CZ EN

Ministr financí Miroslav Kalousek v Otázkách Václava Moravce dne 2. září 2012

Témata pořadu:

Příprava státního rozpočtu na rok 2013

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Daňový poplatníku, otřes se! I tak je možné charakterizovat daňovou politiku českého státu v letošním i příštím roce. Ministerstvo financí dokončilo v pátek přípravu státního rozpočtu na rok 2013. Vyplývá z něj, že se v příštím roce zvýší jednoduchá i složená daňová kvóta. Bezmála o procento. Podle nejnovějších odhadů Ministerstva financí se má v příštím roce jednoduchá daňová kvóta vyšplhat na 19 procent. Jednoduchá daňová kvóta přitom zahrnuje příjmy veřejných rozpočtů, které se jako daně skutečně označují. Naproti tomu složená daňová kvóta v sobě krom daní zahrnuje i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Složená kvóta se má v příštím roce vyšplhat na 35,5 procentního bodu. Nečasova pravicová vláda tak vrací daňové zatížení obyvatel k roku 2008, jak sami vidíte. Ministerstvo financí počítá s nárůstem příjmů především u daně z přidané hodnoty. Luxusní čokolády, zahraniční šunky, nebo třeba dražší zmrzliny. V nákupních košících se teď objevují čím dál méně. Češi, Moravané a Slezané právě podobné pochoutky ze svého jídelníčku škrtají na prvním místě.

Judita URBÁNKOVÁ, mluvčí, Ahold /3. 8. 2012/
--------------------
Zákazníci nakupují drahé a luxusní zboží zejména v akčních slevách.

