CZ EN

Ministerstvo se na evropské směrnice nevymlouvá

„Olej za naftu. Trik, který obírá stát a ničí motory“
Lidové noviny| 13.6.2011 | strana: 01, 04 | rubrika: Titulní strana | autor: Markéta Chaloupská


…Celníci si myslí, že by celé věci pomohlo, kdyby stát zavedl spotřební daň z minerálních olejů. Ministerstvo financí, které by muselo změnu iniciovat, ale tvrdí, že je taková novela nereálná. "Uplatňování režimu podmíněného osvobození od daně Českou republikou je plně v souladu s příslušnými směrnicemi EU a ČR nemůže překračovat jejich rámec," uvedl Michal Žurovec z resortu financí. …

Reakce MF:

Článek „Olej za naftu. Trik, který obírá stát a ničí motory“ (LN 13.6.), který chybně vykládá informace zveřejněné ve zprávě o činnosti protikorupční policie za rok 2010, hrubým způsobem dezinterpretuje také vyjádření dvou zainteresovaných orgánů státní správy – Ministerstva financí a Generálního ředitelství cel.
Řetězec nepřesností způsobených nedostatečným porozuměním související daňové problematice v kombinaci s příznačnou potřebou nalézt jednoduché a promptní řešení, vrcholí výše citovanými větami.

K těmto Ministerstvo financí konstatuje, že spotřební daň z minerálních olejů již samozřejmě existuje a je upravena v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Ministerstvo financí s plnou zodpovědností vylučuje, že by si Celní správa České republiky, která je výhradním správcem spotřebních daní, nebyla této skutečnosti vědoma, jak vyznívá z logiky článku.

Konkrétně uvádíme, že z pohledu spotřebních daní lze pod minerální oleje zařadit všechny produkty, které jsou vyjmenovány v § 45 zákona. Minerální oleje, jichž se tento článek týká, jsou předmětem spotřební daně podle § 45 odst. 3 písm. d) zákona. Pokud je u těchto olejů znám úmysl použít je pro pohon motorů, výrobu tepla nebo je v tomto případě ilegálně namíchat do pohonných hmot, vzniká subjektu z těchto minerálních olejů povinnost přiznat a zaplatit spotřební daň. Není proto pravda, že tyto konkrétní minerální oleje nepodléhají spotřební dani. Ilegální přimíchávání těchto minerálních olejů do pohonných hmot mimo daňový sklad bez přiznání spotřební daně je jednoznačným podvodem, který je předmětem sledovací činnosti a také kontroly jakosti výrobku například na čerpacích stanicích.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář