CZ EN

Vláda nebude zbabělá, prezident nabádá správně

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.

Zdroj: Právo| 14.06.2011 | Rubrika: Zpravodajství  | Strana: 2 |  Autor: Oldřich Danda


* Nebyla vaše žaloba na pondělní stávku kontraproduktivní? Odbory stávku pouze přesunuly na čtvrtek a slíbily, že stávka bude delší a masivnější.

Myslíte, že pokud budou dělat větší nepořádek ve čtvrtek než v pondělí, tak je to moje vina?

* Ptám se, zda žaloba nebyla zbytečná a nebylo jednodušší stávku nechat proběhnout?

Nebylo to zbytečné ani kontraproduktivní proto, že způsob, jakým byla stávka vyhlášena, a cíle, s jakými byla vyhlášena, byly neférové a proti ústavnímu pořádku ČR. Ustupovat neprávnímu a neférovému chování z taktických důvodů není taktika, ale zbabělost. Vláda České republiky nebude zbabělá.

* Co říkáte na výrok prezidenta Klause, že by vláda měla být vůči odborářům rezolutnější a že by se podniky měly rozloučit se stávkujícími?

Myslím, že druhá část vaší interpretace není pravdivá. To, že by vláda měla být rezolutnější, se domnívám také. Tohle není stávka, která by bojovala za lepší podmínky zaměstnanců. Kdyby tomu tak bylo, tak by odboráři s námi chtěli sedět u stolu a bavit se o tom, jaké podmínky jsou přijatelné a jaké ne. Tohle je stávka s jasně politickým cílem. Revokovat volební výsledky z loňského roku je cíl, kterému může vláda velmi těžko ustupovat.

* Z čeho usuzujete, že chtějí revokovat volební výsledky?

Z toho, jak mluví a jak se chovají. Oni sami nezapírají, že je ta stávka politická. A pokud ke všem návrhům změn sociálněekonomických systémů mají návrhy pouze z dílny sociální demokracie, tak to není nic jiného než snaha překreslit volební výsledky.

* Ještě k prezidentovu výroku, aby bylo jasno. On řekl: „Také bych se snažil po celé republice najít autobusy a nahradit jimi ty stávkující a těm říci na shledanou, když nepřijdou do práce.“

Na shledanou znamená, že až budou chtít pracovat, takže mohou, nikoli vyhodit z práce. Oba to interpretujeme jinak. Myslím, že vím, jak to myslel. On si nemyslí, že by měli být vyhozeni, ale pouze nabádá vládu, aby měla účinné alternativy vůči těm, kteří nechtějí dělat své služby. A myslím, že nabádá správně.

* Budete shánět soukromé dopravce, aby nahradili stávkující?

Ministr financí dělá jen to, co může dělat ministr financí. Přesto jsem přesvědčen, že vláda bude dělat maximum.

* V čem jste odborářům již ustoupili při jednáních o reformách?

Největší ústupek, který mě nejvíce mrzí, je, že bude druhý pilíř důchodového systému dobrovolný. Když jsme na to přistoupili, tak jim narostla křídla a začali, že nechtějí žádný pilíř. Z jejich strany to není diskuse.

* Chystáte se ještě do čtvrteční stávky s odbory jednat?

Jednání budou možná až po čtvrteční stávce. Oni nejsou rozhodnuti stávkovat od včerejška, oni jsou rozhodnuti stávkovat už měsíc po dohodě s Lidovým domem.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář