CZ EN

Ladislav Minčič v Otázkách Václava Moravce dne 16. září 2012

Témata pořadu:

 

Černý trh s lihovinami v ČR

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Současná metanolová aféra může právě podle celní správy přispět k odhalení rozvětvené sítě nelegálních výrobců, distributorů i prodejců lihovin v České republice. Mluvčí Celní správy Jiří Barták proto v rozhovoru pro Otázky dodává:

Jiří BARTÁK, mluvčí Celní správy ČR
--------------------
Ta situace z hlediska odhalování je nyní výhodnější pro státní orgány tím, že se ví, kde se dostával takovýto alkohol ven. Pokud dřív nikdo neměl problémy, tak se jak celní správa, tak ostatní orgány museli spolehnout na to, kde něco sami zjistili, nebo jaké informace získali například od lidí, kteří jim ty informace předali. Ale současná situace umožnila daleko lépe zasáhnout na místech, kde k takovému nelegálnímu prodeji dochází.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Argumentuje v rozhovoru pro Otázky mluvčí celníků Jiří Barták. Teď k Ministerstvu financí. Pane náměstku, připouštíte, že i malý tlak Ministerstva financí přispěl k tomu, že tady je taková rozvětvená síť, která může vlastně přimíchat X stovek, tisícovek litrů metylu do běžně prodávaného alkoholu, který zabije k těmto okamžikům 20 lidí?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já bych především asi poznamenal, že existence černého trhu s lihovinami je průvodním jevem jakékoliv tržní ekonomiky, která není organizována na základě nějakých všeobecných regulací, zákazů, přísného, řekněme, policejního státu. S tím se.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ale záleží, jak se brání stát a zda nastavuje regulační pravidla tak, aby ten trh, nelegální trh byl pokud možno co nejmenší.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Máte samozřejmě pravdu. Chci říci, že podle našich odhadů velikost toho černého trhu je v řádu zhruba jedné desetiny toho, co se prodává. Pokud je nám známo, tak.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Není to příliš optimistický odhad, když padají odhady od unie výrobců a distributorů mezi 20 až 25 procenty?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já se domnívám, že tato alarmující čísla, nebo ty alarmující odhady, které hovoří až o čtvrtině, tak jsou pochopitelně bezprostřední reakcí na ta neštěstí, která vyplynula z té metanolové aféry. Ale počítáme-li s vámi, tak jaksi velikost toho černého trhu zas tak dramatická nebude. Jestliže i ve vaší úvodní reportáži zaznělo, že jeden občan České republiky, a to do toho počítáme i jaksi malé děti, které nekonzumují vůbec žádný alkohol, v průměru za rok spotřebuje 7 litrů, když to přepočteme na 40 procentní lihovinu, 7 litrů 40 procentní lihoviny. Tak lze předpokládat, že, řekněme, minimálně milion lidí třebas v uplynulých dvou, třech týdnech zkonzumovalo aspoň několik deci, několik decilitrů lihoviny. Když si vezmeme počty lidí, kteří se, řekněme, infikovali, nebo nakazili tím metanolem obsažených v lihovinách nebo destilátech, tak to jsou možná, nebo v tuto chvíli je to třeba stovka lidí, z nichž možná, ne možná, jako zatím tedy, 20 bohužel zaplatilo svým životem. Ale i kdybych tady použil korekční koeficient 10, řekl, že další desetinásobek lidí se zatím do nemocnice nedostavil, byť nějaké subjektivní problémy měl, tak to je třebas tisíc lidí. A jestliže předpokládáme, že konzumovalo milion, dobře, nadstřelil jsem, sto tisíc lidí, že v uplynulých týdnech konzumovalo nějaké větší množství, než jenom jeden decilitr, tak to máme v řádu, řekněme 100:1, 100:2. Čili jenom z toho metanolu, z té aféry nelze vyvodit to, že ten trh je skutečně tak dramaticky velký, černý trh.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ale vždyť ty kroky, kde mohl selhat stát, připouštíte, že Ministerstvo financí bylo málo razantní, když z trestního zákona vypadly i tresty pro pančování alkoholu. A mluvil jsem s celníky, s policisty, ti jasně říkají: to je ten motivující, jestliže tady nakládání s lihem a pančování není skutečně trestním činem, kde by hrozily vysoké sazby?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Tak já především chci říci vám i divákům, že to nebyla vlastí iniciativa Ministerstva financí, nebo legislativní iniciativa Ministerstva financí. Ono to naráží na obecné zásady právního státu, do jaké míry, řekněme, už jenom samotné držení nástroje, teď mluvím, řekněme, třebas i o destilačním přístroji a podobně, nástroje, může být klasifikováno jako trestný čin. To je tak jako držení zbraně. Ten, kdo ji má, tak samozřejmě, že potenciálně může někoho usmrtit, i vědomě usmrtit. Ale je to velmi diskutabilní, bylo to v odborné, s odbornou právní veřejností diskutováno. A výsledek je takový, že dnes samotné držení nebo, řekněme těch nástrojů, které by umožňovaly vyrábět i nějaký nelegální líh a vyrábět z něj nějaké lihoviny, trestným činem není. Domnívám se, že ale tato aféra bude určitě důvodem pro to, aby bylo přehodnoceno nebezpečí a míra opatření, i zákonných opatření proti ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Jinak řečeno, ukázalo se i po dnešku, že to byla chyba?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Myslím si, že to opatření, které bylo učiněno, nebylo úplně správné. Tak bych to řekl.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
I z pohledu, i z pohledu policie?

