CZ EN

Rozhovor s Miroslavem Matejem o chybách v čerpání z regionálního operačního programu

Rozhovor s Miroslavem Matejem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 22.5.2012 | 21:05 | Pořad: Stalo se dnes

 


Martina HANÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Za chybné čerpání z regionálního operačního programu Karlovarský kraj podle resortu financí zaplatit pokutu má, ale její výše už neohrožuje další fungování regionu. Aktuální analýza ministerstva totiž upřesnila sankce na hodnotě zhruba 33 milionů korun, zatímco audit soukromé firmy Deloitte počítal s částkou v hodnotě skoro jedné miliardy. Ve vysílání teď vítám náměstka ministra financí Miroslava Mateje. Dobrý večer.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer.


Martina HANÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, jak je možné, že je mezi oběma audity takový rozdíl? Konkrétně 900 milionů korun?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Já bych prvně raději chtěl upřesnit otázku takzvané pokuty. Nejedná se v tuto chvíli o pokutu ani o finanční korekci, jedná se o zjištění auditu, které provedla externí auditorská firma Deloitte. A v podstatě v tuto chvíli úkolem Ministerstva financí bylo projít všechny zprávy, které tato firma vydala a dát je do souladu s pravidly Evropské komise pro hodnocení jednotlivých chyb. V této souvislosti musím říct, že národní pravidla pro hodnocení, které plynou například z rozpočtových pravidel, jsou mnohem přísnější a v mnohých ohledech i při formálních pochybeních požadují stoprocentní odvody, kdežto pravidla Evropské komise, které vydalo DG Regio, umožňují procentuální zohlednění dle závažnosti jednotlivých chyb.


Martina HANÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dá se říct, že čerpání z regionálního operačního programu v základu ohrožené není, že je to jenom napomenutí?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
V podstatě v tuto chvíli je ten audit, řekněme, na tři čtvrtě cesty. V tuto chvíli ještě probíhá takzvaný audit systémů, kde se auditorská společnost více zaměří na způsob výběru projektů, na hodnocení projektů. Otázka auditu operací bude ještě předmětem takzvaného reauditu ze strany Evropské komise, která sem přijde první týden v červnu a na malém vzorku si ověří, jakým způsobem byl ten audit proveden. A pak spolu s regionální radou, jakožto řídícím orgánem, a s Ministerstvem financí, jakožto auditním orgánem, budou probíhat jednání na stanovení takzvaných finančních korekcí, nebo chcete-li pokuty, kterou regionální operační program Severozápad bude muset uhradit.


Martina HANÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
V jakých projektech i Ministerstvo financí konstatuje pochybení ze strany Karlovarského kraje při čerpání z regionálního operačního programu a na jaké nedostatky jste narazili především? Proč vlastně mají platit pokutu?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
V tuto chvíli já nesmím mluvit o konkrétních projektech, protože jsem vázán mlčenlivostí na základě zákona o finanční kontrole. Nicméně obecně se velká většina pochybení týkala aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek. Zejména otázky jednacího řízení bez uveřejnění v případ víceprací, kdy oprávněnosti těchto víceprací, jestli se jednalo o objektivně nepředvídatelné okolnosti, které k nim vedly a podobně. Dále se jednalo o formální pochybení v případě posuzování kvalifikačních kritérií pro účast v jednotlivých zadávacích řízení. Uvedu příklad: Požadavek bezdlužnosti vůči zadavateli, který dle nálezu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není zcela konformní s právní úpravou. Nicméně nemělo to vliv na výběr nejlepší nabídky. Na tyto případy pokyn Evropské komise pamatuje. V některých případech požaduje uplatnění finanční korekce ve výši pěti, dvou procent, deseti procent, dle závažnosti. A nastavení jednotlivých nebo stanovení jednotlivých výší korekcí bude právě předmětem jednání mezi Evropskou komisí a českými institucemi.


Martina HANÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tolik náměstek ministra financí Miroslav Matej. Díky. Na shledanou.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Děkuji. Na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.