CZ EN

Rozhovor s Ladislavem Minčičem o zprávě NKÚ

Rozhovor s Ladislavem Minčičem, 1. náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 26.6.2012 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý večer. Je Česká republika dobrý hospodář? Nejvyšší kontrolní úřad o tom má své pochyby. Podle něj uteklo za dva roky berním úřadům zboží za víc než 4 stovky miliard korun při dovozu do země a Česko taky podle NKÚ opakuje stále stejné chyby v hospodaření s evropskými penězi. Rozebereme to dopodrobna v komentovaných Událostech. Opakující se chyby a nedostatky v hospodaření Česka s evropskými penězi, to je závěr už páté zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu nazvané EU report. Vloni provedl 7 kontrol. Podle nich stát chybuje při čerpání peněz z Evropské unie, ale taky u českých příspěvků do rozpočtu sedmadvacítky. Státní kase podle NKÚ navíc ročně unikají miliardy korun při špatném výběru a správě DPH.

Jan HREŇO, redaktor
--------------------
"Kdybyste respektovali naše doporučení, státní kasa by hodně ušetřila," vzkazuje Nejvyšší kontrolní úřad. Například lepší komunikace celních a finančních úřadů při správě DPH u dovozu zboží by ročně vynesla 10 miliard korun. NKÚ navrhuje třeba lepší propojení databází nebo výběr daně už při dovozu, ne až následně.

Miloslav KALA, viceprezident, NKÚ
--------------------
Klíčový dojem, který mám, je trošku pocit zmaru. Celá řada těch informací, které byly zveřejněny v prvním, druhém a dalších reportech, tak se stále opakuje a bohužel nebyly vyřešeny.

Jan HREŇO, redaktor
--------------------
Daňová správa i ministerstvo financí ale kritiku odmítají. Podle nich nelze DPH vybírat už při dovozu, protože ne všechno zboží v Česku zůstane a jde do dalších zemí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To je elementární fakt, se kterým NKÚ vůbec nekalkuluje. Mě docela šokuje, že to neví. Takových pochybení má ve zprávě víc. My to zcela odmítáme jako neprofesionální zprávu.

Jan HREŇO, redaktor
--------------------
NKÚ loni provedl i sedm kontrol čerpání peněz z evropských fondů a ani tady nešetří kritikou. Podle ní se opakují stále ty samé nedostatky, neúčelnost projektů, nedostatečná kontrolo, nedodržování podmínek.

David ONDRÁČKA, generální ředitel, Transparency International ČR
--------------------
Se musí zásadně omezit počet těch operačních programů, musí se zrušit ty regionální operační programy a sjednotit do jednoho a zároveň se musí posílit kontrolní mechanismy tak, aby nedocházelo k těm střetům zájmu a předražování, jak k tomu dochází dnes.

Jan HREŇO, redaktor
--------------------
Nedostatky uznalo i ministerstvo financí. Jen loni pozastavilo proplácení u sedmi operačních programů. Evropská komise jde ale ještě dál. Kvůli nesrovnalostem zastavila tuzemské programy úplně. Pokud je neobnoví do konce roku, přijde Česko až o 22 miliard korun.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala, dobrý večer.

Miloslav KALA, viceprezident NKÚ
--------------------
Dobrý večer.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A 1. náměstek ministra financí Ladislav Minčič, dobrý večer.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Dobrý večer.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane viceprezidente, je podle vás český stát špatný hospodář?

Miloslav KALA, viceprezident NKÚ
--------------------
Tak to je otázka na úvod velmi generální. Takhle bych to určitě neřekl. Ale určitě bych řekl, že český stát má značné rezervy, a musíme společně pracovat na tom, abychom je vyřešili.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak úplně dobrá vizitka pro ministerstvo financí to není, pane náměstku.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak v tom asi máte pravdu. Nicméně já bych uvedl, že ministerstvo financí, respektive daňová i celní správa jsou v zásadě velmi rády, že tady máme kontrolní úřad, který na nás dohlíží svým způsobem a který nás může upozornit na některé problémy, které máme, protože není nic horšího, než být pravdou v poslední instanci. A my jsme rádi, že máme v zásadě partnery, kteří nás mohou v některých ohledech korigovat.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
No, tak to je skvělý přístup. Pane viceprezidente, jaká doporučení vašeho úřadu si tedy český stát nevzal k srdci, a proto státní kasa tratila, pokud jde o daně.

