CZ EN

MUS: komu chybí 12 miliard?

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: ČT 24 | 16.11.2011 | 05:59 | Pořad: Zprávy

 


David BOREK, moderátor
--------------------

Je tu ono slibované téma za všechny peníze, konkrétně za 12 miliard. Alespoň takové jsou odhady škody, která mohla České republice vzniknout z toho, že se nepřipojila k trestnímu řízení ve Švýcarsku, které je v kauze možného tunelování nebo možných machinací souvisejících s Mosteckou uhelnou. Alespoň takový byl stav včera. V posledních dnech vypadalo to, že různé korporace, různé vládní agentury si navzájem přehazují vinu. Ministerstvo financí, ministerstvo spravedlnosti,státní zastupitelství a tak dále. Včera ministr Kalousek oznámil, že nic není ztraceno, že prý Česko se může k tomuto trestnímu řízení dodatečně připojit a oněch možných několik miliard pro Českou republiku stále není ztraceno.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------

Hosta už tedy znáte. Tak ještě oficiálně, ministr financí Miroslav Kalousek, místopředseda strany TOP 09, dobré ráno.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Dobré ráno, děkuji za pozvání.

David BOREK, moderátor
--------------------

Pane ministře, opravdu platí, že tedy nic není ztraceno nebo něco ztraceno bylo v tom jistém a to asi není zpochybnitelné, několikaměsíčním váhání českých úřadů, ať už kterýchkoliv. My to probereme kterých, se týkalo ono váhání. Byla tam nějaká škoda za těch několik měsíců nebo opravdu nic není ztraceno se vším všudy?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Upřímně řečeno, mně trochu vadí, že se mluví jako o vině, protože téměř to vypadá jako 100% jistota, že prostě ve Švýcarsku je jakýchsi našich 12 miliard, které můžeme dostat, sotva si o ně řekněme, ono to zdaleka není tak jednoduché. Nicméně v každém případě informace, kterou v neděli ve vaší televizi řekl nejvyšší státní zástupce Zeman i místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady, že už není možné a nelze se připojit po obžalobě k tomu trestnímu stíhání, je prostě informace nepravdivá. Švýcarský trestní řád zná dva instrumenty, jeden podle článku 118, kde se skutečně nemůžete už přidat k trestnímu řízení tak, že to máte svého státního zástupce a můžete žádat výši trestu a mít závěrečnou řeč před soudem. To už po obžalobě nemůžeme. Nicméně kdykoliv po obžalobě se podle článku 122 můžeme připojit jakou soukromý žalobce, který prohlásí, že je poškozený, pak ta naše pozice z hlediska těch peněz je úplně stejná, jako kdybychom to udělali před obžalobou, můžeme být připojeni k tomu trestnímu řízení, budeme mít vstup do spisu, můžeme do něj nahlížet a můžeme vymáhat škodu, když budeme schopni říct, z jakého skutku nám ta škoda vznikla a to je ten problém.

David BOREK, moderátor
--------------------

Ano, i když tady podle vás v tomto ohledu není nic ztraceno, tak ale nepochybně tady platí a to se můžeme shodnout, že tady platí jakési několika měsíční otálení státu možná z objektivních možná ze subjektivních důvodů. Pojďme si poslechnout, co o onom otálení a případné vině za toto otálení soudí právě vámi zmíněný nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Pojďme si poslechnout jeho čerstvé vyjádření.

Pavel ZEMAN, nejvyšší státní zástupce /Otázky Václava Moravce, 13. 11. 2011/
--------------------

Státní zastupitelství vůbec není kompetentní k tomu, aby se vyjadřovalo k tomu, zda je Česká republika poškozená nebo nikoliv, aby Českou republiku zastupovalo navenek, od toho zde máme ministerstvo financí. Vrchní státní zastupitelství na základě mého pokynu akorát tento dopis, tuto výzvu švýcarských orgánů poslalo ministerstvu financí a je na ministerstvu financí, aby, a rovnou říkám, v součinnosti případně se státním zastupitelstvím, ale i případně s dalšími státními orgány, aby rozhodlo, zda je Česká republika poškozená. Pakliže ano, jakou náhradu škody nárokujeme.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------

Tak to bylo poměrně jasné vyjádření. Proč ministerstvo financí nekonalo nějakým způsobem?

David BOREK, moderátor
--------------------

Je to tedy na vás, na ministerstvu financí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Pan nejvyšší státní zástupce má zcela jistě pravdu, že nikdo jiný než ministerstvo financí nemůže vyčíslit, jaká vznikla České republice škoda. Ovšem někdo tomu ministerstvu financí, a to jsou orgány činné v trestním řízení, musí říct, z jakého skutku. My neevidujeme, na ministerstvu financí neevidujeme za těmi stíhanými osobami žádnou škodu. Švýcarské orgány stíhají několik českých občanů za praní špinavých peněz, kterých se dopouštěli na území jejich státu. Ale nikde není řečeno, ten zdrojový skutek těch peněz. To znamená, jakým jednáním České republice ta škoda vznikla. My žádnou škodu neevidujeme, což neznamená, že nevznikla. Nicméně orgány činné v trestním řízení musí někoho obvinit, buď Zemanovu vládu z toho, že prodala MUS levně, mnohokrát levněji, prosím fabuluji, netvrdím, mnohokrát levně než byla cena na trhu. Nebo musí říct manažeři Mostecké uhelné tunelovaly Mosteckou uhelnou ještě v době, kdy byla ve státním vlastnictví a proto České republice vznikla škoda. My potom můžeme říci: takovým a takovým jednáním vznikla taková a taková škoda. Ale my si ten skutek nemůžeme cucat z prstu. V tom je pan nejvyšší státní zástupce fabulátor. Mně opravdu docela vadí i to, že prostě autoritativně tvrdil, že už se nemůžeme připojit.

David BOREK, moderátor
--------------------

To jsme si vyjasnili.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Ale když někdo tvrdí, že se nelze připojit, tak to mohu odpustit nebo to mohu tolerovat bulvárnímu novináři, mohu to tolerovat ministrovi kultury a řediteli českých cirkusů a variéte, ale těžko to mohu.

David BOREK, moderátor
--------------------

Já jsem se lekl, že řeknete ředitel České televize.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Tomu bych to taky toleroval. Ale těžko to mohu tolerovat ministrovi, který šéfuje Legislativní radě vlády a nejvyššímu státnímu zástupci, ten by takhle tu veřejnost mást neměli a já se budu dnes ptát pana premiéra a požádám ho, aby  učinil opatření, aby lidé v takto významných exekutivních pozicích s právní problematikou skutečně nemátli veřejnost.

David BOREK, moderátor
--------------------

Pojďme si do toho ještě poslechnout jeden argument. Vy říkáte, pane Kalousku, že uznáváte jaksi poslední finální razítko jde za vámi, ale pokud to mohu zestručnit, říkáte, že jste neměl podklady pro to, abyste to razítko vydal. Pojďme si poslechnout názor ústavního právníka Balaše.

Vladimír BALAŠ, právník, Ústav státu a práva AV ČR
--------------------

Zase můžu chápat trošku ministerstvo financí, že mělo problém, jakkoliv si myslím, že z důvodu procesní opatrnosti to podat nepochybně mělo, ale jak říkám, je to třeba asi řešit a koordinovat na úrovni vlády, ale to se bohužel nestalo.

David BOREK, moderátor
--------------------

Opravdu, pane Kalousku, nebylo možné to, co říkal pan Baláš, tedy ano, jsou tady zmatky, nevíme vlastně, jaká je skutková podstata, ale nešlo preventivně se přihlásit k onomu trestnímu řízení. Měli jste na to několik měsíců.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Víte, když se tam hlásíte, tak se hlásíte nejeno možné budoucí zisky, ale o možné budoucí ztráty. Ono není jednoduché, není až tak úplná legrace někomu zablokovat 12 miliard po dobu pěti let. On, když pak u soudu prokáže svoji nevinu, tak to odškodné je veliké, to řízení je velmi nákladné. To znamená, že vždycky, když podáváte nějakou žalobu, tak vážíte šanci zisky na straně jedné a ztráty na straně druhé, a v okamžiku, kdy ministerstvo financí, které musí vážit oba dva tyhle aspekty, nemá jedinou informaci o tom zdrojovém skutku, z jakého skutku by vůbec mohlo tu škodu vyčíslit, a jaká tedy ta škoda vznikla, tak se nehlásí o nic jiného než o ztráty. V okamžiku, kdy nám orgány činné v trestním řízení jasně řeknou: stal se takový skutek a my budeme tedy schopni vyčíslit tu škodu, dnes ji nejsme schopni vyčíslit, protože nevíme, jaký skutek se stal.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------

To znamená, že vláda teď bude očekávat, co se bude dít, jestli se prokáže nějaký skutek, abyste mohli vyčíslit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Ministerstvo financí, protože nejvyšší státní zástupce nemá pravdu a paní místopředsedkyně vlády nemají pravdu, že se nelze připojit, lze se připojit kdykoliv, samozřejmě čím dříve, tím lépe. Takže ministerstvo financí je kdykoliv připraveno se připojit k tomu trestnímu řízení jako soukromý žalobce. Nicméně musí někdo nést odpovědnost za to, že nám řekne, ty peníze vznikly z takového a z takového skutku.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------

Takže na co se čeká, až se to prošetří úplně?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Ministerstvo financí nemůže simulovat orgány činné v trestním řízení. Tady státní zastupitelství, případ Mostecká uhelná prošetřuje 10 let. Od roku 2006 jsou se švýcarskými orgány ve styku od té doby, co tam ty peníze byly zablokovány. Informaci o tom, že Švýcaři chtějí, abychom se připojili, mělo vrchní státní zastupitelství i ministerstvo spravedlnosti o rok dříve než ministerstvo financí. Ministerstvo financí bylo intervenováno ze švýcarské strany teprve poté, co se s tím na spravedlnosti rok nic nedělalo a my těch několik málo měsíců, kdy jsme tu informaci měli jako poslední ze všech, neděláme nic jiného než že těm orgánům činným v trestním řízení říkáme: Prosím vás, tam je 12 miliard, z drog, ze zbraní, z vytunelování MUS, nevíme. To byly peníze soukromých osob, akorát že s nimi nakládali tak, že to vypadá jako praní špinavých peněz. Řekněte nám, šetříte to 10 let, a máte tu žádost o rok dřív než my, řekněte nám, z jakého skutku ty peníze mohou pocházet. My jsme nikdy tuhle informaci nedostali, tak jak máme dát žalobu?

David BOREK, moderátor
--------------------

Máte, pane Kalousku, prosím, připraveny pro média a předpokládám, že i pro interní vládní debatu, dejme tomu, absolutně neprůstřelné, teď myslím obrazně řečeno, výpisy e-mailové komunikace, oficiální ministerské komunikace, která dokazuje, že jste opravdu, že toto neříkáte poprvé v České televizi nebo v posledních dnech, ale že jste v září, v srpnu, v červenci, v červnu o podobné věci o podobné podklady žádali státní zastupitelství? O pravdu tam toto je jasně prokazatelné, že vy jste vždy trvali na tom, že musíte.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Zajisté mám naprosto podrobnou dokumentaci, korespondenci, kterou jsem koneckonců v příloze zaslal předsedovi vlády i ministru spravedlnosti. Opravdu nechápu, proč tady ministr financí, to není jen i o Kalouskovi, to je hlavě té instituce, proč tady ministr financí je jakoby v osobě obviněného. To je prostě naprosto /nesrozumitelné/, který se musí hájit a dokazovat. Vždyť to je naprosto směšné.

David BOREK, moderátor
--------------------

To se někdy stává.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------

Jak ta korespondence vlastně mezi vámi a zastupitelstvím probíhala? Vy jste říkal, že to můžete všechno zdokumentovat, tak já se vás ptám na podrobnosti tady těch vašich.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Generální prokuratura Švýcarska se již v roce 2010 obrátila na státní zastupitelství s žádostí, ať se připojí k trestnímu stíhání. Rok se nedělo nic. Na jaře 2011, kdy už prostě pro ty Švýcary, ti Švýcaři zoufale potřebují, aby se někdo připojil tím zdrojovým skutkem. Víte, v historii praní špinavých peněz neexistuje případ, že by byl někdo odsouzen za praní špinavých peněz, aniž by také bylo vznešeno obvinění z toho zdrojového skutku, odkud ty peníze pochází, takže rozhodně je to téměř životně důležité, aby někdo ty lidi obvinil.