Zdeněk SKÁLA, ředitel výzkumu, Incoma /3. 8. 2012/
--------------------
Nálada nakupujících výrazně klesá. Když sledujeme meziročně náladu českých zákazníků, tak vidíme, že nejen, že není nejlepší, ale stále se ještě zhoršuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Částky vydávané za potraviny tuzemskými domácnostmi klesají. A to už 14. měsíc v řadě. A protože lidé šetří a do nákupního vozíku dávají stále levnější potraviny, míň peněz jde i do státní pokladny. Z nakoupených potravin se totiž odvádí daň z přidané hodnoty. Ministerstvo financí přitom počítalo s tím, že díky vyšší sazbě letos vybere víc peněz. A to se nedaří. Za prvních 7 měsíců roku stát vybral 122 miliardy korun. Tedy stejně jako vloni, kdy byla sazba nižší.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /3. 8. 2012/
--------------------
Pochopitelně zvýšení té snížené sazby vede k tomu, že v tom celkovém koši zbude míň prostoru na nákup některých jiných položek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ministerstvo financí čelí kritice, že další plánované zvýšení daně z přidané hodnoty od prvního ledna příštího roku problémy schodku státního rozpočtu nevyřeší. Naopak je prohloubí. V návrhu státního rozpočtu na příští rok, který mají Otázky k dispozici, počítá Ministerstvo financí s částkou vybranou na dani z přidané hodnoty ve výši bezmála 214 miliard korun. Hlavními hosty dnešních Otázek jsou český ministr financí, první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Vítejte po čase v Otázkách. Hezké dobré poledne, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Hezké poledne, děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vítám i předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslava Zavadila, hezké poledne přeji, pane předsedo.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Hezké poledne přeji divákům.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, s jak těžkým srdcem jste předkládal v pátek státní rozpočet, kde se zvyšuje složená daňová kvóta na 35,5 procenta, tedy vracíme se k roku 2008 v rámci daňového zatížení?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak samozřejmě nikdo nedělá tato opatření rád. Ale jsou-li nezbytná k tomu, abychom snižovali deficity a odstranili tak nebezpečí, že budeme rukojmím v rukou finančních skupin a finančních trhů, tak nám nic jiného nezbývá. Já bych jenom velmi rád zdůraznil, že 68 procent toho úsilí se odehrává na straně výdajů. Vláda má obrovský úkol prostě snižovat deficity, snižovat míru zadlužení. A 68 procent toho úsilí se odehrává během jejího mandátů na straně výdajů, tedy v úsporách. A 32 procent se tedy odehrává na straně daňové legislativy, tedy zvýšením oné daňové kvóty. Přičemž těch 35 a několik desetin.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A půl.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
35 a půl procenta pro rok 13. V roce 14 by to mělo být jednu desetinku pod. Prostě bude to oscilovat kolem 30 procent, 35 procent. Já osobně to pokládám za dlouhodobě rozumnou míru přerozdělování ve společnosti. Všechno, co vyprodukujeme, přerozdělujeme ve prospěch sociálních transferů a veřejných výdajů fakultativního typu. A levice s pravicí vždycky bude vést věčný souboj o tom, zda se má přerozdělovat více nebo méně. Já těch 35 procent dlouhodobě pokládám za poměrně správný poměr pro Českou republiku. Chtěl bych jenom podotknout, že opozice, která nás velmi kritizuje za tyto kroky, současně jedním dechem říká, že máme daňovou kvótu podseknutou, tedy nižší o 3 až 4 procenta. A že by chtěli daňovou kvótu zvýšit o 3 až 4 procenta. Jedno procento je, prosím pěkně, 40 miliard. To znamená opozice, a s nimi často i odbory, prosím říká: my chceme vytáhnout z lidí o 120 až 160 miliard ročně na daních více, než dělá tato vláda, kterou kritizujeme za zvyšování daní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy tedy říkáte: v roce příštím. A to je v návrhu státního rozpočtu na příští rok, že se zvýší ta složená daňová kvóta zhruba o procento na 35,5 procenta, že v roce 2014 dojde k poklesu o jednu či dvě desetinky procenta té složené daňové kvóty.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, jednu až dvě desetinky procenta pod 35 procent. Protože předpokládáme, že od 1. 1. 2014 začnou platit zákony spojené s Jedním inkasním místem. A tam dochází k poklesu některých přímých odvodů. Tudíž se sníží daňová kvóta.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Složená daňová kvóta v roce 2014.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Navíc vždycky si musíme uvědomit, že to je relativní ukazatel. Že to je poměr odvodů k hrubému domácímu produktu. To znamená: roste-li hrubý domácí produkt, tak autonomně klesá daňová kvóta. K tomu je možná potřeba ještě dodat , že v roce 2004 v době absolutní hojnosti, v době pěti, šesti procentních růstů jsme měli složenou daňovou kvótu 37 procent. To znamená, dnešní výkřiky o tom, že to je bezprecedentní zvýšení daní, které dělá tato vláda, prostě neodpovídají skutečnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Návrh státního rozpočtu na příští rok je od pátku veřejně přístupný a to na stránkách připravované mediální legislativy. Po tom prvním čtení, Jaroslave Zavadile, co jako odbory tomu návrhu státního rozpočtu na příští rok říkáte?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
No tak samozřejmě jsme na to zatím měli málo času a ta naše "alajza" bude jako vždycky perfektní během 14 dnů. No ale po tom prvním čtení můžu říct asi tolik: myslím si, pane ministře, že tento návrh rozpočtu, který jste předložil, tak ten vám nemůže zbaštit ani bílý tesák. To se přiznám. A natož teda my. My tam vidíme řadu věcí, které jsou rozporuplné, a o kterých je potřeba vést vážnou debatu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na straně daní, když se bavíme.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Samozřejmě, teď se bavíme nejenom na straně daní, na straně příjmů, pak k tomu můžu přidat i důchody a to, co je tam v rozpočtu kalkulováno. Takže vy počítáte s růstem jedno procento, my počítáme s tím, že růst žádný nebude, že bude mínus jedna až mínus jedna a půl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď se bavíme o celé ekonomice, že rozpočet, státní rozpočet, aby tomu divák rozuměl, státní rozpočet na příští rok. Ministerstvo tedy nachystalo na jednoprocentním růstu. Vy máte recesi.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
My máme předpoklad další recese. A ono to tak jaksi vyplývá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A snížení ekonomiky o procento a půl.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
O procento, až o procento a půl. Což je už rozdíl v těch základních atributech 20 až 25 miliard. Kdyby to tak bylo. Já bych si skutečně to nepřál, ale bohužel ty naše prognózy se většinou teda naplňují, protože už, když si vezmu minulý rozpočet, tak my jsme tehdy už říkali, že to bude mínus jedna. Tehdy pan ministr byl optimistický. Nebo ministerstvo bylo optimističtější. A tehdy se hovořilo o 2,5. Nakonec se to dostalo skutečně na tu hranici a ten současnej trend nás opravňuje k tomu, abychom mohli říct, že jsme měli pravdu. Bohužel. Takže.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinak řečeno podle vás ministerstvo nemůže splnit, pokud nebude znovu škrtat, tak nemůže splnit ten stomiliardový schodek, se kterým se počítá.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Čili my se budeme podle mého názoru vracet někdy na přelomu roku k tomu, co se událo na přelomu minulého roku. To znamená, že přijdou opět balíčky, podle našeho názoru. Čili tady už se trošku nabízí takové jaksi nadnesené názvosloví, že jste balíčkový ministr, který bude muset těma balíčkama neustále jaksi řešit ten problém na příjmové straně. A prostě to budete muset řešit, protože tak, jak jsme si vyčetli, tak vy jste si naplánoval například na DPHáčku, na tom zvýšeném DPHáčku jedno procento, což je zhruba asi poměr 9 ku 7. Čili asi 16 miliard a máte je tam zakalkulováno. A předpokládáte dokonce i určitých pět miliard z převodu ještě ze současného zvýšení. Ale já si myslím, že vás to nemůže k tomu opravňovat. Protože ten výběr na DPHáčku tak, jak vy jste očekávali, tak ten, alespoň ty údaje, které máme k červenci, já samozřejmě nemám srpnové, ty budou asi příští týden, tak ten nám tam jaksi ukazuje, že nejenom, že se nevybralo to, co teda jste si teda zadali jaksi v tom rozpočtu. Ale vybralo se ještě méně, to znamená, že při zvýšení na 4 procenta se v tom červencovém jaksi statistickém údaji objevilo číslo asi mínus 2,3, čili 2,3 miliardy se nevybraly. A já nepředpokládám, byť teda můžou prázdniny trošičku nahrát na turistický ruch, a že se to trochu změní, ale na konci roku očekáváme, že stejně ten propad bude.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak nejdříve, že jste balíčkový ministr. A že i rozpočet na příští rok tak, jak jste ho teď předložil v pátek, tak v sobě má zakomponovaná rizika, že zase budete muset přijít s balíčkem, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak zaprvé neexistuje prognóza bez rizik. Ono se velmi dobře prognózuje v dobách, kdy na obloze není ani mráček. V dobách velmi silných turbulencí a ekonomických rizik souvisejících především s eurozónou, jsou samozřejmě ty predikce vždycky zatíženy poměrně značnou mírou rizik.