CZ EN

Miroslav Kalousek v pořadu Události, komentáře dne 15.5.2012

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČT 24 | 15.5.2012 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

 Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Z vedení sněmovny ve studiu zůstali Miroslava Němcová a Lubomír Zaorálek, a vítám nově ministra financí a 1. místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Dobrý večer.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, nebude vám David Rath ve sněmovně chybět, scházet? Vy oba jste se často starali o zábavu v dolní komoře parlamentu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Tak já si těžko umím představit někoho, komu se bude stýskat po Davidu Rathovi. Možná bulvárním novinářům. Ale pro mě jako pro ministra financí, myslím si, že pro vládu celou, koneckonců i pro Českou republiku tohle je mimořádně složitá, nekomfortní situace. Evropská komise má problémy s cash flow peněz, které platí na svojí kohezi a mimořádně se jí hodí jakýkoli důvod, pro který může neproplácet peníze, s jejímž dostatkem bojuje. Samozřejmě, že takováhle zjevná korupce u evropských peněz je prostě klasickým důvodem, pro který můžeme mít velké problémy. A to není jenom tenhle případ, že jo. Když si k tomu vezmu severočeskou Krajskou zdravotní, když si k tomu vezmu Karlovy Vary, tak bych opravdu velmi rád požádal sociální demokracii, aby s touhle korupční praxí na těch krajích už přestala, protože skutečně ohrožuje dramatickým způsobem čerpání prostředků z Evropské unie pro Českou republiku, pro její hospodářský růst, pro její prosperitu. Je to prostě obludné.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže toto je vklad ČSSD, jaké správy věcí veřejných. To vlastně ani nejste ve vládě.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já mám pocit, já mám, já samozřejmě vůbec nechci.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jste vyzýváni vládou, abyste nehatili čerpání dotací.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Nechci, nechci zlehčovat to, co se děje kolem Davida Ratha, ale z toho, co říkal pan ministr, mám pocit, že se ta kauza spíš náramně hodí jemu. Víte proč? Protože to je docela, vy si z nás děláte legraci, pane ministře. Tady rok se nečerpá, nečerpají v rámci programu doprava prostředky Evropské komise, tady se rok nečerpají prostředky životního prostředí, jako tady dokonce v březnu zastavila Evropská komise, která nevěděla o Davidu Rathovi, fakturaci prostředků, které tady se čerpají ve všech programem, jenom 17 % z toho jsou regiony a ty střední Čechy to jsou jednotky. Pane ministře, nedělejte si legraci z občanů. Tahle vážná situace se stala daleko dřív. Já nevím, jestli vy jste viděl v policejním spise, o co se přesně jedná, jestli to není náhodou projekt začatý Petrem Bendlem a nevím jako na základě čeho vlastně berete tyto informace. Vy tvrdíte, že to snad četl pak komisař z novin? V novinách to dneska nebylo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já bych rád kdybyste nemíchal pojmy. Jedna věc je náprava systému, například, že si Evropská komise přeje a trvá na tom, aby u regionálních operačních programů auditoři nebyli podřízeni vašim hejtmanům, trvá na tom, aby byli podřízeni ministerstvu financí, protože těm auditorům u těch programů nevěří.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
