CZ EN

Ministr financí Miroslav Kalousek v pořadu Události, komentáře (ČT 24) dne 24. září 2012

Téma:

 

Průlom v metylalkoholové kauze

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kauza otráveného alkoholu, který si k dnešku vybral už 25. oběť, zjevně míří k závěru. Policisté z týmu Metyl oznámili, že mají dva hlavní viníky a snaží se rozkrýt i celou distribuční síť. Vláda se chystá omezit prohibici, ale zůstávají nezodpovězené otázky: Který alkohol je bezpečné pít? Co bude s 20 miliony lahví ve skladech? A co bude s celým černým trhem s alkoholem? Začínají Události, komentáře. Dobrý večer. Nejdřív ale pojďme na začátek, protože dnes o půl třetí odpoledne vystoupil na tiskové konferenci policejní prezident Martin Červíček.

Martin ČERVÍČEK, policejní prezident
--------------------
Víme o zdroji a víme o tom, jakým způsobem se dostal na trh v České republice. Víme o osobě, popřípadě o osobách, které namíchaly takovýmhle způsobem závadný alkohol. Víme o osobě nebo o osobách, který dodaly suroviny k takto pančovanému a škodlivému alkoholu. Odhadujeme podle dosavadního průběhu šetření, že zhruba v současné době, v tuto chvíli máme až 15 000 litrů takto škodlivého alkoholu uvnitř trhu v České republice.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A první host Událostí, komentářů státní zástupce Roman Kafka rozhodující kauzu metanol. Dobrý večer, pane státní zástupce.

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Pěkný večer i vám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Podle výsledků vyšetřování, alespoň tak, jak byly dnes odpoledne prezentovány, policie dospěla k vrcholu distribuční pyramidy. Řekněte mi, který alkohol je tedy v Česku v tuto chvíli bezpečné pít?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Pane redaktore, to asi sám cítíte, že není otázka pro orgán činný v trestním řízení, respektive pro dozorového státního zástupce. Je to spíše otázka pro ministerstvo zdravotnictví a orgány zemědělské a potravinářské inspekce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, pane Kafko, já se vás ptám z jednoduchého důvodu. Dnes na té tiskové konferenci byly vámi i policisty prezentovány informace zejména z průběhu daného šetření, byť samozřejmě s určitou mírou jaksi odtažitosti, vzhledem k tomu, že celá věc není ani zdaleka ukončena. A na stránkách ministerstva zdravotnictví visí jaksi seznam lahví, ve kterých byl nalezen metylalkohol. Tak se vás ptám jako člověka, který je přímo u věci, jestli k tomuto seznamu ještě přibudou další nebo jestli je tento seznam už uzavřen.

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Mohu vám k tomu říci jen to, že s ohledem na zveřejněný pravděpodobný odhad tzv. pančovaného alkoholu, který je ještě v oběhu, se nedá říci, že by ten seznam musel být konečný.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jaké vlastně doporučení ohledně, řekněme, nějakého výsledku toho dosavadního šetření byste měl pro obyvatele České republiky, protože se stále sice ještě nacházíme v částečné prohibici, ale přesto, jaký výsledek má to celé policejní šetření, vzhledem k tomu, co je v České republice bezpečné a co už není bezpečné konzumovat?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Omlouvám se vám, zase se domnívám, že to je spíš otázka pro krizový štáb jako takový. Já se mohu pouze připojit k dnešnímu vyjádření policie v tom smyslu, aby lidé byli maximálně opatrní, obezřetní a pokud možno, jakýmkoliv způsobem podezřelý alkohol raději zlikvidovali a vyhýbali se mu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Abych vám úplně, pane státní zástupce, ozřejmil, proč se na to ptám, protože doposud se to Česká televize, jak jsem si všiml, ani ostatní média nedozvěděla, který alkohol je v tuto chvíli bezpečné pít a který přesně není bezpečné pít, protože pokud jednou rukou říkáte, že jste téměř na vrcholu nebo na vrcholu distribuční pyramidy, znamená to zároveň, že nevíte, kam všude se ten alkohol, ten myslím jedovatý, dostal?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Samozřejmě, že to nevíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Nerozumím tomu, proč samozřejmě.

