CZ EN

Promíjení daní: Ministerstvo se zveřejnění nebrání

"Finance: Plaťte. Vše ale nepovíme"
Hospodářské noviny | Datum: 3.1.2012 | Rubrika: Téma | Strana: 3 | Autor: Radek Kedroň

Reakce MF

Ministerstvo financí považuje za nutné vyjádřit se k článku uveřejněnému v HN dne 3. ledna „Finance: Plaťte. Vše ale nepovíme“, hlavně proti tvrzení, že používá peníze jako „účinnou brzdu“ pro údajné neposkytování informací o subjektech, kterým byla v minulosti prominuta daň či její příslušenství.

MF si nevede strukturované informace o prominutí daní a příslušenství, protože mu to neukládá žádný zákon. Informace má sice k dispozici, ale ty jsou obsažené v každém konkrétním spisu dle jednotlivých žádostí. Pokud tedy MF má poskytnout informace dle specifických požadavků jednotlivých žadatelů, je nuceno informace vyhledat v jednotlivých spisech a zpracovat je do podoby dle požadavků žadatele. Ze zákona je oprávněno požadovat za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (včetně vyhledání spisů v archivu a následného zpracování požadovaných informací do požadované struktury) úhradu nákladů.

Tímto způsobem je postupováno u každého žadatele, bez ohledu na „stranickou příslušnost“ a případnou další „provázanost“, která je nastíněna v předmětném článku. Sazebník úhrad je veřejně dostupný a každý má možnost předem zvážit, zda za takto stanovených podmínek trvá na poskytnutí požadovaných informací. Nemůže tedy docházet k žádné manipulaci vzhledem k osobě žadatele či charakteru požadovaných informací. Náklady odrážejí hlavně čas, který musí pracovník nad rámec svých primárních povinností strávit vyhledáváním požadovaných informací, mimo další náklady jako jsou náklady na kopírování či odeslání informací.

Nesdělování některých údajů, zejména tedy skutečností, na základě nichž bylo příslušenství daně konkrétnímu subjektu prominuto, vyplývá z platných právních přepisů. V žádném případě ovšem mlčenlivost není určena k ochraně činnosti MF, nýbrž k ochraně práv daňových subjektů. Jestliže bude Ministerstvu doručeno zproštění mlčenlivosti od daňového subjektu, tak v takovém případě bude samozřejmě umožněno nahlédnutí do daného spisu kterékoliv osobě, jíž bude takové nahlédnutí v konkrétním zproštění mlčenlivosti umožněno. Nejde tedy o ochranu nekalých praktik úředníků a narušování transparentnosti činnosti veřejné správy, nýbrž o ochranu citlivých dat o konkrétních daňových subjektech. Závisí pouze na nich, zda umožní veřejnosti nahlédnout do jejich právem chráněných zájmů či nikoliv. 

Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.