David BOREK, moderátor
--------------------

Ale tím spíše je tedy velká role České republiky českých vládních úředníků, aby toto dodali.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Obvinit ze zdrojového skutku nemůže nikoho ministr financí, to můžou orgány činné v trestním řízení.

David BOREK, moderátor
--------------------

My to nezpochybňujeme. My se ptáme, jestli opravdu máte z posledních měsíců, nechci abyste tu četl výpisy e-mailů, ale kolikrát jste si psal s nejvyšším státním zástupcem. Máte to prokázáno? Můžete to dokladovat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Několikrát, několikrát a mohu to dokladovat, zatím vzhledem k tomu, že to je šetření, tak má pouze předseda vlády a ministr spravedlnosti, ale budu-li dál vypadat v České televizi jako zločinec, tak mi nezbude nic jiného než to zveřejnit. Znovu opakuji, ministerstvo financí je kdykoliv připraveno se připojit k trestnímu stíhání ve Švýcarsku v okamžiku, kdy mu orgány činné v trestním řízení řeknou, z jakého skutku mohla České republice vzniknout škoda. My to nevíme a nejsme oprávněni to konstatovat. Jakmile někdo řekne z jakého skutku mohla České republice vzniknout škoda, tak my tu škodu vyčíslíme a uplatníme.

David BOREK, moderátor
--------------------

Tady ještě narážím na jeden výrok. Mluvčí ministerstva spravedlnosti, to je výrok tuším ze včerejška, v podstatě komunikaci mezi vámi a zbytkem vlády zestručnil takto, že švýcarský velvyslanec předal letos v březnu panu Pospíšilovi, tedy ministru spravedlnosti nótu s tímto problémem, že Švýcaři spěchají na český přes české připojení se k trestnímu řízení. Ministr prý tehdy odkázal velvyslance na to, že rozhodnutí je v kompetenci ministerstva financí a prý od té doby nebylo vidu ani slechu. Ministerstvo financí prý naposledy v dubnu ministerstvo spravedlnosti informovalo o tom, že další postup už řeší se státním zastupitelstvím. Komunikace na vládě, proč jste to neřekl Petru Nečasovi už na jaře nebo věděl o tom Petr Nečas, věděl o tom pan Pospíšil, věděli o tom resortní kolegové? Nebo se to opravdu odehrávalo pouze mezi ministerstvem financí a zastupitelstvím?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
----------------------------------------

Já umím doložit, že ministerstvo spravedlnosti tu informaci mělo rok předtím než oslovil švýcarský velvyslanec. Rok předtím. A pochopitelně, že odpovědné instituce jsou státní zastupitelství, nikoliv ministerstvo spravedlnosti, a ministerstvo financí. Ale ten postup nelze obrátit. Nejdřív musí být konstatován zdrojový skutek, protiprávní jednání.

David BOREK, moderátor
--------------------

To nepochybně, ale informačně možná říci to Petře, nebo nevím, jestli si tykáte, pane Nečasi, je tu problém, možná by vláda měla se na to více podívat. Je tu problém s informacemi pro švýcarskou prokuraturu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Jsem si naprosto jist, že všichni relevantní možná že ne ministr kultury nebo ministr školství, jsem si naprosto jist, že všichni relevantní členové vlády tu informaci měli, to za prvé. Za druhé jsem si naprosto jist, že někteří z nich, například místopředsedkyně vlády Peake, veřejnost zkresleně informuje nepravdivě a upřímně, kladu si otázku, proč.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------

A to není relevantní článek? Protože ona říkala, že je překvapena tím, co vyplývá na povrch.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Ona před tím rokem v té vládě nebyla a teď říká něco, co není pravda. Jako předsedkyně Legislativní rady vlády si toho musí být vědoma.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------

Děkujeme vám, na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------

Také děkuji.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář