CZ EN

Česká pomoc eurozóně

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČT 24 | 25.1.2012 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

 


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobrý večer. Začaly Události, komentáře. Česko půjčí eurozóně 38 miliard korun. Jde tedy o řádově nižší sumu, než o jaké se mluvilo původně. Stále rozdílné názory jsou po dnešním jednání vlády na smlouvu o fiskální unii. Obě témata za chvíli rozebereme s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Zmíněné rozhodnutí o vydání částky v rámci asi nejsledovanější české finanční transakce posledních let dnes učinila vláda. Posvětit je ale musí ještě samotná centrální banka.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Vláda rozhodla, ke státům, které se budou podílet na záchraně zadlužených evropských států, se připojí i Česko. Na pomoc jim pošle 38 miliard korun, tedy mnohem méně, než původně plánovaných 89 miliard. Podle premiéra tím chce Česko Evropě ukázat, že má zdravé veřejné finance.

Petr NEČAS, premiér, předseda strany /ODS/
--------------------
Stádo jménem Evropská unie se rozděluje na dvě skupiny, na skupinu, ve kterém jsou zdravé kusy, a na skupinu, ve které jsou nemocné kusy. Definičním znakem zdravého kusu je zpravidla to, že se účastní této půjčky.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
O tom, jestli Česko uvolní ze svých devizových rezerv 38 miliard korun, musí ještě rozhodnout Česká národní banka. Ta ale zatím vládu napíná.

Marek PETRUŠ, mluvčí České národní banky
--------------------
Bankovní rada se tou věcí bude pečlivě a odpovědně zabývat.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Podle expertů ale Česká národní banka nebude mít s půjčkou Mezinárodnímu měnovému fondu větší problémy.

Luděk NIEDERMAYER, analytik, Deloitte, bývalý viceguvernér ČNB
--------------------
Domnívám se tedy, že pravděpodobnost, že by nám chyběla, je naprosto malá.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Pro vládu má navíc půjčka, která půjde z devizových rezerv, velkou výhodu. Nezvyšuje schodek rozpočtu. Ministr financí proto půjde hned ve čtvrtek přesvědčovat členy Bankovní rady, aby peníze měnovému fondu poslali.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Mám také mandát od vlády, nabídnout České národní bance, uzná-li to za vhodné, že bude garantovat tyto prostředky uložené u Mezinárodního měnového fondu pro případ jejich znehodnocení.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Jinými slovy, pokud by měnový fond peníze Česku nevrátil, musela by je vláda dát ze svého rozpočtu. Pro srovnání: 38 miliard korun je částka, kterou stát ročně dává na celou státní sociální podporu. Je to desetina peněz vydávaná na důchody a také částka, kterou by vláda získala, kdyby sjednotila DPH na 20 procentech. Půjčku měnovému fondu podporuje i ČSSD.

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/
--------------------
Že tyto finanční prostředky budou použity na stabilizaci situace v Evropě, pak to nepochybně zlepší i vyhlídky českého exportu.