Václav KUČERA, náměstek policejního prezidenta
 --------------------
Myslíte opatření prohibici?

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ne, myslím trestnost.

Václav KUČERA, náměstek policejního prezidenta
 --------------------
Jo trestnost. Pokud se týká, o trestnost, teď se to jeví jako, jako nedostatek. Ono zůstalo to stále přestupkem, přestupkem, který je postižitelný. A pokud docházelo k zjišťování v této oblasti, tam jsou sankce zejména finanční. Tak lze postupovat doposavaď i podle této právní normy. Teď ano, rozpoutá se asi debata o tom, jestli ten přestupek, ta  sankce, která je tam stanovená, je dostatečná. Patrně to chce čas a v klidu rozebrat, jestli opravdu se vrátit.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Policie zatím ty rozbory, rozbory nemá? Zda by byl boj proti nelegálnímu trhu s alkoholem v České republice účinnější, kdyby tam hrozily sankce a nešlo o přestupek s nějakou pokutou?

Václav KUČERA, náměstek policejního prezidenta
 --------------------
To policie nemá, ale já tady opět musím zmínit to, že vyloženě tato oblast není svěřena policii. Je svěřena.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
No ale podněty dává Celní správa, která má v tom prvotním řízení, jak jsem se díval do zákona, tak má pravomoci k úkonům v rámci trestního řízení. Ale pak ty věci přebírá i policie. Protože zase Celní správa je určena k daňovým podvodům a k výběru daně.

Václav KUČERA, náměstek policejního prezidenta
 --------------------
Jasně, ale na základě zjištění celníků, kteří mají k tomu pravomoce dané zákonem, oni mají i určené prostředky na odhalování a prevenci v této oblasti.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pane náměstku, dosavadní vyšetřování té metanolové aféry může vyloučit, že by za tm byli i oficiální prodejci a oficiální výrobci, za tímto pančováním? Nebo to může dopadnout i na ně? Že zkrátka oni v tom nelegálním byznysu jedou?

Václav KUČERA, náměstek policejního prezidenta
 --------------------
Nechci se pouštět do nějakých spekulací, ale jsme uprostřed řízení a nemůžu vyloučit cokoliv. Jako je, jakoukoliv souvislost jakýmkoliv směrem.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Oficiální výrobci a dovozci lihovin už delší dobu upozorňují na to, že už tak rozsáhlý černý trh s lihovinami v Česku se v poslední době dál rozrůstá. Nemůžou to být právě i oficiální výrobci, distributoři, kteří by byli zapleteni do té metanolové aféry? Hostem Otázek je i prezident Unie výrobců a dovozců lihovin Petr Pavlík. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, vítejte  Otázkách.

Petr PAVLÍK, prezident, Unie výrobců a dovozců lihovin
 --------------------
Dobré poledne.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Připouštíte si i tu variantu, že nakonec to vyšetřování a rozplétání černého trhu s lihovinami v Česku může dopadnout i na oficiální výrobce a dovozce?

Petr PAVLÍK, prezident, Unie výrobců a dovozců lihovin
 --------------------
Já bych chtěl říct, že zásadním problémem celé této kauzy je černý trh, který přinesl výrobky spotřebitelům, které obsahovaly metanol. A v podstatě tento metylalkohol právě zabíjel. Takže nebyla to vodka, nebyl to tuzemák. A co se týče oficiálních výrobců, já mám tu čest zastupovat Unii výrobců a dovozců lihovin, která reprezentuje zhruba 81 procent vybrané spotřební daně v loňském roce. A mohu potvrdit, že žádný z výrobců doteď ani žádný výrobek nebyl kontaminován metylalkoholem.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ale můžete tedy vyloučit, že byste se svým způsobem na tom černém trhu, když odstoupíme od metanolové aféry, podíleli?

Petr PAVLÍK, prezident, Unie výrobců a dovozců lihovin
 --------------------
Já samozřejmě nemohu mluvit za každou jednu společnost. Nicméně každá značková společnost z logiky věci se věnuje svému předmětu podnikání a tím pádem tyto společnosti riskují mnohem více, co se týká poškození značek a dobrého jména, než by byl potenciální zisk z černého alkoholu.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
My už za pár okamžiků budeme probírat ty nástroje k omezení toho černého trhu. Ještě však otázka pro Jakuba Šebestu jako ústředního ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce. I v tomto pořadu jsme mnohokrát probírali pančování různých typů a druhů potravin. Když srovnáte alkohol s těmi dalšími potravinami, jak si na tom stojí?

Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 --------------------
Já nevím, ona se nabízí ta otázka, že je to, stojí vedle sebe. A já si myslím, že to není přesně tenhle typ pančování. Když budeme hovořit o jiných potravinách, tak to, co mi zjišťujem, že ten, kdo uvádí do oběhu, výrobce, má zájem na snížení ceny použít méně kvalitní, hlavně levnější surovinu. A jestli se jedná o výrobky typy džemu a kdy místo meruněk nahradí jablečnou dření, což mu zlevní, nebo jestli do vína přidá vodu nebo do burčáku. Tak to je falšování, to je pančování. Tady toto pančování má trošku jiný charakter. Tady, ať už tenhle dramatickej a tragickej případ toho metylalkoholu, anebo jsou to různě oddenaturovávány denaturované lihy a používány do toho. Tam je hlavní byznys v tom, že se utíká té spotřební dani, která činí 280 asi 4 nebo 6 korun na litru absolutního alkoholu. To je trošku jiná kategorie pančování. To je podvod na stát v první řadě. A potom pochopitelně. Takže já bych to nedával, nedával tak úplně vedle sebe tady tyto případy.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ale vy přece můžete srovnávat zase kvalitu a nekvalitu alkoholu. A kvalitu a nekvalitu ostatních typů potravin. Mluvíte o pančování medu, jako jednom z nejrozšířenějších prvků teď v rámci potravinářského trhu v České republice. Totéž u džemů a podobně. Když byste srovnal jenom kvalitu a nekvalitu alkoholu a ostatních typů potravin, tak to pančování.

Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 --------------------
My ve své, ve své činnosti naší organizace zpětně, když to vezmu, tak zjišťovali jsme několik případů. Jsou to řádově jednotky, nebo někdy je to 10 a více za rok. Kdy byl třeba překročen metylalkohol. A to se odebírá v průměru ročně kolem 150, 160 vzorků lihovin na metylalkohol. Ale tam je překročení toho metylalkoholu, který vzniká, jak už jsem hovořil, tou přirozenou kvasnou cestou. To nebyly nějaký horentní sumy jako teď. Pokud použije líh denaturovaný, etylalkohol, který oddenaturuje nějakým způsobem, těch způsobů je celá řada, jeden jako horší jako druhý z hlediska spotřebitele, tak se to nemusí projevit na té kvalitě. To znamená, tady tenhle černý obchod chytat v obchodě je velmi složité, poněvadž my nejsme ozbrojená složka, potravinářská inspekce. My se nedostaneme do těch kanálů tam, kde se to děje, za zámky a tak dál. My chytáme hotový výrobek v regálu v obchodě a nebýt tady toho metylalkoholu, říkám, i když ten černý obchod obchoduje s nelegálním etylalkoholem, tak jakostně se to v tom hotovém výrobku nemusí prokázat a neprokazuje.

Boj proti černému trhu s lihovinamiVáclav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ošidné jsou statistiky, pro příklady nemusíme chodit daleko. Čísla o spotřebě alkoholu na legálním trhu bychom mohli číst dvěma způsoby. Zaprvé pozitivním a podle všeho nepravdivým. Anebo zadruhé negativním a podle všeho odpovídajícím realitě. Spotřeba tvrdého alkoholu v České republice se pohybovala v posledních letech nad 8 litry ročně na jednoho obyvatele. Na grafu je vidět prudký pokles mezi roky 2009 a 2010. Na 7 litrů lihovin na osobu a na rok. V tomto roce se zvýšila spotřební daň z lihu. Legální prodeje lihovin klesají i v roce letošním. A nelegální trh se dál rozrůstá. Unie výrobců a dovozců lihovin tvrdí už delší dobu, že policie a celníci zaspali. Černý obchod s alkoholem bují v Česku už několik let. Podle odhadů unie přichází státní pokladna každým rokem na daních o zhruba 1,5 miliardy korun. Lihovarníci odhadují, že na černém trhu se v posledních letech prodá množství lihovin odpovídající zhruba jedné pětině legálního trhu.

Milan ANTONIAZI, majitel společnosti AB Style /13. 9. 2012/
 --------------------
Víte, je záhadou, že vlastně za posledních 20 let se pančovalo z jakéhosi denaturovaného lihu, kterej sice je škodlivý, ale asi nebyl tak smrtelný.

Hynek VLAS, bývalý detektiv /13. 9. 2012/
 --------------------
Výrobci na čištění toho technického lihu používaly různé neuvěřitelné příměsi jako je Savo, jako jsou tablety na čištění bazénů.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Celní správa ve své výroční zprávě za loňský rok tvrdí, že celkové výnosy spotřební daně z lihu loni vzrostly o 0,3 miliardy korun na bezmála 7 miliard. Sami celníci tvrdí, že dělají, co mohou. Na černém obchodu se ale podle nich často podílí dobře organizovaná mafie.

