CZ EN

Ministerstvo financí ke kauze domu na Francouzské ulici v Praze

"Dvacetileté soudní řízení o dům"
ČT 1 | 30.1.2012 | 21:25 | Pořad: Reportéři ČT | Dvacetileté soudní řízení o dům

Reakce MF:

Vzhledem k řadě nepřesností v pořadu Reportéři ČT ze dne 30.1.2012 v reportáži s názvem „Dvacetileté soudní řízení o dům“ uvádíme na pravou míru některé skutečnosti prezentované v této reportáži, které se týkají držby nemovitosti.

Manželé Baladovi byli zapsáni do katastru nemovitostí jako tzv. duplicitní vlastníci na základě dědického usnesení z roku 2000. Druhým duplicitním vlastníkem byl Fond dětí a mládeže, popř. od roku 2005 Ministerstvo financí, a následně od roku 2009 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Již v té době minimálně paní Zora Baladová měla trvalý pobyt v předmětném domě na Francouzské ulici, který také užívala a v domě pobývala, o  čemž svědčí i reportáž, která byla o nemovitosti natáčena před cca 3 lety a v níž se manželé  Baladovi, na rozdíl od státu, volně pohybovali po prostorách domu, kde měli i svůj vlastní byt.

Manželé Baladovi také disponovali klíči od nemovitosti, které nikdy nebyly předány ani Fondu dětí a mládeže ani Ministerstvu financí a ani Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přičemž ani tento úřad neměl možnost faktické dispozice s touto nemovitostí. Jelikož manželé Baladovi v nemovitosti pobývali, znali její technický stav a také uživatele této nemovitosti, se kterými, jak sami připouštěli, bez vědomí státu uzavírali nájemní smlouvy a  inkasovali také nájemné.

Stát vyvinul několikrát snahu o vzájemně korektní jednání, nastolení pravidel, která by upravila vzájemné vztahy duplicitních vlastníků mezi sebou (např. v otázce podílení se na správě budovy, jejich opravách atd.) a také by jednoznačně definovala vztah k  nájemníkům, aby se ani oni necítili nijak ohrožováni vztahem duplicitních vlastníků a tedy i nejistotou spojenou s výsledkem určovací žaloby na vlastnictví nemovitosti.

Tato jednání byla vždy iniciována státem popř. ještě Fondem dětí a mládeže, zůstala však ze strany manželů Baladových bez odezvy. Fond dětí a mládeže také provedl v roce 2002 opravu havarijního stavu domu, jak byl shledán příslušným stavebním úřadem, na které se manželé Baladovi nijak finančně neúčastnili (o náhradě takto vynaložených prostředků dosud probíhá soudní řízení). Při realizaci opravy manželé Baladovi odmítali umožnit Fondu dětí a mládeže vstup do domu, který následně probíhal za asistence městské i republikové policie.

Z toho vyplývá, že stát měl zájem o nastolení korektních vztahů, které by do konečného určení výlučného vlastníka nemovitosti vneslo jistotu u nájemců a umožnilo nekonfliktní péči o nemovitost. Tyto snahy byly vždy ze strany Baladových odmítnuty či na výzvy k jednání v tomto smyslu nereagovali. Stát se také v obdobích, kdy soudní rozhodnutí svědčila pravomocně v jeho prospěch, snažil o získání přístupu do nemovitosti, nicméně se to nikdy nepodařilo, a to z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany manželů Baladových.

Ministerstvo financí důrazně odmítá sdělení, že stát manželům Baladovým bránil v užívání nemovitosti, když tito manželé naopak bránili v užívání státu, omezovali jeho přístup do nemovitosti a odmítali v této věci jednat. Sami v domě bydleli, jeho stav jim byl znám a jako duplicitní vlastníci měli stejné možnosti jako stát zajistit potřebné opravy či údržbu nemovitosti s tím, že na rozdíl od státu měli do nemovitosti neomezený přístup. Byli to také manželé Baladovi, kteří z pronájmů nemovitosti pobírali nájemné a existenci či uzavírání nájemních vztahů státu tajili. Stát tedy neměl jinou možnost než hájit svá práva soudní cestou a teprve v rámci soudních řízení bylo postupně zjišťováno, že existují nájemní smlouvy s manželi Baladovými a jaké jsou jejich podmínky.

S ohledem na shora uvedené je nutné souhlasit s názorem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že požadavek manželů Baladových na uvedení nemovitosti do původního stavu se jeví jako naprosto nepřípadný. Po celou dobu soudních řízení byl omezován ve výkonu vlastnického práva stát, nikoli manželé Baladovi, a to i přes to, že se snažil jednáními s manželi Baladovými nastolit stav, který by předešel škodám.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.