CZ EN

Platnost výjimky z pravidla rovného zacházení mezi muži a ženami v pojišťovnictví skončí

Rozhovor s Vladimírem Přikrylem z oddělení Pojišťovnictví a penzijní produkty.
Zdroj: ČRo Rádio Česko | 26.6.2012 | 09:08 | Pořad: Rozhovor na aktuální téma

 


moderátor
--------------------
S koncem mayského kalendáře shodou okolností končí i platnost výjimky z pravidla rovného zacházení mezi muži a ženami v pojišťovnictví. Rozhodl tak Soudní dvůr Evropské unie. Vláda proto dnes projedná návrh změny příslušného zákona. Zeptal jsem se Vladimíra Přikryla z oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů Ministerstva financí, proč ona výjimka dosud platila. Zda jen proto, že podle statistik ženy vedou méně rizikový život než muži a dožívají se vyššího věku?

Vladimír PŘIKRYL, oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů, Ministerstvo financí
--------------------
Ne, že vedou méně rizikový život, ale statisticky vyplývá, že ženský organismus prostě žije déle, vydrží víc. Takže je objektivně dáno, že žena se dožívá vyššího věku.


moderátor
--------------------
Proto tedy dosud platí tato výjimka?

Vladimír PŘIKRYL, oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů, Ministerstvo financí
--------------------
No, ono to bylo uděláno ve směrnici Evropský unie tak, že je zákaz diskriminace z hlediska pohlaví, ale pro pojišťovnictví a pro finanční služby byla udělaná výjimka, která se měla každý rok přehodnocovat. Je to článek 5, odstavec 2, který s účinností od 21. prosince 2012 Evropský soudní dvůr zrušil. Tedy k tomuto datu se už nesmí v tom pojišťovnictví používat rozdílnost pro pohlaví pro stanovení výše pojistného a výše pojistného plnění. A musí se používat takzvané unisexové tabulky, které sjednocují muže a ženy prostě do jedné.


moderátor
--------------------
A proč se tedy ruší, aby nebyli diskriminováni muži?

Vladimír PŘIKRYL, oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů, Ministerstvo financí
--------------------
To není tak. To riziko je rozdílné. Když si vezmete riziko dožití, respektive riziko, kterým se pojišťujete na doživotní důchod, tak u ženy za stejné pojistné bude nižší plnění, protože se dožije delšího věku. A obráceně. Výhodnější třeba bude pojištění pro případ smrti, kdy má větší pravděpodobnost, že přežije určitou dobu, na kterou se pojistí. Ono se to nedá říct, že je to výhodnější pro ženy nebo pro muže. Ono musíte brát, o které riziko se jedná.


moderátor
--------------------
Dobře, a co ta změna zákona přinese? Je to zdražení pojistného pro ženy, nebo zlevnění pro muže? Co se od toho dá čekat?

Vladimír PŘIKRYL, oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů, Ministerstvo financí
--------------------
Obráceně. Sjednocení. To znamená, že už se nebude rozlišovat podle toho rizika, ale musí se používat, jako kdyby se nejednalo o rozdílnost pohlaví. To znamená, musí se ke všem přistupovat stejně.


moderátor
--------------------
Ale ve výsledku nemůže se stát, že bude pojistné dražší?

Vladimír PŘIKRYL, oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů, Ministerstvo financí
--------------------
No to se nedá vyloučit. Protože jak pro koho, jak to které riziko. Třeba riziko smrti je pro muže teď levnější a bude o něco dražší. Riziko dožití, nebo třeba doživotního důchodu, bude zase výhodnější pro ženy. Protože se bude používat jednotná tabulka.


moderátor
--------------------
Ta změna bude, jak jste řekl, závazná pro pojišťovny od 21. 12., jestli tomu správně rozumím. Tušíte, pro právě od tohoto data? Proč třeba ne od prvního ledna příštího roku?

Vladimír PŘIKRYL, oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů, Ministerstvo financí
--------------------
K tomuto datu zrušil ten Evropský soudní dvůr tu výjimku.  K 21. 12. 2007 mohly ty státy, který používaly rozdílnost pohlaví, si tu výjimku ponechat s tím, že komise to měla každých 5 let přehodnocovat. Na základě toho, že to byla výjimka, to právě Evropský soudní dvůr zrušil, a to k tomuto datu. Tedy k 21. prosinci a zrušil to tedy k roku 2012.


moderátor
--------------------
Co by se stalo, kdyby zákon včas neprošel legislativním procesem, a nevešel tedy včas v platnost?

Vladimír PŘIKRYL, oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů, Ministerstvo financí
--------------------
No, to by sice se stát mohlo, i když to nepředpokládáme, ale stejně by se každý mohl domáhat, kdo by se cítil poškozen, jako diskriminován z hlediska pohlaví, tak by se od tohoto data mohl domáhat podle zákona antidiskriminačního, tak je to paragraf 10, mohl by se domáhat nápravy.


moderátor
--------------------
A mění se tím návrhem ještě něco dalšího v oblasti pojišťovnictví?

Vladimír PŘIKRYL, oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů, Ministerstvo financí
--------------------
Mění se i zákon o pojišťovnictví, protože vemte si, ta pojišťovna musí vždycky brát to riziko, jak je objektivní. Takže i když nebude moct v pojistném plnění rozlišovat mezi mužem a ženou, tak stejně musí tvořit technickou rezervu pro ten rizikový profil, který je rozdílný, na ty závazky právě z tohoto pojištění. Takže ona pojistná technika bude muset stejně k tomuto rozdílnému riziku přistupovat. Pokud dojde ke změně té smlouvy a bude se muset upravit to pojistné, nebo výše pojistného plnění, tak bude muset samozřejmě tu rezervu přepočítat.


moderátor
--------------------
Vysvětluje Vladimír Přikryl z oddělení pojišťovnictví a penzijních produktů Ministerstva financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.