Jiří BARÁK, mluvčí Generálního ředitelství cel ČR /13. 9. 2012/
 --------------------
Většina podvodů je tvořena svým způsobem organizovaným zločinem.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Češi a Moravané už tři roky po sobě omezují nákup legálních lihovin. Likérky to přisuzují hlavně zvýšení spotřební daně z lihu v lednu roku 2010. To podle nich nahrává právě nelegálním prodejcům. Někteří výrobci alkoholu tvrdí, že až polovina lihovin prodávaných na stáncích, jsou padělky. S tím nesouhlasí celníci. Nelegální obchodování s lihem řeší speciální skupina, kterou ustanovilo Ministerstvo financí. Navrhla mimo jiné zákaz prodeje alkoholických nápojů na tržištích, omezení spotřebitelského balení na maximálně 6 litrů, nebo zákaz značení lihu propouštěného k vývozu nebo dopravovaného v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně do států evropské sedmadvacítky. Vedoucím té skupiny je právě zde přítomný náměstek ministra financí Ladislav Minčič. Jak změníte své návrhy, pokud je ještě změníte, na základě toho poučení se z té metanolové aféry?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já bych, děkuji za otázku, pane redaktore. Já bych vám i divákům chtěl říci, že skutečně zejména ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, respektive Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí, ve spolupráci i s, řekněme, zástupci byznysu, tedy jak jednak unie výrobců a dovozců alkoholu, jednak i sdružení, které reprezentuje menší výrobce a taky se zástupci lihovarníků, jsme v průběhu jara a léta promýšleli celou řadu věcí, které by mohly býti nápomocny tomu, aby se výrazněji omezil, nebo redukoval trh, černý trh s lihovinami a destiláty. To, že jej nikdy nezničíme, to berme jako axiom, to bohužel není možné.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Jak ta metanolová aféra může rozšířit ten.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
A chci říci, že v rámci tohoto fóra byly diskutovány myšlenky, které se promítly do návrhu úplně nového zákona o povinném značení lihu. A co je příznačné, nebo symbolické, ten návrh šel do vnějšího meziresortního připomínkového řízení již v srpnu tohoto roku. To znamená před vypuknutím té metanolové aféry a navrhli jsme tam celou řadu zpřísnění, lepší interpretace, větší jasnost v oblasti kontroly lihového hospodářství včetně, řekněme, větších kompetencí, nejenom, nebo ponechání kompetencí dnešních, které mají celní orgány, ale rozšíření kompetencí a možností včetně i bezprostředního správního trestání pro celou řadu státních orgánů, které tak či onak na, řekněme, tom lihovém hospodářství na jeho kontrole participují.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Změníte, změníte nějak teď ten návrh zákona o povinném ...

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Domnívám se, že v rámci jaksi toho dalšího probíhajícího procesu bude možné jednak zcela určitě podpořit některá z těch již navržených ustanovení, která pochopitelně vyvolávala jistý rezervovaný postoj některých státních orgánů, který státní orgán by se těšil tomu, když se rozšiřuje okruh jeho, řekněme, povinností. Ale je možné i v rámci těch námětů, které v posledních týdnech prezentovali třebas právě výrobci alkoholu, i některá z těch opatření, která tam jsou,  namátkou mě třebas napadá už i to dnešní, velkost 6 litrového spotřebitelského balení, těch 6 litrů bylo i kdysi do toho zákona dáno právě z iniciativy, řekněme, výrobců. A dokáže si představit, co dokáže. Myslím si, že je normální, že tento limit nebude 6 litrový, ale bude menší, bude nižší.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Tedy budete snižovat velikost limitu.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
A já si myslím, že takovýto návrh jaksi je zcela na místě. A rozhodně z hlediska, z hlediska daňové legislativy i vlastní celní správy této daně si myslím, že námitek rozhodně nebude v téhle věci.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
No ony, pane náměstku, i opoziční strany přicházejí s různými náměty. Opoziční sociální demokraté ústy předsedy Bohuslava Sobotky koncem týdne kritizovali vládu, že nedělá mnoho pro boj s nelegálním trhem v oblasti lihovin. Sociální demokraté chtějí veřejnou diskuzi o opatřeních proto metanolové aféře. Prvním z nich má být zavedení licencí na rozlévání alkoholu a tady jsou další.

