CZ EN

Kalousek: Nález Ústavu státu a práva? Odborný posudek nemohl dopadnout jinak

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČT 24 | 25.6.2012 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

 Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Do hry o vydání Vlasty Parkanové vstoupil šéf Ústavu státu a práva Akademie věd Jan Bárta. Vypracoval pro ministerstvo financí analýzu, ve které píše, že se Parkanová nedopustila ničeho špatného tím, že si nenechala udělat nezávislý cenový posudek na nákup letounů CASA
.

redaktor /citace - autor Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd ČR/
--------------------
"Základní otázkou je, zda zadavatel měl povinnost nechal zpracovat posudky na ocenění letounů. Závěr je, že zadavatel takovou povinnost v žádném případě neměl."

Jan BÁRTA, ředitel, Ústav státu a práva Akademie věd ČR
--------------------
Protože objednávalo speciální techniku, objednávalo ji speciálním způsobem, který umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek.


Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Podle Bárty by měla Parkanová povinnost ocenit majetek jen v případě, kdyby při nákupu letadel CASA nešlo o klasickou veřejnou zakázku, ale o speciální typ zakázky úřednicky nazvaný jednací řízení bez uveřejnění.

Jan BÁRTA, ředitel, Ústav státu a práva Akademie věd ČR
--------------------
A tato forma použita nebyla.


Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Ministerstvo financí je s tímto posudkem Ústavu státu a práva Akademie věd spokojené. Ministr financí Miroslav Kalousek teď dokonce tvrdí, že skutečně odborný posudek ani jinak dopadnout nemohl.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Prostě podle nás vůbec neexistuje možnost dvojího výkladu.


Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Protikorupční policie ale na argumentech pro vydání Vlasty Parkanové trvá.

Jaroslav IBEHEJ, mluvčí protikorupční policie
--------------------
Náš útvar požádal Poslaneckou sněmovnu o vydání místopředsedkyně této komory k trestnímu stíhání a na této skutečnosti se nic nemění a nemění se nic ani na důvodech této žádosti.


Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Právní posudek Ústavu státu a práva nepřesvědčil ani opoziční členy mandátového a imunitního výboru. Ti dál žádají, aby sněmovna vydala Parkanovou ke stíhání.

Jeroným TEJC, poslanec, člen mandátového a imunitního výboru /ČSSD/
--------------------
Jediný, kdo může autoritativně rozhodnout o tom, co je správně a co není, není Ústav státu a práva, ale především nezávislý soud.


Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Podobný názor zastává i ústavní právník Jan Kysela. Ten agentuře ČTK řekl, že argumenty, které Miroslav Kalousek používá na obranu Vlasty Parkanové, by spíše než ve sněmovně měly zaznít před soudem. Petr Vašek, Česká televize.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministr financí a 1. místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek, dobrý večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer, děkuji za pozvání.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A František Bublan, poslanec ČSSD a člen sněmovního výboru pro bezpečnost, dobrý večer.

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Dobrý večer.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pane ministře, jste teď spokojen, mnete si ruce, ale chtěl jste opravdu znát celou skutečnost, nebo jste zkrátka chtěl jen posudek, který dá vám za pravdu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já bych vzhledem k té reportáži rád řekl, že autoritativní stanovisko pro účely praxe odborné nemůže dát ani Ústavu státu a práva, ani právnička Hana Marvanová, ani časopis Respekt. To může udělat jediná instituce, která je k tomu oprávněná, tedy ústřední orgán státní správy, který je oprávněn vydávat odborná stanoviska pro účely praxe, což je ministerstvo financí. Takže ten odborný posudek státu a práva já jsem objednal jenom jako podpůrný názor pro desetileté, znovu opakuji desetileté odborné konzistentní stanovisko toho oprávněného ústředního orgánu státu, státní správy, pod kterým je mnohokrát podepsán pan ministr Mertlík, pan ministr Sobotka, Eduard Janota, já. A kdy všem těch 10 let říkáme, co jsou a co nejsou jejich zákonné povinnosti. Ústav státu a práva jenom tomu našemu desetiletému stanovisku dává za pravdu. Já nehájím Vlastu Parkanovou.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, pane ministře. Proč jste se tedy...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já hájím desetileté konzistentní stanovisko ministerstva financí.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, a proč jste se tedy právního experta podpůrně nezeptal taky na to, zda bylo, nebo nebylo možné stanovit cenu obvyklou?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Upřímně řečeno, to není. My jsme hluboce přesvědčeni jako garant, že to nejde. Nicméně v tom obvinění pana Staňka i potenciálním obvinění paní Parkanové je jedna jediná věta, o které je to opřeno, oni se dopustili těch trestných činů tím, že nezadali znalecký posudek na cenu obvyklou, ať si této zákonné povinnosti měli být vědomi. Tato zákonná povinnost neexistuje.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, podle policie přišel český stát předraženou zakázkou o 658 milionů korun. Ve státní správě platí vedle jiných pravidel taky pravidlo hospodárnosti, které se málokdy dodržuje. Proto se vás ptám na to, jestli jste vy tou otázkou, kterou jste směroval na Ústavu státu a práva, celý problém nezjednodušil tím, že jste si účelově vybral otázku, která neřeší tu věc v celé šíři.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ne, nehněvejte se. Odborným garantem je ministerstvo financí. Posudek Ústavu státu a práva je jenom podpůrným právním názorem. Stanovisko odborného garanta je a 10 let vždy bylo, že není zákonná povinnost dát, zadat znalecký posudek na cenu obvyklou, což je to, z čeho ty jsou ty činy, a že v případě tohoto materiálu pro obranu a bezpečnost státu, což je přesně specifikováno mezinárodními standardy i vnitroresortními normami, co to je nebo není, to znamená, řeč je o tom, zda tohle byl, nebo nebyl speciální materiál, nedávají žádný smysl. To je prostě napsáno.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
K tomu se ještě dostaneme.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
To je stanoveno. Tak je desetileté odborné stanovisko, že to nejde, což já si myslím, že každý logicky pochopí. Nemůžete stanovit odborný posudek na cenu obvyklou na materiál, který se obvykle na trhu neprodává. To prostě nejde.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, to, že došlo k předražení té zakázky o 658 milionů korun podle policie, to přece neřeší to, na co jsem se ptala, že nebyl...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ale taková policie...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Že nebyly dodrženy ty další pravidla, ta další pravidla, pravidla hospodárnosti a podobně.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Takže policie řekne, že došlo k předražení...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem se vás ptala na něco jiného, já jsem se vás ptala na to, jestli jste nemohl, pokud jste chtěl mít naprosto transparentní pohled na tu věc, proč jste se nezeptal Ústavu státu a práva na zcela širší základnu toho problému. Proč jste účelově zacílil otázku jen na jednu věc?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ne účelově. Já znovu říkám. Posudek Ústavu...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Zajímá vás pravda?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Zajímá mě pravda, zajímá mě pravda. Proto znovu říkám. Posudek Ústavu státu a práva je jenom podpůrným stanoviskem toho jediného relevantního stanoviska, které tady někdo může dát pro účely praxe, a to je ministerstvo financí. Nikdo jiný. A to je jedna věc. A druhá věc. Tvrzení Policie České republiky, že to bylo předraženo o 658 milionů, dá, je asi, dává asi stejný smysl, jako kdyby někdo jiný tvrdil, že je to o 400 milionů levnější, to je prostě plk.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče, změní tento posudek Ústavu státu a práva postoj ČSSD k vydání či nevydání Vlasty Parkanové?