A zároveň se.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Nechte mě to, prosím, domluvit. A tohle prostě česká vláda snadno zvládne do 30. 6. tak, jak si s Evropskou komisí domluvila. Ale to, co.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Zároveň komise říká, že selhává kontrolní role ministerstva financí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ale to ne. To, to jsou právě ti auditoři, to jsou právě ti auditoři u těch jednotlivých programů. Ministerstvo financí dnes má pouze metodickou roli. To znamená, napíše ten jízdní řád, ale to, co se na těch kolejích děje, to kontrolují ti auditoři, kteří jsou u těch správců programů, tedy u těch hejtmanů. A to je praxe, kterou Evropská komise, byť jí kdysi odsouhlasila, tak už jí nevěří a chce, aby ten audit byl podřízen ministerstvu financí. Pro mě to je nekomfortní, nicméně vyhoví česká vláda, ten audit bude podřízen ministerstvu financí a je to systémová změna. Ale je obrovský rozdíl mezi pozastavením programů kvůli tomu, že se vyžaduje systémová změna a obrovský rozdíl pro zjevnou korupci vrcholného politika.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A jsme zpět u té mojí otázky. Pane místopředsedo, toto je tedy vklad ČSSD ke správě věcí veřejných? Ministr financí vás vyzval, abyste nemařili čerpání evropských dotací, a že je dramaticky ohrožujete.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já samozřejmě vím, že pravděpodobně to, co se jeví a jestli se to potvrdí, tak je to strašná věc a strašné selhání u Davida Ratha. Já bych byl rád, kdyby nyní se ukázalo také, že stejně intenzivně se bude stíhat ty ztráty, které jsou v dalších státních nemocnicích, kde dochází k podobnému předražování, stejně tak bude zkoumána doprava. Teď se mluví o 10 miliardách předražení jižního obchvatu tady v Praze a ty obrovské ztráty, které vidíme ve veřejných zakázkách po celé republice a se kterými David Rath prostě nic společného nemá.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže se to ministrovi financí hodí?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Tak já se přimlouvám za to, aby opravdu se nestal obětním beránkem za něco, co.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Hodí se tedy ministrovi financí kauza Davida Ratha do těch problémů s čerpáním evropských dotací?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
No, to v žádném případě. Pro ministra financí, pro vládu, pro každého je tohle obrovský problém, protože jako nebudete, nemůžete v Bruselu Evropské komisi vysvětlovat, že Rath je sociální demokrat a navíc ještě řada z nás si o něm vždycky myslela, že je to psychopat. To tam nikomu nevysvětlíte. To byl prostě vrcholný politik, vrcholný politik tohoto státu, který se tímhle způsobem choval a oni nás s nima házejí do jednoho pytle. Koneckonců obávám se, že i veřejnost nebude rozlišovat mezi tím, co udělal sociální demokrat a někdo jiný a řekne prostě vy všichni politici. A pro vás, pane místopředsedo, který tady argumentujete tím, že někdo taky zabíjí černochy.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ne.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Když u vás prostě tahle praxe, to mě docela pohoršilo. Pro vás, pěkně prosím, vy budete mít daleko větší problém. Vy totiž musíte vysvětlit veřejnosti, přesvědčit veřejnost o tom, že to nebyl jednotlivý exces jednoho vašeho vrcholného politika, a že to byl, to tvrdíte, selhání Davida Ratha. Oni jsou dvě možnosti. Buď je to skutečně individuální selhání Davida Ratha a David Rath zločinným způsobem loupil pro sebe, anebo je systém zaběhnutý v sociální demokracii a David Rath tak činil pro svoji.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak nechme, prosím, teď zareagovat pana místopředsedu, pak paní.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Tak rozhodně víte víc než já, pravděpodobně vidíte i do policejního spisu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
David Rath tak činil pro svoji stranu. Tak která ta varianta platí?


