CZ EN

Minčič: Není jasné, jaký rozpočtový dopad by mělo snížení sazby spotřební daně u PHM

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Detaily teď Vladimír Starosta, prezident ČESMAD Bohemia u nás ve studiu. Dobrý večer.
 
Vladimír STAROSTA, prezident, ČESMAD Bohemia
 --------------------
Dobrý večer.
 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
A vítám i Ladislava Minčiče, prvního náměstka ministra financí. I vám pěkný večer.

 
Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
Dobrý večer.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane náměstku, není to alarmující, že stále více dopravců se snaží tankovat mimo Českou republiku a jezdí si raději pro naftu do zahraničí?

 
Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
Tak jistě to alarmující je, to je jaksi nezpochybnitelná pravda, to je skutečnost, Česká republika je územím, které je jaksi stvořeno jaksi k tomu, aby se po našem území dopravovalo zboží z východu na západ, ze severu na jih, takže skutečně asi z hlediska dlouhodobých strategických zájmů České republiky je, aby vozidla, která projíždějí územím České republiky, pokud možno prostřednictvím platby za spotřebované palivo, pohonnou hmotu, přispívala do rozpočtů České republiky.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ale, jak už naznačil i předchozí příspěvek, tak se to neděje. To znamená, že na základě nějaké akce státu by možná byla reakce ze strany dopravců.

 
Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
Problém, který tady je, já jsem jej zmiňoval už v oné reportáži v tom krátkém vstupu, skutečně souvisí jenom a pouze s tou rozpočtovou nejistotou toho manévru, kdy by se sazba spotřební daně snížila. Řekněme o tu korunu osmdesát, o které se dneska hovořilo na onom semináři ve sněmovně. Nakonec i v nejbližších dnech je stejné tento týden, tak příští týden na jednání vlády bude probírán materiál, který společně připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo financí, kde se i zvažuje, jako jedna z možností dalšího vývoje případné snížení spotřební daně. Ovšem s tím, a to bych chtěl našim divákům zdůraznit, že budou učiněny jisté kroky, které by jistým způsobem zajistily nebo zabezpečily případný výpadek v důsledku tohoto manévru. Totiž, kdyby se stalo, že se sazby sníží dolů, sníží se pochopitelně i ceny pohonných hmot a přesto se neprodá tak velké množství pohonných hmot, aby to snížení v důsledku jaksi nižší jednotkové ceny, jaksi tento výpadek dohnalo, respektive vyrovnalo. Čili, pokud budou nalezena a shodnuta ve vládě opatření, která by jaksi minimalizovalo toto riziko výpadku, tak poté v podstatě by i případné úpravě sazeb spotřební daně z pohonných hmot směrem dolů nic nebránilo.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Jak se vám to, pane prezidente, poslouchá? Myslíte si, že se začíná blýskat na lepší časy?
 
Vladimír STAROSTA, prezident, ČESMAD Bohemia
 --------------------
Tak v tom ohledu, že už to tady trvá tři roky, se mi to poslouchá velmi špatně a z hlediska, nebo z toho pohledu, že to bude příští týden na vládě, doufám, tak se mi to poslouchá lépe. Já totiž doufám, že málokdy má vláda ve svém životě, tak elegantní makroekonomické opatření, kdy může ulehčit nejenom podnikatelům, svým obyvatelům a přesto vybere více peněz. To je co, o čem my jsme přesvědčeni a nejenom my na ČESMADu Bohemia, ale jak ukázal dnešní seminář, v podstatě a teď to nemyslím nějak negativně tady vůči panu náměstkovi, ale on tam s tím názorem zůstal de facto sám, takže já doufám, že prostě k tomu snížení dojde a ta praxe, že ukáže, že máme pravdu, protože my to známe z toho reálného denního života, kdy nutíme naše řidiče, aby prostě tankovali tam, kde je levněji, než je v České republice.
 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Jakou tedy má ČESMAD Bohamia strategii? To znamená, že vy máte třeba nějakého člověka vyčleněného na to, aby sledoval ceny pohonných hmot po Evropě a tím pádem vám dával signál k tomu, kde tankovat nejlevněji?
 
Vladimír STAROSTA, prezident, ČESMAD Bohemia
 --------------------
Máme partnera, to je veliká síť, celoevropský partner, který nám samozřejmě zasílá ceny každý týden a náš finanční ředitel to vyhodnocuje a řidiči dostávají pokyn, kde smějí a kde nesmí natankovat. To je velmi elegantní.
 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Můžeme to interpretovat tím způsobem, že je vlastně zakázáno de facto tankovat v České republice?

 
Vladimír STAROSTA, prezident, ČESMAD Bohemia
 --------------------
Pakliže ten řidič projíždí geografickým územím, kde je nafta levnější a ta trasa ho čeká, tak on odsud odjíždí s minimem a dováží sem naopak maximum. To si myslím, že je naprosto normální podnikatelské chování.
 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Bavíte se především i se zahraničními dopravci a zjišťujete také, jaké jsou jejich postoje vzhledem k tomu, že v České republice je ...
 