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Tak nemohu mluvit za členy mandátového a imunitního výboru, ti budou mít rozhodující slovo v tomto. Já si myslím, že asi příliš nikoliv, protože samozřejmě posudků můžeme mít několik, každý bude mluvit o něčem, o něčem jiném, nebo ta stanoviska se mohou lišit. Ale nám nejde jenom o to, jestli teda ten posudek měl být vypracován, nebo neměl být vypracován, je docela možné, že nebyl a že ta praxe, která tady byla na ministerstvu financí letitá a dotkne se i mne samozřejmě, když jsem také působil na ministerstvu vnitra, takže je třeba i správná. To já neumím teďka v tuto chvíli posoudit.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ani vy jste od specifického materiálu nežádal znalecké posudky, možná budete požádán o vydání i vy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
241krát ho požádal.

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Ne.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A máte z toho obavu, že budete třeba i vy požádán policií?

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
No, nemám z toho obavu, protože taková praxe byla zaběhnutá. To nakonec ani nedělá ministr sám, to dělají úředníci, to dělá právní oddělení tady toto, takže to je...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč potom tedy ČSSD vydá souhlas s vydáním Vlasty Parkanové?

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Nám jde, nám jde o ten případ jako takový, protože skutečně obchody s letadly CASA byly velmi problematické. Mluvilo se o tom několik let možná, že ten obchod není příliš transparentní, mluvilo se o tom, že jsou to takové autobusy pro vojáky a že snad ani nejsou příliš, příliš výhodné. Víme, jaké bylo stanovisko Generálního štábu, nechtěli tato letadla. A potom když si člověk veme, za kolik to nakoupili Portugalci, za kolik to nakoupili Finové nebo Poláci, tak vidíme, že ten rozdíl tam skutečně je veliký. A my se samozřejmě budeme ptát, proč došlo k tomu předražení, jak je možné, že se třeba i, já nevím, zpravodajská služba nezeptala těch Portugalců, jestli jsou spokojeni s těmi letadly, za kolik to nakoupili a tak dále. To nejsou tajné informace tady toto.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A, pane ministře, vy jste řekl, že to posouzení ze strany policie k předražení je plk. Tak teď vidíme, že přece jen jisté srovnání bylo možné, protože španělský výrobce samozřejmě ta letadla prodával do Litvy, do Polska.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Podívejte se, tady je nějaká kalkulace. Já jsem dnes zveřejnil řadu dokumentů včetně expertizního posudku náčelníka Generálního štábu, který jasně odpovídá na ty mediální plky, jestli ty letadla náčelník Generálního štábu chtěl, nebo nechtěl.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle vás byla, nebo nebyla ta letadla předražená, pane ministře. Přišel stát o nějaké peníze v důsledku předražení té zakázky, podle vás nikoliv?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já jsem hluboce přesvědčen, že ne, ale pokud se někdo...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
To myslíte vážně po tom všem, co zaznělo z posudků, stanovisek.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ano, já jsem hluboce přesvědčen, že ne. Já mám octavii combi za 750 tisíc, pan ministr Bublan možná za 400, promiňte mi to přirovnání, neznamená to, že já jsem ten idiot, který si octavii koupil dvakrát dráž. Prostě chtěl jsem tam jenom dvakrát víc věcí, které tam jsou daleko, daleko...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Předpokládám, že svou Škodu Octavii, o které mluvíte, jste si koupil sám a neplatil ji daňový poplatník, jako letoun CASA.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě. Říkám daleko ... ne, já jenom dávám ten rozdíl, který u automobilu každý zná, a tohle prostě byly letouny dovybavené podle požadavků české armády a česká armáda kalkulovala na ně svoji cenou.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže předražení nula podle vás.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já jsem hluboce přesvědčen, že ne. Ale pozor, pokud se někdo domnívá, že ano, tak ať se to šetří, to je v pořádku. To já nemám problém s tím, ať se to vyšetřuje. Mně vadí, a já bych velmi rád, abychom od sebe oddělily ty dvě věci, mně vadí, z čeho jsou ti dva lidé obviněni. Oni nejsou obviněni z toho, že nakoupili předražená letadla, oni jsou obviněni z toho, že nezadali nezávislý znalecký posudek, oba dva.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, děkuju. A na to se teď zeptáme.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Což je totální nesmysl a policejní zvůle.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Zdravím teď ředitele Ústavu státu a práva Jana Bártu, dobrý večer.

Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
--------------------
Dobrý večer, paní doktorko.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane doktore, váš právní názor je, že Vlasta Parkanová si nemusela zadávat znalecký posudek na ocenění. Ministr Kalousek vám položil úzce zaměřenou otázku. Pokrývá ta otázka a vaše odpověď celou šíři toho, z čeho je Vlasta Parkanová policií podezírána?

Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
--------------------
Můj právní názor je především ten, že vy novináři jste fantastický, protože jak sleduju to vysílání, tak jsem se za prvé dozvěděl, že ústav se zapojil do něčeho a že se postavil za Vlastu Parkanovou. To je úžasná pravda. Prosím vás, náš posudek, který se napsal, tak pan ministr ho zveřejnil, a není tam napsáno nic jiného, nežli že ministr obrany a tím byl kdo byl, tak v daný okamžik neměl povinnost zadávat znalecký posudek. To je tam složitě zdůvodněný.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, já jsem celý ten text četla. Jak jsem řekla, vedle dalších pravidel, které jsou státní úředníci povinni dodržovat, stojí pravidlo hospodárnosti. Jak byste odpověděl, kdyby se vás ministr zeptal jinak, zda je možné i v tomto případě stanovit cenu obvyklou, pokud na toto byste mi mohl odpovědět.

Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
--------------------
Nemohu, protože pan ministr se mě zeptal, tak jak já to vnímám, na jediný, na co se mě zeptat mohl, a to je právní otázka. To je, jestli nějaký paragraf 12 odstavec 4 se na daný případ vztahuje, moje odpověď zní, nevztahuje, protože zákon zní takto. Kdyby se mě pan ministr ptal na to, teďka opakuji pana ministra, ne že by pan ministr byl nějakým mým nadřízeným, chraň pánbůh.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ne.

Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
--------------------
Říkám, my se nemůžeme ptát na něco, z čeho není Vlasta Parkanová obviňovaná. Otázka hospodárnosti, pokud já aspoň vím, tak v té hře zatím není. A kdybych byl tázán na to, jestli to bylo hospodárný, rozumný, účelný, nezbytný, tak řeknu, sorry, tohle to já neumím posoudit, protože moje jediný vojenský zkušenosti jsou z vojenský základní služby.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím tomu.

Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
--------------------
Výborně.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane doktore, podle stanoviska policie přišel český stát kvůli předražené zakázce o 658 milionů korun. Okolnosti, které toto provázejí, nemohou v žádném směru založit trestní odpovědnost Vlasty Parkanové bez ohledu na licitace kolem posudku?

Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
--------------------
To já, prosím, nevím. Já nejsem trestní právník. Neumím tohle to řemeslo. Já akorát vám umím říct, že Vlasta Parkanová ani nikdo jiný jako zadavatel veřejné zakázky nebyl povinen zadat znalecké posouzení, natož posouzení, pardon, nebyl povinen to posuzovat podle oceňovacího zákona, natož formou znaleckého posudku.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Zkrátka kvůli tomu nemůže být Vlasta Parkanová odsouzena podle vás.

Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
--------------------
No, prosím vás, přece nemůžete být odsouzená za něco, co vám zákon neukládá. To pak si nemusíme platit parlament a drahý tištění sbírky zákonů. V tý sbírce zákonů opravdu je napsaný, že v tomto případě není třeba oceňovat podle oceňovacího zákona, a jestli jsem někde udělal chybu, přečte si to po mně ještě 60 nebo 80 právníků, jestli mě dokážou ukázat, že jsem zapomněl na nějaký paragraf nebo udělal logickou chybu, no, tak spáchám čestné harakiri, co mi zbude.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Výjimka se vztahuje na veřejnou zakázku na výrobu vojenského materiálu nebo obchod s ním. Byla ta letadla skutečně vojenským materiálem? Původně byla civilní přepravní, předělávala. Nebo to nehraje žádnou roli a není to právní otázka?

Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
--------------------
Ale prosím vás, tohle to je právní otázka. Jestli to je vojenský materiál. Vždyť máme nějaký zákon o obchodování s vojenským materiálem. Ten definuje, co je vojenský materiál. Pardon. Nepochybně tato letadla jako unikátní výrobek, já jsem to letadlo v životě neviděl, ale vím z novin, že tam byly problémy s vojenským dovybavením a tak. Nenechte se mýlit tím, že ten základní drak nebo konstrukce se podobá civilnímu letadlu. Ale jakmile to dovybavíte podle požadavků armády, jakmile je to pro účely vojenské, no, tak určitě je vojenský materiál.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuju vám za právní analýzu, dobrou noc přeji.

Jan BÁRTA, ředitel Ústavu státu a práva AV ČR
--------------------
Děkuju.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, posuňme dál tu debatu. Nepletete si podávání odborných stanovisek, o kterých jste hovořil, odborných stanovisek ministerstva financí s výkladem zákona? V právním státě může zákon vykládat i nezávislý soud, nikoliv nějaký superúřad vedený byť třeba Miroslavem Kalouskem.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já děkuju za tuhle otázku, protože teď se dostáváme k tomu, o co opravdu jde. Podle mého názoru nejde o to, zda bude, či nebude Vlasta Parkanová vydána. Jde o to, zda žijeme či nežijeme v právním státě. Jde tady o nějakou kontinuitu práva. 10 let jménem republiky ministerstvo financí říká, a říká to správně, toto je podle platných zákonů, vaše, toto jsou vaše zákonné povinnosti, toto nejsou. 10 let s touto praxí nikdo nepolemizuje, nikdo proti ní nikdy nevznesl námitku. Po 10 letech přichází, chovali se tak všichni. Já jsem říkal panu ministru Bublanovi, že on ve 241krát případech, pan John v 68, každý z nás a každý z nás se tak choval správně. Podle platných zákonů téhle země. Po 10 letech přichází vyšetřovatel, který říká, tato praxe je kriminální a jménem téže republiky, kterým to říkalo ministerstvo financí, já vás za tuto praxi chci stíhat. Ten stát je jenom jeden. Ten musí mít tu výkladovou praxi jenom jeden. Jinými slovy. Samozřejmě že tuto konkrétní věc rozhodne nezávislý soud.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Přesně tak.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Nebo státní zástupce ji zastaví předtím. Do toho my mu nemůžeme mluvit. Ale už jenom ten fakt...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, vy říkáte...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Už jenom ten fakt. Tohle mě nechte domluvit, protože to je důležité, už jenom ten fakt, že vyšetřovatel si za celou dobu dvouletého vyšetřování nevyžádal stanovisko zákonného odborného garanta, kterým je ministerstvo financí, já jsem to stanovisko dnes posílal dozorovému státnímu zástupci, vyšetřovatel ho nikdy nevyžádal, jak totálně skandální.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, ministerstvo financí není soud. Vy říkáte...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Není, ale je odborný garant oprávněný k tomu...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
O tom nikdo nepochybuje, pane ministře. Vy říkáte, že policie kriminalizuje desetiletou rozhodovací odborně posudkovou praxi ministerstva financí i jiných ministerstev.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Kriminalizuje.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak třeba celou dobu porušujete zákon, přece, byť si to třeba neuvědomujete, ale přece takto to může být.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Upřímně řečeno.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak můžete vědět, že ta praxe byla legální, když o tom soud nerozhodl. Jedině soud vykládá zákony v této zemi.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Upřímně řečeno, všechny právní autority, s kterými jste to konzultovali, si to nemyslí. Myslí si to...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ani právní experti nejsou soudem, pane ministře, tudy já cílím tu otázku.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Myslí si, dobře, 10 let tady je nějaká rozhodovací praxe a konzistentní právní názor. Po 10 letech přichází menšinový, zcela ojedinělý revoluční právní názor.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale rozhodnout to může jenom soud a nikoliv superúřad v podobě ministerstva financí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Zkuste mě nechat domluvit. Ano, samozřejmě. V této konkrétní kauze jenom nezávislý soud. A zkuste mě nechat domluvit. Přichází ojedinělý zcela menšinový právní názor, který ovšem vznikne-li nějaký menšinový právní názor, tak běžnou praxí je, že se prosazuje jinak než kriminalizací místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. To se dělá výkladovými semináři a odbornými oponenturami. To je tedy něco, co já jako odborný garant jsem povinen udělat, já také v srpnu chci udělat velký výkladový seminář, kde chceme aktualizovat a sjednotit tuto dozorovací praxi, tu poskytneme orgánům činným v trestním řízení. Samozřejmě jejich svaté právo, aby dál někoho stíhali za porušování...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
To jistě.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
...neexistujících povinností.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A právu, právu přece protikorupční vyšetřovatelé a dozorující státní zástupce budou rozumět lépe než vy. Vaše snaha je skutečně jakoby dost invazivní v tomto směru.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ne, paní redaktorko, uvědomte si jednu věc. Ta rozhodovací praxe pokračuje. Já nevím, kdy rozhodne nezávislý soud, možná za 3 roky, možná za 4 pravomocně. Ale pozítří, pozítří přijde pan ministr Kubice, tak jako si v 240 případech pořizoval pan ministr Bublan a ministr Sobotka mu k tomu psal ty stanoviska, tak přijde pan ministr Kubice a řekne, já si potřebuji pořídit tento materiál pro bezpečnost státu. Kalousku, jaká jsou má zákonná, jaké jsou mé zákonné povinnosti. Já mu napíšu, jsou tyto. Nicméně nemohu vám, pane ministře, garantovat, že váš vyšetřovatel z vašeho vlastního resortu vás na základě tohoto našeho desetiletého konzistentního stanoviska nezačne trestně stíhat. No, ten stát...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane poslanče
.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
To není stát, to je blázinec.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Na druhou stranu, pokud by to byla policejní zvůle nebo šikana, jak to naznačuje pan ministr financí, tak trestní stíhání samozřejmě změní Vlastě Parkanové život, o tom není pochyb. Neměli byste vzít i toto v úvahu? Vy sám jste říkal, že jste postupoval podle zákona o majetku České republiky, stejně jako ostatní ministři.