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Protože těch větviček a větví toku takto kontaminovaného alkoholu je bezpochyby po celé České republice velké množství. Stejně tak víme, že počet toho alkoholu, který byl kontaminován tou směsí, kterou vyrobili ti naši dva podezřelí a obvinění dnes již pachatelé, je také velmi velký. Bylo by ode mě velmi nezodpovědné, kdybych dnes říkal, že máme zmapovánu celou distribuční síť a víme o všech lidech, kteří se zapojili ve větším či menším rozsahu, zejména v tom menším rozsahu, do distribuce tohoto alkoholu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Já vás nechci tlačit do nějakého nezodpovědného jednání, pane státní zástupce. Tak potvrdíte ...

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
To je v pořádku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Potvrdíte mi, že těmi dvěma muži, o kterých vy jste teď mluvil, že už jsou obviněni, jsou Rudolf Fian a Tomáš Křepela, majitel firmy Carlogic?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Jak je vám známo, tak na tiskové konferenci jak já, tak policejní prezident jsme zdůraznili, že orgány činné v trestním řízení nebudou v této chvíli oznamovat jména těch dvou hlavních obviněných pachatelů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A mohu vědět, z jakého důvodu, protože už na té tiskové konferenci jste byli konfrontováni s názory některých novinářů, kteří říkali, proč ta jména tajit, když stejně za malou chvíli, už dnes odpoledne, budou s největší pravděpodobností známa, minimálně novinářům.

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Proč ta jména zveřejňovat, pane redaktore?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Možná proto, aby o nich byla veřejnost informována?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Jistě. V okamžiku, kdy bude podána obžaloba, tak o těchto jménech bude přímo z mých úst veřejnost informována.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pochopil jsem správně z té dnešní tiskové konference, že ti dva muži, o kterých se tady bavíme, už měli zkušenost s nakládáním s nelegálním alkoholem?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Víme jistě, že pracovali ve firmě, na různých pozicích, věnující se obchodu a výrobě různých komodit, ve kterých mohl být a zpravidla často i byl obsažen metylalkohol. Zda se věnovali i obchodu s alkoholem, to je předmětem dalšího šetření. Rozhodně to nepatřilo mezi legální zdroje jejich obživy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To je předmětem dalšího šetření - to jinými slovy znamená, že to v tuto chvíli nevíte nebo to nechcete říct?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Nemůžeme to vyloučit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Víte, proč se na to ptám? Ptám se na to, jestli řekněme ta policejní akce, kdy byly stovky policistů nasazeny na řešení tohoto jednoho případu, který byl bezesporu hnán těmi mrtvými, kteří požili metylalkohol, jestli prostě neměla vypuknout už dřív, vzhledem ke znalosti toho, jak rozsáhlý je a byl černý trh s alkoholem v České republice.

