CZ EN

Důchodový účet nebyl zrušen, protože neexistoval

"Důchodová" transakce politika Klause
Haló noviny Datum: 19.6.2012 Rubrika: Názory - polemika Strana: 05 Autor: Otakar Zmítko

Ty, které byly naspořeny miliony občanů za období před rokem 1993, už nejsou. Proto onen "bulík na nose", jímž je tzv. druhý pilíř, proto časté varování ze strany vládnoucí pravice, že brzy dokonce nebude na penze, proto v příštím roce důchodci dostanou jen třetinu ze zákonné částky, jež měla směřovat na valorizace. Ale kde je začátek? Kdo by měl být pohnán k odpovědnosti za tento stav? Proč jsem připomněl rok 1993? Tehdy totiž jistý odpovědný politik, jehož jméno je Klaus, prosadil na vládě převod přibližně tří set třiceti miliard tehdejších korun z důchodového účtu do státního rozpočtu. Tím pokryl tehdejší problémy. Důchodový účet byl prostě zrušen. I proto bylo možné oddlužovat banky, aby se obratem ruky prodaly zahraničním společnostem, bylo možné dělat mnohé finanční transakce, které peníze převedly na soukromé účty. Leckdo tehdy – i na úkor zmíněných důchodců – pohádkově zbohatl. Jen důchodci to nebyli.

Reakce MF

Výše uvedené tvrzení o prostředcích „ušetřených na důchody“ není pravdivé. Před rokem 1989, i po něm, až dodnes, jsou důchody financovány státem, ze státního rozpočtu. Důchodový systém fungoval a funguje na tzv. průběžném principu – důchody jsou hrazeny ze státního rozpočtu a od roku 1993, kdy bylo uzákoněno pojistné, jsou příjmy z pojistného odváděny do státního rozpočtu. Nedochází tedy k tomu, že by byly prostředky shromažďovány v nějakém fondu, z něhož by mohly být nějakým způsobem použity na něco jiného nebo zneužity. Výdaje na důchody jsou mandatorní výdaj, tedy ten, na nějž je zákonný nárok a výplata všech důchodů musí být ze státního rozpočtu pokryta.

Při zpracování státního závěrečného účtu za příslušný rok se propočte rozdíl mezi příjmy z přijatého pojistného na důchodové pojištění a výdaji na důchody včetně obsluhy důchodového systému a pokud je tento rozdíl kladný, převádí se na zvláštní účet. Prostředky na něm uložené mohou být použity jen na důchodové účely (do r. 2008 na zvýšení dávek důchodového pojištění, nebo na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění, od r. 2008 jsou takovéto prostředky soustředěny na zvláštním  účtu rezervy pro důchodovou reformu).

Pokud je propočtený rozdíl záporný, tzn. výdaje na důchody jsou větší než přijaté pojistné, jde rozdíl na vrub státního  rozpočtu a musí být nalezeny zdroje, z nichž se zvýšený výdaj uhradí.

Shrnujeme tedy: v r.1993 byla v rámci  daňové reformy uzákoněna povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  jehož součástí je i pojistné  na  důchodové pojištění. Pojistné nahradilo do té doby placené daně z  mezd,  a nadále zůstalo zachováno financování důchodů ze státního rozpočtu. Nedošlo tedy, a ani nemohlo dojít, k žádnému zrušení důchodového fondu, který neexistoval.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.