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Jistě, samozřejmě. Musíme, musíme k tomu přihlížet. Nicméně já se stále domnívám, že pokud policie dva roky připravovala tuto kauzu a sbírala informace a pokud státní zástupce, který dozoruje tento případ, neřekl tak dost, tady jdete úplně mimo, mimo zákon, tady není trestněprávní odpovědnost, takže asi na tom případu něco, něco bude. Takže to naše rozhodování bude skutečně velmi, velmi těžké. A my se nemusíme rozhodovat jenom o tom, byl vydán posudek, nebyl vydán posudek. Ale budeme muset také trošku zvážit celý ten případ. Já doufám, že členové toho výboru budou mít více informací. A možná i policie poskytne nějaké informace. A mně trošku vadí to, že ten útok je veden směrem k policii, protože ta policie skutečně je jenom taková ta příprava, ten útok by měl být taky trošku veden na toho státního zástupce, který to dozoroval, ten nese určitou odpovědnost. Protože se stalo mnoho případů, já to pamatuji, že policie něco rozpracovala, už si byla jistá, ano, to je dobře. No, a státní zástupce řekl, pozor...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vy sám, pane poslanče, pokud tomu rozumím dobře, pochybujete o tom, že tak jak je ta definice toho možného spáchání trestného činu klasifikována, položena, že by mohla být pochybná ze strany orgánů činných v trestním řízení?

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
To musí rozhodnout soud. Skutečně to musí...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Že mluvíte o tom, že by ten útok měl být veden i na dozorujícího státního zástupce, takže pochybnost máte?