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Pane redaktore, já jsem dozorový státní zástupce v jedné části této trestní věci, řekněme v té hlavní větvi. To, jakým způsobem měla konat policie nebo orgány státní správy obecně v době před několika měsíci nebo lety nebo ještě delší dobou, tak asi není otázka, kterou já bych měl posuzovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Do toho se vám nechce nebo to máte zakázáno?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Nemám to zakázáno, ale jsem tady jako dozorový státní zástupce v této konkrétní trestní věci a k této se tedy vyjadřuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste také, pane státní zástupce, na tiskové konferenci říkal, že jeden z těch svědků, který, tuším, pokud to správně interpretuji, začal v pátek při výslechu vám podávat informace, takže je zároveň ve velice špatné psychické situaci. Proč tomu tak je, pokud tedy platí, že metylalkohol namíchal do lihovin úmyslně?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Je to člověk, já bych vás opravil, s dovolením, je to obviněný, nikoliv svědek. Je to člověk, který je dosud netrestán, který si je vědom jednání, kterého se dopustil, je si vědom těch závažných následků a není to člověk, řekl bych, bezcitný, chladnokrevný, nicméně je to samozřejmě člověk, který se dopustil z mého pohledu mimořádně závažného jednání a takto k němu přistupujeme a tohoto je on si vědom.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Já jsem to slovo svědek použil úmyslně, protože ta další otázka, pane Kafko, je, jestli k tomuto člověku, pokud opravdu začal vypovídat, tak, jak jste říkali na tiskové konferenci, budete přistupovat nějak jinak, než jen jako k obviněnému, který se s největší pravděpodobností dopustil nějakého závažného trestného činu, to znamená jestli bude mít nějaký status, řekněme, korunního svědka?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Je to osoba, která je obviněna momentálně, pouze a jedině obviněna ze spáchání trestné činnosti. Samozřejmě ta její výpověď v tom slova smyslu, jak dnes vyznívá a kam může případně dále vést, je velmi zásadní, důležitá a může samozřejmě mít pro něho i velmi pozitivní dopady v tom dalším průběhu trestního řízení. On momentálně nemůže využívat status spolupracujícího obviněného, to v tomto případě dosud neumožňuje právní řád České republiky, respektive konkrétně tedy trestní řád, ani institut korunního svědka jako takového tady zatím nemám upravený, to znamená může čerpat z těch výhod, které naskýtá současný trestní zákoník, tedy pokud se týče ukládání trestů, tedy okolností polehčujících. Já bych tady ještě, aniž bych to protahoval, chtěl říci, že ten jeho páteční výslech byl velmi zásadní a zlomový, neboť v podstatě ten výslech pomohl rozkrýt tu pyramidu a od tohoto výslechu se odrazíme dále při pátrání po dalších částech větve tedy chodu metanolu po území České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě jedna poslední otázka, pane státní zástupce. Když mluvíte o tom, o klíčovosti toho pátečního výslechu, tak k tomu, že on začal mluvit, ten obviněný, tak přispělo to, že prostě on sám ve své hlavě došel k nějakému, do nějakého stadia, kdy se rozhodl mluvit, anebo to bylo pod tíhou policií snesených důkazů?

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Nejsem psycholog, samozřejmě do něho zcela nevidím, nicméně to byla kombinace několika ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
U výslechu jste byl.

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Tak, přesně tak. To byl asi jeden z důvodů, proč pan obviněný začal mluvit. Byla to přítomnost mé osoby po celou dobu výslechu. Já jsem vlastně ten výslech vedl. A přítomnost samozřejmě policejního důstojníka, zároveň i známého policejního vyjednavače pana Baláže. Myslím si, že toto, zároveň spolu s psychickým stavem, kdy se vyptával velmi často a podrobně na počty mrtvých, počty poškozených osob a řekl bych otázky o svědomí, přispěla ve svém souhrnu k tomu, že tento člověk začal mluvit a spolupracovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane státní zástupce, díky za informace a přeji hezký večer. Na shledanou.

Roman KAFKA, státní zástupce
--------------------
Já vám děkuji. Mějte se pěkně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to byl poslední vývoj v kauze výskytu otráveného alkoholu v České republice a zhruba takto se bude dále situace vyvíjet.

Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ve studiu ministr financí Miroslav Kalousek. Dobrý večer, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer. Děkuju za pozvání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Už máte vymyšleno, co budete dělat s tím alkoholem, který zůstal ve skladech či v obchodech kvůli vyhlášení částečné prohibice?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To jsou dva problémy dohromady, které jsou spolu provázány. Jednak je to rozjezd nové výroby. Ta už bude označována těmi jinými kolky, aby spotřebitel jasně věděl, že to už je z té výroby po aféře a ta výroba odpovídá opatření ministra zdravotnictví, ale je zřejmé, že samozřejmě, aby se ta nová výroba dostala na trh, tak se musí rozhýbat ten současný trh, to znamená těch zhruba 21 milionů litrů, nikoliv jenom lahví, ale 21 milionů litrů od daňových skladů, přes velkosklady, přes řetězce až po restaurace. Ministr zemědělství, ministr zdravotnictví, částečně i já jsme dostali za úkol navrhnout vládě ve středu opatření, které by mohlo tenhle alkohol, větší část z něj, uvolnit, protože větší část z něj je nepochybně bezpečná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Co tedy navrhnete, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nezlobte se, já sice mám poměrně jasnou představu, co zazní, nicméně nemohu garantovat, co bude výstupem z vlády. Koneckonců to opatření bude pana ministra zdravotnictví, samozřejmě konzultováno s celou vládou. Já si dnes netroufnu říct nebo netroufnu si předpovídat dopředu ten výstup z té vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tomu rozumím, ale vy jste sám říkal, že vy dáváte jaksi jeden hlas do té skládanky. Tak co bude vaším doporučením?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Minimálně 70 procent toho alkoholu, to, co je v daňových skladech, ve velkoskladech a v řetězcích, je zcela jistě alkohol, který nemůže být kontaminovaný. To je část, která může být označena za bezpečný, pokud bude opatřena tím rodokmenem podle opatření ministerstva zdravotnictví. To všechno ostatní už je problematičtější a tam, nehněvejte se, tam nechci předbíhat to rozhodnutí, které padne na vládě, ale umím si představit, že část z těch zbývajících 30 procent bude lepší zlikvidovat. A za předpokladu, že to bude zlikvidováno, koneckonců naznačil to i pan premiér dnes na tiskové konferenci, tak oproti dokladům, že to bylo opravdu poctivě pořízeno a bylo by to zaplaceno, tak bych pokládal za fér, kdyby stát nikoliv kompenzoval ztráty, něco takového, o něčem takovém skutečně neuvažujeme, neuvažujeme o žádných kompenzacích, ani u výrobců, ani u prodejců. Nicméně pokud někdo zlikviduje alkohol, u kterého, který zaplatil poctivě a 80 až 90 procent z ceny té láhve je daň, kterou odvedl státu a nemohl to prodat, tak si umím představit, že by bylo férové mu tu daň vrátit. Stát na tom v podstatě nic moc netratí, protože v okamžiku, kdy on ten alkohol zlikviduje, tak si samozřejmě pořídí tu novou bezpečnou a zaplatí z ní daň.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
V tom případě, pane ministře, dovolte ještě jednu otázku. Dostala vláda, možná dnes, od policistů dostatečně jasnou informaci, vzhledem ke stadiu vyšetřování, o tom, který alkohol může být ten závadný a kde je určitá možnost, že je metylalkohol?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vláda dostává dnes a denně důležité informace od vyšetřujícího týmu. Ten krizový štáb, kde jsou lidí z ministerstva zdravotnictví, z potravinářské inspekce a další ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To je jasné.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Aby dnes někdo mohl s plnou odpovědností říct: v tomto druhu alkoholu zcela jistě metylalkohol není, můžete to říct sice s velkou mírou pravděpodobnosti, ale neumím si představit, že to někdo řekne se stoprocentní jistotou. Proto nehněvejte se, že já dnes opravdu neřeknu, co bude výstupem z té středeční vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, abychom si špatně nerozuměli. To já se vůbec nezlobím, jenom i vzhledem k tomu, jak vy relativizujete jaksi možnost říct úplně jasně toto je v pořádku, toto není v pořádku, tak uvažujete také o tom, že by prostě těch 21 milionů litrů bylo sakumprásk zlikvidováno?