CZ EN

Ministerstvo financí obcím v boji proti hazardu nebrání

Reakce MF:

Ministerstvo financí se důrazně ohrazuje proti nepravdivým tvrzením v článku „Obce nemohou omezovat hazard, kvůli nařízení ministerstva“ v měsíčníku Moravské hospodářství. Tvrzení, že „ministerstvo vyhlásilo tříletou ochrannou lhůtu, během které mohou být v provozu všechna hrací zařízení, která v minulosti povolilo“ a tímto opatřením záměrně stojí obcím v cestě boji proti hazardu, je nepravdivé. Tříletá přechodná lhůta nebyla vyhlášena Ministerstvem financí, ale je stanovena zákonem č. 300/2011 Sb., a to na základě domluvy zákonodárců, Svazu měst a obcí a provozovatelů, z důvodu vyvážení ústavně zaručených práv dotčených stran. Účelem ochranné lhůty rozhodně není bránit obcím v uplatňování regulace, jak naznačuje článek. Ministr financí naopak prosadil výsadní právo územních samospráv rozhodovat o způsobu regulace či úplném zákazu těchto her na svém území. V současné době mohou obce stanovit obecně závaznou vyhláškou, na jakých místech a v jakém čase je možné zákonem stanovené druhy loterií a jiných podobných her provozovat, stejně jako mohou stanovit, na kterých místech a v jakém čase je v obci jejich provozování zakázáno, včetně případného celoplošného zákazu. Ochranná tříletá lhůta se vztahuje pouze na zákonem určená povolení vydaná podle loterního zákona ve znění účinném do 31.12.2011 a její konec je zákonem stanoven 31. prosincem 2014 (tedy nikoliv koncem 1. pololetí , jak se rovněž mylně uvádí v článku). Účelem této přechodné lhůty je ochrana práv nabytých v dobré víře, ochrana vynaložených investic a dalších ústavně vymezených principů.

Ministerstvo financí v žádném případě nepřezkoumává vyhlášky obcí. Dozor nad vydáváním právních předpisů samosprávou má Ministerstvo vnitra a posuzovat soulad obecně závazných vyhlášek s „právním pořádkem“ přísluší výhradně jen Ústavnímu soudu.  

V článku se dále hovoří o zvyšujícím se počtu videoloterijních terminálů. Ve skutečnosti je trend zcela opačný. Ministerstvo financí od 1. ledna 2012 do 31.října 2012 zrušilo více než 26 tisíc povolení na herní zařízení. Tento klesající trend je právě důsledkem možnosti, aby obce mohly počty herních zařízení regulovat, a také řádného zdanění loterií, včetně odstranění neprůhledného a zneužívaného systému odvodů na veřejně prospěšné účely, který byl nahrazen odvody do státního rozpočtu a rozpočtů obcí. Bylo to rovněž Ministerstvo financí, které tuto variantu rozdělení prostředků z hazardu, která je vstřícná především k rozpočtům jednotlivých obcí, prosazovalo a i přes prvotní nesouhlas poslanců dokázalo prosadit.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.