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Pokud, pokud je ten útok veden ze strany pana ministra, ten je docela silný směrem k policii...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A máte vy nějakou pochybnost?

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
...tak si myslím, že ta policie je v tom trošku jako ne, nechci říct, nevině, ale že to není ten útok správným směrem. Ten musí být veden i na toho státního zástupce.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Na tohle já bych rád...


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy osobně máte nějakou pochybnost?

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Já nemám pochybnost, já ten případ neznám. Já to mám pouze zprostředkováno z médií. Takže já to mohu posuzovat, jakože je tady něco otevřeno, byl bych rád, kdyby se to dotáhlo do konce, to znamená, byl bych rád, kdyby ten soud to skutečně jako mohl řešit. A když ten soud osvobodí paní Parkanovou, no, tak já myslím, že zase tak nic moc se nestane, ona z toho vyjde vítězně, pokud tomu tak bude, když nikoliv, no, tak bude také dobře, aspoň se to osvětlí.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, policejní prezident Petr Lessy se velmi ostře ohradil proti vašim slovům i to, co zaznělo v Otázkách Václava Moravce, že tedy v této kauze policie útočí na demokratický systém. Vzkazuje vám, ať se obrátíte na právě dozorujícího státního zástupce. A taky na Generální inspekci ozbrojených sborů, máte-li nějaké důkazy svědčící o nezákonnosti celého procesu. Uděláte to? Protože jinak je to jen výkřik.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já jsem se dnes obrátil na dozorového státního zástupce, kdy jsem mu zaslal to odborné stanovisko, které ministerstvo financí, to nejsou dva posudky, prosím pěkně. To je jeden posudek. Odborné stanovisko může ze zákona vydávat pouze jedna instituce, to je ministerstvo financí. Ten posudek Ústavu státu a práva je pouze podpůrným právním názorem.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A dozorujícímu státnímu zástupci jste tedy poslal odborné stanovisko ministerstva financí?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Dozorujícímu státnímu zástupci doktoru Kořánovi jsem poslal toto odborné stanovisko s tím, že jsem mu napsal, že poté co jsem byl seznámen, z čeho jsou oba dva ty lidé viněni, tedy že si nezadali nezávislý znalecký posudek, takže jsem mírně šokován z toho, že si orgány činné v trestním řízení za celé ty dva roky nevyžádaly stanovisko odborného garanta. To já pokládám za skandální. Oni k němu mohu přihlédnout, nemusí, ale oni ho vůbec nechtěly. Oni si prostě vytvořily vlastní právní názor bez stanoviska odborného garanta. A napsal jsem mu, že mu tedy to právní stanovisko, odborné stanovisko zasílám, protože jsem přesvědčen, že patří do vyšetřovacího spisu, aniž byl chtěl jakkoliv omezovat jeho svaté právo stíhat kohokoliv za porušování neexistujících nezákonných povinností. To je samozřejmě jeho právo a také jeho odpovědnost.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě velmi svižně jedna otázka. Komentátoři dnes velmi často nastiňovali otázky ve svých článcích, čeho se obáváte. Obáváte se toho, že pokud bude vyšetřována Vlasta Parkanová, že by nitky mohly vést třeba i k tomu, jaká byla praxe v armádních zakázkách?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ne, obávám se jedné jediné věci.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta vaše snaha je skutečně velmi invazivní, proto se ti novináři ptají na to proč.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, protože stojím v čele ministerstva, které 10 let zastávalo toto odborné stanovisko, které je teď kriminalizováno. Tam je 15 mimořádně schopných expertů, kteří to dělali pro pana ministra Sobotku, pro pana ministra Mertlíka, pro mě, jejich práce je teď kriminalizována a jestli já jsem na někoho rozhořčen, tak na pana ministra Sobotku, který se podepisoval pod totéž co já, a nemá dnes odvahu zastat se odbornosti svých podřízených, to mě zlobí.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, já vám děkuji. Děkuji vám, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

František BUBLAN, člen sněmovního výboru pro bezpečnost /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.