CZ EN

Kalousek: Není-li průchodné to nejméně špatné řešení, pak je na řadě to horší

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
První hosté Událostí, komentářů ministr financí Miroslav Kalousek a proti němu místopředseda České strany sociálně demokratické Lubomír Zaorálek, pánové, dobrý večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Dobrý večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane ministře Kalousku, sociálnědemokratický senátor a místopředseda strany Jiří Dienstbier tvrdí, že takto koncipovaný návrh státního rozpočtu na příští rok spolehlivě zničí českou ekonomiku, chystáte se to udělat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ne, já si nemyslím, že spolehlivě zničí českou ekonomiku, ale je samozřejmě pro českou ekonomiku horší než ten rozpočet, který jsem byl nucen z Poslanecké sněmovny stáhnout. Neschválení onoho balíčku daňových změn může mít jenom dva logické důsledky - buď zvýšení deficitu, což je pro tuto vládu zcela nepřijatelné, anebo příslušné úspory na výdajové straně i v těch oblastech, kterým jsme se chtěli vyhnout a kde jsme mírné zdanění spotřeby pokládali za prospěšnější než úspory v těchto oblastech. Já zdůrazňuji, že ministr financí není oprávněn k politickým a rozpočtovým prioritám, to musí udělat vláda, to znamená, ta vnitřní struktura oněch úspor a škrtů je technický návrh a vláda to může do značné míry poopravit, ale co poopravit nemůže, jsou ty mantinely, to znamená těch 26 miliard úspor se tam najít musí a je bláhové se domnívat, že je to možné udělat tak, aby se to nedotklo oblastí, kterým jsme se chtěli vyhnout a kde ty úspory skutečně já nepokládám za prospěšné. Já neříkám, že to je to nejlepší řešení, to nejlepší řešení je samozřejmě schválení konsolidačního balíčku a původního rozpočtu, který se musel stáhnout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane ministře, promiňte mi za ten výraz, ale není to stahování kalhot ještě daleko před brodem vzhledem k tomu, že není vyloučeno, že ten konsolidační balíček bude schválen?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ne, to není. Je to nezbytná a odpovědná práce a nebude-li schválen konsolidační balíček, se kterým vláda spojila svojí důvěru, tak vláda samozřejmě končí, nicméně to jí nezbavuje odpovědnosti, aby byť jako vláda v demisi předložila ve stanovený termín a ten termín je šibeniční, to je 23.listopadu, předložila do Poslanecké sněmovny návrh rozpočtu. Já pokládám za vyloučené, aby tato vláda, ať už bude, nebo nebude v demisi, předložila návrh rozpočtu s vyšším deficitem, než jsou ty 3 %, protože několik let Česká republika avizuje odhodlanost v příštím roce skončit řízení o nadměrném schodku, které s námi vede Evropská unie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
To je jasné, a mimochodem, jste zajedno ve vládě v tomto ohledu nebo se objevují hlasy, že možná ty 3 % nejsou tak nepřekročitelná, nepřekročitelný limit?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Jsme zajedno, aspoň jsme se v tom, dnes jsme se ujistili v tom, že jsme zajedno, že skutečně příští rok chceme za každou cenu, aby Česká republika ukončila řízení o nadměrném schodku, to znamená, ty 3 %, v tom je vláda zajedno. Ta vnitřní struktura, znovu opakuji, to je technický návrh, já nejsem oprávněn k politickým prioritám, ale chci znovu zdůraznit, je bláhové se domnívat, že je možné uspořit v tomto čase 26 miliard tak, aniž bychom se vyhnuli těm velmi bolestivým oblastem, kterým jsme se vyhnout chtěli původně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane, pane místopředsedo Zaorálku, zní vám to logicky, to, co tady slyšíte z úst ministra financí?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Od tohoto ministra financí já se nedivím, že on postupuje tak, jak postupuje, protože na to jsme u něho zvyklí. My totiž nemáme ministra financí, my máme ministra škrtů. Ten je schopen, jak jsme viděli, za 14 dní snížit výdaje o 41 miliard, jen to hvízdne. Víte, v čem je problém? Že my naprosto zbytečně pořád opakujeme, že je třeba se soustředit na příjmy, pokud řešíme problém rozpočtu, a mluvíme o zvyšování daňových výnosů. To není zvyšování daní. Zvyšování daňových výnosů, to souvisí se strukturou daní, na to už je asi teď trochu pozdě, ale rozhodně to souvisí s tím, že ministerstvo financí a hlavní úkol ministra financí je v tom, zajistit, aby daně byly vybírány do pokladny. Zajistit, aby kde to, do terénu vyrazit s lidmi a říkat, kde to chybí, protože jak k tomu ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Má Miroslav Kalousek jinou možnost, než dělat toto?