CZ EN

Ministerstvo financí v otázce náhrad nemlčelo

"Všechny křivdy stát nenapraví"
Mladá fronta DNES | 04.02.2012 | strana: 04 | rubrika: Z domova | autor: Luděk Navara


"A tu Richterovi nikdy nedostali. Místo toho skončil tehdejší majitel po komunistickém převratu v táboře nucených prací. Po pádu komunismu žádala rodina ministerstvo financí (které mělo náhrady vyplácet) o peníze. Marně. Ministerstvo zvolilo taktiku mrtvého brouka -mlčelo. „

Reakce MF:

Richterovi doručili Ministerstvu financí dne 30. 4. 2004 návrh na zahájení správního řízení ve věci náhrady za majetek býv. firmy „Elektromotor SVET s.r.o. se sídlem v Brně“ znárodněný podle dekretu č. 100/1945 Sb. Jejich žádost byla vyřízena mimo režim správního řízení dopisem Ministerstva financí ze dne 7. 6. 2004, kterým byla žádost zamítnuta s odůvodněním, že nejsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady podle dekretu č. 100/1945 Sb. Zamítnutí bylo následně potvrzeno dopisem ze dne 30. 8. 2004.

Uvedený postup byl v souladu s tehdejší praxí, která byla uznávána i soudy a jako správná byla soudy potvrzována až do vydání ústavního nálezu v roce 2007. Toto rozhodnutí se netýkalo případu Richterových.

Soudní spory vedené k těmto zamítavých stanoviskům ministerstva z roku 2004 skončily tím, že byl potvrzen postup Ministerstva financí při vyřízení žádosti Richterových jako správný, a to  jak rozsudkem Městského soudu v Praze, tak Nejvyššího správního soudu z roku 2007.  Tato pravomocná, a tedy pro Ministerstvo financí závazná rozhodnutí byla Ústavním soudem zrušena až v roce 2010. Ministerstvo financí pak začalo ve věci jednat ve správním řízení. Dnes je ve věci pravomocně rozhodnuto, tj. včetně rozhodnutí o rozkladu.

Pokud tedy došlo k prodlení s vydání rozhodnutí, pak od roku 2004 do roku 2010 nelze uvedené přičítat k tíži Ministerstva financí, které se řídilo tehdejší soudní praxí, a je třeba zcela odmítnout tvrzení, že Ministerstvo financí „zvolilo taktiku mrtvého brouka – mlčelo.“


„Největší naději na odškodnění mají potomci těch, kteří měli před válkou majetky na Podkarpatské Rusi, kterou později získal Sovětský svaz a dnes patří Ukrajině. Stát část těchto lidí odškodnil už před třemi lety, ale podmínky byly příliš přísné a ne všichni je mohli splnit. Takže zbylých několik set žadatelů čeká na nový zákon, který nyní projednávají poslanci a zřejmě bude schválen.“

Reakce MF:

První náhrady byly vypláceny ne před 3 lety, ale v letech 1959 – 1972, náhrady podle nového zákona č. 212/2009 Sb. provádí Ministerstvo vnitra nad rámec již vyplaceného.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.