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale u nás je víc zamraženo než v okolních státech v současnosti, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já s tímhle nemůžu souhlasit. To, co vy říkáte, protože by bylo velmi špatné dívat se na tu situaci na základě jednoho jediného indikátoru. A to je hrubý domácí produkt. Podíváte-li se na další údaje jako průměrná míra nezaměstnanosti, inflaci, a především úrokovou míru, to znamená, za kolik jsou ochotni věřitelé těm státům půjčovat, tak jsme v situaci, kterou nám naopak ti sousedé mohou závidět ve všech ostatních zemích.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale když se to sečte, tak říkáte, že je lepší být v ekonomické recesi, chápu-li správně vaše slova, než mít vyšší nezaměstnanost, vyšší úrokové sazby.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Takhle jsem to neřekl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak to vyznívá.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak mě to, prosím, nechte vysvětlit. My neseme prostě odpovědnost za budoucí prosperitu. A pravděpodobně se nedohodneme ani s opozicí ani s odbory na tomto pohledu na svět. Tak já nabízím nezávislého arbitra. Kdo je skutečně nezávislý arbitr, který může říct, že věří či nevěří budoucí prosperitě daného subjektu, ať už je to firma nebo stát? Já, prosím pěkně, tvrdím, že to je věřitel. Ten, kdo jim půjčuje peníze. Dám klasický příklad. Fiat si půjčuje za 2,5 procenta. Itálie si půjčuje skoro za 7 procent. Jinými slovy věřitel věří tomu Fiatu a jeho budoucí prosperitě a schopnosti plnit ty jeho závazky skoro třikrát víc než té zemi, kde ten Fiat sídlí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinak řečeno, jinak řečeno. Může se klidně stát, že budete muset předložit na začátku roku další balíček?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Prosím, nechte mně doříct tuhle úvahu, protože si myslím, že je nesmírně důležitá pro obhajobu a argumentaci fiskální strategie vlády. Nám přece jde o budoucí prosperitu a budoucí bezpečnost a suverenitu státu. A to bohužel souvisí s tím, jakou důvěru věřitelů mají všechny subjekty včetně států. Jakou důvěru mají věřitelů, kteří jim půjčují peníze. A z tohoto hlediska si Česká republika stojí mnohem lépe, než třeba země, celá řada zemí bývalé patnáctky Evropské unie. Prostě po roce 2008 se velmi změnilo chování finančních trhů. A pokud bychom dopustili takovou finanční politiku, že bychom se stali jejich rukojmím, tak budem přicházet o suverenitu, kdybychom měli, bůh ví, jakou armádu a, bůh ví, jakou energetickou politiku. To je klíčové.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže existuje tady riziko, že budete muset na přelomu roku, když stavíte rozpočet, tady jste slyšel od předsedy odborů, že jejich nejnovější makroekonomická analýza je 1,5 procentní pokles ekonomiky.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Na to bych velmi rád odpověděl. Rozpočet se přece nedělá z úterka na středu. Rozpočet se dělá od dubna. A podle rozpočtových pravidel dokonce se ta prognóza, na které má být stavěn rozpočet, je dubnová prognóza. Ona se dělá vždycky jednou, specializované pracoviště, dělá ji jednou za kvartál. Já jsem tentokrát vzhledem právě k těm turbulencím udělal celou řadu velmi mimořádných opatření, abysme ten rozpočet stavěli nikoliv na dubnové prognóze, ale až na červencové prognóze. To znamená, z hlediska technického zpracování toho rozpočtu jsou to ty nejčerstvější možné údaje, které tenkrát uvádělo nejenom Ministerstvo financí, ale i Česká národní banka. I jiné mezinárodní instituce. To znamená, pro letošní rok zpřesňujeme a zhoršujeme ten odhad. To předpokládáme mínus 0,5 procenta, že dopadne HDP.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Centrální banka mínus jedno procento a ještě chce zhoršovat. To znamená, zase jste.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já mluvím o červencové prognóze, já nemluvím o té.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No já teď mluvím o srpnové prognóze České národní banky.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
A červencová prognóza, Česká národní banka uváděla 0,8 - 1 procento. Že ty prognózy jsou zatíženy velmi silným rizikem dolů, jsme se netajili ani při tom sestavování. Ale prostě my nemáme šanci každý měsíc měnit, měnit, měnit prognózy. A to prostě potom vláda musí být schopná nějakým způsobem reagovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Budou to ty balíčky, když vás označil Jaroslav Zavadil za balíčkového ministra?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já se zatím nedomnívám. Kdyby to bylo, kdyby to bylo skutečně v rozmezí jednoho procenta, tak tam není potřeba dělat, tam není potřeba dělat žádné zvláštní balíčky. To skutečně musí být v rámci bilionového rozpočtu, ten zhruba, těch zhruba 10 miliard, 11 miliard.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
To mluvíte o mínus jedna.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, mluví o nule.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, mluvím o rozdílu jednoho procenta.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdyby měl nulovou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Mluvím o rozdílu jednoho procenta. Tak se nedomnívám, že je potřeba jakýchkoliv speciálních balíčků. Samozřejmě, že nikdo z nás nemůže tušit, co na podzim se stane v eurozóně a jaké další turbulence na nás čekají v příštím roce. Prostě úkolem vlády je flexibilně reagovat na turbulentní situaci, když je ta situace turbulentní. Ale když se projektuje, a prostě státní rozpočet je velmi sofistikovaný projekt, tak musíte vzít někdy nějaké nejčerstvější údaje. A z hlediska technického zvládnutí toho projektu jsou nejčerstvější údaje ty červencové. Ty červencové, ty nejzazší možné, byť samozřejmě souhlasím, že jsou zatíženy velkými riziky směrem dolů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale říkáte, že s procentem poklesu, to znamená, kdyby byla, kdyby byl nulový růst ekonomiky, si poradíte a nemusejí přicházet žádné balíčky?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
S tím si prostě vláda musí potom umět poradit. Pochopitelně v konzultaci se sněmovnou. Ale já bych opravdu rád viděl toho génia, který dnes může a kdykoliv, v loňském roce, prostě je doba mimořádných ekonomických turbulencí a ministr ani vláda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ale daří se třeba odborům, makroekonomickému odboru odborů se daří predikovat ten vývoj ekonomiky lépe než ministerstvu financí, Jaroslave Zavadile.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
No tak to už je stará vesta, použiju tohoto výrazu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Na to bych rád odpověděl...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Že se to teda daří. A já si myslím, že mimořádně, protože v rámci asi 10 let tak, jak si to sledujeme, tak jsme se 7 krát trefili do dobré predikce, dvakrát jsme byli asi na tom stejně. A asi jenom jednou nebo dvakrát jsme byli o něco hůř. Ale já chci říct něco jiného. Všechny tyhle ty věci, o kterých tady mluvil pan ministr, tak se dají zpochybnit jedním, nebo čtyřmi čísly. My se nacházíme v situaci, kdy teda je pokles takový, jaký je. Zatímco v těch zemích okolo nás, okolo našich sousedů. Ať už to je Rakousko, ať už to je Německo, Slovensko, Polsko, tak tam se kupodivu v prvním čtvrtletí, alespoň podle statistických údajů prvního čtvrtletí, dařilo podstatně lépe. Dám příklad Německo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy neberete v potaz ty argumenty ministra financí? Protože on už o tom tady mluvil. Že je nezaměstnanost, inflace, na kolik si ty státy půjčují. To vnímá jako nejdůležitější.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