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Jak k tomu přijde poctivý poplatník, který platí daně, že má ministra, který je tak laskavý a tolerantní k hazardu, laskavý k tomu, že se tady vyrábělo z metanolu, laskavý k tomu, že se tady uniká tabák, benzin. Vždycky nám pan ministr sdělí nějaké takové úniky a konstatuje pouze ty výše těch miliard. Rozumíte, tady chybí v té vládě někdo, kdo by praštil do stolu a řekl dost, pane ministře, vaše role je vybírat daně a dokázat je vybrat a ne přicházet s tím, že podívejte se, tam 60, 70 % lidí pouze platí DPH, tak uděláme škrty. Budeme to řešit zase škrty. A mně to připomíná Bulharsko. Bulharsko, tam máme pravicovou vládu, která likviduje výzkum, 38 % školství.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane místopředsedo, dovolte mi úplně jenom, pane místopředsedo, poslouchejte mě, myslíte si, myslíte si, že v současné chvíli ministr financí nemá jinou možnost, anebo má jinou možnost? Teď v současné chvíli, kdy hrozí za určitých okolností, a teď neříkám, kdo za to může nebo nemůže, ale hrozí rozpočtové provizorium, pokud se nestihnou termíny, co se týče zákona o státním rozpočtu.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
No, víte, já myslím, že hrozí ještě jiná věc. A o té tady nemluvíme a mně připadá úplně klíčová, hrozí nám zpomalení ekonomiky, která způsobila mimochodem tato vláda významným způsobem, ne krize zvenku, a jak, já se ptám, jak tato vláda v tom rozpočtu, který sestavuje, reaguje na to zpomalení ekonomiky? Já bych chtěl připomenout, že Mezinárodní měnový fond vydal podzimní zprávu, ve které, ta vyvolala šok, protože se tam říká, že ta politika škrtů sama o sobě v řadě zemí může vést k tomu, že se ekonomika propadá. A my jsme přesně v téhle situaci. Ty škrty, které nyní předvedl pan ministr, škrty investic, škrty dokonce aktivní politiky zaměstnanosti, jak se pan ministr, jak se srovná s tím, že tady máme do příštího roku výhledy snížení ekonomického růstu, on to sice trochu upravil, ale dělá to nějak, odbory říkají minus 1 % propad, vy, tuším, máte teďka 0,2 %, hrozí nám recese a já tvrdím, tato opatření, které vy jste nyní navrhl, nás do té recese spolehlivě uvrhnou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak, pane ministře, proč by vaše opatření neměly takříkajíc zaříznout českou ekonomiku?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já bych, já bych velmi rád reagoval aspoň několika slovy, protože pan místopředseda nezklamal ve své tradiční rétorice, zapomněl ještě ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak pojďme se bavit, pane ministře, o faktech.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Zapomněl ještě zdůraznit, že jsem způsobil hurikán Sandy. Já jenom ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Zkuste mi říct, z jakého důvodu, pokud budou ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Jenom několik, nezlobte se, dvě věty na ty výtky k daňovým únikům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane ministře, nejdřív prosím odpovězte na mojí otázku, pak se vraťte s těm výtkám, děkuju pěkně.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Děkuji. Řídíte to vy. Takže prosím tu otázku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Ta otázka už byla položena, z jakého důvodu by ty škrty, o kterých tady mluvíme, neměly podříznout růst ekonomiky, byť ten malý, který odhadujete?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Záleží na tom, co, čemu říkáte slovo podříznout. Že ty úspory v oblasti investic skutečně budou mít negativní dopad na vývoj ekonomiky, to je pravda. To jsem nezapíral, to jsem také dnes řekl na tiskové konferenci, že je to prostě horší řešení, než mírně zdanit spotřebu a umožnit tyto prorůstové investice. Na druhou stranu my jsme hluboce přesvědčeni, tato vláda je hluboce přesvědčena, že není možné generovat hospodářský růst za cenu zvyšování zadlužování. Sociálnědemokratičtí ministři generovali stomiliardové schodky v dobách pětiprocentního růstu, je to jeden z důsledků dnešních potíží. Ano, G20 říká, to má pan místopředseda pravdu, zpomalujte konsolidaci rozpočtu pomaleji, nicméně říká to zemím, které drží své deficity bezpečně pod 3 %. Nad 3 % nikdo nediskutuje o tom, že je nezbytné dostat se do nějakého udržitelného stavu, které je, řekněme ...

