CZ EN

Ladislav Minčič v Událostech, komentářích dne 25.7.2012

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pojďme k dalšímu tématu. Dozorčí rady státních firem už zřejmě nebudou běžným přivýdělkem, přivýdělkem politiků. Vláda totiž schválila na návrh zákona, který má stanovit jasné podmínky, za kterých se bude možné do dozorčích rad dostat. Klíčové firmy státu by měly na místo politiků kontrolovat experti, kteří dané oblasti skutečně rozumí.

Edita HORÁKOVÁ, redaktorka
 --------------------
Seděli nebo sedí v dozorčích radách a dostávají za to někdy i statisíce. Náhodné příklady, poslanci David Vodrážka, Boris Šťastný, Michal Babák, Vítězslav Jandák. Pro výběr těch, kteří mají hájit zájmy státu v dozorčích radách, zatím v Česku neplatí žádná pravidla.

Martin FADRNÝ, právník, Ekologický právní servis
 --------------------
To znamená, že se prostě vynoří kandidát, kterého pravděpodobně nominovala nějaká politická strana, a ty politické strany si to vyhandlují.

Edita HORÁKOVÁ, redaktorka
 --------------------
Vláda plánuje dosavadní praxi zastavit. Na elektřinu ČEZu, ropu Čepra nebo autobusy dopravních podniků by teď měli dohlížet jen odborníci. Veřejnost se dozví, kdo se hledá, jak se hledá a kdo byl nakonec zvolen.

Martin FADRNÝ, právník, Ekologický právní servis
 --------------------
Člověk, který by měl sedět v té dozorčí radě, musí být dostatečně kvalifikovaný na to, aby rozpoznal, co se v té firmě děje a mohl prostě hájit zájmy toho vlastníka, to znamená státu nebo obce.

Edita HORÁKOVÁ, redaktorka
 --------------------
Návrh vláda jednohlasně schválila, a tak zatím obecný plán začne nabývat jasného znění. A zákon ve finále zřejmě projde, panuje na něm totiž vzácná shoda.

Petr NEČAS, premiér /ODS/
 --------------------
Co se týče dnešní diskuse, ta byla věcná, byla odborná, nikdo systémově proti tomu nevystupoval.

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/
 --------------------
My jsme připraveni jako sociální demokraté na přípravě tohoto zákona spolupracovat. Myslíme si, že to je správná cesta, správné řešení.

Edita HORÁKOVÁ, redaktorka
 --------------------
Do konce září by tak mělo vzniknout paragrafové znění zákona. Schválit by ho poslanci chtěli relativně brzy, už do začátku příštího roku. Edita Horáková a redakce, Česká televize.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
A ve studiu 1. náměstek ministra financí Ladislav Minčič a také projektový manažer Transparency International Radim Bureš. Dobrý večer, pánové.

Radim BUREŠ, projektový manažer, Transparency International ČR
 --------------------
Dobrý večer.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane náměstku, řekněme mi, co lepší bude na vzorové státní firmě, pokud na ni budou uplatněna ta pravidla, která připravujete?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
No, tak určitě bude procedura jmenování nebo výběru té osoby, která bude zastupovat zájmy státu v té firmě, respektive v tom státním podniku daleko transparentnější, všichni budou vědět a znát podmínky, které jsou na takového toho zástupce státu nebo územní samosprávy v podobné firmě kladeny, budou vědět a budou znát, jakým způsobem prošel příslušný nebo příslušnou procedurou výběrového řízení. A myslím si, že toto bude zárukou toho, aby skutečně bylo naplněno to, že zastupovat stát a samosprávy by měli do budoucna, a předpokládám, že se tak ve většině případů děje i dnes, lidé, kteří jsou všeobecně způsobilí hájit a prosazovat zájmy státu, respektive územní samosprávy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Řekněte mi, představme si, že bude zákon přijat, budou tedy k dispozici pravidla, kdo podle nich ty lidi do vedení státních firem vybere?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
Do vedení státních firem, tak jde o to, že zákon, který se připravuje a který by měl v nejbližších týdnech být už sepsán do podoby, která bude rozeslána do připomínkového řízení, bude nebo stanoví jenom v obecné podobě povinnost jednak ministerstev, jednak územních samospráv...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Ne, tomu rozumím, pane náměstku, mě...

