CZ EN

Kalousek: Podmínkou růstu jsou zdravé veřejné finance

Autor: Miroslav Kalousek, ministr financí.
Zdroj: Jihomoravský LOBBING | Datum: 31.5.2012 | Strana: 1

 


V médiích se často dozvídáme, že vláda jen škrtá a zvyšuje daně, zatímco tématu hospodářského růstu se věnuje málo. Stabilizace veřejných financí však představuje nutnou podmínku pro zdravý vývoj ekonomiky. Další, byť omezené možnosti vlády spočívají ve snižování administrativní zátěže či podpoře exportu.

Za klíčový přínos státu pro hospodářský růst považuji dlouhodobě stabilní veřejné finance. Bobtnající veřejný dluh vytěsňuje soukromé výdaje, protože banky či další věřitelé vždy raději půjčí veřejnému sektoru, který nečelí podnikatelskému riziku. Prostředky pak chybějí při úvěrování firem a živnostníků, snižuje se investiční aktivita i zaměstnanost. Dalším negativním jevem je rostoucí riziková přirážka, která prodražuje úvěry státu i soukromému sektoru. Hospodářský kolaps v zemích, kde se dluhová spirála vymkla z rukou, poskytuje přesvědčivý důkaz.

Řekněme si upřímně, že příliš mnoho dalších možností v prostředí malé a na export orientované ekonomiky nemáme. Vláda by se měla především zaměřovat na snižování administrativních nákladů. Pokud se týče resortu Ministerstva financí, expertní odhady hovoří o tom, že daňový systém vyvolává v soukromém sektoru dodatečné administrativní náklady v rozsahu cca 40 mld. Kč. Právě na snižování těchto nákladů jsme zaměřili již schválenou daňovou reformu, která by mohla nabýt účinnosti od roku 2014.

Její nejdůležitější součástí bude vznik Jednoho inkasního místa (JIM), což bude umožněno sjednocením základu daně z příjmů, zdravotního a sociálního pojištění. Prostřednictvím JIM si podnikatelé vyřídí veškeré odvodové záležitosti na jednom místě, a nebudou tak muset obíhat několik úřadů. Adekvátně tomu se sníží počet formulářů, počet podání i plateb a zároveň se sjednotí kontrola. Nižší administrativní náklady přinese i elektronizace správy odvodů.

V oblasti podpory exportu pokračujeme v posilování pojistných fondů státní pojišťovny EGAP, v minulém roce se jednalo o miliardu korun. Další prostředky směřují na zvýhodněné úvěry pro vývozce prostřednictvím jiné státní instituce – České exportní banky. Novinku bude představovat systém dlouhodobé fixace úrokové sazby u úvěrů poskytovaných komerčními bankami. Na tyto účely počítáme v roce 2012 s částkou 150 mil. Kč. Naším cílem je větší diversifikace českého exportu a snížení jeho nadměrné závislosti na vývoji v zemích EU, kam nyní směřuje přes 80 % zboží a služeb.  

Konkurenceschopnost našich podniků a podnikatelů také závisí na nákladech práce. Za špatnou považuji skutečnost, že Česká republika má relativně nejvyšší zdanění práce ze všech vyspělých států. V rámci daňové reformy jsem proto prosadil snížení vedlejších nákladů práce a odmítl požadavky na vyšší daňové zatížení podniků, které by se stejně přesunulo na zaměstnance a spotřebitele.

 

Miroslav Kalousek,
ministr financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.