CZ EN

Loterijní zákon schválen vládou. Rozhovor s Tomášem Zídkem.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vláda přijala zákon o hazardu, který do jisté míry otevírá místní trh i cizím firmám, které ovšem vybudují v Česku svou pobočku a tam se zaregistrují. A to u všech druhů sázkových her. Navržené podmínky by měly platit do konce roku 2014. Zástupci Unie herního průmyslu návrh kritizují, takový zákon by zahraniční firmy, které provozují internetové sázení, údajně nedodržovali a navíc prý chybí limity sázek právě pro hry na virtuální síti. Kabinet čeká v příštích měsících jednání s Bruselem, jestli je navržená legislativa v souladu s právem Evropské unie. Pozvání do večerních Ozvěn přijali náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Dobrý den.

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A výkonný ředitel Sdružení SPELOS provozovatelů centrálních loterijních systémů Petr Vrzáň. Dobrý den.

Petr VRZÁŇ, výkonný ředitel Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů SPELOS
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane náměstku, proč vláda přichází s tímto návrhem zákona, čekáte od něj, že se opravdu podaří vyřešit činnosti dosud nelegálních provozovatelů kurzových sázek.

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak já si nemyslím, že by úplně všichni nelegální provozovatelé v této chvíli, bych řekl, založili kamenné pobočky tady v České republice, ale každopádně ten zákon je vstřícný, že jim tu možnost dává. A je tam limit do roku 2014, od kdy by vlastně trh měl být zcela liberalizován, to znamená, že by se na našem trhu dalo podnikat už bez této podmínky a do té doby se stát musí připravit na tuhle situaci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Vrzáni, očekáváte, že zmíněný návrh zákona vyřeší působení dosud ilegálních provozovatelů sázek ze zahraničí na Internetu tedy?

Petr VRZÁŇ, výkonný ředitel Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů SPELOS
--------------------
Ne, tento zákon bohužel neřeší vůbec nic, je sice fakt, že byl napsán, ale nevznikl na základě žádné politické či společenské objednávky, co se týče sázek jako takových, tak vlastně on jenom konzervuje ten současný stav, který panuje na trhu kurzových sázek, to znamená, nepřináší nic nového v tomto smyslu, a proto my se domníváme, že je zcela zbytečný, nehledě na to, že je tam spousta dalších pro legální provozovatele velmi nebezpečných věcí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
My se k tomu ještě dostaneme, já se, pane náměstku, ještě zeptám na jednu konkrétní výhradu ze strany zástupců herního průmyslu, jestli opravdu čekáte, že zahraniční internetové sázkové kanceláře vyhoví jedné z těch základních podmínek navrhovaného zákona a zřídí si v Česku pobočku, kde se budou tedy registrovat, když do této doby nic takového nepotřebovali a úspěšně podnikají.

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak ono bude hodně záležet na tom, jak proběhne notifikace u Evropské komise, protože zahraniční firmy v téhle chvíli tvrdí, že ta naše úprava je v rozporu s primárním právem Evropské unie, pokud komise při notifikaci odsouhlasí to naše řešení, tak jim odpadá tento argument a budou se muset zaregistrovat, takže hodně záleží na jednání s Evropskou komisí a na jejím právním názoru.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy se neobáváte, že to Brusel posoudí jako diskriminační podmínku?

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak pokud to Brusel posoudí jako diskriminační podmínku, pak má pravdu Legislativní rada státu nebo Legislativní rada vlády, která se domnívala také, že je to diskriminační a budeme muset ten zákon v té oblasti zahraničního provozování loterií opravit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jednu věc, pane náměstku, proč to asi celé děláte, kolik myslíte, že by mohl získat státní rozpočet, pokud by tedy se podařilo přimět k odvodům a daním i zahraniční sázkové kanceláře?

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak za prvé já bych chtěl říct, že to není primárně cílem získat nějaké velké peníze do státního rozpočtu, pro nás je spíš důležité zrovnoprávnit ekonomické prostředí pro všechny provozovatele her, kteří v České republice působí, protože dneska vlastně ti, co tady působí řádně a platí daně, tak mají nesrovnatelně horší podmínky než ti, co podnikají ze zahraničí. Odhady my nejsme schopni udělat, někteří experti se domnívají, že stát přichází něco přes 2 miliardy ročně, já to samozřejmě nemohu potvrdit, protože na to nemám žádná data.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Vrzáni, tedy jednak k tomu, že ten zákon má zrovnoprávnit provozovatele na zdejším trhu, jestli toto není argument, o kterém by stálo za to uvažovat a taky o tom, že by stát získal víc peněz z hazardu?

