CZ EN

Miroslav Matej: Pracujeme na centralizaci auditů pod Ministerstvo financí

Rozhovor s Miroslavem Matejem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 4.6.2012 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

 


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
V Bruselu je belgický europoslanec, místopředseda skupiny evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu Derk Jan Eppink. Dobrý večer.

 
Derk Jan EPPINK, místopředseda skupiny evropských konzervativců a reformistů v EP
 --------------------
Dobrý večer.
 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane europoslanče, je to tak zlé, že cítíte potřebu zapojit se iniciativně do této věci?

 
Derk Jan EPPINK, místopředseda skupiny evropských konzervativců a reformistů v EP
 --------------------
Víte, já jsem se o té věci dozvěděl minulý týden a samozřejmě je to dost důležité. Já jsem také členem rozpočtového kontrolního výboru Evropského parlamentu a zodpovídám za integritu evropských fondů a financování, a když jsem se dozvěděl, že hejtman v Čechách byl přichycen s tolika penězi v krabici od vína ve své vile s komplicem, tak to je něco skutečně špatného a museli jsme se toho chopit a skutečně prošetřit, k čemu došlo. A to, co chceme vědět nebo musíme vědět, je, jaká jsou fakta.
 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
V čem vidíte největší problém, pokud jde o čerpání a využívání unijních fondů ze strany České republiky?

 
Derk Jan EPPINK, místopředseda skupiny evropských konzervativců a reformistů v EP
 --------------------
Obecně řečeno, je to vždycky trochu napováženou, protože v určitém okamžiku musíte vynaložit určitou částku peněz tak, aby to bylo efektivně utraceno. Musí zde být kontrola v celém tom procesu tak, aby nezávislí lidé skutečně mohli zkontrolovat, zda-li ty peníze jsou vynaloženy efektivně. A když tento systém kontroly není nastaven, tak uvidíte tu praxi, že lidé skutečně nastavují příliš vysoké ceny v těch tendrech na ceny, pardon, na služby a produkty, což vede ke korupci, a myslím si, že to je přesně ten příklad, který jsme viděli zde.
 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Jak by to měl Evropský parlament prošetřovat? V Česku jsou evropští kontroloři. To nestačí?

 
Derk Jan EPPINK, místopředseda skupiny evropských konzervativců a reformistů v EP
 --------------------
Víte, my to sami neprošetřujeme. Pouze chceme být informováni. Evropský soudní dvůr, lépe řečeno Evropský účetní dvůr zodpovídá za tuto kontrolu stejně jako OLAF, což je Evropský úřad boje proti podvodům. Je zde také Evropská komise a české úřady. To, co my bychom měli získávat, jsou informace. Musíme vědět, k čemu dochází. Pochopme, že v zemích, jako je má země, jsme přispěvatelé do rozpočtu EU a my musíme přesvědčovat naše občany, aby platili více do rozpočtu Evropské unie. A když zde máme dočinění s tou krizí, tak lidé ztrácejí důvěru, když vidí, že peníze se utrácejí špatně nebo jsou zpronevěřovány v určitých případech. My se musíme mít skutečně na pozoru, protože to má negativní vliv na image nejen České republiky, ale Evropské unie jako takové.
 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane europoslanče, ještě s námi, prosím, zůstaňte. Já teď ve studiu vítám náměstka ministra financí pro oblast auditů Miroslava Mateje, který v letech 2006 až 2011 působil jako auditor u Evropského účetního dvora. Dobrý večer i vám.

