CZ EN

Čerpání peněz z EU

Rozhovor s Miroslavem Matejem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 22.3.2012 | 05:59 | Pořad: Studio 6


František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jestli nedáte do pořádku dotace a jejich kontrolu, tak vám je zastavíme, alespoň takhle pohrozila Evropská komise České republice. Bruselským úředníkům vadí asi 5 věcí. Kdybychom měli jmenovat některé z nich, tak třeba to, že selhává kontrola projektů, to, že se financují zbytečné projekty a že se manipuluje s veřejnými zakázkami. Taky jsme vám už dnes řekli, že dnes a zítra bude v Praze jednat eurokomisař Johannes Hahn.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A v našem studiu je náměstek ministra financí Miroslav Matej. Dobré ráno přejeme.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Dobré ráno.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak když máme čas do června, co přijeli vyřešit eurokomisaři? Poradit nám, jak to udělat, abychom mohli čerpat?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Schůzka eurokomisaře Hahna s panem premiérem a s ministry české vlády byla dlouhodobě plánována. Je tady zasedání Visegrádské čtyřky, které se má účastnit. S ohledem na vývoj situace spojil svoji návštěvu i s jednáním o těchto záležitostech.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže situace je hodně vážná teda, když to takhle spojuje, nebo ...?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Situace je vážná, nicméně v tuto chvíli nemáme formálně zastaveny programy tím, že by Evropská komise aplikovala ty blokující články z nařízení, články 91 a 92. V tuto chvíli Evropská komise slovy svého generálního ředitele pro regionální politiku stanovila určité podmínky, které musí Česká republika splnit, aby řekněme napravila výtky, které má Evropská komise k systému čerpání fondů v republice.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ministři někdy tu kritiku tlumí, a to tím, že údajně i mnohé další státy mají velké problémy. Na druhou stranu zároveň váš šéf, ministr Kalousek říká, že je taky problematické, že Komise za pochodu mění ty podmínky. Přesto i tak, musíme jí vyhovět, nebo ne?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Já myslím, že v tuto chvíli taháme bohužel za kratší konec. Evropská komise stanovuje pravidla a i když mění pravidla během hry, tak my se musíme přizpůsobit.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Která pravidla třeba? Pardon, že vám do toho skočím.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Pravidla nastavení systému řízení evropských fondů, myšleno, že v letech, kdy se nastavoval systém od roku 2006 do roku 2009, řekněme, nebo 2008, byla stanovena určitá pravidla hry, v podstatě až do roku 2010 se to implementovalo podle těchto pravidel. V roku 2010 a pak v roku 2011 Evropská komise provedla, respektive regionální ředitelství provedlo 11 auditů. Z těchto 11 auditů do dnešní doby není uzavřen ani jediný, všechno máme ve fázi návrhů zpráv a reakce českých institucí zatím nebyla zohledněna. A tyto zprávy přišly právě se zjištěními ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale ty výtky, pane náměstku, jsou poměrně, jsou poměrně důležité. To, že selhává kontrola, to, že se manipuluje s projekty, tak to asi nevím, jestli teda se úplně označuje, nebo bychom mohli označit tím, že se mění pravidla za pochodu.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
To určitě ne. Já jsem teď spíš reagoval na ty výtky, které se týkají nastavení auditního systému jako takového. Samozřejmě máme tady problémy s tím, že jak již auditoři národní, ať už se jedná o auditní orgán ministerstva financí nebo NKÚ anebo auditoři evropští, často nacházejí problémy v oblasti zadávání veřejných zakázek, způsobilosti výdajů a v neposlední řadě výběru projektů. To znamená, jestli vůbec ty projekty, které realizujeme, naplňují ty cíle ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na druhou stranu, tato vláda už je nějaký čas u moci a může si tedy jenom možná stěžovat na to, že auditní systém byl nastaven ještě za předchozích politických garnitur. Co se tedy udělalo pro to, aby ten auditní systém fungoval? A co teď hlavně chcete co nejrychleji udělat, aby peníze z Bruselu šly?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě v tuto chvíli není důležité, v jaké fázi a kdy byl nastaven auditní systém, pro nás je důležité to, že v podstatě až do září loňského roku a pak do listopadu, kdy probíhala jednání na Generálním ředitelství pro regionální politiku, byla auditní otázka chápána jako jedna z problematických. Nicméně generální ředitel výslovně řekl, že v tuto chvíli auditní systém není důvodem, nebo hlavním důvodem těch problémů, které tady máme ...