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Pane ministře, já vám namítám jednu věc, já se domnívám, že vy těmi opatřeními ten deficit ve skutečnosti, jednak si myslím, že je chyba se takto soustředit za každou cenu jenom snižovat deficit v situaci, kdy nám prostě kolabuje růst, pak já si myslím, že vám ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane místopředsedo, vám by ta 3 % ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já jsem mu ale neskákal do řeči.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane místopředsedo, vám by ta 3 % schodku HDP nedělala hlavu?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Ano, ale to si, pokud to správně počítám, znamenalo, že nemusíme usilovat o snižování deficitu, ale že může mít deficit 115, 120 miliard a otevře se prostor pro ta prorůstová opatření. Já si myslím totiž, že vy, tak jak to děláte, tak ve skutečnosti ani ten deficit samozřejmě nesnížíte, jakmile vám to podsekne ten růst, tak vlastně ta ekonomika bude padat tak, jak nám padala v tomto roce, kdy máme minus 1 %.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak, pane místopředsedo, vydržte. Pane ministře financí, pokud ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Podívejte se, tempo snižování deficitu je jednoznačně úspěšným výsledkem této vlády. Jsme první vláda, první vláda, která dokázala snížit o desítky procent objemy mezd ve státní správě. Jsme první vláda, která snižuje nominální výdaje z roku na rok, byť rostou nároky na důchody. Já souhlasím s tím, že politikou sociální demokracie je generovat růst za každou cenu na práškách, za cenu obrovského zadlužení, což má samozřejmě své temné konce. V okamžiku, kdy ty peníze na dluh ... já jsem vám taky neskákal do řeči
.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Omlouvám se, ale takhle to není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane ministře, reagujte.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Slíbil jste mi, že můžu zareagovat dvěma větami na ty daňové úniky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Máte dvě věty, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Za prvé, jsem první ministr financí, který prosadil zdanění hazardu. Ti všichni předtím o tom jenom mluvili. Za druhé, v legislativní oblasti a tady děkuji za podporu i opozici, i sociální demokracii, žádný ministr financí neprosadil tolik opatření proti daňovým únikům a pokračujeme v tom, viz dnešní tisková konference na ministerstvu průmyslu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak, pane ministře financí, pojďme, pojďme, prosím, dál a řekněte mi, když se člověk podívá na to, co byste dnes předložil vládě, to znamená na ten překoncipovaný návrh zákona o státním rozpočtu na příští rok, není to prostě svého druhu zbraň, něco, co vyvine velký tlak na vašeho koaličního partnera, aby přiměl své poslance všechny, aby hlasovali pro ten stabilizační daňový balíček?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
To rozhodně není zbraň na koaličního partnera. Já jsem koneckonců slyšel na kongresu ODS, kdy kongres ODS, tedy nejvyšší orgán té strany, řekl, doporučil svým poslancům, aby podporovali vládní návrh z hlediska daňových změn. Jinými slovy, ODS i TOP 09 jsou spolupřesvědčeni, že ten návrh je krok nezbytný. Samozřejmě nikdo ho nedělá rád, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Vyjma těch několika poslanců, kteří mají jiný názor.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
To je prostě, to je prostě nezbytný krok, má-li několik poslanců ODS jiný názor, už se nemohou po tomto usnesení odvolávat na program vlády nebo na program ODS. Jejich vlastní strana si to nemyslí. Mají-li nějaké jiné důvody, tak s tím prostě nic neudělám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Ne, pánové, pojďme si to jenom ujasnit, abychom věděli, o čem mluvíme, protože to vypadá, že i po kongresu Občanské demokratické strany jsou jejich, řekněme, revoltující poslanci skálopevně přesvědčeni, že se zvyšovat daně prostě nemají, například poslanec Radim Fiala.