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, to v žádném případě. Já myslím, že jsem řekl naprosto jasně, že nikoliv podle druhů ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ale prostě ty s rodokmenem půjdou ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nikoliv podle druhů, ale podle toho, kde se to nalézá. Minimálně 70 procent z těch 21 litrů je stoprocentně bezpečných, bez ohledu na to, co je to za druh alkoholu. V tom, v těch zbývajících 30 procentech to samozřejmě je velmi závislé na tom, o jaký druh alkoholu se jedná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě jedna věc. Se samotným černým trhem jdou, myslím s alkoholem, jdou určité, řekněme, odhady. Mluví se o zhruba 1 miliardě 600 milionech ztráty pro stát na spotřební a dani z přidané hodnoty skrze ten alkohol, který protéká skrz černý trh. Nebylo by rozumnější ho zlikvidovat a tyto peníze mít pro stát?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, já bych přál jakémukoliv státu na světě, kdyby byl schopen zlikvidovat černý trh s jakýmkoliv zbožím, které je zatíženo spotřební daní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Počkejte, pane ministře, já se vás ptám proto, že pod vás spadají celníci, Generální ředitelství cel, které ve svých výročních zprávách opakovaně píše, že tady je zhruba desetiprocentní část trhu černá.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já vám na to odpovídám s plnou odpovědností člověka, který má politickou odpovědnost za celní správu, která je správcem daně v oblasti spotřební daně, a nikdy jsme netajili a říkáme to zcela otevřeně, že neexistuje trh, který by byl nepropustný vůči nelegálnímu zboží, u každého zboží, které je zatíženo spotřební daní. Nemyslím si, že je to jedna miliarda 600 milionů. Hovoříme-li o 10 procentech, hovoříme o necelé miliardě, ale i to je samozřejmě citelné a je to škoda. Je to zápas, který vedou všechny represivní orgány na tom trhu, zápas, který nikdy nesmíte vzdát. Nikdy ho nemůžete úplně vyhrát. Já bych jenom velmi rád, kdybychom si uvědomili poměry těch spotřební daně z jednotlivého zboží, které je zatíženo. Samozřejmě největší, makroekonomicky největší problém je otázka pohonných hmot. Tam vybíráme něco přes 80 miliard.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To určitě, ale, s dovolením, pojďme zůstat ještě stále u alkoholu a ještě jedna poslední otázka. Na tom středečním jednání vlády pokud opravdu proběhne ve středu, tak když padne návrh na ukončení té částečné prohibice, tak ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já pevně doufám, že ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A vy k tomu řeknete co?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
No já, všichni pracujeme tak, aby skutečně pan ministr zdravotnictví, protože to je jeho opatření, mohl s podporou celé vlády uvolnit, alespoň částečně, já teď nechci předbíhat, uvolnit prodej bezpečného alkoholu. Co bude bezpečný alkohol, musí zaznít až po jednání vlády. Já nejsem teď oprávněn, ani by to ode mě nebylo fér, abych řekl: jsem přesvědčen, že takto bude to opatření znít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím. Chci si jenom vyjasnit, jestli za ideálních podmínek ve čtvrtek dopoledne bude na světě prohlášení vlády a posléze ministra zdravotnictví, které bude říkat: rozhodli jsme se tento alkohol považovat za v pořádku a je uvolněn k prodeji.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já pevně doufám, to opatření zákazu bylo opatření ministra zdravotnictví, to znamená opět ministr zdravotnictví ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ano.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... bude muset. A já pevně doufám a myslím si, že ty práce jsou tak daleko, že ještě tento týden, teď se nepřeme, jestli to bude ve středu po vládě nebo ve čtvrtek v poledne, ale že ještě tento týden bude moci pan ministr zdravotnictví říct: tento alkohol takovýmto způsobem zajištěný je bezpečný a může se začít prodávat a konzumovat. Znovu říkám pevně doufám. Je tam jistá míra nejistoty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím. Pane ministře, zatím děkuji. Vydržte, prosím, ve studiu Událostí, komentářů, protože ještě o jednom důležitém tématu budeme mluvit v dnešních Událostech, komentářích, a to o prezidentově vetu prováděcím zákonům penzijní reformy. Na závěr se ještě dostaneme k divadelnímu představení inspirovanému českým novodobým podsvětím. Zprávy má dnes připraveny Jitka Sluková.