Miloslav KALA, viceprezident NKÚ
--------------------
Pokud jde o daně z přidané hodnoty. My jsme v loňském roce provedli kontrolu výběru daně z přidané hodnoty při dovozu z třetích zemí, a tato kontrola navázala na dvě kontroly, které jsme dělali společně s německým účetním dvorem a které poukázaly na celou řadu mezer, které v tom systému jsou. Při této kontrole jsme se zaměřili především na předávání informací mezi celní a daňovou správou a odhalili jsme, že v tom daňovém základu je mezera asi 450 miliard korun oproti tomu zboží, které prošlo rukama celníků.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A která doporučení si úřad nevzal nebo český stát nevzal k srdci z těch, které jste třeba dávali už dříve vzhledem k DPH.

Miloslav KALA, viceprezident NKÚ
--------------------
Tak my jsme, my jsme poukazovali na to, že je třeba propojit ty agendy tak, aby došlo k předávání co nejpřesnějších informací a aby ta daňová správa mohla konat. Tam ovšem došlo k opačnému vlastně postupu, kdy v roce 2004 byl přijat zákon, který vlastně prodloužil to, to období zdaňovací z jednoho měsíce na tři. A tím vlastně naopak nahrál těm, kteří chtěli ta pravidla obcházet.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane náměstku, vy jste řekl, že jste rád, že nejste sami sobě nejvyšší instancí. Ale otázka, jestli právě ta doporučení, která vám dá, řekněme, vyšší instance, jestli je berete za své. Proč jste některá ta doporučení, která vám Nejvyšší kontrolní úřad dříve dal, nezapracovali, nepřijali, neakceptovali?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Podívejte. Já chci říci a tvrdím, že my s velkým zájmem a pozorně sledujeme každý nález, který vyplývá z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pozorovat a zapracovat není totéž.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Jde o to, že pochopitelně si uvědomujeme, že kontroloři, kteří k nám přicházejí, tak nejsou zatíženi možná leckdy zbytečnou zátěží odborných znalostí z oblasti správy daní. To leckdy může být výhodou, poněvadž jejich pohled na věc nemusí být takový rutinní, jako je ten náš. Na druhé straně je pravda, že při tomto pohledu, kdy pracuje s celními deklaracemi, respektive se statistikou z daňových přiznání člověk, který se tím nezaobírá, řekněme, každý den, tak může některé věci, které celní, respektive daňová správa vnímá jako rutině banální, vnímat trochu jinak. Třebas mohou v těch nálezech,v těch informacích, nebo v těch tabulkách některé, řekněme, z našeho pohledu drobné nesrovnalosti třeba spočívající v tom, že...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Vnímám lehkou ironii v té vaší výpovědi, pane náměstku. Znamená to, že považujete přístup kontrolorů NKÚ za lehce nekompetentní, neprofesionální.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, já bych možná nevolil až tak příkrá slova, jako můj šéf, jako pan ministr financí. Nicméně je třeba říci, že v některých těch číslech, zejména těch, která na konci vyúsťují v odhad možného daňového úniku, lze k těmto číslům se stavět trochu rezervovaně. Nemyslím, že to, že je konstatováno, že existují úniky v této oblasti, je nesprávné. Ony určitě existují, o tom není pochyb. Ovšem ta výše, jak byla kalkulována, pro diváky by to asi nebylo zajímavé hovořit o některých úplně detailních, řekněme, souvislostech mezi některými čísly.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, vy nesouhlasíte s tím, že ten rozdíl mezi vykázaným základem daně a hodnotou dovozu v letech 2008 až 2010 byl těch NKÚ uváděných 445 miliard korun?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, třeba právě toto číslo, když jsme se snažili je sami nějakým způsobem verifikovat, zkalkulovat, tak jsme žádným způsobem nenapočítali.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Co byste napočítali vy nebo co jste napočítali vy, pokud toto číslo nesedí?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, my jsme tam nesrovnalost v řádu 100 milionů nebo sta miliard vůbec nenalezli. Není nám jasné...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vysokou nesrovnalost jste tam našli?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Ty nesrovnalosti v tomto ohledu ani z našeho pohledu doposavad nebyly podstatné. My jsme se tímto sledováním...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ne, ne, ne, pane náměstku, vy mi unikáte z té otázky. Ptám se vás na to, když to říkáte, že toto číslo nesedí, jakou nesrovnalost jste spočítali vy jako ministerstvo financí, kolik uteče tedy na tom dováženém zboží, pokud to není oněch 445 miliard korun, pokud jde o daně při dovozu na DPH.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Ten rozdíl byl jistým způsobem zřejmě Nejvyšším kontrolním úřadem spočítán takto. Ovšem já tvrdím, a není to jenom můj názor, že ze samotného tohoto čísla, které je možná a nepodařilo se mi jaksi verifikovat, jak se k tomuto číslu přesně došlo.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Má ministerstvo financí nějaké číslo. Pokud toto číslo zpochybňujete, má ministerstvo financí jiné číslo spočítané, kolik činí ten rozdíl, když to není těch 445 miliard korun.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, já tvrdím, že především ten rozdíl nehovoří o ničem, takřka o ničem, pokud jde o skutečnou výši...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte, že berním úřadům neunikne žádné dovážené zboží a ta vyměřovaná daň?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Určitě, určitě, určitě unikne. Ale jenom chci...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, a já se vás ptám za kolik.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Jo, jako za kolik unikne? No, tak já se domnívám, že zcela určitě může docházet k únikům v řádu skutečně ročně v řádu jednotek miliard korun. To je možné, to je možné.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže jednotek miliard, ale nikoliv stovek miliard.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak já si myslím, že o stovkách miliard nehovořilo ani NKÚ. To, o čem hovořilo, je objem...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
2008 až 2010 rozdíl mezi vykázaným daně a hodnotou dovozu, ano.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Základem daně. A když si k tomu vezmete sazbu daně, nějakou průměrnou efektivní, tak vychází to pro NKÚ v řádu desítek miliard korun za tříleté období, tedy nějakých v jejím přepočtu, tuším, 20 možná miliard ročně.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, děkuji vám...

