CZ EN

Vyjádření k promíjení daní a daňového příslušenství Ministerstvem financí

"Stát na dani odpustil miliardy. Tají komu."
Hospodářské noviny | datum: 26.9.2011 | strana: 01 | rubrika: Události | autor: Radek Kedroň

Reakce MF

Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství se důrazně ohrazují proti textu o promíjení daní a daňového příslušenství, který vyšel dne 26. 9. 2011 v Hospodářských novinách v několika článcích.

Již od počátku fungování daňové správy v České republice bylo správci daně legislativně umožněno promíjení daní a daňového příslušenství jako jeden z nástrojů pro zmírnění tvrdosti či případných nejasností v daňových zákonech. Z logiky věci vyplývá, že pro tento institut není možné předem stanovit přesně všechny situace, ve kterých by jej bylo možné využít. Právě z důvodu nutnosti přistupovat ke každému případu a subjektu individuálně bylo ponecháno na správním uvážení, kdy tento institut využít a kdy nikoli.

V zásadě je nutné konstatovat, že v převážné většině případů nejde o prominutí vlastní daňové povinnosti, nýbrž o prominutí daňového příslušenství. Nejde tedy o prostředky, které by byly plánované a předem se s nimi počítalo ve státním rozpočtu. Zde je nutné zdůraznit, že o prominutí příslušenství se v daném případě uvažuje pouze za předpokladu, že je uhrazena, nebo alespoň zajištěna úhrada celé daňové povinnosti, k níž se promíjené příslušenství vztahuje. V zájmu státu není likvidovat vyměřením a zejména následným vymáháním daňového příslušenství daňové subjekty. V případě, že by vymáhání tohoto mělo, s velkou pravděpodobností blížící se téměř jistotě, za následek ekonomickou likvidaci daného subjektu, je zcela bezpochyby pro budoucí vývoj výhodnější ponechat daňový subjekt v pokračování jeho ekonomické činnosti a tím si do budoucích období zajistit nejen přísun dalších finančních prostředků do státního rozpočtu, ale zejména udržet funkční ekonomický subjekt s veškerými dopady do sociálních a ekonomických poměrů společnosti. Dalším významným momentem pro užití „promíjecího práva“ je vyvíjející se právní praxe, a to zejména vlivem judikatury.

Dalšími možnostmi v těchto situacích, a tedy analogií k tomuto, jsou instituty posečkání a povolení splátek. Posledně dva jmenované instituty jsou při správě daní využívány v nesrovnatelně větší míře, nežli vlastní institut promíjení, to zejména jako nástroj pro co nejefektivnější výběr daní v kontradikci s kritériem zachování funkčnosti daňového subjektu.

Závěrem je nutné zdůraznit, že všechny výše jmenované daňové instituty jsou a vždy byly využívány s maximální opatrností tak, aby byl efektivně zajištěn co největší přísun prostředků do státního rozpočtu.


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

JUDr. Jaroslava Musilová,
tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.