 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Dobrý večer.
 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane náměstku, co říkáte tomu, že podle některých europoslanců je situace tak vážná, že by měl Evropský parlament nějakým způsobem dohlížet nebo získávat informace o tom, jak se v České republice fondy využívají?
 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Tak já nemůžu hodnotit na základě analýzy jakých informací konkrétně pan europoslanec Eppink cítil potřebu zdůrazňovat problémy s čerpáním dotací právě v České republice, nicméně je samozřejmé, že tady problém máme. Nicméně bych chtěl zdůraznit, že ten problém konkrétně u programu například na severozápadu řešíme už několik let a řešíme ho z národní úrovně. Nejednalo se v podstatě o iniciativu Evropské komise nebo účetního dvora.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pan europoslanec Eppink říká: V časech utahování opasků v celé Evropě je naprosto nezbytné, aby evropští úředníci účinně zasáhli proti podvodům a korupci, zvláště tehdy, pokud jde o fondy Evropské unie. Jakou pověst to vytváří podle vás v České republice, pokud to navíc bude šetřit třeba právě onen Evropský úřad pro boj proti podvodům. Jaké to hází podle vás světlo na zemi?

 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Tak samozřejmě není to nic příjemného, nicméně je třeba mít na paměti, i když samozřejmě v tomto kontextu to zní jenom jako chabá omluva, že Evropská komise pozastavila zhruba třetinu všech operačních programů, které jsou momentálně implementovány. Co mám zhruba informace, Evropský úřad pro boj proti podvodům a korupci vyšetřoval v loňském roce v České republice zhruba 10 kauz. V ostatních zemích to bylo mnohonásobně víc. Ale je vidět, že jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni se těmto problémům přikládá důležitost a já si myslím, že to je jedině dobře, protože samozřejmě máme tady finanční krizi, máme omezené množství finančních prostředků, veřejných finančních prostředků a je jedině dobře, když se o tom mluví a hlavně když se přijímají opatření.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Podle české opozice, ale taky podle Evropské komise v Česku zcela selhal systém kontroly. To má právě vaše ministerstvo na práci. Vy mluvíte o nutnosti přijmout opatření. Jak se vám to do této chvíle daří, pokud ty problémy se nedaří nějakým způsobem dostat do takových mezí, aby to čerpání mohlo pokračovat. To jste odvedli tedy nekvalitní práci?

 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Tak problémy jsou tady na dvou stranách. Na jedné straně máme samozřejmě kontroly, které provádí řídící orgány, na druhé straně máme audity ministerstva financí. Je pravdou, že návrh auditní zprávy z Evropského účetního dvoru mluví o tom, že zde mohlo docházet k manipulaci s auditními zjištěními. Ministerstvo financí toto razantně popírá. Bude to předmětem jednání 18. června v Lucemburku a uvidíme, jakým způsobem Evropský účetní dvůr přijme nebo nepřijme našeho argumenty.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ano, ale Evropská komise začne kvůli těmto problémům proplácet náklady na dotace z evropských fondů pravděpodobně až někdy v září. Od března je Brusel neproplácí, některé z nich. Varoval Česko už loni o těch problémech. Do konce června musíte splnit akční plán, aby se některé ty věci mohly vůbec nějakým způsobem dostat do reálných mezí. Co přesně děláte? Jaká opatření, nápravná opatření jsou součástí toho vašeho plánu a dějí se?

 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
V současné době, co se týká ministerstva financí, pracujeme zejména na dvou oblast. První je centralizace auditů, respektive auditorů z jednotlivých řídících orgánů na ministerstvo financí tak, jak to požaduje Evropská komise. Druhou oblastí je zpřehlednění a zjednodušení systému řešení právě nesrovnalostí, které jsou identifikovány během implementace jednotlivých programů.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Plánuje se to, že by se regionální operační programy zcentralizovaly, že by se stáhly do Prahy, že by se všechno odbavovalo z jednoho centra?

 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Tak samozřejmě máme tady zkušenosti z minulého programovacího období. Ministerstvo pro místní rozvoj představilo svoji představu o budoucím nastavení operačních programů. Vím, že o tom jednala i vláda. Samozřejmě ty tendence tady jsou, protože současná implementační struktura je strašně složitá a je do ní zapojeno příliš mnoho subjektů, což zvyšuje možnost vzniku určitých nesrovnalostí.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane europoslanče do Bruselu, uklidňuje vás práce českých úřadů, klíčových ministerstev, které pracují na akčním plánu, aby tedy kontrola čerpání dotací byla účinnější?