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Já se domnívám, že v řádě nižší.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
...k nějaké odpovědi jsme se dobrali. Vy trváte na tom čísle?

Miloslav KALA, viceprezident NKÚ
--------------------
Tak trvám na čísle 445 miliard korun rozdílu v tom daňovém základu. Ten jsme, toto číslo jsme dostali od kontrolovaných osob a máme je verifikováno s tím, že součty těch, těch čísel samozřejmě sedí. V námitkovém řízení nebyla ta čísla nijak zpochybňována. Takže to je to první. Ale to je skutečně číslo, které pouze indikuje to, že tam existuje nějaký problém. Co se týče potom těch daňových úniků. My jsme velmi konzervativním přístupem a metodikou, kterou jsme použili, k té bych chtěl něco říci, dospěli k číslu asi 10 miliard korun za rok. To je to číslo, o kterém my jsme hovořili a které je tedy uvedeno v naší, v našem kontrolním závěru. Co se týče té metodiky. V loňském roce byla zveřejněna zvláštní zpráva Evropského účetního dvora, která vycházela z kontroly, která probíhala v roce 2009, a tato kontrola probíhala v sedmi zemích, které byly příjemci toho zboží, a v 21 zemích, kam to zboží potom následně bylo, bylo distribuováno. S tím, že v tom režimu 42, to je, to je režim, kdy zboží přijde do jedné země a bez daně, která by se platila v té dané zemi, odchází do jiné země, tak byly vyčísleny ztráty v těch sedmi zemích na dani z přidané hodnoty přibližně 2,2 miliardy euro za jeden jediný rok. Domnívám se...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč se tedy, ano.

Miloslav KALA, viceprezident NKÚ
--------------------
Domnívám se tedy, že i z tohoto pohledu, z tohoto porovnání ať už metodicky, ať už z toho, z toho výsledku nelze hovořit o tom, že by náš výsledek, ke kterému jsme dospěli, byl nějak extrémně nadsazený.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak ještě velmi stručně k tomuto. Pane náměstku, proč se tedy nedaří tu díru, kudy berním úřadům unikají miliardy za clo a daně, ucpat? Prosím jen stručně a poposuneme se dále.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Ale ta díra se ucpává. Já chci poukázat na to, že některé závěry nebo doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu v mezičase byly a jsou součástí legislativních návrhů vlády. Například tady zmíněným panem viceprezidentem režim 42 byl novelou v březnu loňského, od 1. dubna loňského roku implementován z příslušné směrnice, která daleko zpřísnila nároky, řekněme, na ty dovozce, kteří pracují v tomto režimu. Stejně tak i poslední návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který je teďka v legislativním procesu, obsahuje celou řadu protiúnikových opatření, včetně zpřísnění nebo zkrácení zdaňovacího období, o kterém se hovoří v nálezu NKÚ. Institut nespolehlivého plátce daně a podobně. Čili...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, děkuji vám k tomuto. Pane viceprezidente, NKÚ loni provedl, jak jsme slyšeli, 7 kontrol, čerpání peněz z evropských fondů. Kritika z vaší strany přichází ve chvíli, kdy Česku hrozí, že přijde asi o 22 miliard korun z fondu EU. Daří se podle vás náprava?

Miloslav KALA, viceprezident NKÚ
--------------------
Tak v některých oblastech určitě ano.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A ve kterých ne?

Miloslav KALA, viceprezident NKÚ
--------------------
Tak ve kterých ne? Takže já začnu těmi, kde ne. Podle pokud bych to měl rozdělit, tak na úrovni implementačních orgánů je to především hodnocení a výběr projektů, kde si myslím, že je ten nejvážnější problém, který Česká republika v současné době má. Druhý problém je potom nastavení kontrolovatelných a měřitelných indikátorů, které nám potvrdí, zda jsme dosáhli toho cíle, který jsme si dali, a dále je to tvorba vůbec těch programových dokumentů a naplňování toho, co po nás Evropská unie chce.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane náměstku, podle deníku Insider by mohlo být pozastavené proplácení evropských projektů v Česku, obnoveno nejdřív v říjnu. Vyslanci české vlády totiž podle deníku nepřesvědčili Evropský účetní dvůr o tom, že se daří náprava. Je to tak?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak já pevně věřím, že naši, řekněme, vyjednávači budou dále působit na příslušné orgány.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
To jistě. A já se vás ptám na to, co už se stalo, jestli je tedy pravda, že skutečně při té poslední schůzce vyslanci české vlády nepřesvědčili Evropský účetní dvůr, ten stávající prezentní stav mě zajímá.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Nedokáži odpovědět na slovo, zda přesvědčili, nebo nepřesvědčili. Jisté je, že pochybnosti ze strany Bruselu, respektive Lucemburku ve vztahu k efektivnosti správy dotací, které přicházejí z evropských fondů, zůstávají nebo přetrvávají, to je pravda.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Znamená to, že váš akční plán, myslím akční plán ministerstva financí, se tedy nedaří tak, jak jste si představovali?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Ale tak nejenom ministerstvo financí, vláda obecně usiluje o celý vějíř opatření, která...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Garanci převzalo ministerstvo financí toho akčního plánu, proto se na to ptám.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
...která by měla jistým způsobem zefektivnit. Především nejde jenom o kontrolu, kterou provádějí až orgány v rámci sektoru nebo resortu ministerstva financí. Velmi zásadní je řídící kontrola už na úrovni těch resortů, které v podstatě jednak za A příslušné, příslušné projekty vybírají v té prvotní fázi a kontrola ještě v té řídící počáteční fázi. Nikoliv...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, to jsou známé věci, promiňte. Byl tedy odložen termín na říjen, kdy Evropská komise přemýšlí, že začne znovu do Česka posílat zastavené dotace, ano, nebo ne? Byl zatím odložen posun o ten termín na říjen?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak my předpokládáme, já se vyjádřím takto, že nejpozději v říjnu zcela určitě prostředky zcela určitě potečou.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pánové, děkuji vám, na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.