CZ EN

Komentář Ondřeje Jakoba k úvahám o osamostatnění Finančního analytického útvaru

Autor: Ondřej Jakob, tiskový mluvčí Ministerstva financí.
Zdroj: Literární noviny | 14.6.2012 | Rubrika: Domov | Strana: 6

 


FAÚ funguje dobře a nezávisle, jeho osamostatnění by ničemu neprospělo. V souvislosti se zlepšováním činnosti Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ČR (FAÚ MF ČR) a také ze strachu některých osob před schopností odhalovat korupci padají návrhy, aby se osamostatnil ze struktury MF. Domnívám se, že by to přineslo více nevýhod než výhod.

FAÚ byl zřízen v roce 1996 jako součást MF s tím, že jeho činnost úzce souvisí s působností MF vyjádřenou v kompetenčním zákoně. Přitom však již v tomto zákoně byla stanovena jeho relativní samostatnost: „…Organizační složka, která plní úkoly a vykonává pravomoci, které jí podle tohoto zákona přísluší, musí být technicky oddělena od jiných pracovišť Ministerstva financí a musí v ní být uplatňována taková organizační, personální a jiná opatření, která zaručují, že s informacemi získanými při aplikaci tohoto zákona nepřijde do styku nepovolaná osoba.“ Podle metodologie mezinárodního Finančního akčního výboru proti praní peněz by měl mít FAÚ „… dostatečnou provozní nezávislost a autonomii, aby bylo vyloučeno přílišné ovlivňování nebo zásahy“. Tyto požadavky a podmínky jsou v současnosti bezesporu plněny.

Je třeba připomenout, že FAÚ není součástí orgánů činných v trestním řízení, pouze sbírá a analyzuje finanční informace jak z domácích, tak ze zahraničních zdrojů. Při zjištění podezření na trestnou činnost takové informace předává orgánům činným v trestním řízení. Nelze se tedy na něj dívat optikou, jakou se díváme na tyto orgány.

Zařazení pod MF nabízí možnost velmi úzké spolupráce s daňovými a celními orgány, které rovněž představují součást MF. Výsledky této spolupráce se v posledních letech výrazně zlepšily, což je možno dokázat na konkrétních číslech a počtech prošetřených a předaných podnětů. V rámci MF má možnost navrhovat vlastní legislativu a podílet se na legislativě ve všech souvisejících oblastech.

Kromě toho, koordinační role v oblasti mezinárodních sankcí je úzce provázána s činností celních orgánů. Musím také zmínit, že s výjimkou správy vlastní IT infrastruktury veškerou logistiku zajišťuje MF. Rozpočet samostatného úřadu by nepochybně narostl.

Rozhodně ale nemáme problémy s úpravou kontroly činnosti FAÚ nezávislým orgánem. Informace ani kontrola se pochopitelně nemohou týkat „živých“, ale pouze ukončených věcí. Rovněž se nebráníme tomu, aby ředitel FAÚ byl jmenován se souhlasem vlády, nejlépe na pevně stanovené časové období.

Na rozdíl od jiných „samostatných“ institucí s celostátní působností se vedení FAÚ nemění s každou novou vládou, protože jeho ředitel je „pouhým“ ředitelem odboru. Např. předchozí ředitel za dobu svého desetiletého působení „přežil“ šest ministrů financí a osm předsedů vlád.

Jako perličku na závěr lze uvést, že podnět k trestnímu stíhání bývalého ministra financí Ivo Svobody vycházel z činnosti FAÚ. To svědčí o jasné nezávislosti útvaru. Za snahou o jeho „osamostatnění“ tak lze spíše sledovat snahu o posílení možnosti politického vlivu na jeho fungování.
 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.