Vladimír STAROSTA, prezident, ČESMAD Bohemia
 --------------------
Co se týče daného problému, tak oni tu přestali tankovat logicky, že jo, protože tím zase, ať už jsou to já nevím dopravci z Balkánu, nebo ze západní Evropy, nebo z Polska, tak Česká republika prostě si sama tu výhodu jaksi se o ni připravila.
 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
A pokud by se snížila spotřební daň o ty 2 koruny, nebo korunu osmdesát, jak tady zmiňoval pan Minčič, tankovali by dopravci v České republice?

 
Vladimír STAROSTA, prezident, ČESMAD Bohemia
 --------------------
Určitě.
 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Není to vlastně úplně logické, když dáme přirovnání k základním potravinám, dejme tomu, lidé slyší především na cenu. To znamená chodí do takového obchodu, kde jsou ty ceny nejlevnější. To slýcháme z průzkumů v posledních letech neustále. Proč tedy ministerstvo financí stále ještě nevěří tomu, že by když se sníží spotřební daň z nafty, opravdu dopravci nejenom ale i řidiči osobních aut, kteří stáli také daleko větší míře vyhledávají, ti, kteří mají možnost samozřejmě k tomu, benzínové pumpy v zahraničí?

 
Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
No, tak ještě jednou opakuji, není pochyb o tom, že snížení daně, které se samozřejmě nějakým způsobem a předpokládáme, že velmi výrazně promítne i do vlastní ceny té pohonné hmoty, že toto snížení daně určitě zvýší objem prodejů té pohonné hmoty. To znamená množství prodaných litrů motorové nafty například. Otázka ale spočívá v tom, jestli ten zvýšený objem prodejů, skutečně zajistí v tom ...

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ano, to už jsme si řekli, pane náměstku, ale zase na druhou stranu ...

 
Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
... v tom je ten problém ...

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
... když jste zvyšovali DPH, tak jste si od toho taky slibovali daleko více peněz ve státní kase, a to se nestalo.

 
Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
Tak jestli to chcete srovnávat se zvyšováním DPH, tam je problém trošičku jiný a souvisí se celkovým výrazným snížením vývoje konečné spotřeby v České republice. To znamená, že se všeobecně šetří a zdaleka ne jenom na tom zboží, kterého se týkalo zvýšení té snížené sazby DPH. Ale problém nebo riziko u těch pohonných hmot spočívá v tom, já určitě rozumím těm ujištěním a věřím, že jsou míněna naprosto čestně, pana prezidenta sdružení ČESMAD, je to tak, ale když se, kdybychom se podívali a dneska na tom semináři to tak bylo, na mapu, jaksi těch tranzitních cest na jedné z těch hlavních křižovatek je i Česká republika a vidíme, že je tady přeprava ze severu na jih, z jihu na sever, z východu na západ a jak tady zaznělo v reportáži, nádrže těch velkých kamionů pojmou i tisíc a víc ve skutečnosti litrů paliva, tak je si třeba uvědomit, že i kdybychom snížili tu cenu ...

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ale vám přece nemusí jít jenom o zahraniční dopravce, vám může jít i o ty tuzemské.
 
Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
... přesně, jak zmiňujete, každý nakupuje tam, kde je nejlevněji a pakliže je v takovém Lucembursku, v Polsku nebo ve Slovinsku ta sazba daně nastavena tak, že výsledná cena bude i po předpokládaném nebo možném českém snížení o korunu osmdesát, atraktivnější, pak je jistě riziko a s tím musíte souhlasit, že ten, kterému se do nádrže vejde tisíc litrů, bude tankovat přece jenom jinde než v České republice.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane prezidente, stále by fungovala vaše strategie? To znamená, že byste spíše jezdili po těch nejlevnějších cenách pohonných hmot? To, co tady zmiňoval pan Minčič, to je reálná hrozba?
 
Vladimír STAROSTA, prezident, ČESMAD Bohemia
 --------------------
Tak já si myslím, že to je trošku jako ohnutí toho argumentu, prostě v tom uvažování, kdy to nechci udělat. Když se to u nás zavádělo před 3 lety, my jsme říkali, že dojde přesně k tomu, čemu došlo. S tehdejším premiérem Fischerem my jsme měli dohodu, pakliže se po půl roce se ukáže, že máme pravdu, takže se to opatření vrátí. Samozřejmě on potom, když už se ukázalo, že tomu tak je, tak už ve funkci nebyl, ale pakliže máme určité obavy, najděme odvahu, udělejme to a pakliže se naplní slova pana náměstka, klidně to vraťme. Ježíšimarjá, čeho se bojíme? Já si myslím, že se to nestane, že ta praxe ukáže, že pravdu máme my a nevidím problém. Čili, pojďme najít odvahu, udělejme něco, co si myslíme jakoby, že je správné, pakliže vy si myslíte, že to tak není, tak to pak vraťme zpátky, ale říkat apriori dopředu, prostě, že tak, to se mi nelíbí.
 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Jedním slovem prosím reakci. Byl byste ochoten takto zariskovat?
 
Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
 Já oceňuji kuráž pana prezidenta, a pokud, nezáleží tato věc na mně, jako na úředníkovi ministerstva financí, ale jak jsem zmiňoval, pokud vláda shledá takovouto možnost, tak jí nic bránit nebude.

 

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
 --------------------
Uvidíme, budeme sledovat tedy jednání vlády. Děkuju vám, pánové. Na shledanou, dobrý večer.
v

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.