To samozřejmě je pravda, ale my se nedostáváme pořád do růstu těma škrtacíma baličkama. To je ten problém, který teda my vnímáme. A když si vezmu situaci v Německu, kde bylo plus 1,2. Když si vezmu situaci v Polsku, kde bylo 3,8 plus, na Slovensku 3,2. V Rakousku 0,7. Tak to svědčí o tom, že se podle našeho názoru více soustředili na tu příjmovou stranu toho rozpočtu. A nedostávají se do takových problémů jako my. A v tom rozpočtu, ke kterému jsem se ještě nedostal pořádně, tam je několik věcí, který by mě hrozně zajímaly, jak se na to díváte vy, pane ministře. Já dám konkrétní příklad u důchodů. Vy tam máte zaparkováno, použiju tohoto výrazu na eliminaci toho vyvedení, asi 6 miliard korun. Tak na přesun těch, transfer. Použijme tohoto výrazu. Vy jste nedávno v jednom článku, a já jsem si to pozorně přečetl, více méně předpokládal, že do toho důchodového pojištění, připojištění vstoupí zhruba asi, předpokládáte kolem 60 procent lidí. To mně moc nekoresponduje s tím, že tam je těch 6 miliard. Protože kdyby to byla pravda, tak tam musíte mít zhruba 24 miliard. A nedej bože, kdyby to pravda byla. Já bych spíš vnímal, že vy budete prosit každýho, aby do toho nevstupoval jako strážce pokladu, protože pak by to skutečně znamenalo, že byste musel ty peníze sehnat a do toho státního rozpočtu je jaksi dát. Já bych spíš očekával, že vy jako ministr financí, teď to trošičku nadnesu, řeknete lidem: prokristapána, do toho nevstupujte, do toho systému, protože když si vzpomenete po 48. roce, že komunistická strana tehdy jaksi znárodnila důchody. Když si vzpomenu na několik let před námi, které byly v amerických fondech, co to udělalo s americkými důchody. A když si vzpomenu, co udělali dealeři od pana Koženýho za humbuk tady v České republice a nakonec pan Kožený je na Bahamách a má se z toho dobře, ale výsledek je žádnej. Tak já bych nabádal skutečně k opatrnosti k tomu, aby do toho, do těchto kapitálových fondů vstupovali. Já bych teda spíš myslel, že by vstupovat neměli. A dávali si to do štrozoku.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Takže dvě otázky. První naše srovnání je s Polskem a Slovenskem. To je asi férovější než s Německem. Druhá otázka.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
6 miliard ..., jak říkal, transferu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já znovu opakuji. Tak jako se u nás vedou vášnivé diskuze, zda náhodou ta úsporná politika příliš nepodlamuje růst, tak se, prosím, podívejte do Polska, kde se vedou stejně vášnivé diskuze a ekonomové typu Balzaroviče varují před tím, aby se na práškách, na dluzích hnal růst do situace, kdy už země nebude schopná ufinancovat své závazky. Ty diskuze tam běží stejně vášnivě jako u nás z druhé strany. A podíváme-li se na čísla nezaměstnanosti, inflace a především průměrné úrokové míry, jakou důvěru tedy mají Polsko a Slovensko ve vztahu k České republice, když si půjčují peníze, tak prostě nemohu říct nic jiného, než že finanční trhy věří budoucí prosperitě, České republice víc. Protože tam vidí to riziko mnohem menší. A co by za to mí kolegové dali, kdyby dokázali vyemitovat na domácím trhu 10 leté dluhopisy za 2,3 procenta, jako se nám podařilo minulý týden. To bylo, to jsou přece zcela viditelné úspěchy a přinášení nejenom velký úspory na správě dluhový služby, ale především je to zpráva o tom, že ti, kteří v tom mají své vlastní peníze, věří, že prosperovat budeme. A činí nás to také svobodnými. Teď k té penzijní reformě. Ona to není zdaleka otázka pouze 6 miliard, to je jenom jedna transformační část. My jsme přece řekli zcela zřetelně, tady si troufnu říct, že TOP 09 to měla i ve svém volebním programu, že v souvislosti s penzijní reformou nevylučujeme navýšení některých nepřímých daní. Zejména tedy DPH. A současný deficit penzijního účtu je zhruba 45 miliard korun. Prostě nároky na výplatu důchodů jsou o 45 miliard vyšší, než vybrané pojistné ze sociálního pojištění. Zvyšovat sociální pojištění nedává žádný smysl, protože to vyrábí jenom další nezaměstnané. Musíme tedy ten deficit musíme doplňovat z jiných zdrojů, což je právě dominantně DPH. Proto vyšší inkaso DPH.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, ale dovolte mi, abych vás tady ale chytil za slovo. Přestože zvýšíte daň z přidané hodnoty, tak pokud jsem četl dobře, zprávu o odůvodnění státního rozpočtu na příští rok, tak v ní se konstatuje, že 60 miliard korun má být schodek v příštím roce.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Na deficitu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, schodek toho důchodového účtu. To znamená, že vy prohloubíte o 15 miliard oproti současnému stavu deficit důchodového účtu i se zvýšením daně z přidané hodnoty.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
My sice prohloubíme deficit na důchodovém účtu, který je součástí státního rozpočtu, ale současně zvýšíme objem prostředků v celém penzijním systému. A tady já odpovídám panu předsedovi Zavadilovi. Naopak, já jako ministr financí, který odpovídá nejenom za státní rozpočet, ale za veřejné rozpočty jako celek, tak já si samozřejmě přeji, aby každý vstoupil do toho druhého pilíře, protože v okamžiku vstupu do toho druhého pilíře on přináší do penzijního systému dvě procenta ze svých příjmů víc do penzijního systému. Penzijní systém nebude jenom ten jeden průběžný pilíř, to budou všechny tři pilíře. A druhý, druhý pilíř zvyšuje objem prostředků, které v penzijním systému budou na zajištění důchodů budoucí generace.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale je tam 60 miliard, 60 miliard schodku, pane předsedo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ale bude to víc peněz.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
K té důvěře finančních trhů. Ano, tady já souhlasím s tím, že.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Se přiznám, že stále mi to budete muset dovysvětlit, nepochopil jsem to.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Že důvěra finančních trhů může být. Ale co není absolutně a to je důvěra občanů. Protože to je. Co se týče zvýšení DPH-áčka, vy jste kdysi zpochybňoval, že lidé jezděj nakupovat za hranice. Takže já vás ujišťuji, že jezdí. Do Polska jezdí za benzínem, za naftou, dokonce na obědy. Dokonce za bramborama. Do Německa se jezdí za potravinami. Protože lidé tím zvýšením DPH zjistili, že tomu nemůžou jaksi ani stačit finančně, a proto jezdí nakupovat a poměrně v dost velké rozsahu za hranice. Takže tady ta.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A nepřispíváte, promiňte, pane předsedo, nepřispíváte k té nedůvěře lidí ve spotřebě i vy? Na straně jedné tady máme ministra, který může daňovou politikou nalamovat tu důvěru lidí, že jezdí do Polska, do Německa, do Rakouska. A vy tím, že říkáte: budeme se mít hůř, mínus 1,5 procenta pokles v příštím roce. Nejste za ten pokles spotřeby lidí zodpovědní oba, pane předsedo?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ne, ne, ne. Podívejte se. Já si myslím, že lidé jsou velmi chytří. A že se brání svým způsobem. A tím, čím se brání, je tím, že tady nekupují. To není to, že my bysme jim říkali: prosím vás, tady nekupujte. Ale to je skutečně tím, že ta peněženka je čím dál, tím tenčí. A ty dopady, které to DPH-áčko mělo, a které, jak bylo správně řečeno, mělo sloužit k eliminaci výtažku těch peněz z průběžného systému, no tak to prostě nestačí. Takže budeme zvyšovat nadále jenom teda nepřímé daně. Nebudeme se bavit o přímých daních. Nebudeme se bavit o tom, co my máme například v té naší vizi, kde my říkáme, jakými kroky by se měly, nebo měly finance České republiky ubírat. Na to se absolutně rezignuje. Spíš nám bylo vytknuto.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A těch 60 miliard jste, jak mluvil ministr financí Miroslav Kalousek o tom, že sice na důchodovém účtu bude propad 60 miliard, ale pro budoucí generace v rámci té penzijní reformy, tam dojde k jisté kompenzaci?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
No, víte co, ten propad ale je také danej tím. Ono to je řada věcí, která s tím souvisí. Od roku 2009 se prakticky, prakticky, teď se nebavím o 0,0, nezvyšovaly platy v té veřejné státní sféře, to znamená, tam je také úbytek těch financí, které teče do toho sociálního pojištění.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Objem prostředků, nikoliv platy, pane. To je velký rozdíl.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Objem prostředků.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Objem mzdových prostředků. Vyhodím-li deset procent úředníků, těm ostatním mohou růst platy, a přitom neroste objem prostředků.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ale zatím se o těchto objemech, to znamená, mínus 10 procent nikde nehovořilo. Spíš si myslím, že naopak roste potřeba, aby se ještě zvyšovala zaměstnanost v téhle sféře, ale to není, to není teďkon na tuhle tu debatu. Takže já jsem chtěl říct, že pokud se týká toho propadu důchodového účtu, tak to skutečně, jednou z těchto věcí je i toto. A druhá věc je - řada těch legislativních úprav, která se v minulosti udělala. Takže se nemůžeme divit, a samozřejmě, krize do toho také zasahuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že tam bude 60 miliard schodku v příštím roce.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Že tam bude 60 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A, pane ministře, vy ho vykompenzujete ale?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Schodek na důchodovém účtu...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na důchodovém účtu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
...je prostě strukturální problém všech zemí v Evropě. Souvisí to s demografickým vývojem, zestárnutím obyvatelstva. Je to obrovská výzva, kterou musejí nést všechny země. Prostě proto to doplňujeme z jiných zdrojů. Proto to doplňujeme z DPH. Proto to doplňujeme z dividend.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
ČEZu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Společností se státní účastí. Důchodový účet nebude moci být po několik dalších let závislý pouze na sociálním pojištění, musí být doplňován i z jiných zdrojů, aby byly zajištěny důstojné důchody.

