CZ EN

Vyjádření Ministerstva financí k auditu ROP Severozápad

„Ministerská kontrola - projekty Ústeckého kraje nebyly předražené“

Reakce MF

Informace z hejtmanství Ústeckého kraje jsou zkreslené, zavádějící a neúplné. ´

Auditní orgán Ministerstva financí zajistil dle požadavku EK realizaci 35 mimořádných auditů operací u ROP SZ. Po dohodě s Evropskou komisí byly audity provedeny externím dodavatelem – Deloitte Advisory, s. r. o, a to na základě Rámcové smlouvy uzavřené s Ministerstvem financí. Dne 18. 5. 2012 předal Auditní orgán Ministerstva financí (dále jen AO) výsledky auditů do EK.

Zprávy zpracované společností Deloitte Advisory, s.r.o. byly předány celé tak, jak byly vytvořeny. Ministerstvo financí v žádném případě neupravovalo výsledky auditu. Pouze mělo k výsledkům auditů poskytnout Evropské komisi na její vyžádání své stanovisko. Názor Ministerstva financí se v zásadě neliší od výsledků Deloitte pokud jde o zjištění, v některých případech vyčíslení dopadů zjištění by Ministerstvo financí při použití metodiky Evropské komise COCOF navrhlo nižší sazbu korekce. V dalších případech se MF nemohlo vyjádřit, protože z auditních zpráv nebylo možno získat potřebné informace.

Mimořádnými audity byla z úrovně Deloitte dále identifikována zjištění v oblasti výběru projektů - bodování a kritéria pro hodnocení. Vzhledem k možné závažnosti problému řeší Ministerstvo financí tuto oblast navazujícím samostatným systémovým auditem u Úřadu RR (audit operací nemohl problém řešit do potřebné hloubky), který by měl skončit do poloviny června 2012.

Pokud jde konkrétně o auditovanou osobu – Ústecký kraj, Deloitte zde provedl celkem 8 auditů operací, přičemž v 5-ti případech se jednalo o silnice, 1 muzeum a 2 školy.

U 3 auditů operací dospěl Auditní orgán MF  k závěru, že nebyly zjištěny nedostatky s finančním dopadem vůči příjemci.

U zbývajících 5 projektů nemohl Auditní orgán MF v případě Jednacího řízení bez uveřejnění vyčíslit návrh korekce vzhledem k nedostatečným informacím v auditních zprávách. S některými zjištěními Auditní orgán MF souhlasil s Deloitte, u některých částečně s návrhem nižší sazby korekce podle pokynu COCOF EK.

Kromě toho byla k některým projektům zpracována i cenová porovnání, o nichž bude EK informována na bilaterálním jednání, které se bude konat v Bruselu. Tato cenová porovnání vypracoval ÚRS Praha, a. s. Cena byla posuzována u dvou silničních projektů Ústeckého kraje, přičemž právě u jednoho projektu bylo zjištěno předražení. Cenové navýšení rozpočtu dle ÚRS bylo vyčísleno na 25,4 %, tj. o cca 23,4 mil. Kč, přičemž tento rozdíl není v toleranci + 10%.

U ostatních projektů bylo dle ÚRS celkové navýšení rozpočtu v toleranci 10%.

Co se týče předražení, MF zatím pouze sdělilo na Monitorovacím výboru ROP SZ, že „ÚRS potvrdil předražení u jednoho projektu krajského (blíže nespecifikovaného) úřadu“. Ostatní předražení na vzorku posuzovaném URS nebylo prokázáno.“

Problematika mimořádných auditů 35 projektů ROP Severozápad není i z výše uvedených důvodů uzavřena. Na 1. polovinu června 2012 je plánovaná auditní mise EK, která provede na vzorku tzv. re-audit u příjemců ROP SZ, kteří již byly auditováni auditorskou společností Deloitte. Podle výsledků re-auditu EK (účastnit se bude Auditní orgán MF) bude zvolen další postup včetně případného uplatnění finančních korekcí.

MF zdůrazňuje, že vyčíslení chybovosti, podle které budou uplatněny finanční korekce, provede podle dohody z konce roku 2011 sama EK na základě výsledků re-auditů.

 

Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.