Radim FIALA, poslanec /nestr./ /Interview ČT 24, 5. 11. 2012/
 --------------------
Pro mě je opravdu DPH nepodkročitelná věc, kde nebudu hlasovat pro jinou variantu, než je 14, 20, tedy snížená sazba 14 a základní sazba 20 %.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak chápu-li to dobře, pokud těch několik poslanců, kteří vám chybí do vládní většiny v Poslanecké sněmovně, mají takto pevný názor, tak prostě se bude jednat o rozpočtu, který byl dnes předložen, jiná varianta není.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Opakuji, že v této věci, že za této situace jsou jenom dvě možnosti - buď vyšší deficit, což pokládám za vyloučené, za vyloučené to pokládá celá vláda, a já jsem avizoval, že nepředloží rozpočet s vyšším deficitem, anebo samozřejmě škrty i ve velmi bolestivých oblastech, kterým jsme se chtěli vyhnout. Jestli jsem o něco usiloval společně s premiérem a se všemi ministry školství, tak o to, aby v okamžiku, kdy jsme během těch let snižovali o desítky miliard nominální výdaje z roku na rok, abychom nikdy nesáhli na vědu a výzkum. To jsme pokládali za svatý výdaj. To je samozřejmě také jeden z důvodů, proč jsme navrhovali daňové změny, abychom nemuseli se dotknout některých výdajů, o kterých jsme naprosto přesvědčeni, že mají zůstat zachovány, ale pokud je to neprůchodná varianta ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane ministře, jenom abych si to úplně, jenom abych si to úplně srovnal, jinými slovy říkáte, že je prostě nezbytné, aby teď byl přijat zákon o státním rozpočtu v té verzi, ve které vy jste dnes ten zákon předložil vládě, to znamená s těmi velkými škrty.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
S těmi příjmy a výdaji. Samozřejmě, že ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Můžeme to nazývat, jak chceme, ale na výdajové stránce to jsou značně vysoké škrty.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ano, hovořím-li, hovoříme-li o 26 miliardách úspor z národních zdrojů, ten zbytek jsou peníze z Evropské unie, ty jsou důsledkem těch úspor z těch národních zdrojů, a hovoříme-li o 26 miliardách z národních zdrojů na výdajové straně, tak ty nezbytně musejí být uspořeny, pokud neprojde daňový balíček. A samozřejmě že ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pochopil jsem to také správně, pane ministře, že, protože zítra zasedá grémium ODS, to velké, a znovu chtějí jednat se svými poslanci, kteří nesouhlasí s tím daňovým balíčkem, vy sám nevidíte někde prostor, jak s nimi ještě jednat a zkusit je přetáhnout na stranu toho stabilizačního balíčku tak, aby takový rozpočet nemusel být přijat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
To není otázka na mě, ale na vedoucí představitele ODS. To nejsou poslanci klubu TOP 09, poslanci klubu ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
To, co vyjedná případně ODS, to stejně bude muset být předloženo vám coby zástupci TOP 09, vašemu předsedovi a tak dále.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ale já opravdu naprosto netuším, co ODS vyjedná uvnitř svého klubu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Vás to, vás to nezajímá?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Mě to samozřejmě nesmírně zajímá a pokud ODS přijde s nějakým návrhem, budeme o tom seriózně jednat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
