CZ EN

Se spuštěním penzijní reformy zpřísní ochranu spotřebitele i ministerstvo

Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem pro Zlatou korunu.

 * Česko se dál zadlužuje. Jak se tomu může stát bránit? Budete zvyšovat i jiné daně kromě DPH? A neobáváte se kvůli tomu dalšího  propadu HDP?

Vláda se zavázala dlouhodobě snižovat deficit veřejných financí tak, aby v roce 2016 bylo možno sestavit vyrovnané veřejné rozpočty. Dvě třetiny stabilizačních opatření provádíme na straně výdajů a pouze třetinu na straně příjmů státu. Vláda již schválila novely několika zákonů, kde větší důraz klademe na zdanění spotřeby, ale nevyhneme se ani dočasnému zvýšení daní přímých. Přesto se celkové daňové zatížení, měřeno složenou daňovou kvótou, nijak výrazně nezvýší a bude se stále pohybovat pod průměrem EU i pod úrovní, kterou jsme měli za sociálnědemokratických vlád.


* Test národa ve finanční gramotnosti v roce 2010 nedopadl nejlépe. Byly by už výsledky lepší?

Od té doby neuplynulo tolik času, aby mohlo dojít k výraznějším změnám. Jedná se o běh na dlouhou trať, dokonce v řádu desítek let. V současnosti se již základy finanční gramotnosti vyučují na základních a středních školách, řada projektů vznikla i pro dospělé. Domnívám se, že toto systémové úsilí se projeví, až generace žáků a studentů dospějí. Musí ale ve školách dávat dobrý pozor. 


* Pro drobné klienty je teď nejpodstatnější změnou asi penzijní reforma. Kdy bude spuštěna v praxi?

Jak zavedení druhého pilíře, kam si lidé budou moci převést část pojistného z průběžného pilíře, tak reforma třetího pilíře, tedy transformace penzijních fondů na penzijní společnosti, zavedení doplňkového penzijního spoření a reforma dnešního penzijního připojištění, nabude účinnosti od 1. ledna příštího roku.


* Kde si jako běžný občan budu moct penzijní spoření sjednat? Kdo ho bude nabízet a jakou musí mít kvalifikaci?

Jak smlouvu o důchodovém spoření (II. pilíř penzijního systému), tak smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (III. pilíř) může zájemce uzavřít s penzijní společností nebo jejími vázanými zástupci. Důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření budou moci dále zprostředkovávat investiční zprostředkovatelé, obchodníci s cennými papíry (včetně bankovních) a jejich vázání zástupci. Všechny tyto osoby, včetně jejich zaměstnanců, musí splnit podmínku minimálně středoškolského vzdělání zakončeného maturitou a odborné způsobilosti. Budou tedy muset prokázat odborné znalosti a dovednosti zaměřené na znalost nejen penzijních produktů, schopnost je účastníkovi řádně vysvětlit a nabídnout mu nejvhodnější z nich s ohledem na jeho potřeby. Dokud nebude zaveden systém odborných zkoušek (legislativa s nimi počítá), pak musí výše uvedené osoby doložit České národní bance svojí odbornost jiným způsobem.


* Nebojíte se, že mnoho lidí odradí nemožnost z nového penzijního pilíře vystoupit, když se do něj jednou přihlásí?

Nový fondový pilíř umožní vyvést část prostředků ze základního průběžně financovaného pilíře, ze kterého také není možné vystupovat. Jeho cílem je zajistit diverzifikaci zdrojů příjmu v důchodovém věku. Výhodou je mimo jiné i možnost dědění naspořených prostředků. Předčasný výstup a výběr prostředků z fondového pilíře by tento cíl neplnil.
Nemožnost vystupovat je jedním z hlavních rozdílů oproti flexibilnějšímu dobrovolnému připojištění (třetí pilíř). Naspořené prostředky lze předčasně vybrat, byť s výraznou sankcí v podobě ztráty nároku na státní příspěvek.


* Pomineme-li důchody, jaké důležité změny teď připravuje ministerstvo financí?

Rád bych zmínil novelu zákona o spotřebitelském úvěru, který nyní prochází připomínkovým řízením. Novela jasně stanoví, že úvěr smí být poskytnut pouze v případě kladného výsledku posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Dále dojde k úpravě některých dodatečných předpokladů pro výpočet RPSN tak, aby tento ukazatel bylo možno použít i u produktů, kde některé parametry pro výpočet nejsou předem známy. Chceme, aby se tento ukazatel stal skutečným nástrojem porovnání „ceny“ jednotlivých typů úvěrových produktů. V souvislosti se spotřebitelskými úvěry bude také nově zakázáno využívání směnek, které jsou mnohdy poskytovateli nebo zprostředkovateli úvěru vyžadovány a následně zneužívány, přičemž možnosti obrany spotřebitele byly doposud značně omezené.


* Nová regulace se chystá mj. pro poradce a zprostředkovatele. Jak bude vypadat?

Ochrana spotřebitele je v době rostoucích nároků na finanční zodpovědnost občana důležité téma. Usilujeme především o to, aby distribuce finančních produktů byla opět profesí a činností, která bude mít v očích veřejnosti potřebnou důvěru. Samozřejmě platí, že do značné míry je tato ambice v rukou samotných, tržně se chovajících finančních institucí a jejich prodejních partnerů. Základní okruh pravidel – mám tím na mysli hlavně určité profesní kvality distributora a jeho slušné chování ke spotřebiteli – však musí stanovit a hlídat stát. Podněty, které na naše ministerstvo přicházejí, nás přesvědčují o tom, že náprava poměrů je nezbytná. Poctiví zprostředkovatelé a poradci, kteří mají již dnes standard své činnosti postaven vysoko a věnují se dlouhodobé péči o svého klienta, se o negativní dopad vlivem nové regulace obávat nemusejí. Nová regulace by také měla nastavit jednotný a nediskriminační rámec ochrany spotřebitele ve všech sektorech finančního trhu a pro všechny způsoby prodeje finančních produktů klientům.


* Jak se z pohledu ministerstva vyvíjí stavební spoření po změně státních příspěvků? Je tu důvod k obavám z destabilizace systému, který spravuje stovky miliard korun?

V souladu s úspornými kroky vlády a ve snaze snížit diskriminaci ostatních spořicích produktů na finančním trhu jsme se v roce 2010 rozhodli provést několik parametrických změn v systému stavebního spoření. Větší stabilitu systému do budoucna zajistí další opatření, podle kterého budou moci tento produkt od roku 2015 poskytovat také běžné komerční banky. Obavy z destabilizace systému stavebního spoření rozhodně nemám.


* Pane ministře, Zlatá koruna, nad kterou jste opakovaně přijal záštitu, vyhlašuje nejlepší finanční produkty roku už podesáté. Co to pro Vás značí?

Vítám každý seriózní projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti a popularizaci tohoto tématu. Zde mohu bezpochyby zařadit i Zlatou korunu, která umožňuje jednotlivé produkty navzájem porovnávat a pomáhá lidem orientovat se ve spletitém světě finančního trhu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.