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak pane, pane místopředsedo.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
To co, to co Evropské komisi.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tady padlo to, jestli to bylo systémové selhání, anebo jestli to je individuální čin, dodržujeme samozřejmě presumpci neviny, individuální čin Davida Ratha. Jak se vám bude dařit vysvětlovat veřejnosti to, že nešlo o systémové selhání a že takto není nastaven celý systém, který tímto způsobem v krajích zneužívá evropské dotace?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Podívejte se, my jdeme do voleb, máme kandidátky a na ty kandidátky jsme dali lídry podle toho, že jsme zkoumali jejich věrohodnost dneska před veřejností. Já jsem přesvědčen, že oni budou schopni to obhájit sami. Ale samozřejmě, že to bude na nich. Oni budou muset předstoupit před veřejnost.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak zřejmě se vám úplně nepodařilo ale přezkoumat věrohodnost u Davida Ratha.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Samozřejmě v případě Davida Ratha jsem na začátku řekl, že jsem šokován, ale připadá mi, že pan ministr velice zkresluje situaci, protože Evropská komise v těch svých výhradách jednoznačně požadovala, aby se někde v České republice ukázalo, že skutečně se dělají kroky proti tomu, kde oni prokazatelně říkali, dochází k tomu, že ty peníze jsou netransparentně čerpány. A já říkám, já bych si přál, aby tohle nebylo poslední, aby se dále postupovalo i tam, kde ve státních nemocnících, v dopravě podle mě dochází k plýtvání a netransparentnosti peněz.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pánové, pánové, omlouvám se, je tady paní předsedkyně, zeptám se teď jí, omlouvám se.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Pardon, ale musím zareagovat.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, je si ODS jistá a to, co tady zaznělo od pana místopředsedy, je si ODS jistá, že to nezačalo už za bývalého hejtmana Petra Bendla?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
Víte, já, já prostě otáčet tu debatu tímhle směrem nechci, nebaví mě to.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Zaznělo to tady v reakci na.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
A nic to nepřináší. Já jsem seznámena zhruba 24 hodin s tím, co policie a státního zastupitelství nashromáždilo jako důkazy vůči panu poslanci Rathovi plus sedmi dalším osobám. Kam povede ta kauza, co se všechno dozvíme, se dozvíme časem. Využívat chvíle, kdy jsem na televizní obrazovce jako pan místopředseda Zaorálek, abych to hodila někam, kde evidentně žádné stopy nejsou, tak se mi zdá, že to opravdu není fér. Bavme se o tom, co ta kauza přinesla. Pro všechny to je neštěstí, protože ukazuje, že se dějí věci, s kterými prostě nemůžeme souhlasit. Za druhé pozitivní, bavme se i o tom pozitivním, že policie tedy koná 6 měsíců podle toho, co jsme slyšeli od dozorující státní zástupkyně, 6 měsíců sledovala ty lidi, věděla, že je zde podezření a dokázala je dotáhnout do tohoto konce. Což je přece pozitivní zjištění, že tady funguje ta důležitá součást státu, která se nezastaví před žádnou vrstvou, tedy ani před politikou a dosáhne až tam, kam dosáhnout má. Já bych z toho, když už si říkám, jaký to je malér a jaký to je průšvih, tak neukazuju na nikoho, kdo tady nesedí u toho stolu, ale dívám se na tu pozitivní možnost nějakou, že tedy policie funguje a že jí nikdo nebrání v tom, aby odhalovala zločiny i v těch nejvyšších patrech. A to druhé, co nám ukáže šetření, ať nám ukáže, platí to, že, jestliže se dospěje k tomu, že budou ostatní podezření, já vylučuji, že by to mohlo vést takhle daleko, tak s tím budeme se muset nějak vyrovnat.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Podle vás to nemůže být součást předvolebního boje před krajskými volbami?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
To já skoro vylučuju, protože že by v zájmu předvolebního boje někdo nosil 7 milionů v krabici nebo v rukou, to pokládám za vyloučené. Ale já jsem přece jenom chtěl na pana místopředsedu zareagovat. Víte, vy argumentujete stejně přesvědčivě, jako když jste před 10 lety v tomto studiu mně říkal, jak váš předseda Gross je ten jediný svatý, poctivý a že za ním sociální demokracie plně stojí, abyste pak za několik let řekl, že jste zklamána šokován, a že jste Grossem zklamán a že od něj dáváte ruce pryč. Dneska jste zase šokován a já si myslím, a to teď říkám v zájmu České republiky, jejíž sociální demokracie je důležitou složkou politického systému. Každá politická strana má přece své kontrolní mechanismy, brzdy, pojistky. Pan hejtman Rath tam nebyl jediný v těch středních Čechách. Sociální demokracie tam má nejsilnější klub. Opravdu jste si jist, že to je individuální selhání jednoho vašeho politika, anebo systém, kterým vaše strana pracuje a proto.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
A proto mu to může tak dlouho procházet, než ho někdo chytí se 7 miliony v ruce?


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Pan ministr Rath argumentuje neexistujícími debatami v neexistujících studiích. Ale já bych rád řekl, já, podívejte se, tu odpovědnost za ty kandidáty neseme my a my je budeme muset obhájit a voliči a veřejnost rozhodne. Ale já vám říkám, to, co udělal David Rath, mi připadá hrozné, ale tady to naopak generalizovat a říkat, že to je obecný princip, tak já vám potom musím nutně říct, tak já doufám, že stejně tak řádně bude vyšetřena kauza vašeho ministra pana Drábka, že bude vyšetřena kauza pana Vondry a kauza ProMoPro, která podle mě nám také mizí někam do ztracena, že bude vyřešeno to, co se děje s dopravou a dalšími resorty. A já říkám ano, je to správné, padni komu padni a doufám, že stejně se bude postupovat i jinde.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já jsem si nevšiml, že kdokoli z těchto pánů by byl obviněn z trestného činu.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
Přistižen při páchání trestného činu.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
S tím souvisí také další otázka. TOP 09 a Starostové a nezávislí dnes vyzvali slovy Petra Gazdíka ČSSD, aby jednoznačně prokázala, že ty miliony v krabici nebyly určeny na financování strany. Mluvíme o tom systému. Bude se tím strana zabývat?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
No, určitě se budeme zabývat, ale upozorňuju, že my nemáme přístup do policejního spisu, já o detailech té kauzy vím určitě ne víc než vy. Pro mě to bylo od začátku úplně nové informace a já vám zřejmě asi neřeknu nic bližšího, protože opravdu ta kauza je pro mě dneska naprosto nová.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy, copak takové podezření máte, pane ministře, myslím v TOP 09?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já myslím, že jsou skutečně dvě možnosti. Buď je to individuální selhání vrcholného politika ČSSD, který loupil výlučně pro sebe bez vědomí své strany, anebo je to systém a politik ČSSD loupil s vědomím své strany pro svoji stranu. Je na sociální demokracii, aby tu druhou možnost vyloučila. Obě dvě jsou pravděpodobné.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní předsedkyně, na druhou stranu úředník Michálek, a teď se vracím ke kauze Pavla Drobila, tedy člena ODS, tvrdil, že pražská čistírna, jejíž obnova jde z evropských peněz, měla být účelově předražena o 3 miliardy, z toho 500 milionů mělo jít do kasy ODS. Jde mi o to, jestli i ostatní strany nemají podobné problémy tedy se zneužíváním evropských dotací?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
Já bych, já bych v tuhle chvíli chtěla vážně oddělit věci, kde jsou podezření, kde jsou, kde probíhá, dejme tomu, vyšetřování, od kauzy, kdy jednoznačně s doloženými důkazy byl přistižen politik.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A jste si jista, že orgány činné v trestním řízení měří stejně koaličním i opozičním politikům?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
To jsem si tedy stoprocentně jista. Já vylučuji, že tohle to.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to kacířská otázka, nicméně je legitimní.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
Ne, jistěže, ale já vylučuji, že policie jedná na nějakou zakázku jedněch proti druhým. Já očekávám, že se chová svébytně, že emancipovaně rozhoduje bez ohledu na to, jestli zjistí porušení zákona u jedněch či druhých. Nakonec tahle ta kauza, já jsem tady o tom mluvila, 6 měsíců sledovaná, vyvrcholila dnes. Něco se dozvíme dál. A já očekávám, že stejným způsobem bude policie postupovat proti každému.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
ČSSD tyto pochybnosti má?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Tady jako my jsme zažili kauzu paní Jourové. Víte, že jak probíhá vyšetřování kauzy Janoušek. Tady jako člověk těžko si může myslet, že, ale já v tomto případě i musím říci.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete být konkrétní?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Tak jako přece dneska je celá řada příkladů, že vidíme, že lidi, kteří, kterým se stalo něco podobného jako panu Janouškovi, jsou ve vazbě, jako to znamená, ta podezření, že policie dneska nezachází stejně, to tady je jako a je všeobecně rozšířené ve veřejnosti a sdílím ho i třeba já. Takže já samozřejmě tu jistotu nemám, ale rád bych věřil, že paní Němcová to myslí vážně a myslím, že to nijak nezlehčuji, že skutečně já bych si přál, aby ty kauzy byly vyřešeny a padni komu padni. A jestli se to stalo Davidovi Rathovi a to, co dneska jsem slyšel, mě opravdu, si myslím, bohužel si myslím, že tohle samozřejmě mohl někdo vyprefabrikovat, já si myslím a je to pro mě taky děsivé, ale přál bych si, aby stejně jako se tedy měřilo Davidu Rathovi, se měřilo kterémukoli dalšímu politikovi. To je dneska pro mě to jediné, co tu jsem schopen říct, že doufám, že i jiné kauzy budou dotaženy, protože to není tak, že by, jak tady pan ministr se snaží vytvořit, že to je zrovna systémová otázka sociálních demokratů, to mi připadá, že se vám dneska hodí, jako ale tohle musím odmítnout.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já budu rád, když se prokáže, že to tak není. Já bych byl docela nešťasten, kdyby se zjistilo, že to je systémová práce v sociální demokracii, ale že by se to dnes úplně vyloučit, to, to nelze, když se podíváte na to, co se děje.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane ministře, jaký dopad to bude mít na dotační program pro střední Čechy? Může to skutečně vysloveně ohrozit dotace, schválí je následně ty výdaje Evropská komise?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ne, tak já teď odmítám jakkoli spekulovat o tom, co bude. Samozřejmě, že první, co muselo ministerstvo financí.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete naznačit rizika toho procesu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
První co ministerstvo financí muselo udělat, je, že zastavilo veškerou certifikaci. Já jsem shodou okolností dnes odpoledne jednal s panem komisařem Hahnem o proplácení prostředků z Evropské unie a on pochopitelně už měl všechny informace, oni to sledují.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak na to reagoval?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Tak, jak znovu říkám, prostě samozřejmě, že se netvářil potěšeně, ale první, co já jsem musel říct, je, že jsme okamžitě zastavili certifikaci, to znamená, že z projektů, na kterých se podílel vlastně šéf regionální rady, což byl nebo předseda regionální rady pan hejtman Rath, takže jsme okamžitě zastavili certifikaci a že nebudeme chtít proplácení do vyšetření případu, protože tuhle větu kdybych neřekl.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale proplácení od Evropské komise, nikoli, vy budete samozřejmě těm příjemcům nadále proplácet peníze z českého státního rozpočtu, proto se ptám na to, jestli mohou být ty výdaje ohroženy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ono je to, ono je to trochu jinak. Oni se proplácejí z krajských rozpočtů a to předfinancovávání zajišťuje ministerstvo pro místní rozvoj dotacemi. Ministerstvo pro místní rozvoj, protože i když jsem byl v Bruselu, tak jsem s nimi byl v čilém styku. Ministerstvo pro místní rozvoj nás návazně na náš krok s certifikací vyzvalo regionální radu střední Čechy, aby okamžitě přestalo s proplácením projektů, u kterých byl pan hejtman Rath a teď jsou to, prosím pěkně, preventivní opatření.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Zeptám se vás konkrétně, může na tom Česká republika nebo řekněme spíš veřejné rozpočty prodělat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ano, ano.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ale na regio západ přece byla ta situace, tam se to oddělilo ty kriminálně…

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ano, to riziko tady existuje, pochopitelně, že se…


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak velké?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