 

Vetující prezident

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Prezident Václav Klaus dnes vetoval druhý pilíř důchodové reformy. Vadí mu, že premiér Nečas razí reformu bez dohody s opozicí a navíc za nejisté ekonomické situace. Sněmovna tedy bude muset teď hlavu státu znovu přehlasovat. Jenomže Petr Nečas už nemá ve sněmovně většinu. Václavu Klausovi vzkazuje, že jeho kroky nepřispívají k politické stabilitě vlády.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ve studiu stále ještě ministr financí Miroslav Kalousek, tentokrát k poněkud jinému tématu. Pane ministře, vy jste dnes ve Strakově akademii na tiskové konferenci nechtěl spekulovat o tom, co prezidenta Václava Klause vede k tomu, že vetuje například ty dva zákony, které souvisejí s penzijní reformou. Už jste v průběhu dne došel k něčemu jinému? Ptám se na to, proč si myslíte, že to dělá?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, já o tom spekulovat nebudu. Já jenom chci vysvětlit, proč ty argumenty, které uvádí, jsou naprosto nevěrohodné a prostě není jim možné věřit. Pan prezident totiž dnes nevetoval, jak zaznělo, druhý pilíř důchodové reformy. Druhý pilíř je schválen, ten zákon platí. Vstoupí v účinnost k 1. 1. 2013. Poslanecká sněmovna ho přes veto Senátu prohlasovala v letních měsících, přes ty strašlivé noční obstrukce opozice a pan prezident ho nevetoval. To znamená ten zákon platí a k 1. 1. 2013 existuje právo každého občana České republiky platit o 3 procenta méně do průběžného pilíře a 5 procent platit do druhého na svůj účet. To, co dnes pan prezident vetoval, je jenom technická prováděcí norma, aby stát byl schopen zajistit fungování toho zákona, který už platí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tím spíš je platná moje otázka, proč si myslíte, že to dělá?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To opravdu nevím. To se budete muset zeptat pana prezidenta, ale ty argumenty, které říká, bych bral jako ..., sice bych s nimi nesouhlasil, ale bral bych je jako věrohodné a principiální, kdyby je uvedl při schvalování penzijní reformy, při schvalování toho druhého pilíře. Kdyby tohle všechno říkal, tak já bych s ním nesouhlasil. Je to argumentace odborů i sociální demokracie a řekl bych dobrá, prezident má tento názor, proto to vetoval. Ale on druhý pilíř nevetoval. To je stejné, jako kdybych s vámi uzavřel smlouvu, že tady budete mít jako Česká televize, že bych s vámi jako s Veselovským uzavřel smlouvu, že budete každý večer uvádět Události, komentáře. Kdybychom tu smlouvu podepsali, tak bych vám 3 měsíce potom řekl ano, ty Události, komentáře tady budete uvádět, ale nebudete mít studio, mikrofon, frekvenci a nesmíte si zvát hosty. Tak tohle přesně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Když to, pane ministře, převedeme zpátky do praxe penzijní reformy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tohle přesně udělal pan prezident. Jinými slovy, v létě, sice v létě propustil a nevetoval druhý pilíř. Dnes vetoval nástroj, instrument, kterými musí stát zákon, který už platí a zákonné povinnosti a práva, které občané mají, zajistit. Představa ... Já tedy pevně ... Samozřejmě prezident republiky na to má právo. Prezident republiky koneckonců není z ústavy odpovědný. Prezident republiky má právo na svoji slabší chvilku. Ale já pevně doufám, že ti koaliční poslanci, kteří to již osmkrát prohlasovali, otázku penzijní reformy, tak si uvědomí, k jakému nepředstavitelnému chaosu a právní nejistotě by došlo, kdyby k 1. 1. 2013 měl každý z nás právo, ze zákona právo dávat peníze do druhého pilíře a stát by mu to současně nebyl schopen zajistit, protože tato technická norma nebyla schválena.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, pane ministře. Na druhou stranu, v roce 2010 při podpisu řekněme té původní koaliční dohody a bylo to potom jaksi i ve všech dalších verzích, se objevovalo, že důležité sociální a ekonomické věci týkající se české společnosti bude koaliční vláda projednávat a bude se snažit o kompromis s opozičními stranami. To je jedna z věcí, na které naráží v té své argumentaci prezident Václav Klaus, že to vláda nečiní. Není to chyba?