Petr VAŠEK, redaktor
--------------------
Vláda by chtěla mít o půjčce jasno do měsíce. Pokud ji do té doby národní banka půjčku neschválí, pošle peníze ze svého. Petr Vašek, Česká televize.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ministr financí Miroslav Kalousek. Dobrý večer, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jak moc konsensuální bylo to dnešní rozhodnutí vlády o půjčce na pomoc eurozóny, tedy půjčce Mezinárodnímu měnovému fondu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já byl velmi potěšen, že bylo, skutečně bylo konsensuální, koneckonců ony tomu přecházely poměrně intenzivní jednání ve formátu předseda vlády, ministr financí, guvernér ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale promiňte, pan předseda vlády se dlouhodobě na to spíše tvářil slovy klasika, že povytahoval obočí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Upřímně řečeno, odpovím jednou věcí, kdyby nepředcházela tomu dnešnímu jednání dohoda na úrovni ministr financí, předseda vlády, tak bych těžko mohl ten materiál předložit, protože prostě platí, že vláda by neměla Českou národní banku překvapovat a k něčemu tlačit. To koneckonců platí stále. Nebyly to tedy, nebylo to tedy vyjednávání na úrovni politických stran, ale bylo to velmi intenzivní politické i odborné jednání premiéra, ministra financí a guvernéra.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale to definitivní rozhodnutí je na České národní bance. Já jenom připomínám, že ta není vám ani vládě podřízena na základě zákona ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Zaplať pánbůh.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
... na základě zákona 6/93, je nezávislá. Co když řekne ne? Protože to se teoreticky státi může.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, že se to teoreticky státi může a koneckonců ze svého pohledu, protože zdůrazňuji, že toto rozhodnutí, které dnes vláda udělala, je primárně a zahraničně politické. Česká národní banka, nebo její Bankovní rada, která nedělá politiku, tím méně zahraniční politiku a dívá se na to z hlediska svých priorit, tak logicky takovou půjčku spíše nedoporučuje,  než doporučuje. A říkala to zcela jasně a měla to podložené svými argumenty. Vláda dělá zahraniční politiku a převážila zahraniční priorita, o které jsem přesvědčen, že je správná, a teď to musíme rozdělit na 2 části, to rozhodování. Vláda dnes rozhodla, že poskytne Mezinárodnímu měnovému fondu půjčku ve výši 1,5 miliardy euro, pokud o to Mezinárodní měnový fond požádá, což se ještě stát nemusí. Teoreticky existují 3 možnosti, jak to může vláda udělat. Ta nejšetrnější možnost vůči veřejným rozpočtům, protože neprohlubuje ani deficit, ani dluh, je spolupráce s Bankovní radou. Pokud nás Bankovní rada odmítne, já musím předložit vládě jinou variantu, která teoreticky existuje.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A to je teoreticky varianta ze státního rozpočtu, nebo jaká jiná? Kde jinde byste, promiňte, byť byste byl sebešikovnější ministr financí, ty peníze mohl vzít?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, tak samozřejmě můžeme emitovat eurobondy na kapitálových trzích, takzvaně si půjčit a půjčit Mezinárodnímu měnovému fondu, což je méně šetrná varianta vůči rozpočtům. Ale oddělme ta 2 rozhodnutí, politická rozhodnutí vlády teď a rozhodnutí Bankovní rady, zda vyhoví vládě v její žádosti vůči devizovým rezervám.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dle vašeho stávajícího plánu tedy peníze nepůjdou ze státního rozpočtu, ale přesto je ta transakce na ten rozpočet navázána. Mám na mysli ty vládní garance, které chcete bance nabídnout. Pokud se tedy ručí z veřejných peněz, tak to s veřejnými penězi logicky souvisí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Zajisté. Ta garance neprohlubuje ani deficit, ani dluh za předpokladu, že se nestane realitou.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Promiňte, ale státní garance obvykle automaticky zvyšují schodek rozpočtu, jak to, že tohle je ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jak to, že tohle je jiný případ?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