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/ /14. 9. 2012/
 --------------------
Druhé opatření, které navrhujeme, je, aby se nedovolená výroba lihu znovu kvalifikovala na trestný čin. Dnes je to pouze přestupek a podle našeho názoru je to chyba, měl by to být znovu trestný čin. Zatřetí navrhujeme omezit spotřebitelské balení lihovin na dva litry maximálně na dva litry. Dnes je povolené maximální spotřebitelské balení lihovin 6 litrů. Evidentně to usnadňuje cestu těm, kdo se snaží alkohol dostávat do restaurací bez toho, aby odvedli daně nebo splnili základní kvalitativní kritéria. To znamená omezit spotřebitelské balení lihovin na dva litry. Zakázat automaty na lihoviny. To je něco, co je samozřejmě vysoce rizikové z hlediska ochrany, ochrany lidí, i například ochrany mládeže, čili úplně zrušit automaty, ve kterých by bylo možné automaticky vydávat lihoviny.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Argumentuje předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. První náměstek ministra financí Ladislav Minčič, host dnešních otázek připustil, že se sníží v tom současném návrhu ta, ten limit ze šesti litrů asi asi na ty dva litry, což říkají i sociální demokraté, ale i výrobci a dovozci lihovin. Jaké další náměty z těch, co jste slyšel v tomto týdnu, by bylo dobré zavést do toho nového zákona?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já jsem rád, že ta slova, která přednesl pan poslanec Sobotka, nebyla vyslovenou, řekněme, politizací těchto věcí, že jde o věci vesměs technického rázu. A jaksi diváci určitě postřehli, že o těch možných opatřeních, která zmiňoval pan poslanec, jsme tady hovořili i my. To znamená, nebo byly zmiňovány v pořadu jak iniciativy, které vzešly jak ze strany státních orgánů, dneska vykonávajících svoje povinnosti. I ze strany jaksi výrobců nebo dovozců alkoholu. Takže domnívám se, že taková všeobecná vůle společenský konsenzus k tomu, aby se tato oblast byznysu nějakým způsobem precizněji regulovala než je tomu dnes, asi bylo nalezeno, nebo je nalézáno. Takže.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Bude tam to licencování?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já si myslím, že určitě problematika spojená s přísnějším, řekněme, nebo s lépe kontrolovatelným vstupem do odvětví, je určitě zapotřebí. Já chci třeba zmínit, že v tom návrhu...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Včetně udělování těch licencí?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Že třebas v tom návrhu, který je návrhu nového zákona o povinném značení lihu, se předpokládá pochopitelně nejenom třeba bezdlužnost a bezúhonnost ve vztahu, řekněme k subjektům, které budou v tom lihovém hospodářství podnikat. Ale jde nám i to, aby se nestalo, že v podstatě statutární zaměstnanci, jednatelé nějakých společností prostě přejdou a založí si další firmičku, která bude míchat, nebo bude něco podobného dělat. A oni v podstatě nebudou spojováni, řekněme, s prohřešky nebo s delikty, které vlastně, nebo na nich se podílela ta právnická osoba, na jejímž řízení se podíleli. Toto zpřísnění, to znamená to, že ten, řekněme, přestupek se táhne za tou fyzickou osobou, ano, tak i kdyby působila v jiné firmě, tak to je součástí třebas toho návrhu, takže zpřísnění tam je
.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
A uvažujete, pane náměstku o tom, že by se vydávaly prodejcům, distributorům či výrobcům nějaká oficiální povolení, nějaká licence, která by při jakémkoliv pochybení, ať už ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce, že by pak ta licence byla odnímatelná? Pane ústřední řediteli Šebesto, pomohlo by to?

Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 --------------------
Já poslouchám tuhle diskuzi, jestli to bude licence, nebo to je nějaká jiná forma, je v podstatě jedno. Za jakých podmínek přísných bude vydávána, je jedna věc. Ale tady je strašně důležité v případě porušení toho, jak se chová na trhu tenhle podnikatel, když nerespektuje zákony, za jakých podmínek a jak rychle je možno mu odňat tady to povolení. My máme ve své kontrole celou řadu případů, který se nám objevují, a není to jenom s touto metylovou aférou. Je to i v jiných oborech potravinářství, že podnikatel, který něco nekalého činí ve své výrobě, tak tam nepustí naše inspektory. Velice jednoduše. My můžem udělat to, že ve správních řízeních můžeme fyzické osobě dát max 50 tisíc. Dáme 50 tisíc, on se odvolá atd, atd. Pokutu myslím. A po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý. ... pětkrát. Tady se obrátím na živnostenský úřad na odebrání oprávnění k podnikání. On řekne, nevyčerpali jste všechny možnosti. A tady tohle může trvat třeba tři, čtyři, pět let. A pochopitelně on, jestli dostane ředitel nebo jednatel 50 tisíc korun pokuty dostane, když ji zaplatí. A to, co dělá v zázemí toho, když není kontrolováno a dostane to do trhu.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Tak je to výsměch.

Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 --------------------
Tak je to výsměch.

Přísnější regulace prodeje lihovin?

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Až do roku 2009 byla trestná činnost přímo nedovolená výroba podle zákona z roku 1961. Podíváme-li se na policejní statistiky, tak od roku 2002 bylo odhaleno a zařazeno pod tento paragraf řádově kolem 20 případů. V letech 2008, 2009 šlo jen o 13, respektive 11 případů. Víc trestných činů spadalo pod, citujme: "porušení předpisů o nálepkách k označování zboží", jak zní. I těch ale byly řádově jen desítky. Nejvíce v roce 2004, kdy šlo o 59 trestných činů této povahy. Od roku 2010 pak začala platit nová úprava daná Trestním zákoníkem, o čem jsem tady už mluvil, předpis o nálepkách k označení zboží v ní figuruje nadále. Porušení bylo odhaleno jako trestný čin vloni a předloni v 78 případech. Letos k poslednímu srpnu šlo o 45 případů. Trestným činem zůstalo také ohrožování zdraví závadnými potravinami. Takových případů jsou ale za posledních 2,5 roku řádově jednotky. Letos pouze jeden jediný. Což vidíte v tom zeleném sloupci. Co by pomohlo tedy, pane náměstku polici, aby ten boj proti nelegálnímu trhu s lihovinami v České republice byl účinnější?