To já nevím. Já opravdu nevím, v jak velkém rozsahu bude nález orgánů činný v trestním řízení. Samozřejmě tak existuje možnost i korekcí, to znamená, že ty projekty, u kterých bude, se jaksi prokáže, že pan hejtman Rath pracoval způsobem, který byl dnes jaksi naznačen, že.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete říct, o kolik peněz může Česká republika přijít?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Nemohu, protože to prostě nevím. Protože nevím, kolika projektů se to může týkat. Může se to týkat jednoho jediného projektu a ani tam se nemusí jednat o ztrátu peněz pro Českou republiku, protože nastupuje takzvaná korekce. My prostě jenom nepožádáme o proplacení těch, dovolíte-li, cinknutých projektů a ty peníze se mohou přesunout na jiné projekty, které budou.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak bude dlouho ten proces trvat, než to zjistíte, jak dlouho to může trvat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Já nevím, jak rychle budou pracovat orgány činné v trestním řízení. Některé projekty v regionu jižní Čechy, tak to trvalo několik let, ale to neznamenalo samozřejmě úplné zastavení čerpání toho operačního programu, jenom se zmrazilo proplacení těch podezřelých projektů, které byly vytipovány orgány činnými v trestním řízení. Takže já předpokládám, teď jsme samozřejmě preventivně zastavili všechno, protože nemáme nejmenší tušení, čeho se to týká a nechceme riskovat. V okamžiku, kdy získáme informace.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Můžete mi říci alespoň, jak velký objem peněz byl tedy preventivně pozastaven, abychom alespoň v tomto si udělali jasno, abychom si to dovedli představit?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Preventivně je zastaveno čerpání certifikace. Teď se bavíme o zhruba jedné miliardě, zhruba, prosím vás, nemám přesná čísla.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Korun?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Korun samozřejmě, v okamžiku, ale zhruba, opravdu nemám to přesné číslo, které, teď jsme prostě.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Abychom si to dovedli představit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Teď jsme prostě preventivně zastavili všechno. Až budeme mít jasné informace od orgánů činných v trestním řízení, čeho se to může teoreticky týkat, tak zůstanou pozastaveny ty projekty z celého toho operačního programu, které budou takzvaně podezřelé. Tam o to proplacení žádat nebudeme, ty ostatní mohou pokračovat. Pravděpodobně to skončí nějakou korekcí, to znamená, že teoreticky Středočeský kraj může na to doplatit z peněz daňových poplatníků nějakým množstvím v řádu sto milionů korun, které mu nebudou proplaceny. Ale to teď opravdu spekuluji a to dělám velmi nerad. My teď nevíme. My jsme teď jenom dali preventivně stopku a až budeme mít více informací, budeme se chovat zodpovědně.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumím tomu. Takže David Rath ohrozil čerpání evropských dotací pro střední Čechy.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ano. Jako já si myslím, že cokoli bližšího, to bychom museli skutečně vidět něco z policejního spisu, co nevíme, takže ten rozsah je pro mě dnes naprosto nejasný.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Záleží vám tak zcela na tom rozsahu?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ne, tak samozřejmě chcete, abych to odsoudil principiálně, to je přece jednoznačné, ale teď jde o to, že já nedokážu odhadnout, jaké ty škody mohou být, což asi v této chvíli nikdo nedokáže.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Nikdo, ani já ne.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
To nedokáže opravdu nikdo. A jenom si myslím, že se dá postupovat stejně jako u té situace na jihozápadě, kde se ty kriminální záležitosti oddělily a to další čerpání prostě pokračovalo. Takže to je něco, co už známe, to se už provádělo.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Co bude politicky s Davidem Rathem? Měl by rezignovat na poslanecký mandát? Zatím to ale neudělal.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
