CZ EN

Činnost MF a ČNB se nedubluje

"Začíná hon na přebytečné úředníky"
Právo | Datum: 12.5.2012 | Rubrika: Titulní strana | Autor: Radim Vaculík


Jak Právu vysvětlil vrchní ředitel sekce pro eGovernment ministerstva vnitra Robert Ledvinka, vnitro nyní sbírá informace od 29 ústředních orgánů státní správy (všechna ministerstva, katastrální, báňský či statistický úřad).
Zatím se zjistilo, že tyto úřady zpracovávají celkem 640 agend daných přímo zákonem. U stovky z nich se úřady vzájemně dublují, tedy dva různé státní orgány vykonávají fakticky stejnou činnost. Například státní dohled nad pojišťovnami podle Ledvinky ze zákona vykonává jak Česká národní banka, tak i ministerstvo financí a každý z těchto úřadů by si rád tuto svou činnost ponechal.

 

Reakce MF

Tvrzení ministerstva vnitra uvedené v článku je nepravdivé. V soukromém pojištění je striktně oddělena primární regulace (zákonná tvorba) vykonávaná Ministerstvem financí od výkonu dohledu vykonávaném Českou národní bankou, a to zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění pozdějších předpisů.

A)

V zákonném pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vykonává MF pouze činnosti podle  § 205d zákona č. 65/1965 Sb.
(2) Vznikne-li pojišťovnám provozováním zákonného pojištění majetková újma, mají právo na úhradu této újmy ze státního rozpočtu. Přebytek vzniklý z tohoto pojištění odvedou pojišťovny do státního rozpočtu.
(3) Majetkovou újmou se rozumí ztráta pojišťovny vzniklá provozováním zákonného pojištění. Tou je záporný rozdíl mezi kalkulovanými náklady na pojistná plnění a skutečnými náklady na vyplacená pojistná plnění, vykázaný pojišťovnami k 31. prosinci každého roku.
(4) Přebytkem pojišťovny vzniklým z provozování zákonného pojištění se rozumí kladný rozdíl mezi kalkulovanými náklady na pojistné plnění a skutečnými náklady na vyplacená pojistná plnění vykázaný pojišťovnami k 31. prosinci každého roku.
(5) Pojišťovna sdělí ekonomické výsledky provozu zákonného pojištění vždy za předchozí rok Ministerstvu financí nejpozději do 31. března následujícího roku. Ministerstvo uhradí vykázanou majetkovou újmu za předchozí rok nejpozději do 30. června běžného roku. Ve stejném termínu odvedou pojišťovny přebytky pojistného do státního rozpočtu.
Toto pojištění není soukromým pojištěním.

B)

V penzijním připojištění se státním příspěvkem vykonává MF státní dozor podle  § 45a odst. 1  zákona č. 42/1994 Sb. - Činnost penzijního fondu a depozitáře podle tohoto zákona podléhá státnímu dozoru ministerstva v rozsahu povinností stanovených tímto zákonem penzijnímu fondu v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku. Důvodem je, že se jedná o nakládání s prostředky ze státního rozpočtu.

C)

Jiná situace je u zdravotních pojišťoven, kde výkon státního dozoru zajišťuje Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví. To však nemá se soukromým pojištěním, tedy ani s ČNB, žádnou souvislost.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.