CZ EN

Ladislav Minčič v ČRo Rádio Česko dne 13.3.2012

Rozhovor s Ladislavem Minčičem, 1. náměstkem ministra financí.
ČRo Rádio Česko | 13.3.2012 | 15:35 | Pořad: Studio Česko


Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Strany vládní koalice dopilovávají kroky, které by státní rozpočet měly zachránit před katastrofou. Zároveň ale svými návrhy trochu torpédují daňovou reformu, kterou se dohodly prosadit, jak naznačuje první náměstek ministra financí Ladislav Minčič.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Každá vláda samozřejmě musí reagovat operativně na celou řadu, teď to řeknu obrazně, požárů a v rámci souběžného řešení jak těch operativních, tak těch strategických úkolů vzniká superpozice kroků, jejíž i souhrnný efekt se může velmi odchylovat od toho, co mělo charakterizovat onu zamýšlenou reformu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Začíná Studio Česko, při jehož poslechu vás vítá Ondřej Černý a naším hostem je právě první náměstek ministra financí a také člen Občanské demokratické strany Ladislav Minčič. Dobrý den, vítejte.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Dobrý den.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
ODS a TOP 09 mají na to, jak zachránit veřejné rozpočty, trošku jiný pohled. Nejste ve schizofrenní situaci, když je vaším přímým šéfem Miroslav Kalousek z TOP 09?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak já si nemyslím, že jsem přímo ve schizofrenní situaci. Je pravda, že v některých situacích skutečně i v rámci té práce, kterou vykonávám na ministerstvu financí, pociťuji jistý rozdíl mezi tím, co, řekněme, v rámci svých ideových nebo ideologických východisek prosazuje Občanská demokratická strana a mezi tím, co prezentuje jako místopředseda strany TOP 09 můj bezprostřední šéf, tedy pan ministr financí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Jestli nejste mezi mlýnskými kameny, protože váš bezprostřední nadřízený je Miroslav Kalousek, ale vaším stranickým nadřízeným a vlastně nejvyšším šéfem ve vládě je premiér Petr Nečas.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, já si myslím, že posluchači vědí nebo vidí, že byť i v rámci, řekněme, koaličních stran mezi jednotlivými ministry existují specielně v oblasti fiskální nebo finanční ekonomice jisté dílčí drobné rozdíly, tak zpravidla jde jenom o detaily, nuance nebo akcenty, zdůraznění toho či onoho prvku daleko spíše než o zásadní principiální rozpory, buď dopředu nebo dozadu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Přece jenom ale ten rozpor, co se týče paušálů, je poměrně výrazný, z vašeho hlediska a, řekněme, pozice pozorovatele na ministerstvu v rámci ODS blíží se nějaký kompromis nebo stále TOP 09 a Miroslav Kalousek na straně jedné a ODS na straně druhé trvají na svých stanoviscích?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak já pevně věřím, že kompromisní řešení bude nalezeno.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A blíží se?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Předpokládám, že tedy hovoříte o onich procentuálních výdajových paušálech ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Nejen o nich, ale také o lidech, kteří vlastně mohou ty paušály využívat. Protože ODS říká, že je ochotna jednat, včera to v tomto pořadu řekla i Miroslava Němcová o počtu, o penzu lidí, kteří mohou daňové paušály využívat. Že se nejste ochotni bavit o té výši, ale o počtu lidí.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak samozřejmě. To je dvojí pohled na toto ustanovení, to znamená ustanovení oni procentuelních výdajových paušálů jako slevy, která, jenom bych chtěl vám i posluchačům připomenout, byla zavedena ještě v počátcích naší platné daňové soustavy, počátkem 90. let, kdy mnozí podnikatelé opravdu začínali z úplné nuly bez praktické prehistorie, bez jakýchkoliv zkušeností a kdy bylo třeba pobídnout lidi, aby se nebáli jít alternativní cestou a starat se sami o sebe a aby nebyli zatěžováni nějakou nadbytečnou byrokracií a ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Rozumím, ale nepřešlo to až, řekněme, do druhého extrému, kdy skutečně ty paušály jsou pro řadu živnostníků až tak výhodné, že na rozdíl od daňových poplatníků v zaměstnaneckém poměru jsou až příliš výhodné?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, máte pravdu, že postupem času, zejména úpravou, která platí od roku 2005, se staly výdajové paušály ještě spíše pobídkou nebo cílenou úlevou, která je poskytována, daňovou cílenou úlevou, která je poskytována jedné skupině daňových poplatníků, čili daňovou úlevou ve smyslu snížení daňového břemene. Nikoliv snížení administrativní zátěže nebo, abych byl přesnější, nikoliv jenom snížení administrativní zátěže. A právě cesta, jak z této situace jít ven, má v podstatě 2 možná řešení. Jednak zúžit okruh subjektů, okruh fyzických osob, které si mohou na tuto úlevu dosáhnout, a to proto, že se od samého počátku předpokládalo a nikdo to za celá ta léta nezpochybňoval, že adresátem této úlevy by měl být malý byznys. To znamená podnikatelé, živnostníci drobní, nikoliv teda, řekněme, velké subjekty, byť jejich, řekněme, právní forma podnikání je fyzická osoba, ale nemyslelo se, že by to měly být subjekty s obraty v řádu desítek milionů korun. Takže buď zúžit okruh těchto subjektů, zpravidla úvahou zejména v rámci Občanské demokratické strany v tomto směru je kritérium obratu nebo hrubého příjmu, a tedy snížit řádově, hovořilo se o částkách nebo v poslední době kolem 5 milionů nebo dokonce i méně, o zúžení nebo zúžení okruhu skrze nižší obrat, tedy ti velcí že si nebudou moci na to sáhnout, anebo, anebo umožnit, umožnit v podstatě sáhnout si na úlevu v podstatě všem, ale s tím, že ta úleva bude nižší. To je ten návrh, který prosazuje ministerstvo financí, respektive ministr financí. To znamená nějakým způsobem snížit onu procentuelní výši výdajových paušálů.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A co cesta, řekněme, nižší úlevy a méně lidem? Může si státní kasa dovolit v současné chvíli takovou úlevu tolika lidí?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak toto může být, toto může být jistým kompromisním návrhem nebo řešením, kterým možná z těch diskusí, které vedou ekonomičtí ministři a nejenom ekonomičtí ministři, koaliční politici mezi sebou, vzejde, to znamená jednak i dát nějaké omezení na obrat a možná nějakým způsobem korigovat stávající výši výdajových paušálů. Čili možná nikoliv v té výši do roku 2004, jak o ní hovoří pan ministr financí. Samozřejmě, že tam zazněl, jenom chci pro pořádek doplnit, ještě i další alternativní návrh, a sice ten nebo třetí varianta, která tam byla, a sice že by výdajové paušály, řekněme, mohly zůstat na té výši, co jsou, i nemusel by být jaksi zaveden nějaký práh pro jejich uplatnění, ale s tím, že ten, kdo si sáhne na výdajový paušál, tak potom nemůže využívat některé další, popřípadě i všechny další daňové úlevy, které jsou jinak ostatním daňovým poplatníkům poskytovány. Tím mám na mysli všelijaké odčitatelné položky, další alternativní slevy na dani a podobně. Čili záměr, tak to vnímám a cítím já, nějakým způsobem usměrnit nebo korigovat ten dnešní stav, je cítit ze všech prohlášení, ze všech jednání, o nichž vím, nebo jichž jsem se měl i možnost zúčastnit, ale jaký bude ten finální konsenzus, to si nedokáži v tuto chvíli přesně představit. Ale nepochybuji o tom, že shody určitě dosaženo bude.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říká první náměstek ministra financí Ladislav Minčič, který je dnes hostem Studia Česko. Tématem posledních týdnů se staly úspory ve státním rozpočtu a kde přesně je najít?

Petr NEČAS, premiér /ODS/
--------------------
Jsme si vědomi, že jakékoliv opatření podobného typu vázané především na příští a přespříští rozpočtový rok, což jsou objemy typu 42 nebo 85 miliard, se neobejdou bez minimálně 2 až 3 robustních opatření na straně příjmové i výdajové a logicky se vychází z toho, že v době ekonomické stagnace není možné sahat například na korporátní daně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Konstatoval premiér Petr Nečas. Kromě úspor chce ale vláda také navýšit příjmy rozpočtu. Podle premiéra je nejvíce pravděpodobné, že zůstanou 2 sazby daně z přidané hodnoty. Nedojde tedy k jejich sjednocení, ale každá se o jedno procento navýší. Máte propočet, zda je to pro státní rozpočet výhodnější, než mít pouze jedinou sazbu ve výši 20 procent?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak podle modelových propočtů, které se pochopitelně provádějí na ministerstvu financí v souvislosti s jakýmkoliv návrhem, který zazní při jednání vlády nebo porady ekonomických ministrů, tak z těchto propočtů vyplývá, že případná jedna sazba ve výši 20 procentních bodů by pochopitelně byla z fiskálního hlediska asi výnosnější než posun o 1 bod jak té snížené sazby ze 14 na 15 ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Jenom rámcově, dokážete to vyčíslit, jak výhodnější?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak podívejte, jestliže vycházíme z toho, že v tuto chvíli v platné právní úpravě je uvedeno, že pro rok 2013, a mluví se právě o roce 2013 jako o roce nějakých změn, by měla být sazba jedna sjednocená na úrovni 17,5 procenta. A jestliže vyjdeme z takové jednoduché, řekněme, kalkulace, že 1 procentní bod u té sjednocené sazby představuje řádově kolem 17, kolem 17 miliard, tedy posunutí o 2,5 procentního bodu, i když vezmeme do úvahy některé další faktory, tak by pochopitelně znamenal částku v řádu zcela určitě větším, než 25, 30 miliard korun. Pokud by zůstalo u 2 sazeb, těch dnešních, tedy snížené čtrnáctiprocentní a standardní sazby dvacetiprocentní, s tím, že se posunou právě o 1 bod ze 14 na 15 a z 20 na 21, tak v tom případě by ten výnos právě odpovídal zvýšení o 1 procentní bod té sjednocené, jednotné sazby. Čili tam ten výnos by byl řádově kolem, řekněme, 16, 17, 18 miliard korun ročně. Což znamená řádově nejméně, nejméně dvakrát méně než v případě sjednocení na dvaceti a i v podstatě méně než případné sjednocení na 19 procentních bodech.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pokud se DPH zvyšovat skutečně bude, tak to má být ale pouze dočasně, a to na 3 roky a po stejnou dobu by také mohlo být zavedeno progresivní zdanění fyzických osob. Jaký finanční přínos by pro rozpočet právě ono mělo mít? Nepůjde o pouhou marginální částku, která v rozpočtu svým způsobem nebude hrát žádnou roli?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak podívejte, v souvislosti se zavedením, dočasným zavedením progresivní stupnice údajně z příjmu fyzických osob, se analytický tým na ministerstvu financí, který to kalkulovat, opíral o úvahy, které zaznívaly již dříve při vytváření této koalice, to znamená úvah o tom, že trošičku nežádoucí nebo i více nežádoucím efektem naší soustavy přímého zdanění, do té soustavy přímého zdanění nebo přímého odvodového zdanění zahrnuji jak daň z příjmu fyzických osob, tak i pojistná, jak zdravotní, tak sociální, že nedobrým znakem té naší soustavy je jeho degrese nebo degresivita. To znamená, že efektivní daňové zatížení s rostoucím příjmem v zásadě klesá, zatímco víte, že v minulosti, když se uvažovalo o zavedení rovné daně a byla zavedena rovná daň, tak tím jaksi vůdčím heslem nebo motem té diskuse byla především úvaha, že z každé další koruny vydělané navíc stejné množství haléřů eráru, ano, a současný systém, který je dán především zastropováním pojistných, znamená, že při dostatečně velkých příjmech fyzických osob ty fyzické osoby v podstatě z každé další vydělané koruny platí ve skutečnosti jenom a pouze daň z příjmů. Žádné pojistné, jenom daň z příjmu ve výši té dnešní jedné jediné sazby. Takže je možné v rámci snížení nebo zmírnění této degrese, tedy tohoto poklesu, uvažovat o, řekněme, narovnání nebo vyrovnání celkového odvodového zatížení příjmů fyzických osob, to znamená toho odvodového zatížení, které v sobě obsahuje jak obě pojistná, tak i daň z příjmů fyzických osob, tak, aby, řekněme, z pohledu toho celkového zatížení došlo k rovnému nebo něčemu, co je blízké, rovnému zatížení.