A z toho stavu, který teď je, ten stabilizační balíček daňový je v nějakém stavu, tak vy sám, kdyby za vámi ODS s něčím přišla, vyjednali jsme nějaké ústupky, tak o čem byste byl schopen se bavit, co byste akceptoval?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já ani nevím, jestli přijdou s nějakým návrhem změny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Já vím, teď se tady bavíme, co by bylo, kdyby přišli.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Prosím, prosím, ponechme ODS, aby se pokusila se svojí jednotu vyjednat sama. Já do toho ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Já po vás, pane ministře, nechci, abyste vyjednával, vyjednával nějaký kompromis, já se ptám na to, jestli pro vás jako pro ministra financí je únosné, aby sazby DPH zůstaly třeba tak, jak jsou, to znamená, nebo aby se zvyšovaly jen jedna sazba například.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Podívejte se, kdyby měly sazby DPH zůstat tak, jak jsou, tak nikdy ten konsolidační balíček nemusel být předložen. Samozřejmě to nejrobustnější opatření, kvůli kterému jsme to předkládali a také jsme říkali ano, tady se samozřejmě lišíme s opozicí a vždycky se lišit budeme, musíme-li sáhnout k tomuto kroku, bereme jako vhodnější pro ekonomický vývoj zdaňovat spotřebu, než zdaňovat výkon a tvořivost. V okamžiku, kdy by z toho vypadlo DPH, pak jak řekl dneska pan premiér, tak z toho talíře, který má biftek, oblohu a brambůrku, by odešel ten biftek a jenom oblohu a brambůrku by nikdo nepředkládal jako konsolidační opatření.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane ministře, já bych raději zůstal u těch sazeb. Ve chvíli, kdy sazby zůstanou na 14 a 20 %, tak ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Nic takového nikdo nenavrhuje. Já jsem tady od toho, abych hájil vládní návrh. A vládní návrh hovoří o sazbách 15 a 21.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Teda jestli mohu do toho vstoupit, já mám takovou situaci, co mi tady předkládáte, jako kdybych si měl vybrat mezi tím, jestli si mám vyloupnout levé oko nebo pravé oko. Vy mi na jedné straně předkládáte ty svoje poslední škrty výdajů, což je na úrovni velmi silných, velmi razantních protirůstových opatření, které budou znamenat, že nás to prostě pošoupne do recese, což je opravdu asi takto nejhorší, co si umím představit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Vynucených, pane místopředsedo, vynucených.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Jistě. Já jenom připomínám, že v Americe si teďka v debatě Obama - Romney, ti kandidáti, notovali v jediné věci, že říkali, to, co potřebujeme udělat, je tady vygenerovat 100 tisíc nových učitelů fyziky, chemie, technických oborů a podobně, to u nás asi my vůbec nesledujeme tady tyhle debaty, takže toto je jedna varianta, která nás šoupne do recese. A ta druhá, kterou mi nabízíte, to je to druhé oko, tak to je teda ten daňový balíček, ve kterém dovolte, abych teda připomněl, co skvělého on nám nabízí. On nám nabízí, my už máme přece zkušenost v tomto roce, jak to funguje ty opatření DPH, vy jste zvýšili DPH to dolní o 4 procentní body, vedlo to k nárůstu cen potravin léků a podobně, inflace  o 3,5 % a vy jste nevybrali skoro nic navíc, to znamená, chápete, to je tak, jako že my tady máme zkušenost, jak tohle nefungovalo a vy přesto, jak to teda bylo skvělé, vy to opakujete ještě jednou. Jako to mi připadá absurdní výběr, který nabízíte sněmovně.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Tisíckrát jsme ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Je nějaký další, nějaká další varianta?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Já přece to tady říkám. Já říkám, jednak teda neříkat pořád deficit, deficit musíme snižovat, snižovat, když nás to pošle do pekel, jako to znamená, že tady máme podle mě si klidně můžeme dovolit dneska držet ty 3 %, jako které jsou, řekněme, na 115, 120 miliardách, vytvořit si určitý ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Ne, 3 % je to, co navrhuji, pane místopředsedo.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Ne.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
3 % je to, co navrhuji.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