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
A politici mu věřili.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Když to řekne pan generální ředitel, tak předpokládám, že ano. Obrat nastal někdy v únoru, kdy najednou nastal posun, posun v myšlení Evropské komise a do takzvaného akčního plánu se natvrdo dostala centralizace auditu a to pod MF, pod ministerstvo financí. A nechci hodnotit, jestli je to systém správným krokem, nebo jestli je to nejlepší řešení. V tuto chvíli Evropská komise chce, aby audity byly pod ministerstvem financí. My to uděláme, my to splníme a uvidíme, uvidíme, jak to bude fungovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste v jedné z těch prvních odpovědí říkal, že zatím nemáme formálně zastaveny peníze z Bruselu. Nicméně neformálně v tuhle chvíli, kdybychom si požádali, protože to funguje systémem tak, že se to nejdřív zaplatí z národních zdrojů, pak žádáme do Evropy, aby peníze šly, tak teď stejně do června nepřijde ani euro.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Říkáte to správně. Myslím, že jsem řekl, že nejsou zastaveny programy, to znamená, programy se financují, ale financují se z národních zdrojů. Máte pravdu v tom, že nemůžeme posílat žádosti o proplácení, čímž je, vzniká určitý tlak na veřejné rozpočty České republiky, a proto je naším jednoznačným úkolem ty podmínky Evropské komise splnit.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A dá se nějak vyčíslit, o kolika penězích tady v tuhle chvíli mluvíme?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Já myslím, že ta čísla vycházejí ze státního rozpočtu na letošní rok, přesná čísla vám neřeknu. Možná se jedná o několik desítek miliard ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jednotky miliard, desítky miliard?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
... desítek miliard korun.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobře, ale neriskujeme moc, když právě, jak říkal František, abyste to potvrdil, ty projekty běží, dotují se z vlastních rozpočtů a doufáme, že Brusel něco pošle, co  když nepošle? Zvlášť ve chvíli, kdy včera vláda schválila škrty a vázání financí.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Já jsem přesvědčen, že Evropská komise ty platby uvolní, a to z toho důvodu, že i pan generální ředitel, a předpokládám, že i pan komisař Hahn během své návštěvy potvrdí, že v podstatě v současné době řešíme určitou technickou stránku věci. A i když musíme přijmout opatření i v organizační oblasti, že jsou to opatření, které stihneme, které můžeme stihnout a které v podstatě Komise akceptuje.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Můžete mi to ukázat na jednom konkrétním příkladu závěrem? Když Evropská komise Česku vytýká, že nemáme zákon o státní službě, tak jak tohle chcete stihnout?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
S Evropskou komisí bylo na úrovni generálního ředitele dohodnuto, že pokud nastanou, nastane prodlení při přijímání nového zákona, tak vláda přijme určitá opatření, aby lidi, kteří se zabývají implementací evropských fondů, měli nějaké, když to řeknu, v uvozovkách, zvláštní zacházení tak, aby nedocházelo k těm fluktuacím, na které Evropská komise upozorňuje.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to by jaksi v praxi byla část toho zákona nějakou jinou normou ošetřena, jestli to dobře chápeme?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Nevím technicky, jestli by se jednalo o jinou normu, zákon, nebo usnesení vlády, ale prostě nalezli jsme, nebo určitě nalezneme s Evropskou komisí technický způsob, jak jim toto zajistit.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Miroslav Matej, náměstek ministra financí. Děkujeme, pane náměstku. Na shledanou.

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Hezký den.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Děkuji taky za pozvání.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.