CZ EN

Ladislav Minčič: Spolupráce celní správy s týmem Metyl funguje

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
 --------------------
Na lince je první náměstek ministra financí Ladislav Minčič, dobrý den. Pane náměstku, máte propočteno, tedy má váš úřad propočteno, o kolik stát ročně přichází na dani z alkoholu kvůli černému trhu.

Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
My jsme v souvislosti s metanolovou aférou už dříve avizovali, že podle našich odhadů mohou být daňové úniky v této oblasti podobné, jako tomu je v sousedních nebo v jiných zemích. To znamená, v řádu zhruba desetiny výnosu, tedy že zhruba až desetina trhu odpovídá tomu, čemu se říká černý trh, to znamená, že se obchoduje se zbožím, z něhož nebyla odvedena spotřební daň.


Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
 --------------------
Což je hodně ta desetina?

Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Není pochyb, že je to hodně, poněvadž je si třeba uvědomit, že roční výnos spotřební daně představuje řádově 7 miliard korun, takže kdyby skutečně tyto, nebo kdyby se podařilo nějakým významnějším způsobem utlumit daňové úniky například v rámci tak intenzivní koordinované činnosti, kterou provádí Policie České republiky, celní správa, orgány inspekce, obchodní inspekce, hygienici a podobně, kdyby tento systém ještě vydržel aspoň po dobu řekněme několika měsíců, tak by se podařilo zcela určitě narušit nitky tady toho černého trhu a určitě by mohlo být přínosem i státního rozpočtu kromě zdraví lidí, pochopitelně i vyinkasování skutečně i částek v hodnotě stamilionů korun.


Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
 --------------------
Policisté se ptají, jak se dostaly na hrdla lahví s pančovaným alkoholem pravé kolky, náměstek policejního prezidenta Václav Kučera řekl Lidovým novinám, že jednou z vyšetřovacích variant je odlepení pravých kolků z použitých lahví, druhou že výrobci nahlásili celníkům, že se kolky ztratily nebo shořely a nechali si dát nové. Co by plynulo pro stát, kdyby se přišlo na to, že celníci byli nějak zapojeni do této záležitosti, navrhujete už teď třeba nějaké změny v kontrole?

Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Já chci říci, že se připravuje, a posluchači to asi ví z jiných reportáží, úplně nový zákon o povinném značení lihu a k němu i příslušný prováděcí předpis, kde se předpokládá úplně nová konstrukce sankcí za to, když kontrolní pásky jsou zneužity nebo nedbale nalepeny nebo nějakým způsobem jakoby ztraceny, nebo řečeno, že byly spáleny a podobně. A to v tom smyslu, že postih by se odvíjel od výše spotřební daně, která by bývala nebo měla býti zaplacena v případě, kdyby takto zneužité nebo opětovně použité nebo jen domněle ztracené kontrolní pásky byly použity k označení lihovin a přesně tomu množství spotřební daně, která odpovídá té které lihovině. Třeba kdyby to bylo na 40% destilát nebo 40% lihovinu požito, tak z každého takto ztraceného kolku určeného k té půllitrové lahvi by to bylo šest padesát šest korun například.


Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
 --------------------
O tom jsme, pane náměstku, o tom jsme informovali už i my, ale já se neptám tolik na koliky jako spíš na celní správu. Je důvod k nějaké přísnější kontrole postupu celní správy?

Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Asi víte stejně jako posluchači, že zítra na jednání vlády bude předložena nebo projednávána analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem. To je analýza, která byla zadána vládou v polovině září loňského roku, kdy právě jaksi vypukla ona metanolová aféra a tam jsou analyzovány kroky a postupy nejen celní správy, ale pochopitelně policie i dalších kontrolních orgánů s možnými náměty, jak řekněme ty rezervy nebo nedůslednosti, ke kterým pochopitelně jako v každé správní činnosti občas dochází, do budoucna omezit, snížit nebo dokonce eliminovat.


Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
 --------------------
Já bych vás chtěla poprosit, pane náměstku, o nějakou konkrétní reakci na otázku, která zněla jestli je důvod k přísnější kontrole postupu celní správy, případně jaké kontrole?

Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Teď máte na mysli kontroly celní správy ze strany nějakého jiného orgánu nebo té kontroly, kterou vykonává celní správa?


Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
 --------------------
Myslím teď spíš práci celníků, kteří jak známo, vlastně spadají pod vás resort, pod ministerstvo financí.

Ladislav MINČIČ, náměstek ministra financí
 --------------------
Pokud vám jde i o zkoumání toho, zda postupovali celníci správně, tak tím se samozřejmě zaobírá jak vnitřní inspekce, která existuje v rámci celní správy, tak pochopitelně máme od nového roku i Generální inspekci bezpečnostních sborů, která má kompetenci nejen ve vztahu k policii, ale i k celním orgánům. Čili pochopitelně, byly-li by nějaké podněty, které by nasvědčovaly tomu, že mohl a to nikdy nelze vyloučit, selhat i nějaký konkrétní pracovník celní správy, tak to určitě zkoumáno bude. Ale já bych chtěl říci, že speciálně na tom odhalení, ke kterému došlo na Zlínsku, tak nepochybně participovala i celní správa a já jsem přesvědčen, že spolupráce speciálně v tomto regionu a v těch odhaleních, která byla řekněme zveřejněna včera. Měli svůj podíl malý i kolegové z celního ředitelství v Olomouci a domnívám se, že spolupráce celní správy s tím týmem metyl je poměrně dobrá.


Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane náměstku, děkuji vám za rozhovor. Ladislav Minčič, první náměstek ministra financí, na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.