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
...ta pravidla sepsat a stanovit, zveřejnit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Je mi to jasné. Mě zajímá ale, kdo, můžeme se bavit například o členech dozorčí rady daného státního podniku či přímo vedení, to znamená exekutivy toho podniku, kdo je bude jmenovat, kdo je dosadí do toho podniku? Daný ministr nebo vláda jako celek?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
Tato pravidla, tato pravidla budou buď jednotlivými ministerstvy, a já předpokládám, že pro všechna ministerstva budou sjednocena na úrovni jaksi usnesení vlády, které stanoví jednotný přístup, a je možné, že i na základě těch zkušeností, které jsme studovali, například skandinávské, bude stanovena jednotná výběrová komise, v některých zemích existuje jeden orgán pro všechna ministerstva, který se zaobírá tím, že zkoumá všechny kvalifikační a další osobnostní předpoklady uchazečů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Dobře, rozumím. Pane Bureši, bude to fungovat, bude na konci toho, co tady teď popsal pan náměstek, řekněme, transparentnější a možná i výkonnější, čistší státní firma?

Radim BUREŠ, projektový manažer, Transparency International ČR
 --------------------
Tak já v to doufám. Tady je potřeba říct, že se jedná o poměrně závažnou záležitost, protože hospodaření státních firem představuje významnou část veřejných financí. To znamená to, o čem se tady bavíme, poměrně významně zasáhne ekonomickou situaci České, České republiky a rozpočtovou situaci České republiky. Každé zlepšení, ke kterému dojde, může znamenat pozitivní, pozitivní pokrok. Já bych velmi přivítal, kdyby skutečně se ty pravidla pro státní správu sjednotila, jak o tom pan náměstek mluvil. Jsou, jsou státy, kde existujou skutečně ustavené výběrové komise ve smyslu úřadu, orgánu, kterej, kterej je například ve Velké Británii, na to mají speciální komisi, která sdružuje různé politické strany, a dohadujou se o tom, kdo zaujme které, které místo tak, aby se dosáhlo toho optimálního, optimálního stavu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Víte, co mě ale zajímá? Váš pohled na to, jestli to celé bude fungovat, protože to je také psáno v důvodové zprávy k tomu, řekněme, záměru zákona, jestli to bude fungovat jako protikorupční prostředek, jestli se odstraní takovéto dosazování politickými stranami svých jaksi prominentů a exponentů do dozorčích rad a do vedení státních společností.