V tomto případě skutečně ne. Vztahy vůči fondům typu ESM nebo Mezinárodního měnového fondu jsou podle metodiky Evropské unie i podle naší účtovány tak, že nespadají do deficitu do okamžiku, než by se muselo stát a ta garance by byla plněna proto, že Mezinárodní měnový fond takzvaně zkrachuje a stane se insolventním. Nicméně rád bych zdůraznil, že pokud by se opravdu stala ta hypotetická možnost, které nevěřím, že by Mezinárodní měnový fond zkrachoval, tak jsem si jist, že realizace za této garance by byla jednou z těch nejmenších problémů, které by musela jakákoliv vláda řešit.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A když jsme u těch garancí, tak se vláda také usnesla, že bance nabídne další garance za úvěry fondu z minulosti, pokud bude Česká národní banka souhlasit s tou novou půjčkou. To je jakási vějička, kterou chcete centrální banku nalákat na tu současnou půjčku? Protože ono to vypadá, jako že nemáte žádný další silnější argument, tak prostě řeknete: My k té dnešní garanci z peněz daňových poplatníků přilepíme, přihodíme, zatím tedy imaginárně, další garanci. Tak to na mě působí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak vějička ne, ale je to ..., samozřejmě Česká národní banka má 2 relevantní argumenty, samotnou výši devizových rezerv, protože když část z nich půjčí Mezinárodnímu měnovému fondu, tak o ně sice nepřichází, má je tam uloženy, ale má zmraženou jejich likviditu v podobě té půjčky. Argumentovali jsme tím, že můžeme jako ministerstvo financí, požádá-li Česká národní banka, České národní bance ty devizové rezervy navýšit způsobem, kterým nebudu zdržovat. Ten druhý argument je péče řádného hospodáře, že Česká národní banka vidí jisté riziko v tom, že má velkou expozici vůči jednomu věřiteli, byť je to Mezinárodní měnový fond. A tento argument kompenzujeme onou garancí a ano, pravda, říkáme: Pokud budete souhlasit s touto půjčkou, což je pro nás výhodné, jako pro stát, tak vám nabízíme garanci i za tu bývalou půjčku, to znamená, o miliardu větší, čímž vám vlastně vylepšujeme vaši pozici.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale je to, 2,5 miliardy eur je teďka, bude teď ta garance ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pokud o ni banka požádá.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pokud o ni banka bude stát. No, ale ona je to docela možná lákavá nabídka, takže kdo nám dává záruku, že to je nakonec dobrý obchod, tedy ručit penězi nás, daňových poplatníků, v té výši 2,5 miliardy eur? To už zase nejsou tak úplně zanedbatelné peníze, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To vůbec nejsou zanedbatelné peníze. Já chci jenom zdůraznit, že byť Česká národní banka je samozřejmě nezávislá na státu a devizové rezervy jsou jejím majetkem, nikoliv majetkem, kterým hospodaří vláda, tak stále je to půjčka, kterou poskytuje Česká republika. Tady prostě státní rozpočet garantuje České národní bance, ale máte-li pocit, že případné ztráty České národní banky nejsou naše ztráty, tak vás z toho vyvedou, jsou.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To je celkem logické. Jistě můžete argumentovat, že se stále bavíme o garanci, tedy o ručení, nikoliv přímém vydávání peněz. Ale jistou sumu to stát bude, protože vláda bance uhradí rozdíl mezi nižším úročením peněz, které poskytuje fond a úroky z investic zajištěných, které by banka jinak inkasovala. Kolik to bude peněz?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak to samozřejmě záleží na vývoji úrokových měr na trhu, protože banka má uloženy své devizové rezervy na trhu, tam bere nějaké úroky, které jí tam tak dává, což je proměnná ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Já vím, že to je proměnná. Zkuste to odhadnout, pane ministře, řádově.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Kdyby byly úroky na současné úrovni a kdyby se najednou čerpaly obě 2 ty půjčky, protože ona se zatím nečerpá zplna ani ta stará, což je teoretické, tak se pohybujeme někde 120, 150 miliónů korun ročně, ale je to opravdu ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Čili, promiňte, to je částka, která bude muset být zaplacena, pokud tato transakce bude realizována, chápu to správně?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
České národní bance.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale ze státního rozpočtu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ano.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Kdy ten úvěr bude splacen zpátky? Kdy ty peníze budou zpátky?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Záleží ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A promiňte, to je u úvěru vždycky docela dost podstatná informace.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pochopitelně. Tam záleží na bilaterální dohodě. My dokonce ani nevíme, kdy o něj Mezinárodní měnový fond požádá a zda požádá. Požádá Českou národní banku, může to být na délku 3 let, může to být na délku 5 let, záleží na dohodě, která ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A vadilo by nám, kdyby to bylo na 5 let, nebo vadilo by nám, kdyby to bylo delší? Máme nějaké omezení?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, nemáme a znovu říkám, je to rozhodnutí především Bankovní rady. Ale většinou se, většinou se tyto úvěry poskytují na 5 let a také se velmi často prodlužují.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Proti půjčce se zřetelně postavil i nejvýše postavený český ekonom, tedy prezident republiky Václav Klaus. Ano, a proto se k nám na chvíli připojí jeho poradce Jiří Tomáš Payn. Zdravím vás, pane Payne. Dobrý večer.