To jsem ale tady už řekl. Já jsem řekl, že by měl opustit politiku, to znamená, odejít ze všech funkcí.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale o poslaneckém mandátu se ještě úplně nehovořilo, ani sám David Rath, tuším, o tom přesně nemluvil. Dovedete si představit, že by zůstal v Poslanecké sněmovně nějakou dobu, říkám zatím to neudělal?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já jsem o něm hovořil. Já si myslím, že by měl odejít i z poslaneckého mandátu i z krajského zastupitelstva, nicméně to je rozhodnutí, které je na něm. On má osobně.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
A máte nějaké signály o tom, že se k tomu chystá? Sám říkáte, že to je na něm.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Já vím, že jenom to je jediný Bohuslav Sobotka o kom vím, že se pokoušel s ním spojit, ale nepodařilo se mu to v průběhu dne.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Vůbec se ho nepodařilo oslovit Davida Ratha? On nebere telefony, možná je nemůže, jestli je tedy vyšetřován.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ano, Slávek Sobotka říkal, že mu nebral telefon, takže nemáme nic potvrzeno.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže celý den jste s ním vlastně nebyli v kontaktu a nemluvili jste s ním?

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Ne, my známe pouze to jedno jeho prohlášení, které četla tisková mluvčí a jinak žádný kontakt další není.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Ono lidé v této situaci většinou nesmí telefonovat. To u pana, u pana Janouška to bylo.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ano, během vyšetřování.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Trestuhodná výjimka, jinak se to nesmí.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Během vyšetřování.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Kromě pana Janouška, ano.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
To byl zřejmě důvod, proč nevzal telefon. Paní předsedkyně, dovedete si představit, že by Poslanecká sněmovna rozhodla o nepřípustnosti?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
Já si myslím, že ne.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Trestního stíhání.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
Tak, jak jsem četla ty podklady a říkám znovu, má je k dispozici i předseda mandátového a imunitního výboru, což je shodou okolností předseda vaší politické strany Bohuslav Sobotka, já jsem mu ráno volala v 8 hodin, že je bude mít nachystané, ptala jsem se ho, jestli je ve sněmovně a chce si je převzít, nebo jestli mu je mám nechat někam dovést, aby je měl okamžitě k dispozici, abyste tedy všechny informace měli. On se rozhodl, že si je vyzvedne sám ve sněmovně, jestli zítra nebo kdy a na základě toho, až si je přečte, tak já jsem přesvědčena o tom, že nebude žádná pochybnost a očekávám, že sněmovna tedy bez problému potvrdí tedy to mé rozhodnutí.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Dovedete si představit, že by se nevzdal poslaneckého mandátu?

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
Tak bohužel si to musím umět představit. Je to hořký smích teď, abych to vysvětlila divákům. Nikdo ho k tomu, neexistuje nástroj, jakým bychom ho k tomu donutili, ani opozice, ani koalici. Je to na něm, jak se rozhodne. Já jsem tady na podobnou otázku odpovídala, že bych  si přála, aby se Vít Bárta vzdal, pan poslanec Škárka, aby se vzdali poslaneckého mandátu, protože mi nepřipadá vůbec myslitelné, aby lidé na jedné straně nepravomocně odsouzeni, na druhé ti, kteří teď pro závažný trestný čin pravděpodobně budou vyšetřováni ještě vazebně, rozhodovali o osudech 10 milionů lidí hlasováním. To mi přijde, to je mimo obzor mého vnímání světa.


Daniela DRTINOVÁ, moderátorka
--------------------
Já vám všem děkuji za účast v komentovaných Událostech, na shledanou.

Miroslava NĚMCOVÁ, předsedkyně sněmovny, 1. místopředsedkyně strany /ODS/
--------------------
Na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.

Lubomír ZAORÁLEK, místopředseda strany, místopředseda Poslanecké sněmovny /ČSSD/
--------------------
Hezký večer.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.