Radim BUREŠ, projektový manažer, Transparency International ČR
 --------------------
To, co by to, v co doufám, že to, že to přinese, je to razantní zvýšení transparentnosti ve všech nominačních procesů, to znamená, že ať už nevládní organizace, veřejnost, nebo média, vy můžete poukázat na to, kde došlo k nějakému výběru, který je v rozporu s kvalifikačními požadavky nebo kde byl někdo dosazen na základě jiných, jiných kritérií. To znamená, myslím si, že k tomu může dojít, bude to záviset na tom konkrétním aranžmá a může vzniknout situace, kdy rozhoduje jeden ministr a obsadí si tam někoho dle svého výběru. Ale doufám, že to bude skutečně transparentní a že bude možné porovnat ten konkrétní výběr s nastavenými pravidly. To vidím jak ten hlavní přínos toho připravovaného zákona.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
V té důvodové zprávě je kromě jiného také psáno, že ti lidé, kteří by měli nastupovat do dozorčích či vedoucích orgánů státních firem, by měli projít nějakými, řekněme, kvalifikačními požadavky, měli by splnit ty kvalifikační požadavky. Kdo je sepíše, kdo řekne, jaké by měly být?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
Ano, právě ta pravidla pro výběr, která by měla zahrnovat mimo jiné ty kvalifikační, a jak jsem zmiňoval, i další osobnostní předpoklady pro výkon té které funkce, bude sepisovat nebo zákon stanoví, že to sepisuje každé ministerstvo, respektive každá obec, popřípadě kraj. Pokud jde o ministerstva, tak předpokládám, že další vývoj bude takový, že postup ministerstev nebo na úrovni státu, státních institucí bude sjednocen. A...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pardon, pane náměstku, ve chvíli, zůstaňme na úrovni ministerstva, ve chvíli, kdy ministerstvo financí napíše dané kvalifikační požadavky tak šikovně, že se potom do nich vejde, řekněme, spousta lidí, i takových, kteří v současné době sedí v těch státních firmách a pravděpodobně to není ani pro vás přijatelné, tak co s tím?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
No, tak podívejte. Jak tady zmiňoval i kolega z Transparency International, budeme usilovat o to, aby tady byla i Transparency National, národní, to znamená to, že veškeré procedury výběru, hodnocení toho kterého kandidáta, protokol o tom se zdůvodněním, proč byl vybrán tento kandidát a ne nějaký jiný, to všechno bude muset být zveřejněno. Zveřejněno na internetu, přístupné komukoliv. Co většího může být nebo významnějšího v té přehlednosti, transparentnosti než možnost, aby kdokoliv se podíval, zpochybnil, média pak mohou samozřejmě diskvalifikovat uchazeče, pokud by se ukázalo, že procedury pravidla nebyla respektována anebo že byla taková lichá, respektive taková obecná, vágní, prázdná, že je mohl splnit kdokoliv. Právě toto bude pod dohledem veřejnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane Bureši, má to někde nějaké mouchy? Minimálně ten plán, o kterém tady mluvíme, respektive nějaké místo, na kterém by se to mohlo zadrhnout a nedopadnout to úplně dobře?

Radim BUREŠ, projektový manažer, Transparency International ČR
 --------------------
No, tak my pořád hovoříme o plánu, to znamená, že ty konkrétní...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak je to plán zatím?

Radim BUREŠ, projektový manažer, Transparency International ČR
 --------------------
Ano, ano. Že ty konkrétní požadavky budou známy někdy za ty, za ty dva měsíce nebo vlastně bude přijat zákon a potom teprve bude nějaká doba...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Teprve pak se budou psát požadavky.

Radim BUREŠ, projektový manažer, Transparency International ČR
 --------------------
...kdy se budou zpracovávat ty požadavky, takže to konkrétní posuzování skutečně bude možné, až budou na stole ty jednotlivé, jednotlivé požadavky. To, co, z čeho já mám trošku, trošku obavu, je, aby to nebyla jeden jedinej krok, kdy v celé té politice vůči státním, polostátním a tak dále firmám potřebujeme udělat ty kroky další, to znamená rozvinout tu jednoznačnou vlastnickou politiku státu, kterou například doporučuje OECD. Některá ministerstva to maj, o některých, o některých orgánech bychom o tom velmi pochybovali. Druhá věc je odpovědnost těch jednotlivých představitelů státu za fungování té, té firmy. Myslím si, že nebo jednotlivých samosprávných útvarů. Ta zkušenost z té nedávné doby spojená s kauzou Dopravního podniku hlavního města Prahy, kdy dozorčí rada se tvářila, že s tím vlastně nemá nic společného, že prostě...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak to by nemělo nastat už.

Radim BUREŠ, projektový manažer, Transparency International ČR
 --------------------
Takže já doufám, že to ... a tuto situaci jednak tohle pomůže řešit, ale že budou následovat ty další, další kroky, které budou definovat odpovědnost, budou definovat odměňování, takže tohle je nějaký první krok.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak uvidíme, jak to celé bude dále probíhat. Pane náměstku, děkuji vám, že jste přišel, i vám, pane Bureši. Hezký večer, na shledanou.

Radim BUREŠ, projektový manažer, Transparency International ČR
 --------------------
Hezký večer také.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
 --------------------
Děkujeme, na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.