Rozpočet 2013: změny daní

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Připomínám, že hlavními hosty dnešních Otázek zůstávají ministr financí, první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. Ještě jednou, pánové, vítejte na zpravodajské 24. Ještě jednou dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ještě jednou hezkou neděli.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dokončíme diskusi, která se týká toho 60 miliardového schodku na důchodovém účtu v roce příštím. Pane ministře, vy říkáte, že to vynahradíte a vykompenzujete nejen zvýšením daně z přidané hodnoty, ale i odvody z některých státních a polostátních firem. Rozumějme dividendy ČEZu i Lesů České republiky a jejich zisk se na tom bude podílet. Kolik vlastně peněz půjde z těch státních a polostátních firem na důchodový účet, aby byla vykompenzována ta částka 60 miliard?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak, víte ty peníze nemají mašličky, to znamená prostě jsou to příjmy státního rozpočtu a důchody musí být vyplaceny, kdyby čert na koze jezdil, jak se říká. Nicméně pro ten deficit na tom důchodovém účtu musíme ty příjmy posílit a vedle tedy sociálního pojištění, se na tom nutně musí podílet i dividenda z ČEZu, kterou promiňte, že teď neoznámím, protože to musí oznámit až příslušné orgány, ale tak nebude se to příliš lišit od těch čísel v minulých letech. Počítáme se ziskem Lesů České republiky ve střednědobém výhledu v částce 4 miliardy ročně a musí to být samozřejmě v takovém případě doplněno z jakýchkoliv jiných zdrojů. Znovu říkám, ty peníze nemají mašličky ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale, ale z těch 60, kdybyste měl říct, kolik bude příjem z těch státních a polostátních firem, které vykompenzují tak z těch 60 miliard, to bude kolik?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobře, pohybujeme se kolem 20 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
20 miliard? To znamená třetinu ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pohybujeme se, pohybujeme se ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... třetinu té částky. A ještě jedna věc, na kterou také Jaroslav Zavadil narážel ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
O něco méně než 20 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... a na kterou jste nereagoval. Daň z přidané hodnoty a její výnos do státního rozpočtu. Už letos se zvyšovala daň z přidané hodnoty, zvýšení DPH se zatím, jak říkají odbory na základě statistik ministerstva financí, tak se neodrazilo na zvýšeném výběru, spíš naopak. Tady vidíte, kolik stát vybral na DPH spotřebních daní v minulých letech. Podle údajů České daňové správy objem vybrané DPH meziročně klesl za posledních 8 let jen jednou, a to v roce 2009, kdy je to možné dát do souvislosti s problémy ekonomiky. U spotřebních daní po poklesu v letech 2008/2009 následoval také růst na loňských 146,6 miliardy korun. Ale to první pololetí daní z přidané hodnoty je výpadek. Ukazuje se, že červencová a srpnová čísla budou jiná?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To srovnání toho prvního pololetí je zatíženo dvěma fenomény. Ten jeden se do konce roku vyrovná, to byl onen metodický těch dvou květnů. Já jsem ho vysvětloval, teď nechci zdržovat, ve zpravodajství. Nicméně byl zcela výjimečný květen z nějakých metodických důvodů 2011 a je zcela výjimečný květen 2012. Kdybychom ty květny z toho srovnání vyndali a nechali tam jenom těch 5 měsíců, tak tam není 2,5 % pokles, ale je tam 4 % růst. To se dokonce roku srovná. To, co se nesrovná samozřejmě, je pokles spotřeby oproti predikované spotřebě. Rozpočet na rok 2012 předpokládal nárůst spotřeby domácností zhruba o 4 % a výsledek bude stagnace. To je zhruba 70 miliardový propad ve spotřebě domácností, o které domácnosti utrácejí méně a to s sebou samozřejmě přinese i nižší inkaso DPH. To je prostě fakt. Tady se změnilo chování domácností oproti předpokladu. Není ale pravdou, nepotvrzuje se hypotéza, že se to mění u toho zboží ve snížené sazbě, která stoupla. V letošním roce z 10 na 14 % stoupla snížená sazba, ale spotřeba v té snížené sazbě zůstala stejná, ta nepoklesla. Poklesla spotřeba u zboží v základní sazbě. Samozřejmě, že k přeshraničním obchodům dochází vždycky, ale já jsem vašeho předchůdce v Senátu pana bývalého předsedu odborů, současného Senátu, Štěcha, slyšel říkat, jak si lidé jezdí kupovat kosmetiku do Polska, ale kosmetika je v základní sazbě a v Polsku mají DPH v základní sazbě 23 %, my 20.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No oni u některých komodit zase máte ceny nižší, protože v Německu koupíte kosmetiku o polovinu levněji než ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já to nepodceňuji, já pouze si troufnu tvrdit, že tady je u toho přeshraničního obchodu je spousta jiných vlivů, třeba i kvalita, než je výše DPH.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, ale vy myslíte, vaše stručná odpověď na otázku. Těch 214 miliard v příštím roce plánovaných ve výběru DPH, nemáte obavy, že to kvůli poklesu spotřeby domácností nenaplníte, že rizikovým faktorem je těch 214 miliard, což je v rozpočtu částka, kterou chcete vybrat na dani z přidané hodnoty?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte 214 miliard je odpovědný odhad všech ministrů a teď nechci být alibista. Já za to samozřejmě politicky ručím. Nicméně ministr nedělá makroekonomické predikce. Ministr nedělá odhady, to dělají jeho analytická odborná pracoviště, kterým já důvěřuji a pochopitelně, že ve všech těch analýzách je vždycky ukryta věta, že je to zatíženo nějakými riziky vůči budoucímu vývoji a exogenním šokům. Budou-li se domácnosti chovat způsobem, který se chovají teď, to znamená chovají se více úsporně. Víte co je totiž zajímavé? Mě by pochopitelně těšilo, kdyby utrácely více, já si myslím, že ta budoucnost není tak pesimistická, aby si netroufly utrácet více, prostě je to způsobeno náladou nejisté budoucnosti, ale současně také vidíme, jak na jednu stranu klesá spotřeba domácností a na druhou stranu rostou úspory domácností a úložky v penzijních fondech a ve třetím pilíři. A 10, 15 let řada politiků a ekonomů, a já mezi ně patřil, říkal každému, odkládejte si část své spotřeby do budoucna na horší časy a samozřejmě, že když se tak řada domácností začíná chovat, tak mi přijde trochu nepříjemné říkat, že je to špatně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že mají domácnosti více utrácet.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já si myslím, že je to dobře, když se chovají odpovědně vůči své budoucnosti. Byť se to samozřejmě promítne na aktuálním inkasu DPH a dělá to vrásky ministrovi financí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane předsedo, vy se máte na tripartitě sejít koncem září a ten rozpočet probírat. Po tom prvním čtení státního rozpočtu, dostavíte se opravdu na tripartitu a uskuteční se to jednání kvůli rozpočtu?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ano, my jsme řekli na jednání předsednictva naše podmínky k účasti na jednání pléna a ty byly vlastně tři. Z nichž jedna byla, aby byl pořízen stenozáznam veřejně přístupný, protože to se zatím na těchto schůzích nedělalo a pak jsme řekli, že předpokládáme, že to bude rozšířené plénum o naše rozpočtové svazy, protože těch se hodně týká rozpočet a pak jsme požadovali, a což by mělo bejt automat, aby do parlamentu tak, jak půjde poslední materiál, aby tam byly přiloženy i naše zásadní připomínky k tomu rozpočtu. Ale jenom ještě k tomu DPH. My jsme předpokládali, a vy to dobře víte, že jo, na té debatě, která se týká rozpočtu 2012, že ta spotřeba domácností nebude. Oni totiž, ať chceme, nebo nechceme, je už tady milion lidí na hranici chudoby a skutečně ta situace, možná, že vy to tak nevnímáte, protože žijete trošičku v jiným světě, omlouvám se, za ten výraz, ale já mezi ty lidi chodím a musím vám říct, že už je skutečně na hraně u nich skutečně jít do nákupu většího ražení. To se netýká samozřejmě některých skupin, ty budou nakupovat dále. Ale čím dál tím více lidí dneska v roce 2011 tuším stoupla chudoba o 71 tisíc, nebo lidí, kteří se ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na hranici relativní chudoby, ano.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
... byť to číslo není vysoké, ještě pořád to je potřeba říct, to je dneska se odehrává na úrovni 10 %, ale to je rok 2011. Rok 2012 podle našeho názoru opět stoupne. Takže ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když tedy ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu píše, že příští rok očekává stagnaci ve spotřebě domácností, tak vy tu stagnaci neočekáváte?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já se domnívám, že bude ještě nižší spotřeba.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, bude se dál zpomalovat.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
To se domnívám a naši makroekonomové taky, takže se bude zpomalovat, protože ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se díváme na státní rozpočet pro příští rok, tak mzdové vyjednávání a mzdy jako takové další téma. Průměrný plat pro rok 2013 předpokládá ministerstvo financí ve výši 23 775 korun. Z toho ve státní správě 26 347 korun. Zároveň dojde k nárůstu počtu zaměstnanců státní správy o tisíc. To znamená, nemáte jako odbory řekněme tentokrát kritické výhrady k tomu, že neporostou platy ve státní správě, protože se očekává nárůst o půl procenta a zároveň dojde k nárůstu počtu zaměstnanců státní správy o tisícovku.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Takže dvě poznámky. První - my jsme nevyčetli z toho návrhu, že by to byl nárůst o půl procenta, my jsme spíš vyčetli, že to je stagnace, ale budiž jaksi to je potřeba pro férovost říct. Čili z toho potom tedy samozřejmě vyplývá to, co jsem řekl před chvílí. Že vlastně už třetí, prakticky čtvrtej rok nerostou jaksi platy v téhle té sféře, nebo objem a potvrzujete to, co jsem řekl, že teda o tisíc zaměstnanců by mělo vlastně ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Se zvýšit počet zaměstnanců v roce příštím, ano.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
... počet zaměstnanců. Takže tohle, tohle pro nás nemůže být věcí, se kterou bysme se spokojili, protože my si myslíme, že tam je propad ve vztahu na inflaci a na reálnou mzdu určitě poměrně dost vysoký už za ty 4 roky. Takže my bysme očekávali, že se tam přidá určitej objem finančních prostředků, ale chápu, že pan ministr bude tvrdit opak. Tady se nemůžeme shodnout ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No to uslyšíme, pane ministře, jestliže ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já bych na to velmi rád ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jen, ne, vteřinu, jen aby odpověděl na nárůst platů ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... já bych na to velmi rád reagoval. Vracím se k tomu, že 68 % toho úsilí o konsolidaci rozpočtů se odehrává na výdajové straně. Jedna z těch věcí, které měla vláda a má ve svém programovém prohlášení, je samozřejmě úspora mzdových objemů ve veřejné správě, ve státní správě, v případě státu a během jejího funkčního období skutečně o 20 % oproti autonomnímu vývoji. A to jsme naplnili. Já nejsem nijak šťastný z toho, že tam ten příští rok není stagnace, že já bych si ji tam přál, že tam je ten nárůst o toho půl procenta a těch tisíc lidí. To jsou ovšem vynucené agendy, které bych teď musel podrobně rozebírat, které převážně souvisejí tedy se směrnicemi Evropské unie. Ale jinak opravdu, když nevezmu tyhle agendy a tuhle mimořádnou potřebu administrace, tak došlo, nebo dojde do roku 2014 k tomu, že bude státní správa o 20 % na mzdových prostředcích levnější. Pan předseda Zavadil to vidí jako problém, já to vidím naopak jako splněný slib vlády a jsem přesvědčen, že to je dobře. A ještě k té stagnaci. Jestliže v letošním roce očekáváme stagnaci a očekáváme mírný propad ekonomiky a v příštím roce by na tom ekonomika rozhodně neměla být hůř než v roce letošním, ta červencová prognóza dokonce říká, že na tom bude líp, zcela jistě o něco málo vzrostou platy, nevidíme jediný důvod, proč by spotřeba měla být horší než stagnace.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak ještě, ještě, pane předsedo jedna věc. Když se podíváme na návrh státního rozpočtu, tak tam je i pasáž plnění letošního státního rozpočtu. Což je klíčová věc. Saldo státního rozpočtu se v letošním roce vyvíjí následovně. Vidíme kladné znaménko v lednu 21 miliard, v únoru u 16,5 miliardy, v dubnu 45 miliard, v květnu 79, v červnu 71,2 miliard a poslední číslo je červencové zhruba 52 miliard. Ve zprávě ministerstva financí o plnění státního rozpočtu toho letošního, podotýkám, se píše: Při konzervativním odhadu inkasa přijatých transferů z Evropské unie lze očekávat nedodržení schodku hospodaření státního rozpočtu v letošním roce o přibližně 10 miliard korun. Chápu to správně, že veřejnosti říkáte, že letošní schodek bude 115 miliard?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, neříkám. Říkám konzervativní odhad a prosím, abychom jsme to rozdělili na dvě části. Ta první část jsou domá, národní příjmy a výdaje. Ty příjmy jsou nižší než byly prognózované, to bylo avizováno již při předkládání toho státního rozpočtu, proto jsme říkali, že v lednu dojde k aktualizaci. Došlo k aktualizaci, došlo k oněm balíčkům, došlo k vázání prostředků v objemu zhruba 25 miliard, plus vláda dosáhla poměrně významných úspor právě na té dluhové službě. Vůči té důvěře věřitelů, kteří nám půjčují mnohem levněji, než našim sousedům, tak prostě utrácíme mnohem méně na úroky. To by totiž bylo vyvádění finančním skupinám, ne důchodová reforma, ale platit zbytečně ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
V tom se neshodneme, v tom se neshodneme ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Platit zbytečně velké úroky, to jsou, to jsou nenávratné peníze. To znamená porovnáme-li národní příjmy a národní výdaje, tak jsme přesvědčeni, že deficit dodržíme. Jenže vedle národních příjmů a národních výdajů jsou také příjmy a výdaje vůči Evropské unii a tady je ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, ty vám zvýšily už schodek za loňský rok. To znamená letos máme očekávat, čekat, že to bude podobné.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... tady je, tady je, tady je dlouze diskutováno, tady teď vedeme velmi intenzivní diskusi s Evropskou unií, kdy, jak budou ty prostředky uvolněné, vláda splnila svůj akční plán, není také důvod k tomu, aby uvolňovány nebyly. Teď jde o to, v jakém budou uvolňovány tempu, protože i Evropská unie má problém se svým cash flow a může se stát, že něco, co by měla proplatit v listopadu, v prosinci, prostě proplatí až v únoru. Protože to neproplácí ihned.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže opticky může být schodek vyšší o těch 10 miliard?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
A když to čerpání z Evropské unie odhadneme konzervativně, tedy, jak by to mohlo dopadnout nejhůře, tak by mohlo být o 10 miliard horší, než bylo rozpočtováno, ale také nemusí. Jenom nám přijde fér to tam napsat, že toto riziko tam existuje. To neznamená, že bych teď hlásil, že ten deficit ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude 115 miliard.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... to, co mohu říct je, že co se týče našich sil, národních příjmů, národních výdajů, tam ten deficit dodržíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podle hlavního ekonoma Patria Davida Marka je současná česká vláda ve složité situaci. Marek v souvislosti s hospodařením státní pokladny poznamenává, tady jsou jeho slova.