Jiří Tomáš PAYNE, poradce prezidenta republiky /Svobodní/
--------------------
Dobrý večer.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jaké jsou tedy hlavní argumenty proti tomu, aby se Česko k té půjčce v této podobě, o které diskutuji s panem ministrem, připojovalo?

Jiří Tomáš PAYNE, poradce prezidenta republiky /Svobodní/
--------------------
Tak ta první otázka zní, jestli kroky, které podniká eurozóna na svoji záchranu, jestli jsou smysluplné. Kdyby byly smysluplné, no tak můžeme očekávat, že nám taková půjčka třebas pomůže v našem exportu. Ale ta základní otázka je, jestli celá ta konstrukce eurozóny od samého počátku nebyla chybně vymyšlený, je to chybný projekt, který zákonitě musí selhat. A skepse kapitálových trhů v současné době vůči vlastně všem zemím Evropské unie je založena na tom, že ta pravidla, ty zakládající dokumenty, na kterých to všechno stojí, že byly špatně koncipovány, špatně vymyšleny.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Vy to berete, pane Payne, poněkud od Adama. Já chápu, že všechno souvisí se vším, ale teď jde přece o znatelně menší sumu, než s jakou se doposud operovalo, navíc nepůjde přímo ze státního rozpočtu, je poměrně široký konsensus na politické scéně, že to je otázka naší odpovědnosti, zkrátka těch argumentů, proč by Česko mělo ty peníze dát, je celá řada.

Jiří Tomáš PAYNE, poradce prezidenta republiky /Svobodní/
--------------------
Podívejte se, když nějaká rodina má našetřené peníze na horší časy, a to jsou vlastně kapitálové rezervy, které máme jako Česká republika, to jsou peníze, které jsme si našetřili na horší časy, tak se může rozhodnout v případě, že má jistotu, že v příštích 10 letech žádné horší časy nepřijdou, že ty peníze někomu půjčí. Ale já se velmi obávám, že už v těch horších časech jsme. To znamená, teď je naopak situace, kdy bychom měli navyšovat devizové rezervy a ne někomu z těchto peněz půjčovat.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ještě jedna věc, Mezinárodní měnový fond, pane Payne, je obecně považován za velmi seriózního věřitele. Ani tohle neberete jako silný argument?

Jiří Tomáš PAYNE, poradce prezidenta republiky /Svobodní/
--------------------
Víte, mě přijde, že to je taková zástěrka, za kterou se vlastně vláda pokouší schovat. Jestli chceme pomoci Řecku, kancléřka Merkelová dneska prohlásila, že to stejně je beznadějné, že Řecko zbankrotuje, ale kdybychom chtěli někomu pomoct, možná Španělsku, možná Maďarsku, já nevím, tak pojďme pomáhat přímo. Já vím, že to jsou rizika, ale ta oběť, ta pomoc, kterou někomu nabízíme, tak ta je právě založena v tom, že my s nimi neseme ta rizika. Schovat se za měnový fond, ze kterého potom ty peníze budou použity na to, aby se zachraňovaly francouzské, německé banky, protože se budou skupovat řecké dluhopisy, které ony pod politickým tlakem nakoupily, to přece vůbec nemá smysl.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale není Mezinárodní měnový fond přece jenom něco jako jistější prostředník, než někdo, kdo by od nás případně ty peníze bral v těch konkrétních zemí, o kterých mluvíte?

Jiří Tomáš PAYNE, poradce prezidenta republiky /Svobodní/
--------------------
Jenomže zase tenhle, tento prostředník ty peníze nepoužije na skutečnou pomoc těm zemím, které by to potřebovaly, ale pomůže je na záchranu německých a francouzských bank, které pod politickým tlakem nakoupily špatné dluhopisy. Buďto ti bankéři byli hloupí, že to nakoupili a pak by měly ty banky zbankrotovat, nebo nebyli hloupí a učinili to pod politickým tlakem a pak si také zaslouží, aby zbankrotovaly. A dokud se toto nestane, tak nelze zachránit euro.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře Kalousku, požádám vás o reakci na výtky pana Payna.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak je to legitimní názor, který se v české společnosti objevuje, prezentuje, který v podstatě říká: Euro je od začátku chybný projekt, čím dříve se eurozóna rozpadne, tím lépe, proto my v žádném případě nechceme žádným způsobem přispět k její záchraně. Je to postoj, který já musím akceptovat, byť k tomu dodávám, já s ním nesouhlasím. Samozřejmě, že na začátku eurozóny bylo vloženo mnoho systémových chyb do toho projektu, to v každém případě, nicméně provázanost české ekonomiky s eurozónou je taková, že její kolaps finanční by měl pro českou ekonomiku skutečně fatální, ale fatální důsledky. To znamená, tvářit se, že nás to vůbec nezajímá a že naopak bude dobře, když to celé co nejdřív skončí, já pokládám za chybný názor.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Promiňte, byť je to názor, který sdílí, jak jsem říkal, nejvýše postavený český ekonom, prezident republiky Václav Klaus? Jehož názory vy často nerozporujete.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já si pana prezidenta a jeho názorů velmi vážím, často mnohé z nich nerozporuji a v mnohém s ním nesouhlasím, například v názoru na další postoj České republiky v Evropské unii, se poměrně velmi lišíme. No víte, jaká by to byla na světě nuda, kdybychom měli všichni stejné názory? Prostě já reprezentuji, já si dovolím reprezentovat tento názor, je to názor také mé politické strany, koneckonců od toho tu jsem. Jsem rád, že to byl i dnešní názor vlády. Co se týče zahraniční pomoci, do které se zapojujeme, tak chci říct, že to od začátku bylo jednou z našich podmínek, že v případě zahraničí pomoci chceme, aby byl účasten Mezinárodní měnový fond. Jestli si vzpomenete na iniciativy pana prezidenta Sarkozyho, který snil o nějakém evropském fondu. A k tomu jsme byli velmi zdrženliví, protože dobře víme, že Mezinárodní měnový fond je velmi úspěšný ve vymáhání svých pohledávek, mnohem úspěšnější, než jakýkoliv jiný mechanismus. Proto zapojení Mezinárodního měnového fondu vidíme jako velkou pojistku návratnosti té půjčky.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Nepředpokládám, pane Payne, že by vás pan ministr nějak zásadně přesvědčil ke korigování vašeho názoru. Ale prosím vás, ještě váš závěrečný komentář k tomuto tématu?

