CZ EN

Obce a hazard - zdanění hazardu

Rozhovor s Tomášem Zídkem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 2.1.2012 | 05:59 | Pořad: Studio 6 | Téma: Náměstci MF


Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Politiky dlouho slibované zdanění hazardu je tady. Od nového roku musí loterijní společnosti platit nejen devatenáctiprocentní firemní daň, ale taky 20 % z rozdílu mezi sázkami a vyplacenými výhrami. Podle odhadů půjde asi o 8 miliard korun, které si rozdělí stát a obce. Ty dostanou 70 % této částky, stát 30.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Ve studiu teď vítáme náměstka ministra financí Tomáše Zídka, dobrý den.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Dobré ráno.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
A do Ostravy zdravíme ostravského primátora Petra Kajnara. Pane primátore, i vám dobrý den.

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/
--------------------
Dobré ráno.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Pane náměstku, první otázka na vás. Je ten odhad relevantní, tedy odhad výnosu zdanění hazardu 8 miliard korun?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak je to odhad, který vychází z čísel, které jsme měli k dispozici, statistika roku 2009. Když vidím, jak jsme byli koncem minulého roku zaplaveni žádostmi o rušení povolení. Hazard jaksi reaguje na to vysoké zdanění tím, že stahuje řadu přístrojů. Tak to číslo nemusí být tak vysoké. Ale předpokládáme, že mezi 7 - 8 miliardami to bude.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže pod 7 miliard korun ten výnos podle vašeho odhadu neklesne.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já to nemůžu garantovat, protože signály z toho loterijního průmyslu jsou takové, že to zdanění je pro ně skutečně velmi vysoké. Takže uvidíme.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Pane primátore, vy máte představu, jak velkou částku by zdanění hazardu mohlo přinést do vaší městské pokladny?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/
--------------------
Tak je to, my dneska z hazardu už vybíráme peníze, respektive městské obvody poplatky za ty přístroje, některé městské obvody ty, ten hazard dneska nechtějí na svém území, takže o něj přijdou. Na druhé straně se očekává, že to bude v řádově v milionech do městské pokladny ten příjem.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A v této částce, tedy v tom řádu, v tom je i ten poplatek, který činí přibližně 20 tisíc korun ročně za každý automat?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/
--------------------
Tak ono se to těžko odhaduje v téhle chvíli, protože jak říkám, některé obvody se rozhodly, že nechtějí vůbec automaty na svém území. Otázka, jestli se jim to podařilo do konce roku je vymístit úplně nebo ještě další 3 roky tady budou v Ostravě v centrální části. A potom uvidíme, jak vlastně majitelé těch výherních automatů budou reagovat na danou situaci, kolik jich zůstane, kolik jich budou provozovat. A podle toho uvidíme, kolik přijde do městského rozpočtu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak, pane náměstku, my už jsme to naznačili. Ten příjem ať už státu, nebo obcí, respektive u obcí se skládá víceméně ze dvou částí. Jednak z té, z toho vlastního zdanění, plus z poplatku, který činí asi 55 korun denně, je to asi 20 tisíc korun ročně. Nicméně podle poslance Věcí veřejných Josefa Novotného právě v tom poplatku tkví, on říká trojský kůň, a sice protože v tom zákoně je psáno, že ten poplatek, ta loterijní firma platí pouze ze dne, kdy je automat v provozu. A on prý slyší, vidí signály, že loterijní firmy budou záměrně ty automaty vypínat, aby nemusely platit tolik. Vnímáte to také jako problém? Připustíte, že to je problém, že v tom zákoně je obezlička, které by mohly loterijní firmy využívat?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak já si myslím, že samozřejmě loterijní průmysl bude hledat každou skulinu v té novele zákona.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak a proč tedy, promiňte, v tom zákoně jednoduše není stanoveno, loterijní firma zaplatí obci poplatek každý den 55 korun z každého automatu bez ohledu na to, zda je zapnutý, nebo ne.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  No jo, to se musíte ptát zákonodárců, kteří samozřejmě ten zákon tvořili ve velkém tlaku.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A je to špatně, že to tam takto není?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Já myslím, že to není zas tak strašné. Uvidíme, jak se, jak se k tomu loterijní průmysl postaví. Myslím si, že po zkušenost z minulých dvou let si loterijní průmysl nedovolí bojovat s komunální sférou, protože ta zkušenost je taková, že prohrávají.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ono, promiňte, tady jde možná o boj. Ono jde spíš o využívání toho, co zákon poskytuje. Tak se ptám, jestli je dobře či špatně, že tam určitá mezírka pro ty loterijní firmy je, aby se placením toho poplatku víceméně vyhnuly nebo aby si snížily ten náklad v tomto směru.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak samozřejmě to je výklad pana poslance. Já zatím tohle to nemůžu potvrdit, protože my uvidíme v praxi prvního roku, jak se situace vyvine. Já to nevnímám tak tragicky.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste, pane primátore, už slyšel o tom, že by loterijní firmy mohly právě využít určité nedokonalosti v zákoně k tomu, aby nakonec nemusely platit celou tu částku, 20 tisíc ročně za každý automat?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/
--------------------
Je to tak, protože už v minulosti vlastně loterijní firmy využívaly toho, že říkaly nebo přely se se samosprávou, že určitý automat výherní nebyl zapojený, že za něho nemusí platit. V tom zákoně v minulosti byla nejasnost, jestli teda za všechny automaty, nebo jenom za ty, které jsou vlastně zapnuté nebo které využívají nebo za všechny zaregistrované. Takže já se domnívám, že vlastně tahle nejasnost v zákoně vlastně tenhle spor bude prodlužovat a že to bude důvodem, proč budou odmítat některé firmy platit za automaty a, řekněme, samospráva bude trvat na tom, ať se za to zaplatí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane náměstku, můžete teď 2. ledna garantovat na tomto místě, že pokud se ukáže, že ta praxe bude taková, o jaké hovořil pan primátor a o jakém mluví pan poslanec Novotný, tak ministerstvo financí bude iniciovat nějakou novelu, která by to řešila?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  No, určitě. Tak za prvé máme k dispozici státní dozor, který v terénu může reagovat a podat zprávu o tom, jak vlastně se provozovatelé těch automatů chovají.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A ty kontroly budou intenzivnější teď po novém roce s ohledem na náběh těch změn?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Určitě. My se teď těšíme na to, že bude možné něco udělat s internetovým sázením, který vlastně novela zákona od nového roku velmi přísně zakazuje, a už v minulém roce jsme připravili ten státní dozor, bych řekl, na přísnější výkon té své funkce. Takže uvidíme. Myslím, že ano.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Pojďme teď k tomu, jak by se těch zmíněných 8 miliard, když vyjdeme tedy z té částky osmi miliard, jak by se měly rozdělovat, mají se použít na sport, kulturu, zdravotně postižené? Víte, v jakém poměru se bude kterým resortům, kterým těm věcem rozdělovat ta částka?

