CZ EN

Rozhovor s Ondřejem Jakobem o hospodaření územních samosprávních celků

Rozhovor s Ondřejem Jakobem, tiskovým mluvčím MF.
Zdroj: Brněnský deník | 31.5.2012 | Rubrika: Jihomoravské téma | Strana: 2 | Autor: (zur)

 


* Je pravda, že zadlužení obcí na jižní Moravě stoupá?

Za poslední čtyři roky roste v republice dluh hlavně obcím mezi dvěma tisíci až sto tisíci obyvateli. U největších a nejmenších obcí dluh naopak klesá. Za rok 2011 byla v minusu méně než polovina celkových 6 246 samosprávných obcí v České republice.


* Může ministerstvo financí kontrolovat hospodaření obcí?

Za základ lze považovat zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Máme také k dispozici finanční a účetní výkazy obcí, které pravidelně dostáváme. I díky nim můžeme sledovat hospodářskou situaci obcí. Důležitá je i role ministerstva vnitra, které kontroluje výkon samostatné a přenesené působnosti obcí.


* Má ministerstvo nějakou možnost proti zadlužování zasáhnout? Jak této možnosti využívá?

V tomto ohledu je ministerstvo ze zákona značně omezené, protože rozhodnutí o přijetí úvěru nebo jiného cizího zdroje financování je ve výlučné kompetenci obcí.


* Může obec zbankrotovat? Co se pak stane?

Obec nemůže ze zákona vyhlásit bankrot, respektive projít insolvenčním řízením z důvodu úpadku. To proto, že se insolvenční zákon na obce nevztahuje. Řešení platební neschopnosti obcí je proto dlouhodobý proces, který často zcela ochromí fungování obce.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář