CZ EN

Rozpočtová odpovědnost i na úrovni EU

„Naši furianti dobývají Evropu“
Hospodářské noviny | Datum: 6.2.2012 | Rubrika: Názory | Strana: 08 | Autor: Jiří Havel

Reakce MF

Ministerstvo financí jako gestor za víceletý finanční rámec EU se zásadním způsobem ohrazuje proti vyznění článku pana Jiřího Havla, poslance Evropského parlamentu, k pozici ČR k budoucímu evropskému rozpočtu. Komentář Jiřího Havla podává do značné míry zkreslené informace o pozici ČR k rozpočtu na období 2014-2020 a o možných důsledcích pozice České republiky:

  • Česká republika se v kontextu významné fiskální konsolidace na národní úrovni aktivně hlásí k principu rozpočtové odpovědnosti i na evropské úrovni. Česká republika tímto jasně deklaruje, že v evropském rozpočtu na období 2014-2020, jak jej navrhuje Komise, vidí prostor pro krácení, a to zejména v některých výdajových prioritách (např. Nástroj pro propojení Evropy, Společná zemědělská politika, administrativa EU).
  • Cílem však není dosáhnout rozpočtu ve výši 0,8 % hrubého národního důchodu (HND) EU, jak uvádí pan poslanec Havel. Na tuto výši rozpočtu EU se nechtějí v současnosti dostat ani ti největší zastánci snižování rozpočtu EU, jejich návrhy se pohybují mezi 0,85-0,9 % HND EU.
  • V žádném případě nelze říci, že by podpora snížení budoucího rozpočtu EU ze strany ČR mohla přinést snížení kohezních prostředků právě pro naši zemi. Komise navrhuje zachovat 75% hranici uznatelnosti regionů (měřeno v HDP/obyvatele), a všechny české regiony s výjimkou Prahy by tak i v budoucím období měly být významnými příjemci kohezních prostředků. V rámci současných diskusí o budoucnosti kohezní politiky se rozhodně nehovoří o snížení této hranice na 65 %, jak píše Jiří Havel.
  • Dále musíme odmítnout argument, že přihlášení k rozpočtové odpovědnosti na evropské úrovni z naší strany může vést k rychlejšímu přechodu České republiky na pozici čistého plátce. Tato spojitost je velmi zjednodušená a nemá racionální základ.
  • Je zapotřebí také zdůraznit, že ČR i nadále úzce spolupracuje se státy Visegrádské čtyřky v oblasti víceletého finančního rámce EU. Klíčový prostor pro spolupráci vidíme například v oblasti přípravy legislativy upravující budoucí fungování kohezní politiky EU.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.