David MAREK, Patria /10. 8. 2012/
--------------------
Vláda je letos v nelehké situaci, kdy musí zvažovat dva protichůdné úkoly. Na jedné straně je potřeba pokračovat ve snižování rozpočtového deficitu. Na straně druhé je potřeba, aby sama nepřilévala ohně do zpomalování ekonomiky, respektive do recese. To znamená nyní je racionální zpomalit tempo fiskální konsolidace a neprohlubovat tak zbytečně českou recesi a počkat s výraznější konsolidací až na roky, kdy dojde k oživení růstu ekonomiky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dodává v rozhovoru pro Českou televizi hlavní ekonom Patria David Marek. To byl i jeden z požadavek odborů, aby se zastropoval schodek státního rozpočtu na další 2, 3 roky na zhruba stovce miliard korun českých. Když jsem se ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
115, 120.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, když jsem se díval do návrhu státního rozpočtu, tak vyplývá, že v příštím roce bude schodek 100 miliard a podíl veřejných rozpočtů k hrubému domácímu produktu klesne na hranici 2,9 %, v roce 2014 k 2,5 % ve vztahu k HDP a v roce 2015 chce vláda snížit schodek k 1,6 % hrubého domácího produktu. Je to dostatečné rozvolnění snižování toho schodku, Jaroslave Zavadile?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
No, my si nemyslíme, my si myslíme, že skutečně by mělo docházet k větší stabilizaci toho rozpočtového schodku kolem těch 115, 120 miliard. Nikoliv proto, že bychom nechtěli být hospodární, ale právě proto, že zatím v současné době, nebo do současné doby se většinou jenom prováděla politika takových škrtů. A tady je přece řada věcí, která by mohla pomoci roztočit spirálu té ekonomiky tak, jak o tom už dneska hovoří i někteří jiní ekonomové. Dokonce i nezávislý ekonomický, respektive nezávislá ekonomická rada V, jak já říkám, ať si tam každej dosadí, co chce ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To myslíte NERV.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
... Jo, jo, jo, myslím NERV, tak už oni říkají, že je potřeba zastavit škrty a že je potřeba začít s prorůstovými opatřeními. Ono víte, ona ta prorůstová opatření, od těch hodně rád mluví pan premiér a mně to připadá, že i pro něj jsou jako Yetti. On o nich mluví, ale nikdo je ještě neviděl. Takže teď konečně teda jaksi se dala dohromady skupina, podle mých informací, která se o nich má bavit. Protože jenom ještě jednu informaci, kterou určitě pan ministr ví, ta prognóza například OECD pro Evropskou unii do roku 2050, do roku 2050, to je varování i pro kapitálové fondy, hovoří o tom, že růst HDP v těchto zemích Evropské unie neporoste víc než o 2 %. Takže, abychom si nemysleli, a je to, prosím, statisticky je to údaj skutečně z OECD, čili to jsou instituce, které jsou velmi blízké byznysu, takže nemají důvod něco zkreslovat. Čili, abychom si nemysleli, že budeme žít v prostředí, které nás opravňuje k tomu, abychom se jaksi cítili, že budeme, že na tom budeme lépe ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, že, že je příliš ambiciózní, ano, že je příliš ambiciózní to snižování schodku v roce 2014, 2,5 % ve vztahu k HDP a 2015 k 1,6?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Naopak, já bych se rád odrazil od té poslední věty pana předsedy, která je pravdivá. To my skutečně nemůžeme počítat pro mnoho příštích let s nějakým návratem k tempu růstu, které jsme tady zažívali 5, 6 % ročně, že to bude spíše stagnace, nebo lehká černá čísla. To znamená musíme zapomenout na to, jakože se teď pohybujeme v krizi a měli bychom tu krizi řešit nějakými výraznými fiskálními impulsy. My prostě žijeme v normální situaci, kdy musíme počítat s tím, že mnoho let neporosteme. A musíme si na tu situaci zvyknout tím, že nebudeme prostě tolik utrácet. Ano, vláda, když ten svůj plán fiskální konsolidace 2,9, 1,9 a 0,9 stavěla v roce 2010, počítala s nějakými těmi přírůstky, které tenkrát opět všichni prognózovali, i mezinárodní instituce počítaly s tím, že se může Evropa vrátit k 3, 4% růstu. Nevrátí. Proto jsme to aktualizovali ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A dali tam 2,9, 2,5 a 1,6 ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
...proto už konsolidace není v absolutních číslech tak tvrdá, protože nemůžeme počítat s těmi příjmy z meziročního nárůstu ekonomiky. Ale nemůžeme přestat šetřit. Nemůžeme se dostat do situace, kdy budeme tak jako v jiných zemích, stimulovat růst z prostředků, které nemáme, které si budeme muset půjčit. Potom skutečně nebyl by žádný problém, pro vládu, pro tuto vládu by nebyl žádný problém nezvýšit příští rok ty daně a napumpovat do ekonomiky o nějakých 50, 60 miliard na veřejných investicích více. Což by nepochybně přineslo růst hrubého domácího produktu, vláda by se mohla bít v prsa a řekla: Svými fiskálními opatřeními jsme zajistili hospodářský růst, možná, že by nás i odbory pochválily, ale ten růst by trval přesně tak dlouho, než by došly ty peníze. A pak bysme se jenom dostali do situace neskonale těžší a kromě toho, že bychom riskovali svoji suverenitu na finančních trzích, tak bychom také potom museli přistoupit k mnohem tvrdším opatřením, než děláme teď. My jsme sice pod hroznou palbou kritiky, ale my to držíme stále ještě mírnými opatřeními v porovnání se zeměmi, které prostě takhle odpovědné nebyly a dostaly tu dluhovou káru o něco dál.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Tak a já teďkom použiju toho, co tady pan ministr řekl, 55, 60 miliard by bylo hezké napumpovat. My vám říkáme v té naší vizi, kde ty peníze vzít, ale vy se tomu tvrdošíjně bráníte. My tady máme několik opatření, o kterých jsme přesvědčeni, že by zaprvé nestálo obyvatelstvo, nebudu říkat ani penny, ale poměrně ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ani haléř.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
... ani haléř, a to jsou registrační pokladny s fiskální pamětí. To je evergreen, kterej se tady opakuje, dneska to podporujou Svaz obchodu, protýká tímhle tím sektorem kolem 350-400 miliard, v obratu 50-70 miliard, který se vytrácejí a který nejsou nijakým způsobem postiženi. Tam jsme přesvědčeni, že to je jedna z položek, která by výrazně pomohla, výrazným způsobem by pomohla právě vaší fiskální politice. A nechci slyšet, že to je politicky nepřístojné, druhá věc ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Na to odpovím a neřeknu, že to je politický ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
... ještě počkejte, já jich mám víc. Protože já k těm 55 miliardám dojdu. Druhá věc je DPH při nákupu osobních vozidel pro podnikatele. To už si myslím, že už by dávno nemělo platit. Nebo alespoň by se měly hledat stropy a ne aby si mohl koupit každej Ferrari, každej si to nekoupí, já se omlouvám a neplatil z toho DPH. To samý je u korporátních daní. Vy se tomu bráníte jak čert kříži. Ale o jedno procento zvýšit korporátní daně by také pomohlo tomu fiskálnímu rozpočtu a samozřejmě můžu navázat i na určitým způsobem diferencované majetkové daně, o kterých všichni víme, že tady jsou transfery ve stamilionových položkách a nikdo z toho nic neplatí. A když to nasčítám, tak dojdu přesně, já to tady mám, tak dojdu přesně k tomu číslu 55 miliard.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Zapomněl jste, zapomněl jste ještě na větší progresivní zdanění, to tam také máte...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
To já předpokládám, že už snad je, na paušály jsem zapomněl, to vy víte, že ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já, já respektuji, já respektuji, že levice a pravice v každé zemi mají jiný přístup ve struktuře zdanění. A nikdo nikdy nemůže říct, kdo má tu jedinou svatou pravdu. Proto je to politikum a proto se o tom rozhoduje ve volbách. Jenom tedy nepolitické reakce na ty vaše návrhy. Není pravda, že by registrační pokladny nic nestály, byla by to investice v řádu vyšší, než 10 miliard pro všechny, kdo by je potřebovali používat, protože ty stávající ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ty si odepíšou z daní.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... není pravda, že by nic nestály a my pracujeme na náhradním řešení, které si myslíme, že nebude stát nic a přinese...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Peníze do rozpočtu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
...přinese stejný efekt, to znamená onu kontrolu, aniž bysme k tomu museli mít 500 berních úředníků navíc, kteří by se starali jenom o pokladny a kontrolory před obchody, kteří by kontrovali lidem účty...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ale vadí vám to, že to takhle je, doufám?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vadí, ale teď čekám, já napjatě čekám na to náhradní řešení, pane předsedo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Prostě ta technologie, ty technologie postoupily a já si myslím, že centrální úložiště účetních dat, kde se budou sbírat účetní data z registračních pokladen bez fiskální paměti, centrálně naplní, aniž by to, aniž by to přineslo investiční náročnost pro živnostníky, naplní tu potřebu větší kontrolu DPH, úplně ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude, ještě jednou, bude centrální úložiště, to je na mě tak složité, že si to neumím, registrační pokladnu si ještě umím představit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Je to v rámci, je to v rámci celé reformy daňové správy a jednotného inkasního místa a samozřejmě našeho usilovného boje, které vedou všechny země v Evropě, proti únikům DPH. Registrační pokladny skutečně nejsou tím efektivním ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A kdy s tím přijdete s tím centrálním úložištěm pro živnostníky?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... tím efektivním, já myslím, že bysme to rádi chtěli předložit začátkem příštího roku jako, jako projekt, s tím, že by ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
S tím, že by, s tím, že by začalo platit k 1. lednu roku 2014?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Prosím, teď po mně skutečně, my to musíme technicky dodělat, teď mě, prosím nezkoušejte z přesných termínů, protože na tom pracujeme usilovně zatím na technické úrovni, ale je to prostě vyšší technologická úroveň, která sleduje stejný cíl jako sledují registrační pokladny a jsme přesvědčeni, že mnohem efektivněji. Registrační pokladny totiž v praxi, v žádné zemi, kde byly zavedeny, neprokázaly svoji účinnost, to je ten problém.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
To tvrdíte vy. Svaz obchodu tvrdí něco jinýho a my mu v tomto případě věříme. Ale snad jenom jedinou poznámku, já jsem rád, že jste nepoužil politikum, protože to slyším dost často od premiéra. Ale já si myslím, že my jsme na lodi, do které dost teče a že bysme se neměli řídit tím, jestli to je levicové nebo pravicové. Že bysme se měli řídit tím, jestli se nám ty díry podaří nebo nepodaří ucpat, abysme se s tou naší ekonomikou dostali do lepší pozice.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já myslím, že o tomhle je třeba právě ta řeč nad těmi registračními pokladnami. Prostě v těch zemích, kde byly zavedeny, se neprokázalo, kdyby se to jednoznačně prokázalo, pane předsedo, tak to, není jediná země, tak všechny země bývalé 15 to zavedly taky, má to jenom Itálie a žádná, z těch nových zemí to zavedlo víc, má to jenom Itálie, možná ještě jedna, teď si nejsem jist ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ale všude, kam přijedete, dostanete účtenku ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Maximálně dvě země staré 15 mají registrační pokladny. Kdyby to bylo jednoznačně prokázáno, mají to přece úplně všichni.

