CZ EN

Rozhovor s Ladislavem Minčičem o zrušení tzv. zelené nafty

Rozhovor s Ladislavem Minčičem, 1. náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 23.5.2012 | 18:10 | Pořad: Ozvěny dne

 Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
V rámci úsporného balíku, o němž byla řeč v první půlce Ozvěn schválila dnes vláda taky návrh na odbourání 60procentní vratky spotřební daně z nákupu PHM určených do strojů na polní práce. Navzdory tomu, že rozzlobení zemědělci na protest proti rušení tzv. zelené nafty zbrzdili dopoledne provoz na dvou stovkách silnic, akce se zúčastnilo více než 200 traktorů a další techniky. Farmáři tvrdí, že jestli op zmíněnou výhodou přijdou, může je převálcovat levnější konkurence  ze zahraničí. Na Opavsku mapoval dnešní protest reportér Martin Knitl. Pozvání do večerních Ozvěn přijali předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha, dobrý den.

Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu
--------------------
Dobrý den.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A 1. náměstek ministra financí Ladislav Minčin, dobrý den.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Pýcho, uškodilo by zrušení té zelené nafty zemědělcům opravdu tak fatálně, máte k dispozici analýzy, čísla?

Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu
--------------------
Fatálně , to je otázka, co si představíte pod pojmem fatálně, my jsme přesvědčeni, že ano, že to poškodí naši konkurenceschopnost, nicméně netvrdíme a nikdy jsme netvrdili, že to bude znamenat, že zemědělské podniky okamžitě začnou krachovat, to určitě ne, ale v tom dlouhodobém horizontu se to bez pochyby projeví, tak jako se to projevuje už to nerovné postavení českých zemědělců, již nyní v tom rostoucím schodku zahraničního obchodu, ve zmenšujícím se rozměru českého zemědělství.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tedy, že budou méně konkurenceschopní, tedy že ta konkurenceschopnost českých zemědělců podle vás výrazně kvůli zrušení zelené nafty bude omezena?

Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu
--------------------
Víte, tady je potřeba vnímat několik věcí, tady to je jenom jedna kostička z té skládačky, ta zemědělská politiky, která je aplikována EU se skládá z několika aspektů, ať jsou to přímé platby, národní podpory, dotace. Mimo tarifní podpory typu sociální zdravotní. Čeští zemědělci patří k těm zemím, nebo ČR patří k těm zemím. Která je vůči svým vlastním zemědělcům řekněme velmi striktní,. To znamená, ta podpora na té naší straně, je nižší než na těch, na straně těch našich konkurentů z ostatních zemí a v okamžiku, kdy odebereme další kostičku, kterou je ta zelená nafta, na které je krásně vidět, že v okamžiku, kdy ostatní země tuto podporu aplikují a my ji nebudeme aplikovat, tak samozřejmě to jenom přispěje k tomu prohloubení té nekonkurenceschopnosti.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, sdílíte alespoň částečně obavy českých farmářů, že tedy potom co nedostávají, jak tedy říká pan Pýcha od českého státu jako jejich kolegové v jiných zemích a ještě by měli přijít o to daňové zvýhodnění, že už nebudou schopni tolik obstát v zahraniční konkurenci?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
No tak já musím říci, že podle čísel, které má Ministerstvo financí k dispozici, sektoru zemědělství, třeba jenom v loňském roce zisk v řádu 15 miliard korun, je si třeba uvědomit, že ten zisk byl z velké části tažen přímými i nepřímými dotacemi do tohoto sektoru a jenom na zelené naftě, respektive na těch vratkách bylo vyplaceno řádově  asi 1,8 miliardy, čili něco přes desetina toho zisku vygenerovaného v zemědělství byla tvořena ve skutečnosti úlevami na pohonných hmotách.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže podle vás už je to zbytečné, aby příští rok takové úlevy byly?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
No nemyslím si, že je to zbytečné, v tuto chvíli vláda rozhodla tak, že jednou z položek úsporných proti-schodkových opatření bude i odstranění této úlevy. Je si třeba uvědomit, že poskytování úlevy z dluhu, poněvadž náš rozpočet je tuto chvíli v mínusu, je ve skutečnosti jenom financováním fiktivních peněz, jako financovat z dluhu a chtít, aby byla dál poskytována nějaká zvláštní výhoda oproti všem ostatním podnikatelům a dokonce i proti velké části ostatních podnikatelů v zemědělství. Uvědomme si, že toto se týká jenom těch, co podnikají v rostlinné výrobě. Je trošičku podivné a myslím si, že vláda rozhodla v celku logicky a správně.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Pýcho, vy vrtíte hlavou. Je pravda, že i někteří zemědělci zvlášť v té části živočišné produkce říkají, že ta zelená nafta rozděluje české zemědělce v tom, kolik a kdo je dotovaným, myslíte si, že to tak není. Protože například jiní podnikatelé nemají žádné výhody, to tady pan náměstek říká poměrně správně?

Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu
--------------------
Já si to nemyslím, Zemědělský svaz sdružuje velké zemědělské podniky, které jsou z velké části orientovány právě na rostlinnou nebo respektive na obě dvě výroby, jak na rostlinnou, tak na živočišnou. Já bych chtěl říct, že živočišnou výrobu  u nás drží především ty velké zemědělské podniky, to znamená, naši členové by byli první, kteří by křičeli, ano, ta živočišná výroba není podporována přes zelenou naftu a přesto tomu tak není a je to z jednoho prostého důvodu, protože samozřejmě, pokud dneska chcete konkurovat v ceně živočišné produkce, tak si musíte vyrábět vlastní krmiva a vyrábíte je na poli, to znamená v té rostlinné výrobě. Pokud někdo hovoří o tom, že ta podpora nemá dopad na živočišnou výrobu, tak to samozřejmě není pravda, protože přes tu rostlinou výrobu velmi silně podporujete tu výrobu živočišnou. Velká část zemědělců k tomu, aby byla schopná dosahovat rentability živočišné výroby, tak kalkuluje vstupy, především krmiva ve svých vnitropodnikových cenách, které nejsou v mnoha případech stejné jako ty ceny třeba u obilovin na světových trzích.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Prospívá i jim ta zelená nafta, chcete tím říct.

Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu
--------------------
Samozřejmě bez pochyby.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, to, co asi posluchače zajímá nejvíc, nemůže se opravdu stát, že kvůli tomu, že nebudou čeští farmáři schopni konkurovat levnějším produktům, víc dotovaným, jak tady zmiňuje pan Pýcha, ze zahraničí, trakte se na pultech českých obchodů bude objevovat třeba míň kvalitní zboží, kdy levnější, například z Polska?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak se nedomnívám, že toto by byla nějaká fatální hrozba, je si třeba uvědomit, že dotace zemědělcům, kterých se jim dostalo v loňském roce přesáhli nebo blížili se 4 desítkám miliard korun, což není tak málo, čili toto odvětví i po odstranění této nebo tohoto privilegovaného postavení, pokud jde o přístup k pohonným hmotám zůstane dále hodně dotováno.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Pýcho, ano chcete reagovat.

Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu
--------------------
Chci samozřejmě, není to 40 miliard korun, pan náměstek směšuje samozřejmě  podpory, které se týkají potravinářů, týkají se lesů, týkají se obcí, nevládních organizací na venkově a dalších subjektů. Jsou to pozemkové úpravy, samozřejmě směšuje tam, směšuje tam celou tu skupinu agrovenkovských podpor dohromady, to je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě, že se to promítne se to, nicméně nebude to samozřejmě znát okamžitě, bude to dlouhodobí a střednědobí proces, ten proces už dneska je vidět, když pan náměstek hovoří  o podporách, já bych chtěl zmínit některé podpory, které čeští zemědělci nedostávají a třeba ti polští farmáři je dostávají a to je podpora sociálního a zdravotního, daňová podpora, kterou oni dostávají velmi silnou, my ji nedostáváme, oni mají velmi silné národní podpory, když se podíváte  třeba.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže je to nesrovnatelné.

Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu
--------------------
Přesně tak, já hovořím o celé té skládačce a hovořit jenom o jedné kostičce, kterou je zelená nafta,, kde mimo jiné ti polští farmáři mají tu dotaci jestli se nemýlím 100 %, kde mají 100 % vratku, my máme pouze 60 %, nemají, omlouvám se mají asi 80 % vratku a budou jí teďko navyšovat a budu jí teďka navyšovat, takže samozřejmě, že se to promítne, promítne se to v těch dovozech, protože obchod nebude zajímat, jestli to je výrobek, který je vyroben v Čechách nebo v zahraničí, ale jestli je levnější.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, dnes premiér Nečas řekl, že o té zelené naftě ještě je ochotný jednat s Asociací soukromých zemědělců, protože jak řekl, ta se nepodílela na dnešní nátlakové akci, také je ve hře jejich návrh, aby se zrušená zelené nafty odsunulo o rok až do roku 2014. Myslíte si, že to by si mohl dovolit státní rozpočet?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
No tak podívejte, začátkem dubna, respektive 11. dubna byl schválen vládou balíček konsolidačních opatření, které směřují k postupnému vyrovnávání schodku veřejných rozpočtů. Je samozřejmě možné, že v rámci této cesty k postupnému vyrovnávání může být jedna úspora zaměněná za úsporu. Takováto možnost samozřejmě existuje, nedomnívám se však, že by ve hře mělo být to, že od schváleného postupného snižování.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Postoupíte celkem bez nějaké položky.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
A ještě paní redaktorko, jsem chtěl zmínit jednu věc, často bývá argumentováno tím, jak  v některých zemích  mají řekněme zemědělci ještě větší  úlevu nebo srovnatelnou úlevu, je si třeba uvědomit, když tady bylo zmíněno Polsko, že i dluh Polska je výrazně větší, veřejný dluh než ČR a ještě jednou opakuji, poskytovat nějakou podporu dluhem nebo tím, že se země ještě více zadluží asi není správná cesta, ani v soukromém podnikání ani ve veřejných financích.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tolik 1. náměstek ministra financí Ladislav Minčin, a taky předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha, díky oběma nashledanou.

Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu
--------------------
Nashledanou:

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Naslyšenou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.