Jiří Tomáš PAYNE, poradce prezidenta republiky /Svobodní/
--------------------
No, mě jenom přijde, že nejsme, není to tak, že bychom se dostali do izolace, protože za prvé, jsou jiné země, které také uvažují o tom, že to není tak zdaleka jednoznačná záležitost, navíc doposud neznáme ten finální text. A na druhé straně, tady se argumentuje tím, že bychom se ocitli někde v nějakém vedlejším proudu evropské integrace. Já prostě nemám velmocenské ambice. A pokud někdo z českých politiků chce dělat velmocenskou politiku, já před tím velice varuju.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane Payne, děkuju vám za účast v dnešních komentovaných Událostech. Díky a na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já se domnívám, že když teď mluvil o konečném textu pan Payne, ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To už se dostáváme k tomu druhému souvisejícími tématu, které bych teď rád otevřel.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... asi mluvil o něčem jiném.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Já bych to téma nicméně rád s vámi ještě otevřel, pane ministře, protože vláda dnes také vyslovila jakýsi podmíněný souhlas s tou evropskou smlouvou o rozpočtové odpovědnosti, to je to, o čem pan Payne mluvil. Ale pořád jste se úplně nedohodli, jestli bude ratifikována ústavní většinou, prostou většinou, referendem. Proč jste se shodli na té půjčce a na tom, jak se Česko postaví k téhle smlouvě, k tomuhle dokumentu jste se zatím neshodli?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To jsou, prosím pěkně, 2 cela odlišné věci ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, tak se bavme o té druhé věci, ano.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Shodli jsme se na té půjčce, já jsem tomu velmi rád a ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A bavme se, prosím, teď o té smlouvě.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Bavme se o té smlouvě. Vláda dnes nevyslovila žádný podmíněný souhlas. Dala mandát, nikoliv jednomyslně, protože ministři za TOP 09 ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To je jakási novinářská interpretace, dobře
.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... předsedovi vlády, aby vyjednával a z toho, co říkají ministři za ODS i Věci veřejné, je zřejmé, že většinový názor vlády, až se bude jednat o souhlasu, tak že ten souhlas bude skutečně podmíněný, bude-li tedy souhlas. Což je, upřímně řečeno, tedy je tam ona podmínka referenda, což je, upřímně řečeno postoj, který pokládáme za nešťastný a celou českou politiku to v zahraničí do značné míry zamlžuje.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Včera jste řekl, že všichni partneři v EU obraceli oči v sloup, když jste se s nimi bavil o požadavku některých vládních stran na referendum o této otázce. Kteří partneři obraceli oči v sloup?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, prostě ty pohledy byly nechápavé a nechápavé byly i ty rozhovory v kuloárech. Oni tomu prostě nerozumí. Oni rozumí postoji Spojeného království, které říká: Ne, nám ta smlouva nevyhovuje a my ji nepodepíšeme.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Počkejte a třeba účastníci toho jednání, oslovení včera Českou televizí, i v rozporu s příběhem o obracení očí v sloup, říkali, třeba paní ministryně financí Dánska Vestagerová, že jste je prostě otevřeně informoval o situaci v Česku, ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ano.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
... že každý ..., a také řekla, že každý má právo se rozhodnout podle vlastní vůle. To přece není žádné obracení očí v sloup.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, nepochybně. Oni ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ono to vypadalo, ono to vypadalo, že si je berete trošku jaksi pod svá křídla a ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, ne, ne, vůbec, vůbec ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