 
Derk Jan EPPINK, místopředseda skupiny evropských konzervativců a reformistů v EP
 --------------------
Ano, doufám. Já si to asi těžko ověřím, protože jsem v Bruselu a ještě jednou opakuju. To, co my chceme v Evropském parlamentu, je být informováni. Potřebujeme informace, chceme znát fakta a to, co je důležité zde je, že skutečně budeme vědět, že se jedná o ojedinělý případ, o výjimku, že to není nějaký standard, standardní praxe, a že implementace programů v České republice není plná systémových problémů a rizik. A komise a rozhodně Evropský parlament chce slyšet právě toto a já jsem velký přítel České republiky, rád navštěvuji Prahu s celou rodinou, takže skutečně s vámi soucítím. Každopádně toto jsou evropské peníze a my se musíme mít skutečně velmi na pozoru, aby ty náklady, aby ty finance byly efektivně vynakládány pro dobro obyvatel České republiky.
 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane europoslanče, od pana náměstka tady zazněla otázka o motivacích nebo o informačních zdrojích, odkud jste získal přesné informace o dotačních problémech České republiky. Řekněte mi, bylo to od europoslanců ODS? Vy jste s nimi ve frakci.
 
Derk Jan EPPINK, místopředseda skupiny evropských konzervativců a reformistů v EP
 --------------------
Víte, já jsem o tom četl v novinách a z určitých výtažků, které jsem dostal. Já jsem se ptal kolegů, o co vlastně jde, protože, jak jsem řekl, jsem členem rozpočtového kontrolního výboru a je to součást mé práce. Takže jsem si myslel, že to je skutečně závažná záležitost, na kterou bychom se měli soustředit, zejména protože jde o efektivní vynakládání prostředků, ale až do toho minulého týdne rozpočtový kontrolní výbor o tom vlastně ani nebyl informován. A jak nyní slyšíme a víme, je to skutečně zásadní, protože je to jedna z klíčových úloh Evropského parlamentu to prověřit.
 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane europoslanče, já vám děkuji za vaši účast v komentovaných událostech. Na shledanou.

 
Derk Jan EPPINK, místopředseda skupiny evropských konzervativců a reformistů v EP
 --------------------
Díky.
 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Pane náměstku, ještě jednu otázku na vás. Jak podle vás dopadne červencová kontrola eurokomisařů v Česku, která se plánuje? Podle našich informací to může skončit i tak, že Česko dostane velmi vysokou paušální pokutu a o některé peníze z dotací přijde. Je to reálný scénář?

 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Teď myslíte konkrétně program na severozápadu?
 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Ano, ten, který jste dnes zastavili.

 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Tak samozřejmě s ohledem na výsledky auditu firmy Deloitte je velice pravděpodobné, že ta chybovost přesáhne tolerovanou míru chyb, která je někde mezi 2 a 5 procenty. Je velice pravděpodobné, že auditoři Evropské komise potvrdí nálezy firmy Deloitte. Záměrně zdůrazňuji slovo nálezy neboli zjištění. Pak o té korekci se bude ještě mluvit, protože samozřejmě skutečnost je taková, že národní legislativa v současném znění, respektive znění v době, kdy byly implementovány ty projekty, které jsou předmětem auditu, byla značně přísná. Rozhodnutí o poskytnutí dotací měla nastavené takové podmínky, které v podstatě znamenaly, že jakékoliv porušení znamená stoprocentní odvod za porušení rozpočtové kázně, kdežto Evropská komise například v případě méně závažných nebo formálních pochybení umožňuje snížit tu chybu v určitém procentu, řekněme od dvou procent až do těch 50, podle závažnosti. Takže uvidíme.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
O kolik peněz můžeme přijít? Prosím už jen velmi stručně na konec.

 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Nedokážu v tuto chvíli odhadnout.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Děkuji vám za rozhovor.

 
Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Děkuji taky.

 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
 --------------------
Na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.