A já vám říkám, že nemusíme teďka snižovat deficit za každou cenu, protože na to v této chvíli nemáme, když nám padá růst. A druhá věc, dohodnout se na nějaké rozumné variantě, kterou vy teda, jak vidím, vůbec neuznáváte, aspoň tedy držet to DPH, protože to, co si od toho slibujete, zřejmě nepřijde. Najít prostě kompromisní variantu, kterou v této sněmovně schválíme a prosím vás, vzhledem k tomu, že tato vláda není schopna udělat nic pro růst ekonomický, pro zaměstnanost, protože o tom vůbec to asi nesleduje, pro to, aby se aspoň důstojně tady vytvářely podmínky pro život těch slabších, protože v tom posledním návrhu zase škrtáte sociální podporu, tak se domluvme na to, že se zeptáme voličů, co na to říkají a předložit jim návrhy ... /nesrozumitelné - souzvuk hlasů/.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Tak, pane místopředsedo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Vy, pane místopředsedo, jestli dovolíte, vy mi nabízíte tu třetí variantu, že budeme generovat hospodářský růst za cenu zadlužení a že zvýšíme deficit, což je ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane ministře, ta třetí varianta byla cesta k předčasným volbám, jestli jsem to správně pochopil.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Což je totéž, což je totéž, jako kdybyste mi nabíd vydloubnout si obě dvě oči. Prostě to jsme tady měli. I v dobách velikého růstu sociálnědemokratičtí ministři generovali, generovali stomiliardové schodky.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Ale pane ministře ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Počkejte, pane místopředsedo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
My se snažíme ten stomiliardový schodek udržet, v okamžiku, kdy nejenom my, ale celá Evropa bude muset zapomenout na ty čtyř, pěti, šestiprocentní meziroční nárůsty ekonomiky, čeká nás v dobrém, v té dobré variantě nás čeká doba mírných plusových čísel víceméně stagnace. A my se s tím budeme muset srovnat jako s normálním časem a v těch normálních časech budeme i v době stagnace muset být schopni vyžít za své peníze, nikoli za cenu neustálého zadlužování.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Skoro bych ale řekl, pane ministře financí, že ta dnešní debata se vede o daleko bližších věcech, například o tom, co bude ve středu večer, jestli ještě bude vláda, která nebude v demisi vládnout České republice. Jaký je váš odhad toho, co se uděje?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Já myslím, že je naprosto zřejmé, že ten návrh rozpočtu, který jsem dnes předložil vládě a který v podstatě ignoruje jakýkoliv daňový balíček, byť v kompromisní variantě, já jí nevylučuju, ale vůbec nevím, jestli někdo uvnitř ODS je schopen vyjednat nějaký smysluplný kompromis. Ten návrh rezignuje na to, že bude nějaký balíček, jinými slovy, je to návrh, který by předkládala vláda v demisi. Té povinnosti jí nikdo nezbaví, protože neprojde-li daňový balíček, vláda končí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
No tak co bude ve středu, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
No to se ptáte dobře, ale musíte to zkusit v nějaké věštírně, já opravdu nevím. Zachovají-li se ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Vy se tváříte, pane ministře, jako že nemáte vůbec žádné informace z toho, co se děje ve vládní koalici, tomu se mi nechce věřit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Zachovají-li se všichni poslanci ODS tak, jak jim doporučil jejich kongres, pak ve středu bude schválen daňový balíček a já budu moci vrátit do hry ten rozpočet, který jsem stáhl. Pokud daňový balíček neprojde, nezbývá nic jiného, než předložit rozpočet v základních ukazatelích, který dnes vláda začala projednávat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Vidíte, kterou z těch možností vidíte jako pravděpodobnější, pane místopředsedo?