... že říkáte: Mají stejný názor jako já.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, ne, vůbec. Dovolte, abych to vysvětlil. Já říkám, oni tomu nerozumí, oni samozřejmě akceptují jakýkoliv náš postup, koneckonců na našem souhlasu nezáleží, ta smlouva bude platit i bez nás, takže to pro ně není nic fatálního, ale říkám, to je postoj, kterému nerozumí. Oni rozumí jasnému "ne", rozumí jasnému "ano", ale to, o čem mluvíme jako podmíněný souhlas, je takové to jasné, nekompromisní, principiální "možná". A tomu naprosto, tomu naprosto nerozumí, ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Mě by jenom zajímalo, jestli ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... tudíž nevědí, co od nás mohou čekat.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Mě by jenom zajímalo, jestli jste s nimi také ty oči obraceli v sloup vy, protože pak by byla na místě otázka o vaší loajalitě ke státu, který reprezentuje, a k vládě, kterou zastupujete.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, prosím pěkně, já jsem je zcela ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Nic ve zlém.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... já jsem je zcela férově, já jsem je zcela férově informoval o postoji české vlády, o tom, že tedy ratifikační proces bude mimořádně komplikovaný a jak znovu říkám, oni rozumí "ano", oni rozumí "ne", ale principiálnímu "možná" nerozumí. Přičemž to samozřejmě akceptují a v zásadě jim to může být jedno. Jedno by to nemělo být nám, protože naše zahraniční politika je pak nečitelná.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Je-li řeč o referendu, tak o tom se přece mluví třeba i v Irsku. Takže požadavek některé země na referendum není nic tak zvláštního, fatálního, divného.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Irsko má referendum zakotvené v ústavě a irský ministr financí ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A má s nimi také své speciální zkušenosti.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
... a irský ministr financí tam žádal o úpravu toho textu právě proto, aby nemuseli vyhlašovat referendum, čemuž samozřejmě všichni rozumí. Zatímco my nic takového dělat nemusíme, ale sami si to říkáme, protože nemáme odvahu rozhodnout, a tomu už nerozumí nikdo.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Definitivní verze toho textu stále není známa. Pan premiér chce referendum k textu, který není znám, vy nechcete referendum k textu, který není znám. Jakou to má, připouštím obé, logiku vůbec se bavit o tom, jestli referendum ano, nebo ne?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, já bych docela rád, protože pan premiér i Věci veřejné hovoří o zásadním přesunu pravomocí z České republiky do Bruselu takzvaně. Já bych rád, aby bylo jasně řečeno, o jaké pravomoci se jedná. I kdyby ten text zůstal tak, jak teď je ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale vy nevíte, jaký ten text bude nakonec, pane ministře, nebo víte?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Může být už jenom lepší, nemůže být horší. To znamená, i kdyby zůstal v tomto stavu, jedná se, přijdeme o jediné pravomoci, přijdeme o suverénní pravomoc chovat se fiskálně nezodpovědně. Budeme-li se chovat fiskálně nezodpovědně, zodpovědně, nepřicházíme o žádné pravomoci. Přičemž fiskální odpovědnost si chceme dát do vlastní ústavy, ale když to máme udělat na úrovni mezinárodní smlouvy, tak je to nepřekonatelný problém.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem, Polsko nepodepíše tu novou smlouvu, pokud se nebude moci v roli pozorovatele účastnit všech schůzek zemí platících eurem. Bude Česko požadovat něco podobného?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Česko to požaduje. Polsko je v tom, koneckonců to bylo obsahem oněch večeří, které pořádal český ministr financí. Je to náš společný požadavek, byť samozřejmě náš hlas je silně oslaben tím, že nejsme schopni říct, jestli to budeme, nebo nebudeme ratifikovat.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Na závěr dovolte jedno téma trošku jiné, krátce. Vláda dnes také přes původní odmítavé stanovisko vašeho ministerstva rozhodla o pokračování projektu Ovoce do škol. Vy jste dnes uvedl, že jste se s tím smířil až poté, co jste byl ujištěn, že mezi výrobky z ovoce nejsou počítány ovocné destiláty. Jak moc vážná tahle obava byla, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, byl to žert. Ten materiál byl s rozporem ministra financí, já jsem principiálně proti takovýmto projektům ...


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jste principiálně proti ovocným destilátům, nebo proti tomu, aby ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, jsem principiálně proti zbytečným projektům, které se schovávají za zdravou výživu a přitom se nejedná o nic jiného, než o prosazování zájmů lobby. Nicméně vzhledem k tomu, že to bude čerpat celá řada jiných zemí. Nechtěl jsem vystavět české ovocnáře do konkurenční nevýhody, takže jsem s tím souhlasil a obrátil jsem to v tento vtip. Ale principiálně tyhle projekty pokládám za špatné.


Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Děkuju, že jste přišel
.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já děkuji za pozvání.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Na shledanou
.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.