Vysoké ceny pohonných hmot

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ceny benzínu a nafty znovu lámou rekordy. U tuzemských čerpacích stanic se cena naturalu 95 vyšplhala tento týden nad 38 korun. Litr nafty stál víc než 37 korun. V grafu vidíte údaje o vývoji cen od ledna roku 2011, kdy stál natural 95 jen 33 koruny a nafta 32 koruny a 20 haléřů za litr. Od loňského října do letošního jara byla nafta dražší než benzín. Cena benzínu a nafty se skládá z několika položek. Když vezmeme modelovou cenu za litr naturalu 95, tedy 37 korun 80 haléřů za litr, pak z toho cena za palivo z rafinérií není ani polovina této sumy, konkrétně 17 korun a 35 haléřů. Daň z přidané hodnoty je 6 korun 30 haléřů a marže obchodníků zhruba korunu třicet na litr. Spotřební daň - významná položka v celkové sumě, je v tomto případě 12 korun a 84 haléře. Nejdražší benzín a naftu v zemi tankují řidiči v hlavním městě. Natural stojí v Praze v průměru téměř 39 korun. Jen o málo méně zaplatí řidiči v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

řidič /31. 8. 2012/
--------------------
Já jsem z toho zaskočený, doufal jsem, že to bude 37,90, jak to bylo včera a je to o 50 haléřů víc.

řidič /31. 8. 2012/
--------------------
Snažím se jezdit tak, abych měl co nejmenší spotřebu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Benzín a nafta se takhle draho ještě nikdy neprodávaly. Firmy závislé na dopravě už proto počítají ztráty.

Dušan NEVĚŘIL, majitel dopravní a spediční firmy /31. 8. 2012/
--------------------
Doplácíme na to vlastně z vlastní kapsy a náklady na PHM jsou tak obrovské, že to úplně drtí veškerý zisk.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na vysoké ceny si ale nestěžují jen řidiči a podnikatelé. Zásadním zásahem do rozpočtů jsou drahý benzín a nafta pro záchranáře a hasiče.

Nicole ZAORALOVÁ, Hasičský záchranný sbor /31. 8. 2012/
--------------------
My musíme nakoupit ty pohonné hmoty a musíme je nakoupit za každou cenu a samozřejmě potom ta cena, kterou zaplatíme navíc, tak jí musíme zase někde ubrat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kvůli vysokým cenám pohonných hmot požadují dopravci i opoziční politici snížení spotřební daně za naftu. Ministr financí Miroslav Kalousek to ale odmítá. Podle něj se státy evropské 27 dohodly, že k takovému kroku nepřistoupí. O snížení cen pohonných hmot o 6 eurocentů, tedy asi o korunu a 50 haléřů na litr, už rozhodla francouzská vláda. Loni česká státní pokladna na spotřební dani z pohonných hmot vybrala 81 miliard korun. To bylo zhruba o 400 milionů méně, než o rok dřív. Spotřeba benzínu a nafty ale kvůli vysokým cenám dlouhodobě klesá a růst vybrané daně odborníci nečekají.