Václav KUČERA, náměstek policejního prezidenta
 --------------------
Já se vrátím ještě k tý předcházející debatě, kde jsem hovořil o tom, že máme rozdělený kompetence v oblasti potravin, potažmo i alkoholu. Policii není zákonem svěřeno dohled, dozor ani ve své podstatě ta operativní činnost při zjišťování nelegální výroby. Toto je svěřeno zákonem celníkům.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
I když se z toho může stát organizovaný zločin a to, co vy odhalujete a kam až můžete dospět, je ten příměr s lehkými topnými oleji v 90. letech v současnosti na místě, nebo je to příměr přitažený za vlasy?

Václav KUČERA, náměstek policejního prezidenta
 --------------------
No nedokážu teď v tuto chvíli posoudit, jestli se dá použít příměr k 90. letům. Já tuhle tu situaci beru jako novou a myslím si, jako novou ji musíme hodnotit a vypořádat se s ní. Ale já chci jenom naznačit to, že celou tu operativní činnost zjišťování údajů, u jiných trestných činů to provádí policie, u těchto to provádí celníci. Ty k tomu mají dané ze zákona prostředky, jak operativní a další a zjišťují výskyt těchto problémů.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Za licencování prodejců alkoholu se přimlouvá například národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. O tom se zmíníme v další části pořadu. Hostem Otázek bude ministr zdravotnictví Leoš Heger. Členové Unie výrobců a dovozců lihovin přicházejí kvůli černému trhu o peníze. Unie také přišla v tomto týdnu s některými návrhy, jak černý trh potlačovat. Podívejme se, pokud jde o výrobu lihu a lihovin, chce unie například zavést stálý celní dozor s rotací celníků, navrátit nedovolenou výrobu lihu mezi trestné činy, omezit spotřební balení ze současných 6 na 3 litry a zakázat značit líh takzvaně na export. A další návrhy. Pokud jde o obchod s lihovinami, tam volají členové unie výrobců a dovozců lihovin po zákazu prodeje ve stáncích a na tržištích, nebo po zavedení registračních pokladen. Podle členů unie by mohly například být častější kontroly celníků přímo ve večerkách a také převod kompetencí pro kontrolu stanovených objemů lihovin z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo financí. Některá opatření už obsahují novely, které jsou v připomínkovém řízení, jak o tom mluvil i Ladislav Minčič. Znovu se obracím na prezidenta Unie výrobců a dovozců lihovin Petra Pavlíka. Které další opatření po tomto týdnu je podle vás dobré zavést a ještě by ho bylo dobré zapracovat do novely zákona, respektive nového zákona o prodeji a značení lihu?

Petr PAVLÍK, prezident, Unie výrobců a dovozců lihovin
 --------------------
Tak já jsem nejdříve velmi rád, že panuje shoda na snížení spotřebního balení. Padly tady jednak tři litry, případně dva litry. Já bych chtěl říct, že 95 procent veškerých prodaných lihovin se prodá v lahvích maximálně do velikosti jednoho litru. A my jsme připraveni se bavit i o takovém to radikálním, radikálním snížení. Co se týká těch dalších opatření, tak bych rád zmínil skutečnost, že potravinářský líh je v současné době elektronicky monitorován vždy při převozu v rámci jednotlivých států Evropské unie až přímo k výrobcům. A tento systém je velmi efektivní a velmi dobře funguje. A my bychom rádi, kdyby byl vlastně i denaturovaný líh, který může být zneužitý pro výrobu tak, jako koneckonců padlo v jednom z těch spotů, tak aby i denaturovaný líh byl monitorován úplně stejným systémem. A další oblastí, o který bychom rádi vedli odbornou debatu, tak je otázka pěstitelského pálení. Pěstitelské pálení zcela logicky podléhá nižšímu zdanění spotřební daně na polovinu. To je, řekl bych, je zcela legitimní věc. A pouze pěstitelské pálení působí v jedné oblasti, kde dochází k částečnému matení spotřebitele. Já to trochu vysvětlím na příkladu, kdy si můžete v podstatě získat takto, takto vyrobení produkt, který vznikl v pěstitelské pálenici. Může to být poměrně kvalitní slivovice, a přestože tyto výrobky nemají být určené k prodeji, tak k spotřebiteli se často prostřednictvím nákupu dostanou. A spotřebitel takhle vidí, že může koupit dobrý produkt, která nemá kolek. Potom ale spotřebitel může být konfrontován také výrobkem, který pochází z černého trhu, který taktéž nemá kolek. Nicméně ten obsah může být kontaminován například metylalkoholem tak, jak jsme zaznamenali v této kauze.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Uvažujete o těchto opatřeních, pane náměstku?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Tak některá opatření jsou, jak tady bylo již v průběhu i dne, naší dnešní diskuze konstatováno, takřka nesporná. Chci jenom říci, že někde je možné diskutovat, když tady bylo zmíněno to, že by se měly kolkovat i produkty z pěstitelských pálenic. Tady nedokáži říci a nemyslím si, že to je to hlavní nebezpečí, které by, nebo ze kterého by vyplývaly do budoucna hrozby podobné této metanolové aféře.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
A co návrh monitorování denaturovaného lihu?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Monitorování denaturovaného lihu. Tak tady je třeba říci, že systém EMCS, jak se jmenuje, to je takový systém, který slouží ke kontrole a sledování přeprav vybraných výrobků podléhajících spotřebním daním. Chci říci, že sám denaturovaný líh není výrobkem, který podléhá spotřebním daním. Čili jaksi při používání tohoto celoevropského, nebo celounijního monitorovacího systému se musíme řídit těmi pravidly, které jsou závazné pro celou Evropu. Vím, že výrobci a dovozci alkoholu například i navrhovali to, aby tento monitorovací systém se týkal i přeprav v rámci volného daňového oběhu. Zase toto bezprostředně právě na harmonizační celoevropská pravidla není možné, poněvadž je to jenom pro monitorování v režimu podmíněného osvobození od daně. Čili nikoliv už, řekněme, v rámci maloobchodu to, co je posláno do volného oběhu. Určitě je možné diskutovat o věcech, které tady byly zmíněny v souvislosti s pěstitelským pálením jako předání kompetencí, pokud jde o vydávání licence z Ministerstva zemědělství na Ministerstvo financí. To je věcí dohody obou dvou resortů. Tady nic nemáme. Ale proti čemu se chci vymezit, tak to je nemožnost toho, aby všechny daňové sklady, a máme jich dohromady asi 190 v České republice, to jsou ta místa, kde se oficiálně vyrábí líh, nebo kde jsou lihovary, kde se vyrábějí destiláty, aby podléhaly non-stop celodennímu, řekněme, kontrolnímu režimu. Protože na jeden, jenom na jedno takové místo potřebujeme reálně 8 celníků. Čili z toho by vyplývalo, že 1 600 celníků by bylo vázáno jenom v podstatě na lihové hospodářství. A to je poměrně, poměrně hodně. Pro nás je to mimořádná situace a kdy v jednotlivých případech, teďka třebas máme minimálně jeden takový případ, tento režim zabezpečíme. Ale abychom plošně všechny výrobce od rána do půlnoci kontrolovali, to není myslitelné.