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Rozumím.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Přitom u samotné daně z příjmů fyzických osob by to znamenalo progresivitu. Ale je si to třeba uvědomit v kontextu toho, co jsem zmiňoval, že po dosažení sta tisíc korun měsíčního příjmu neplatí fyzická osoba pojistné sociální, u 150 tisíc dokonce ani zdravotní.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Právě to je ta, řekněme, hranice, kterou nejmenší vládní koaliční partner, Věci Veřejné, žádají, aby nad ní byla zavedena ta jakási druhá sazba zdanění. Dá se skutečně vyčíslit, kolik tento konkrétní krok, pokud tedy bude zaveden, podle těch vašich propočtů přinese do státní kasy?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, ano. Tak jaksi poměrně optimistické z hlediska dopadu propočty hovoří o částce, která by se mohla i blížit možná i 3 miliardám korun. Což jako by si měl posluchač srovnat s těmi desítkami miliard korun, o kterých jsme hovořili v souvislosti s ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
V souvislosti s DPH.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
... možnými úpravami DPH.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem, když mluvíme o těch úpravách DPH, tak zatím se mluví o dočasném navýšení na 3 roky, ale proč skutečně věřit tomu, že to tak bude? Dočasnost v Česku máme definovanou i delšími časy než pouze dočasně, například na 3 roky, proč by se občané neměli bát toho, že jim třeba i ministerstvo financí řekne, státní kasa se neplní tak, jak má a navýšená DPH zůstane i nadále?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, já si myslím, že pochopitelně jisté riziko, mám-li být objektivní, existuje, to riziko je dáno už i tím, že je zřejmé, že tato dočasnost by asi překročila mandát této vlády, poněvadž hovoříme-li o tom, že by takovéto změny dočasně začaly platit počínaje rokem 2013, tak do dalších voleb by byly v praxi uplatňovány půl druhého roku a je zřejmé, že tou dočasností všichni rozumějí minimálně jaksi dvouleté, předpokládám, dvouleté období.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy podle vás v této záležitosti arbitrem budou volby?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Čili, čili je zřejmé a je možné, že byť i vyslovený závazek této vlády, že činí nějaký krok jenom časově omezený, nemusí být naplněn z toho prostého důvodu, že v tu chvíli už může být u moci jiná koalice, jiná vláda. Nicméně to, že se daně nebo způsob zdanění může měnit s příchodem nové vlády, na to si, myslím, naši voliči a daňoví poplatníci jaksi zvykli a toto všichni vnímají jako jaksi možný důsledek jakýchkoliv voleb.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ono se to ostatně mění i v průběhu jediného volebního období třeba jedné konkrétní vlády, ale proč se skutečně uvažuje pouze o navyšování DPH, proč nepřicházíte s jiným konceptem? Když se nedostávalo peněz například po povodních, tak v loňském roce zde bylo dočasné navýšení, ta takzvaná povodňová stovka. Co teď, nechystáte na ministerstvu financí nějakou speciální daňovou povinnost na podporu státní kasy?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, podívejte, obecně platí, že z ekonomického hlediska méně škodlivé pro hospodářský výkon země, pro zisk, pro, řekněme, rozvoj, je nepřímá daň méně škodlivá než přímá daň. Nepřímá daň, která postihuje především spotřebu. Poněvadž je možné, a i z hlediska samotných poplatníků, konzumentů, spotřebitelů je možné svým způsobem spotřebu regulovat, odkládat, posouvat. Je to více v moci daňového poplatníka než placení přímých odvodů, přímých daní. Je si třeba uvědomit, že mnohé, řekněme, proklamace vládních stran v rámci předchozí nebo poslední volební kampaně hovořily o tom, že, nebo nehovořily o tom, že je vhodné v jakékoliv situaci zvyšovat přímé daně. Tedy zdaňovat více příjmy, zdaňovat více zisky a podobně. Naopak zaznívala slova o tom, že přímé zdanění by nemělo být ani, řekněme, havarijním řešením možných problémů v budoucnu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
S těmi seznamy se dá skutečně velmi čarovat, ale když to vememe v komplexu, dá se tedy říci, že v tuto chvíli je politická shoda i odborná shoda na tom, že se obecně nebude zvyšovat složená daňová kvóta?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, zvýšení složené daňové kvóty, já bych se odkázal jak na slova pana premiéra, tak i na slova pana ministra financí, že fiskální problémy, ke kterým jaksi v současné době dochází nebo které hrozí tím, že budou ovlivňovat život v České republice v nejbližších několika letech, tak k řešení těchto fiskálních problémů je třeba přistupovat především na výdajové straně rozpočtů, především na výdajové straně rozpočtů, to znamená šetřit, šetřit. A teprve pokud by ono šetření nebo úspory vedly k nějakým důsledkům, které by mohly podlamovat, řekněme, stabilizaci ekonomiky, návrat z recese do ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak posléze přistoupit k navyšování daňové povinnosti.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, tak, tak, ano. Tehdy sáhnout. Přičemž při tom sáhnutí na příslušnou daň zvažovat, do jaké míry je ta která daň, řekněme škodlivá nebo méně škodlivá pro právě hospodářský výkon země.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říká náměstek ministra financí Ladislav Minčič, který je dnes hostem Studia Česko. V souvislosti s veřejnými rozpočty už delší dobu při ministerstvu financí funguje expertní skupina zastoupená všemi sněmovními stranami, která se snaží určit, jak dál. Ale aktivity se chopil také premiér Petr Nečas.

Petr NEČAS, premiér /ODS/
--------------------
Hlavním přínosem finanční ústavy jsou garance, že všechny budoucí vlády budou pokračovat v odpovědné fiskální politice, bude to motivovat především přísný dohled nezávislých odborníků, kteří budou především posuzovat dlouhodobou udržitelnost vládní rozpočtové politiky.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Finanční ústava v době krize, co s ní, pokud tato pravidla případně budou brzdit ekonomiku?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak já se domnívám, že fiskální ústava je v každém případě potřebná. Bez ohledu na to, jestli je v současné době česká ekonomika nebo evropská ekonomika v recesi či nikoliv. To je téma, o kterém se hovořilo už dlouho, není to novinka posledního, řekněme, obdobní, není to novinka, se kterou přišla až tato vláda, o tomto tématu byla velká diskuse ještě i v 90. letech. A ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ale proč to nezkusit jinak, třeba cestou, kterou navrhuje viceguvernér z České národní banky Vladimír Tomšík, protože ten ve své knize Ekonomie a zdravý rozum navrhl, aby strop pro úroveň veřejného dluhu byla na něj navázána takzvaná dluhová daň. Počítáte na ministerstvu s něčím podobným nebo chcete jít jinou cestou?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, tak o této myšlence se vedla velká diskuse na posledním jednání NERVu minulý týden, kde za účasti i pana premiéra bylo konstatováno, že tato myšlenka kolegy Tomšíka je určitě zajímavá, její, já nevím, možná stojí za to asi krátce říci posluchačům, v čem ta myšlenka spočívá, ta myšlenka spočívá v tom, že schodek veřejných financí by měl být pokryt výnosem specielní daně a tím, jak by se ten příslušný schodek z roku na rok měnil, předpokládejme, snižoval ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak by se měnila také sazba ...

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak by se sazba příslušné daně snižovala. Samozřejmě je to myšlenka zajímavá z toho hlediska, že zvyšuje zainteresovanost voličské obce, to znamená všech poplatníků, na tom, jakým způsobem hospodaří momentální politická reprezentace.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Přesto tou cestou nepůjdete?

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
A z tohoto pohledu je to určitě zajímavá myšlenka. Problém je v tom, jakým způsobem tuto daň definovat, jak ji rozvrhnout na daňové poplatníky. Jestli ji rozprostřít jenom na osoby, které jsou ekonomicky činné, které dosahují nějakých příjmů, nebo jestli ji vztáhnout, jak navrhuje kolega Tomšík v podstatě, na každou osobu jako daň z hlavy.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak to bylo dnešní Studio Česko s Ladislavem Minčičem, děkujeme a na slyšenou.

Ladislav MINČIČ, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Také vám děkuji za pozvání a na shledanou.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.