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Za prvé to není pravda, neboť ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak vy jste ten kompromis neuzavřeli, pane ministře, s opozicí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Za prvé to není pravda. My jsme vyšli opozici vstříc, že ten druhý pilíř není povinný, ale je dobrovolný. My jsme vyšli vstříc s tím, že existuje něco jako ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Chcete říct, že ta stávající verze penzijní reformy je kompromis mezi vládním návrhem a opozičním?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Není to uzavřená dohoda, ale není pravda, že vláda nevycházela vstříc opozičním požadavkům. Vycházela, nicméně tak, jak vláda vycházela vstříc, tak opozice stále přitvrzovala a říkala my to nechceme, nechceme, nechceme. Není pravda, že vláda nevyšla vstříc. Vyšla. Je tam celá řada ústupků. Ale opět, pane Veselovský, tahle argumentace patří do léta. V létě to bylo schváleno, ne teď. Teď pan prezident ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jenom to, že pan prezident uplatňuje tuto argumentaci řekněme u prováděcích zákonů, automaticky tu argumentaci ruší a dělá ji špatnou?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, tím, že ji neuplatnil u té skutečné systémové změny a uplatňuje ji jenom u technického nástroje půl roku po tom, tak vytváří totální právní nejistotu, totální právní nejistotu v této společnosti vůči občanů i vůči penzijním společnostem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Počkejte, pane ministře. On žádnou právní nejistotu přece nevytváří, protože on akorát zpátky sněmovně posílá tento nebo ty dva návrhy zákonů, které by měly projít, a na sněmovně bude, aby ukázala, že vaše vláda má většinu ve sněmovně a bude ji umět prohlasovat.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já také pevně doufám, že to tak dopadne. Nicméně každá ústavní instituce by měla být ve svém chování čitelná. Prezident je ústavní instituce. Já bych si přál a vždycky jsem oceňoval pana prezidenta, že byl ve svém chování čitelný. Jestliže tedy nevetoval a propustil penzijní reformu a druhý pilíř v létě, neexistoval jediný rozumný důvod se domnívat, že potom bude vetovat technickou prováděcí normu, která jenom logicky navazuje na to, co bylo v létě schváleno.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, pane ministře, řekněte mi ještě jednu věc. Je tady určitá možnost, že by se nepodařilo prezidentovo veto ve sněmovně přehlasovat, pokud by mnozí poslanci si to prostě usmysleli nějakým jiným způsobem, než hlasovali dříve, byl by v tu chvíli, kdyby ty dva prováděcí zákony padly pod stůl, bylo by smysluplné pro vaši stranu být ve vládě Petra Nečase?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já vám řeknu názor Miroslava Kalouska.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Prvního místopředsedy TOP09.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Prvního místopředsedy TOP09 a ministra financí. O tomto zákonu všichni koaliční poslanci v takové či onaké formě, protože se o něm hlasovalo jednou při zákonech o penzijním pojištění, podruhé při zákonech o jednotném inkasním místu, ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To znamená již osmkrát, již osmkrát poslanci koalice tento zákon všemi svými hlasy prohlasovali a pan prezident to nevetoval. Jestli po těchto osmi jasných konsistentních a čitelných postojích najednou nebudeme všichni a na devátý pokus o tom samém už nás nebude většina, pak nezbyde nic jiného, než pohlédnout pravdě do očí, že se cosi stalo v ODS, že několik lidí v ODS spolu s prezidentem republiky si nepřeje, aby tahle vláda už měla většinu a vláda, která nemá většinu, už nemůže vládnout a nemá žádný smysl.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, díky za komentář. Hezký večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Děkuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Na shledanou.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.