Václav LOULA, ředitel úseku jakost, Benzina /30. 8. 2012/
--------------------
I vzhledem k těm perspektivám si myslíme, že domácnosti dále budou spíše šetřit ve spotřebě pohonných hmot.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pohonné hmoty zdražují také v ostatních evropských zemích. V sousedním Německu stojí benzín podle údajů německého autoklubu v přepočtu přes 43 koruny za litr. Nafta se tankuje v průměru za necelých 40 korun za litr. Dražší než v České republice také benzín na Slovensku. Naopak levnější benzín je možné natankovat v Polsku. Předpokládám, pane ministře, že dál budete vehementně odmítat všechny ty úvahy, které se týkají snížení spotřební daně, či DPH u pohonných hmot?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Budu. Pravda, tady byl uveden jenom ten jeden argument.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
On už padl tím, že Francie ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak to není poprvé, co Francie s vzhledem k předvolebním slibům až tak úplně nedodržuje to, k čemu se třeba někdy v minulosti země zavázaly, ale je to skutečně jenom jeden argument. V roce 2005 v Manchesteru se zavázaly všechny země Evropské unie, že nebudou reagovat na pohyby cen ropy tím, že by to kompenzovaly pohybem spotřebních daní. Jmenuje se to...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Může se to na té evropské úrovni změnit v souvislosti s těmi rekordními ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
...jmenuje se to Manchesterská dohoda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Může se to změnit v souvislosti s těmi rekordními cenami?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... nemyslím, ale ony tam také nejsou žádné sankce. Takže, jak vidíte Francie, pan prezident Hollande to před volbami slíbil, tak to udělal a teď je otázka, jestli to něco přinese nebo nepřinese. Já si myslím, že kromě toho, že to je líbivé populistické gesto, to nepřinese nic. Spotřební daň z pohonných hmot je nepřímá daň a kdybychom měli prostor k tomu snížit daňovou zátěž, tak já bych vždycky volil zátěž, která je na pracovním místě, protože si myslím, že nezaměstnanost je stále ještě větší problém, než třeba cena pohonných hmot. A zdanění práce je stále ještě větší než zdanění pohonných hmot. Ale to je, to je jenom filosofická otázka, nebo přístup k tomu, co chceme danit více, jestli lidskou práci, nebo spotřebu. Jiná věc je ona argumentace, když snížíte spotřební daň, tak vyberete víc, protože tady budou lidé tankovat. My jsme se tím zabývali skutečně velmi vážně, máme celou řadu studií s výjimkou jedné jediné, a to je studie pana docenta Ševčíka z Vysoké školy ekonomické. Všichni říkají, že elasticita poptávky by na snížení spotřební daně o 1-2 koruny, což by byl poměrně velký výpadek ve státním rozpočtu, reagovala minimálně, skoro, skoro vůbec. Jiná věc je, jestli bylo úplně ideální v době Fischerovy vlády, a teď se prosím za nikoho neschovávám, já jsem pro to také hlasoval, to znamená neseme za to odpovědnost všichni, jestli bylo ideální jako jedno z konsolidačních opatření zvýšit spotřební daň z pohonných hmot. To bych nebyl schopen tvrdit úplně jednoznačně. Ale, že by bylo čistě ztrátové a nic by to nepřineslo, ten zpětný chod, který by nepřinesl ten efekt, který si všichni slibují, tím jsme si naprosto jisti. Jednu věc bych k tomu rád dodal. Jsme země svou povahou tranzitní, v okamžiku, kdy se podaří zavést mýto na rychlostní komunikace a silnice 1. třídy, tak bych skutečně byl ochoten uvažovat o operaci, kdy se velmi zvýší mýto a pak můžeme mluvit o možném protisměrném snížení spotřební daně, aby to vyšlo fiskálně zhruba stejně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O tom uvažujete, o tom uvažujete, to je jedno z možných řešení? Jasná odpověď ano, nebo ne?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To je pro budoucnost jedno z možných řešení na velmi vážnou seriózní diskusi a opět analytické propočty, zda to přinese efekt, nebo nikoliv. Ale ta úvaha v souvislosti s mýtem je na místě. Bez mýta o tom uvažovat odmítám.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane předsedo, protože předpokládám, jenom velmi ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já mám poznámku ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... jenom velmi stručně, abychom dokončili tu debatu, takže stručná poznámka k ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Jenom stručnou poznámku. My si to myslíme také a už si to myslíme dávno a myslíme, že už to dávno mělo začít, jo ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zvýšení toho mýtného?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
... toho mýtného. Tam prostě, tady přes nás tečou nákladní vozidla jak řeky a nic z toho nemáme. Takže to už mělo dávno nastat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak a věc, která se týká vašich postojů? Když jste viděli návrh státního rozpočtu na příští rok, vy jste mluvili o horkém podzimu. Přijde nebo ne?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Tak v prvé řadě, já bych chtěl poopravit, já jsem nikdy slovo horký podzim nepoužil, já ne, ale samozřejmě, jestli přijde nebo nepřijde, to se uvidí, protože je tady opět v tom státním rozpočtu několik věcí, které se týkají sociálek. Jako například dávky státní sociální podpory s 1,36 meziročně se snižujou o 14 %, byť se teda restrukturalizuje reforma stávajících příspěvků na bydlení. Tak stejně i tak dojde k úspoře 1,4 miliard. Takže to je jedna věc. Takže zase se opět šetří na těch lidech, kteří jsou na tom nejhůře ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chystáte tedy nějaké protesty v souvislosti s tím, že vidíme, jaký bude státní rozpočet na příští rok a vy ho podrobujete kritice a říkáte, že je to špatný státní rozpočet?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ano, my ho kritice podrobíme. Předpokládám, že to bude velmi seriózní rozprava a pak uvidíme také, jaké budou všechny ty dopady, protože jak už jsem řekl, my jsme se k tomu dostali včera, není seriózní, abysme teď tady mluvili o tom, jaké to skutečné dopady bude mít do těch rozpočtových a odborových svazů. Oni už z nějaké iniciativy dělají, protože samozřejmě se to týká nejenom veřejné správy, ale školáků, zdravotníků, samozřejmě se to týká hasičů, policajtů a tak dále. Takže tam všude se teďkom analyzuje na základě toho, že to už máme k dispozici, jaké dopady to bude mít.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Můžu odpovědět nepoliticky? Opravdu nepoliticky jenom v číslech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No to si nedovedu od politika představit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Skutečně, bude to nepoliticky, i u těch registračních pokladnách jsme mluvili nepoliticky, tak já odpovím taky nepoliticky. Pro ten příští rok i po tom kritizovaném zvýšení některých daní budeme mít příjem do státního rozpočtu necelý bilion korun, 980, 82, 87, to je bez peněz z Evropské unie...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
A tam je pozor, tam my máme ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... ne, pozor ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, jenom, jenom se omlouvám, protože budeme končit ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nechte mě to domluvit, necelý bilion korun. Z toho necelého bilionu korun bude 586 miliard sociálních transferů. To znamená 50 %, téměř 60 % všech těch peněz, které vybereme ze všeho, se vrací zpátky lidem ze sociálních důvodů, ať už jsou to dávky toho, či onoho typu, samozřejmě včetně důchodů. Jestliže sociální transfery tvoří 50 %, 586 miliard z necelého bilionu, tedy téměř 60 % opravdu tomu chcete říkat demontáž sociálního státu, pane předsedo? To je čistě nepolitická odpověď.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak jenom jednou větou.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Čistě nepoliticky říkám ano, protože 58 % není zas až takový číslo proti Evropě, to si musíme říct teda na rovinu. Tečka.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak, pane ministře, na vás ještě dvě otázky. Otázka první. Za pár okamžiků budeme mluvit o financování sportu s tím, že sportovní svazy, respektive Český olympijský výbor uvažuje o tom, že by se měl změnit loterijní zákon s tím, že by výnosy z loterií nešly přes obce ke sportovním svazům, ale přímo do Českého olympijského výboru. Byl byste jako ministr financí pro takovou změnu loterijního zákona?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, velmi stručně. Já jsem prosadil skutečně velmi krvavě tedy, protože, jak dobře víte, sněmovna to nejprve odmítla a teprve, když jsem se dohodl se Senátem, tak se povedlo prosadit ukončení té dobrovolné činnosti přispěj si komu chceš, on ti možná něco vrátí. Takže se podařilo prosadit loterijní daň, která je 20% jednotná pro všechny typy her. Vím, že v Senátu je napsán zákon, nevím, jestli ho senátoři předloží po dohodě se sportovními svazy, kdy by u dvou typů her, které nejsou hazardem, což jsou kurzové sázky a loterie, to není hazard, když si vyplníte dvakrát týdně tiket, že jo, tak že tam by byla ta daň snížena loterijní z 20 na 15 % s tím, že se zavázaly všechny tipy, všechny tyhle kanceláře, že by těch 5 % smluvně odváděly nikoliv komu by chtěly, ale výlučně a jedině Českému olympijskému výboru, který by z toho financoval sport. Musím jednalo by se zhruba o půl miliardy ročně a musím říct, že kdyby mi takovýto návrh, já ho nepředložím ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale, kdyby vám jako ministrovi financí přistál na stole ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ale kdyby mi takovýto návrh přistál na stole a kdyby tam bylo skutečně jednoznačný závazek, že ty prostředky nepůjdou libovolně komukoliv, ale výlučně a jedině Českému olympijskému výboru, tak bych byl ochoten takový návrh podpořit. Ale nevím, jestli bude předložen.

Vyrovnání státu s církvemi


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak a ta druhá otázka se týká majetkového vyrovnání s církvemi, které dál vyvolává emoce. Prezident Václav Klaus zatím nedostal od premiéra Petra Nečase a místopředsedů vlády osobní garance, že chystané majetkové vyrovnání s církvemi neprolomí restituční hranici z 25. února 1948. Prezidenta Klause údajně znepokojují obavy lidí i právních odborníků ohledně možného prolomení restituční hranice. Dá váš předseda a TOP 09 takovou garanci? Protože z těch tří vládních stran se TOP 09 takříkajíc cuká.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já nemohu mluvit za našeho pana předsedu. Pan předseda řekl, že tomu nerozumí. Já jsem, když jsem dostal otázku, nejsem adresátem toho dopisu, mohu to jenom komentovat, z hlediska logiky schvalování zákonů, taková žádost nedává ani věcný, ani ústavní smysl. Pan předseda Schwarzenberg říká, že tomu nerozumí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Napíšete tedy dopis, že tomu nerozumíte, jako ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... já nevím, co udělá, já nemůžu mluvit za pana předsedu Schwarzenberga, jenom prostě říkám, že legislativní proces je definován ústavou. Zda pan prezident podepíše nebo nepodepíše, je čistě jeho rozhodnutí, ale pokud něco parlament schválí a prezidentovi republiky to předloží, tak nikde není psáno, že by předsedové partají, já mám stejný hlas, jako pan předseda Nečas v té Poslanecké sněmovně ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže jinak řečeno, je lepší ať ho prezident vetuje, než aby chtěl takovou písemnou záruku? Chápu to správně?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já, já prostě jenom nechápu požadavku, který nedává žádný smysl. Poslanecká ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale říkám, je lepší podle vás je lepší, ať prezident ten zákon vetuje, pokud ho sněmovna příští ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... to jsem neřekl. Já jsem řekl, že nerozumím takovémuto požadavku. Já bych snad ještě rozuměl, kdyby pan prezident chtěl takový dopis od každého poslance, který pro to zvedne ruku. Ale proč chce takový dopis od předsedů tří partají, když máme dneska v sněmovně sedm partají a 200 poslanců má každý stejný hlas a stejnou odpovědnost při hlasování. Tomu vážně nerozumím. Ale možná je v tom nějaký vyšší princip, ke kterému jsem ještě nedohlédl.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já teda tomu také nerozumím ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy nerozumíte tomu, co prezident chce?

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
... co prezident chce. Tady se kupodivu ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je jediná věc, kde jste se dnes shodli, ano.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
... ale, co si myslím, že by měl prezident udělat, no, měl by to vetovat, protože jestliže zvetoval Lisabonskou smlouvu, jestliže tam jaksi viděl jakési nebezpečí prolomení Benešovým dekretům, tak tady podle něj je ještě větší a on chce záruky. Ne, ať to zvetuje a nechtějte se mě zeptat na moje postoje k restitucím.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já nemohu mluvit ani za pana předsedu Schwarzenberga, který je adresátem tohoto dopisu, tím méně mohu mluvit za pana prezidenta, to je prostě rozhodnutí obou dvou těchto pánů. Já si jenom troufám říct, že tomu nerozumím, možná jsem ještě nedospěl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuju hlavním hostům Otázek, kterými byli Jaroslav Zavadil a Miroslav Kalousek a těším s příště na shledanou. Děkuji vám.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Hezké odpoledne.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Hezké odpoledne.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.