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Tak ten rok 2012 je takový revoluční pro loterijní průmysl a pro rozdělování peněz, protože ještě vlastně poběží to rozdělení výnosů za rok 2011. Takže sport a kultura dostanou ještě jaksi postaru. Ale už se musí připravit ten systém nový. Je to věc státního rozpočtu. Ta se bude řešit a připravovat, řekněme, v dubnu a v květnu. My bychom chtěli zachovat ty poměry distribuce peněz z hazardu do těch jednotlivých resortů, tak jak jsme to viděli ze statistiky.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
A jaké jsou ty poměry, připomeňme.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Šlo asi 40 až 50 % na sport, někdy v některých letech i víc, potom na kulturu, nejméně šlo do zdravotnictví a do ekologie.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane primátore, vy už tušíte, jak naložíte s tím výtěžkem, tedy s tím sedmdesátiprocentním podílem na zdanění hazardu?

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/
--------------------
Tak město, jako je Ostrava, zhruba 10 % své částky dává na podporu kultury a sportu. Takže když tam přibude k tomu procento, dvě, tak si s tím jistě bude vědět rady. Jenom chci říct, že ve městě Ostrava je příjem z hazardu příjmem městských obvodů. A ty obvody mají rady a komise, které vlastně vypisují třeba grantové schéma, které rozdělují potom ten, ty peníze, které jsou určeny na sport, na kulturu. Takže ten způsob přidělování peněz neziskovým organizacím, kulturním a sportovním je velmi kontrolovatelný a velmi, řekněme, fér a vlastně i podléhá jakémusi, jakési politice kulturní a sportovní ve městě Ostrava.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Tak, pánové, oběma děkujeme, přejeme dobrý nový rok.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka
--------------------
Díky, na shledanou.

 • Tomáš ZÍDEK, náměstek ministra financí
  --------------------
  Taky, hezký nový rok.

Petr KAJNAR, primátor Ostravy /ČSSD/
--------------------
Na shledanou.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.