Problematické kolkování lihovin?

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Dodává v rozhovoru pro Otázky mluvčí celní správy Jiří Barták. Tudíž jasná otázka na prezidenta Unie výrobců a dovozců lihovin Petra Pavlíka. Ten současný systém přece nahrává také tomu nelegálnímu trhu a nenašel jsem ve vašich prohlášeních, že byste byli pro zpřísnění právě kolků a to, aby třeba kolek v sobě obsahoval spotřební daň?

Petr PAVLÍK, prezident, Unie výrobců a dovozců lihovin
 --------------------
Jak jsem naznačil, tak my jsme určitě připraveni za Unii výrobců a dovozců lihovin se o tomto opatření bavit. Jak jsem naznačil, má to nějaké technické, technické předpoklady, které se musí změnit, ale určitě to, určitě uvítáme rádi debatu na toto téma.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pane náměstku Minčiči? Je to reálné, že by se změnil způsob po té metanolové aféře, nejen po ní, ale v rámci potlačování černého trhu, způsob označování lihovin?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já si myslím, že to, aby ta kontrolní páska v sobě obsahovala i daň, tedy aby plnila i tu fiskální funkci, problém existence černého trhu dramatickým způsobem nebo významným způsobem nevyřeší. Já chci zmínit jednu souvislost. Ona spočívá v tom, že dnešní systém úhrady nebo placení spotřební daně je fakticky vázána až na to, když to zboží opouští daňový sklad. Tedy odchází od dovozce nebo od výrobce v podstatě dál do obchodu. A pokud, pokud bychom přešli na ten systém, kdy páska v sobě zahrnuje daň. Bylo by to podobné jako u tabáku a znamenalo by to, že s velkým předstihem, ještě předtím, než vyrobí, vyexpedují, by museli výrobci, respektive platit veškerou daň. To znamená s nákupem v pořízení té ceniny, té pásky by zaplatili veškerou daň. A uvědomujeme si, že by to vytvořilo pochopitelně velký tlak na peněžní toky, na cash flow těch výrobců. Možná velcí výrobci, pan prezident hovoří za velké producenty, kteří pokrývají, myslím, že to zmiňoval, 80 procent trhu. Ale je tady i sdružení, nebo menší výrobci, pro které by nepatrně...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
To znamená, chápu správně tady nechuť Ministerstva financí měnit cokoliv s označováním lihovin?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já bych to nenazval nechutí. Je to problematická věc a u každé regulace se musíme zamyslet nad tím, jaký bude její konečný přínos. A nejsem si úplně jist, že speciálně jenom a pouze přiřazení té fiskální funkce, to znamená, že cena, na níž by pořizoval výrobce nebo dovozce tu pásku, by byla rovná hodnotě té spotřební daně, by záležitost úplně vyřešila. Daleko významnější a zajímavější je diskuze, které s výrobci vedeme nikoliv první rok, že bychom uvažovali do budoucna o zavedení takových, řekněme, slangově to nazývají inteligentních, inteligentních kolků. Inteligentního značení. To znamená nikoliv v pásce, která se dá snadno, i když děláme všechno proto, aby to lepidlo nešlo tak odstranit, odstraní a použije se znovu. Chci říci, že jenom od roku 2006 jsme pět milionů kusů těchto jednotlivých pásek opětovně používaných nebo s rizikem opětovného použití, nejenom od samotných výrobců, ale i odjinud, jaksi zajistili. Zatímco falšovaných bylo jenom nějakých 250 tisíc, ano, za celé období posledních asi 6 let. Takže domníváme se, že...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Inteligentní značení by bylo co?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Inteligentní, to znamená přímo do obalu tak, že běžnými, řekněme, běžnými způsoby bylo velmi obtížné toto v podstatě toto, v podstatě nemožné, opětovně používat. Samozřejmě toto značení by obsahovalo možná, mohlo obsahovat více informací o individuálním osudu každého konkrétního balení, jak od kdy ke komu šlo. Ale je to zatím technologie poměrně nákladná v řádu v podstatě několika korun v tuto chvíli na jedno balení, jednu láhev. A určitě, jestliže do budoucna tyto technologie zlaciní, a budou dostupnější, tak si myslím, že o něčem podobném bychom asi uvažovat měli a uvažujeme.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Závěrečná otázka pro váš všechny tři. Na kolik, ať už ten zákaz alkoholu, který vyhlásil v pátek, prodeje alkoholu a nalévání alkoholu, který v pátek vyhlásil ministr zdravotnictví Leoš Heger, který bude se Soňou Markovou hostem druhé části Otázek na zpravodajské ČT24, nakolik tento zákaz plus i to zpřísnění těch opatření, kupodivu může vést zase k černému, k rozšíření toho černého trhu? Protože každé pro má i svá proti, pane řediteli Šebesto?

Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 --------------------
Slyšel jsem tenhle názor několikrát. Pokud se podíváme, a tady to dneska bylo vzpomenuto, jaké hrozí sankce, a myslím, že pan náměstek tady hovořil dokonce o sankci až vězení, nevím, jestli se někdo odváží prostě v těchhle podmínkách, v téhle situaci prostě čelně obchodovat s alkoholem.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Zatím ty sankce se neuplatňovaly tak, jak by asi bylo záhodno, podíváte-li se na ten.

Jakub ŠEBESTA, ústřední ředitel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
 --------------------
Bylo hovořeno, současná situace, pokud bude porušen tady tenhle, tohle nařízení zákazu obchodování, tak by to mohlo tady tenhle důsledek. A tohle, tohle takzvaný hodnocení prostě toho hříšníka. Nevím, nevím, nemám ty informace, že by to k tomuto mělo vést.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pane náměstku?

Václav KUČERA, náměstek policejního prezidenta
 --------------------
Já si myslím, že jakékoliv zpřísnění přinese pozitiva a nerozbují černý trh. Protože ono na jedné straně zpřísnění musí jít ruku v ruce s organizací výkonu a dozoru a dohledu. A myslím si, že to bude pozitivní.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pane náměstku, vám ta prohibice, takzvaná prohibice, nebo zákaz prodeje a nalévání alkoholu, komplikuje výběr spotřební daně právě proto, že 600 milionů korun, to je měsíční výběr spotřební daně z lihu. A 18,5 milionů korun je průměrný denní výnos státu ze spotřební daně, této spotřební daně. Jste připraveni na variantu, že by, že by ta prohibice trvala třeba měsíc, měsíce dva?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
Já nechci a nemohu předjímat to, jak dlouho ten v pátek večer vydaný zákaz bude fungovat. Poněvadž všichni víme, že účelem toho zákazu je především vypořádání se s tou dnešní tragickou aférou. Kdyby samozřejmě měla tato prohibice v uvozovkách jaksi pokračovat velmi dlouho, tak samozřejmě, že ty výpadky a měsíčně, vezmu-li do úvahy ještě i daň z přidané hodnoty z těch prodávaných lihovin a destilátů.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
 /nesrozumitelné/

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
 --------------------
To ne, ale může to být až řádově, řekněme dohromady i včetně DPH možná až 3/4, možná až 3/4 miliardy korun. Tak to by určitě bylo velkým problémem, velkou výzvou nejenom pro Ministerstvo financí, ale i pro vládu, poněvadž by to omezilo konsolidaci. A určitě, kdyby to trvalo mnohé měsíce, tak by mohly vzniknout mechanismy daleko rafinovanějšího černého trhu, než je tomu ještě dnes.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Jak dlouho potrvá ona prohibice nebo zákaz nalévání a podávání alkoholu, bude řeč s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem. Přepněte si na zpravodajskou ČT24. Děkuji prvním hostům, kterými byli prezident Unie výrobců a dovozců lihovin Petr Pavlík, přeji hezký zbytek dne a děkuji, že jste přijal mé pozvání.

Petr PAVLÍK, prezident, Unie výrobců a dovozců lihovin
 --------------------
Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ve studiu Otázek pak byli první náměstek ministra financí Ladislav Minčič, náměstek policejního prezidenta a šéf vyšetřovacího týmu Metyl Václav Kučera a ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Jakub Šebesta. Děkuji vám, pánové, a těším se na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.