Petr VRZÁŇ, výkonný ředitel Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů SPELOS
--------------------
Ta rovnoprávnost samozřejmě je na místě, ale potom by stát měl říct, že tedy absolutně uvolní sázky a loterie jako takové, to znamená, nebude klást žádná kritéria pro podnikání těchto subjektů na našem trhu, anebo tyto on-lineové hry, dálkové hraní absolutně zakáže všem. Taková by byla rovnoprávnost. To by byl rovný přístup, ale současný stav samozřejmě rovný není, má všechny tyto konotace, to znamená, nerovné prostředí pro zahraniční, pro naše subjekty versus zahraniční nelegální provozovatele a samozřejmě s přímými dopady do státního rozpočtu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A řekněte mi, pane Vrzáni, vy jste se ohradil, taky jste už zmiňoval, že tam máte jiné výhrady proti tomu, že by se mělo přechodné období zkrátit ze 3 let na půl roku, v tomto období můžou firmy provozovat loterie, sázkové hry bez toho, že by musely brát v úvahu názor obcí. Proč vám to tak vadí?

Petr VRZÁŇ, výkonný ředitel Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů SPELOS
--------------------
Tak my se domníváme, že tady není vůbec žádná stabilita podnikatelského prostředí, jestliže expert na ministerstvu financí řekne, že z hlediska ochrany zájmu daňových poplatníků by bylo dobré ponechat, doběhnout stávající povolení, to znamená, některá až do roku 2017, aby stát nebyl vystaven riziku náhrad škod, a ministr svévolně prostě zasáhne do těchto expertních názorů tím, že formou nového zákona řekne, že se zkrátí ještě více to přechodné období, které již zákonodárce zkrátil na 3 roky, tak se domníváme, že tady se stát chová velmi nezodpovědně a na druhé straně se tomu nelze divit, protože politici někdy takto jednají, protože jejich rozhodnutí samozřejmě dopadnou až na jejich nástupce, ale to samozřejmě je, má velmi fatální dopad na podnikání jako takové, protože toto jsou naši provozovatelé ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A pak taky riziko arbitráží jste zmínil.

Petr VRZÁŇ, výkonný ředitel Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů SPELOS
--------------------
A riziko náhrad škod a soudních sporů, které samozřejmě ruku v ruce s těmito opatřeními přijdou, pakliže zákonodárce vyhoví těmto pro nás naprosto nepochopitelným návrhům a bude ještě zkracovat to přechodné období, tak samozřejmě již probíhá sběr dat a kvantifikace těch škod a újmy, která logicky nastane a budeme se domáhat svých práv.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, neobáváte se toho, že by stát mohl být vystavený arbitrážím kvůli tomu, co tady popisuje pan ředitel Vrzáň a že by tím mohlo být poškozeno podnikatelské prostředí v České republice?

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Tak my se toho neobáváme, samozřejmě každý stát má právo platit, měnit legislativu, nikde není zaručená úplná stabilita. A já se nedomnívám, jak to řekl pan ředitel, že by se svévolně cosi měnilo a zásadně tím poškodilo nějaké, nějaké předchozí rozhodnutí. My jsme v tom návrhu vyšli vstříc požadavkům ombudsmana, požadavkům Svazu měst a obcí a požadavkům Legislativní rady vlády, kteří trvali na zkrácení přechodného období. Samozřejmě hodně bude záležet na tom, kdy ta nová právní norma vstoupí v platnost a jak vlastně bude pronásledovat to současné tříleté přechodné období, myslím si, že ten problém je, bych řekl, zbytečně, zbytečně zveličován a že sám loterijní průmysl, bych řekl, způsobil ty problémy, které dneska má, protože dlouhá léta, bych řekl, odporoval snahám některých obcí, snahám komunální sféry o regulaci hazardu na svém území, snažil se bojkotovat nebo blokovat legislativní proces a výsledkem je to, že celá otázka, bych řekl, vlivu komunální sféry na hazard se v posledních dvou letech extrémně zpolitizovala a ten požadavek komunální sféry na to, aby mohli kompletně kontrolovat hazard na svém území, je dneska velmi silný.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Náměstek ministra financí Tomáš Zídek. Výkonný ředitel sdružení SPELOS provozovatelů centrálních loterijních systémů Petr Vrzáň byli hosty večerních Ozvěn. Pánové, díky, na shledanou.

Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
--------------------
Na shledanou.

Petr VRZÁŇ, výkonný ředitel Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů SPELOS
--------------------
Na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.