CZ EN

Skutečná výše daňových nedoplatků

„Ministr Kalousek nevybral na daních víc jak půl bilionu korun!!!"
ParlamentniListy.cz | 16. 4. 2012 | Autor: Tomáš Jarolím

 

Reakce české daňové správy

Generální finanční ředitelství se ostře ohrazuje proti informacím Tomáše Jarolíma, které byly zveřejněny na serveru parlamentnilisty.cz. V článku s názvem „Ministr Kalousek nevybral na daních víc jak půl bilionu korun!!! “  zveřejnil Tomáš Jarolím účelovou a hrubě nesprávnou informaci o nevybraných daních ve výši 525,283 mld. Kč. Tuto informaci je třeba důrazně dementovat.
 
Autor článku čerpal informace z oficiálního zdroje české daňové správy, konkrétně z celkového přehledu vývoje nedoplatků v ČR. K nesprávnému údaji o výši nevybraných daní dospěl součtem nedoplatků za období let 2007 - 2011, přičemž nevzal v potaz skutečnost, že se jedná již o částky kumulované. Dospěl tak k hrubě nesprávnému údaji o nevybraných daních ve výši 525,283 mld. Kč.
 
Daňová správa publikovanými informacemi dokládá, že ke dni 31. 12. 2012 eviduje celkovou, tj. kumulovanou, výši daňových nedoplatků v celkové částce 118, 821 mld. Kč, což představuje necelou čtvrtinu autorem uváděné výše nedoplatků. Celková výše nedoplatků je kumulovaná od roku 1990 a jsou v ní zahrnuty všechny daně, tedy i nedoplatky daní ze staré daňové soustavy (viz tabulka níže). Výše nedoplatků se meziročně od roku 2007 snižovala a opět stoupla v roce 2010, kdy se nepochybně projevil vliv hospodářské krize.
 
Zveřejněná informace o prominutých daních, clech, poplatcích, odvodech a souvisejících příslušenství je rovněž bez bližšího vysvětlení zavádějící. Z částky 40,544 mld. Kč představuje prominutí daní a jeho příslušenství částku 10,8 mld. Kč. Zbytek jsou prominuté odvody a penále za méně závažná administrativní pochybení při použití dotací.
 
V zásadě je tedy nutné konstatovat, že v převážné většině případů nejde o prominutí vlastní daňové povinnosti, nýbrž o prominutí daňového příslušenství, např. sankce za pozdě podání přiznání nebo neúmyslné pozdní uhrazení daně. Pro ilustraci je možné uvést, že v roce 2010 daňová správa prominula na daních a penále zhruba 4,4 miliardy korun. Prominutá daň z toho činila pouze 55 mil. Kč. Z uvedeného vyplývá, že prominutí daně bylo jevem ojedinělým, v drtivé většině z důvodu živelných pohrom nebo z důvodů odstoupení od smlouvy v případě převodu nemovitostí. V těchto případech daňová povinnost sice vznikla, ale při splnění zákonných podmínek a na základě žádosti byla daň prominuta ze zákona.


 

Daň

2007

2008

2009

2010

2011

Daň z přidané hodnoty

44 056

45 631

48 019

57 337

68 725

Daně spotřební

2 568

2 067

1 560

1 106

935

Daň z příjmů právnických osob

18 742

17 672

16 668

17 505

19 109

Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36

318

306

304

311

358

Daň silniční

1 106

1 129

1 249

1 346

1 521

Daň dědická

9

11

10

10

10

Daň darovací

240

181

171

172

159

Daň z převodu nemovitostí

3 991

3 846

3 503

3 270

3 209

Ost. příjmy, odvody, pokuty a popl.

5 990

6 647

5 324

3 857

3 766

Daň z obratu

535

527

25

4

3

Odvod ze zisku

520

520

0

0

0

Odvod z objemu mezd

469

404

0

0

0

Důchodová daň

0

0

0

0

0

Daň z objemu mezd

0

0

0

0

0

Ostatní zrušené daně do rozp. rep.

1 656

1 079

2 191

2 103

1 786

Daň z příjmů fyz. osob - podnikat.

14 886

15 085

14 340

14 364

14 284

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.

4 571

4 338

4 099

4 053

3 974

Daň z nemovitostí

1 015

938

902

901

954

Daň z příjmů obyvatelstva

215

43

23

19

10

Ostatní zrušené daně do míst. rozp.

210

105

60

28

20

CELKEM

101 100

100 531

98 448

106 387

118 821


Tabulka - Daňové nedoplatky v letech 2007-2011, Zdroj: česká daňová správa

 

JUDr. Jaroslava Musilová
tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.