochybnost, nechť podá trestní oznámení či jakékoli jiné podání, nechť se to prošetří. Já nemám na rozdíl od pana místopředsedy, já nemám žádnou pochybnost o tom, že represivní orgány například policie nebo Úřad pro hospodářskou soutěž v tomto případě fungují nezávisle a protože tu pochybnost nemám, tak nevidím důvod, proč by se měla zřizovat parlamentní vyšetřovací komise. Upřímně řečeno, já, já to nebudu rozvádět, protože žádný soudný člověk, který si váží sám sebe, nemůže reagovat na blouznění pana místopředsedy Zaorálka.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale neměl jste dosud žádnou pochybnost o projektech ministerstva práce a sociálních věcí za situace, kdy je kritizují někteří koaliční poslanci a kdy na ně upozorňuje třeba Nadační fond proti korupci?

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Jsem, pane redaktore, ministr financí, nikoli ministr práce a sociálních věcí.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale jste stranický kolega ministra práce a sociálních věcí.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Zajisté, zajisté. Každý projekt má svého dodavatele, ten má svojí konkurenci a ta konkurence pomlouvá, kudy chodí, to je běžná situace, někdy je na tom kus pravdy, někdy ne. A od toho jsou tady kontrolní a represivní orgány, aby to zjistily. Já znovu říkám, nemám žádnou pochybnost o tom, že by v této zemi a vůči ministerstvu práce a sociálních věcí nefungovala Policie České republiky, nefungoval Úřad pro hospodářskou soutěž. To jediné, o čem také nemám pochybnost je, že tomu pan místopředseda Zaorálek nerozumí, že jediné co ví, je, že musí plivat za každou cenu, protože nahrazuje v tom partajním, v té partajní stáji trochu nahrazuje pana doktora Ratha, ale pan doktor Rath měl aspoň nějaký sexapeal. Pan místopředseda Zaorálek je pouze trapný, ale hodně štěstí, pane místopředsedo.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak prosím reakce.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já bych si strašně přál, kdybychom se bavili o tom, co je podle mě podstata věci. Podstata věci.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
A co je podle vás podstata věci, pane místopředsedo?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
To není žádné plivání, to je to vyjádření pana Ibeheje, zástupce protikorupční policie, který mluví o tom, že tady ze strany ministerstva pana Šišky byla tendence uplatit představitele společnosti, která byla vyšoupnuta, aby si nestěžovala a aby se nezpochybnil tendr, který udělalo ministerstvo za miliardovou, v miliardovém rozsahu.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já to, já to, pane.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
A to samé se týká podle mě sKarty.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já to, já to, pane místopředsedo, beru mimořádně vážně.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
To jsem rád.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Že tohle pan Ibehej řekl, já taky beru vážně a pokládám za správné, že se tím Policie České republiky zabývá.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
A tak nám tady běží něco, ale co vlastně je zpochybněno principiálně a mělo by se to řešit a nejenom policejně, ale i z hlediska, že je tady něco uzavřeno způsobem, který odporuje zákonu.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Policie, Policie České republiky to řeší a byť nemám iluzi o Policii České republiky, tak je to přece jenom nezávislý represivní orgán a přál bych si, aby to šetřila Policie České republiky, protože ta se dopracuje aspoň k něčemu. Rozhodně, to s čím bych rozhodně nemohl souhlasit, je, že byste se tím zabýval vy. To si umím představit, že by z toho.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
A já vám tvrdím, že tady tyhle IT zakázky jsou dneska propracovaná mafiánská struktura a já říkám, že správný postup byl zastavit dneska plnění závazků, které se ukazuje, že je zpochybněné policejně, které je podle mě protizákonné a dokonce se to týká miliard peněz z veřejných rozpočtů. Vy jako ministr financí byste měl mít starost o to, jakým způsobem se tady mrhá s tak obrovským množstvím peněz.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pane, na vašem, na vašem místě, na vašem místě bych šetřil slovy.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pardon, tohle bych chtěl říct. Na vašem místě bych slovy, šetřil slovy jako mafiánské nebo protizákonné. Můžete mít pravdu, nemusíte. Nevíte o tom nic. Jestli o tom víte víc než já, já o tom nevím nic.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Tak mi řekněte, kam se tedy lijí ty miliardy, které /souzvuk hlasů/ na zdravotně postižených, kam se lijí ty.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Počkejte, pane místopředsedo, abychom.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já vím, že to má, já vím, že to má dneska v ruce Policie České republiky, já nezpochybňuji.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ano, to říkáme pořád dokola.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já nezpochybňuji jejich objektivitu.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Děkuji, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Na rozdíl od vás a na rozdíl od vás jí do toho nechci kecat.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Prozatím vám děkuji a pane místopředsedo, abychom abychom mluvili na obě.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Vy jste ušetřili na těch nejchudších miliardy a já se ptám, kam ty miliardy tady vidím, já bych chtěl vědět, kam prýští.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Já se ptám, já se ptám, vy jste vyzývali Jaromíra Drábka k okamžité demisi a odstupuje. Ale proč jste nebyli stejní, proč jste nebyli tak zásadoví v případě náměstka ústecké hejtmanky Pavla Koudy? I on je obviněný z machinací s evropskými fondy, ze zneužití pravomocí a jeho nejbližší spolupracovníci, jeho, jeho stranickou kolegyni, vaší stranickou kolegyni hejtmanku Janu Vaňhovou jste k rezignaci nenutili. Proč tam vám to nevadilo?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Pokud se nepletu, tam je jeden takový zajímavý rozdíl. Pan ministr Kalousek tady říká, že pan Drábek je jeho poměrně úzký dokonce přítel, je tam silná vazba a pravděpodobně ještě silnější vazba je mezi panem Drábkem a právě panem Šiškou, protože ti, pokud se nepletu, tak spolu byli ve vedení Hospodářské komory od roku 2004 do roku 2008, pak spolu společně podnikali.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Neodvádějte řeč, to jsou známá fakta.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
To není odvádění řeči.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Odpovězte na mojí otázku.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Vy se mě ptáte, v čem je rozdíl. Mohu vám odpovědět?

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No ale k věci.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Takže ten rozdíl je v tom, že tady je supertěsná vazba mezi panem ministrem, který si dokonce jmenoval svého 1. náměstka, svého devítiletého přítele dokonce se kterým společně podnikal ve firmě a podobně, to je teda jo, a dokonce podle mě je to důvod k tomu, aby se znovu zvažoval návrh zákona o státní službě.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili vy nemáte žádnou pochybnost o tom, co se dělo na ústeckém.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
No, tak v případě té kauze, ta je na úrovni kraje, že jo, tam upozorňuju, že jsou vedle sebe dva politici, jeden z Chomutova a druhý z Mostu. Oba dva zvolení, toho si paní náměstkyně nepřivedla na tu funkci. A hlavní je, když se podívám na pana ministra Drábka.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak ale byla jeho nejbližší spolupracovnice.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Tak cítím, že on na to tak kouká jako a říká, že se nic nestalo, zatímco já tvrdím, že se něco děje zatraceně vážného v té kauze. A co se týče paní Vaňhové, tak jsme grémium mluvili, ona nám jasně řekla, že tu kauzu pokládá za velmi vážnou, že chce ty věci změnit. Dokonce mi řekla osobně, že chce příště o podobných věcech vůbec politici nerozhodovali. To máme aspoň tady tyto garance, že tenhle člověk chce situaci změnit. V případě pana ministra Drábka /souzvuk hlasů/ že se nic nestalo, všechno je ok.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
O ní nijak nepochybujete a je ona tím správným člověkem jako lídr.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ty miliardy, které nám tam tečou, nevím kam, tak to pana Drábka asi ani nezajímá.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Je ona tím správným člověkem na post lídra ústecké kandidátky pro krajské volby?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Za týden se dozvíme, jak tady tato její garance a tyto její závazky ocení voliči.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Neschovávejte se za voliče. Tím, že strana nějakého politika nasadí, podpoří nebo stáhne.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě, tak za to přebíráme garance.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak tím dává najevo voličům svůj postoj.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já jsem vám řekl, že jsme s paní Vaňhovou mluvili.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A stojíte za ní.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ona nám řekla, že chce situaci změnit, že chce garantovat změnu.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Smím, smím reagovat?

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Prosím.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já jestli, jestli dovolíte, já si myslím, že to, co tady teď předvádí pan místopředseda, to je to skutečně pravé sociálně demokratické pokrytectví. Tak si ty dva případy položte vedle sebe. Pan ministr Drábek se ničeho nedopustil, má svého náměstka v base, přijal politickou odpovědnost, dal rezignaci. Říkal - není to má vina, ale politickou odpovědnost cítím, odstupuji. Nepochybuji, že paní, že paní hejtmanka Vaňhová se také ničeho nedopustila, nevím, proč bych jí z toho měl vinit, nicméně má svého sociálnědemokratického náměstka v base, nějaká část sociálních demokratů v Ústeckém kraji kradla, ani poledne nedržela, o tom není pochyb. Paní hejtmanka tam za to odpovídala a říká - já to chci změnit a nejlépe to změním tak, že zase chci kandidovat na hejtmanku, rezignovat nebudu a pan místopředseda Zaorálek jí podporuje. Já myslím, že každý normální člověk vidí to vaše obrovské pokrytectví a ten váš obrovský dvojí metr a teď si na to říkejte, co chcete. Prostě stačí.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak krátká reakce pana místopředsedy Zaorálka.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Stačí ty dva případy takhle vedle sebe.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já si myslím, že je jasné, že vazba mezi panem Drábkem a panem Šiškou je takovým, že on v té funkci prostě zůstat nemůže. A mě mrzí, že ministra financí nezajímá, kam plynout ty miliardy, které ušetřili na těch nejchudších v této zemi.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To mě zajímá, úplně stejně jako mě zajímá to, co rozkradli sociální demokrati v krajích a že toho rozkradli hodně.

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pánové, já vám děkuji. Já vám oběma děkuji a přeji vám hezký večer, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Hezký večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Pěkný večer.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.