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Já bych jenom chtěl připomenout, že toto hlasování o daňovém balíčku bylo spojeno, vlastně událo se s hlasováním spojeném s důvěrou vládě, to znamená, my tady vkládáme naději do toho, že toto bude první okamžik, ve kterém se bude rozhodovat o tom, co nás zajímá, že tahle vláda podle nás by neměla pokračovat, takže my doufáme, že to neprojde a tím pádem pan premiér bude moci splnit to, co slíbil. Když řekl, že když daňový balíček neprojde, tak podá demisi. Mě pouze teďka trošku zneklidňuje jedna věc, že v pátečním rozhovoru v Hospodářských novinách už to nevypadalo, že by pan premiér opakoval to, co říkal dříve, že pokud se to nepovede, tak pudeme k předčasným volbám, takže tuto otázku kupodivu panu premiérovi nikdo nepokládá, co bude on dělat v situaci, že ten daňový balíček neprojde?

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Pane místopředsedo, pan premiér tu není.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Ano, já bych se v tom případě možná rád zeptal pana ministra Kalouska, kdyby ten daňový balíček neprošel, tak jestli to znamená, že se nemáme vůbec těšit na předčasné volby, protože vy jste připraveni hledat nějakou jinou variantu, jak sestavit vládu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Sociální demokraté by se těšili na předčasné volby.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Za předpokladu, že neprojde daňový balíček, tak je jisté, že vláda dává demisi. Já myslím, že to premiér prohlásil v Poslanecké sněmovně na mikrofon a není pochyb, že se tak, že se tak stane. My jsme mnohokrát opakovali, teď mohu mluvit jenom za sebe, za naší politickou stranu, že se nebudeme účastnit aktivně na nějakém vládnoucím slepenci a že v takovém případě pokládáme za nejpoctivější stanovisko předčasné volby. A to bude náš názor v končící koalici v okamžiku, kdy vláda podá demisi a budeme hledat jako koalice, která končí, nějaký další postup. Takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Chápu to správně, že ve chvíli, kdy vláda padne, TOP 09 bude pro předčasné volby.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Budem to pokládat za nejpoctivější stanovisko. Samozřejmě ho budeme konzultovat se svými koaličními partnery.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Otázka zněla, jestli budete pro předčasné volby, tedy ano, nebo ne?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Je to naše, je to náš preferovaný model. V okamžiku, kdy skončí vláda, je námi preferovaný model předčasné volby, lepší hrůzný konec než hrůza bez konce, to v každém případě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Teď mi říkáte, pane ministře, ano.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Teď vám říkám ano, za předpokladu, že to bude většinový názor v koalici, zdůrazňuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
To ovšem mění situaci. Vy jste říkal, že teď mluvíte za TOP 09.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Mluvím, že ta TOP 09, že v koaliční diskusi bude prosazovat jako nejpoctivější stanovisko předčasné volby, totéž jsem slyšel i od ODS, tak předpokládám, že by to byl náš společný, společný postoj.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
Dobře, tak dneska jsme se tady asi 10 minut bavili o tom, že ODS a její poslanci nejsou jednotní, co když ODS si to rozmyslí a bude prosazovat nějaký jiný model toho, jak fungovat dál? Tak TOP 09 řekne, dobře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
TOP 09 se takového modelu účastnit nebude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
 --------------------
To jsem chtěl slyšet. Pánové, děkuji pěkně za návštěvu, hezký večer, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Hezký večer.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda strany /ČSSD/
 --------------------
Hezký večer.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.