CZ EN

Problém s videoterminály vyřeší jen legislativní změna

Autor: Tomáš Zídek, náměstek ministra financí.
Zdroj: Lidové noviny | 17.5.2011 | str. 11 | rubrika: Diskuse


Často medializovaným problémem je nárůst tzv. interaktivních videoterminálů v českých městech a vesnicích. Povolovací proces se stal tématem soudních jednání, kdy obce žalují ministerstvo financí, které provoz těchto přístrojů povoluje. Naposledy se jednalo o verdikt v případě města Bohumína, který se soudně domáhal zrušení rozhodnutí ministra financí Janoty. To se týkalo zamítnutí požadavku města Bohumína být účastníkem správního řízení při povolování videoterminálů na jeho území.

Celý problém není v tom, že by „zlé“ ministerstvo financí schválně povolovalo videoterminály obcím proti jejich vůli, jak se snaží někteří vsugerovat veřejnosti. Ministerstvo financí naopak dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že povolení je nárokové, tj. pokud žadatel splní formální podmínky, povolení se vydat musí. Tento problém si všichni uvědomujeme, proto již v září 2010 předložil ministr Kalousek vládě novelu herního zákona, která umožňuje obcím videoterminály a veškerý další hazard regulovat formou obecně závazných vyhlášek. Tento návrh nyní projednává Poslanecká sněmovna.

Celospolečensky správné Výrok soudu v žalobě města Bohumína rozhodně vnímám jako správný z celospolečenského hlediska, ale administrativně nereálný. Již v minulosti se ministerstvo financí snažilo obcím vyjít vstříc různými způsoby, například přihlédlo ke zdokumentovanému narušení veřejného pořádku v souvislosti s hazardem na daném místě. Dokonce jsme v roce 2008 rozhodli o neformálním přizvávání obcí jako účastníků schvalovacího procesu na videoterminály, ale tento systém se, bohužel, neosvědčil.

Většinová představa komunální sféry je totiž taková, že by povolovací proces na herní zařízení měl být podoben například stavebnímu zákonu, kde by obce byly účastníkem řízení. Na MF však přichází desítky žádostí denně, protože každý přesun zařízení z jedné provozovny do druhé, každá instalace nového zařízení výměnou za staré, vše prochází schvalováním a vyžaduje ze zákona obrovskou administrativu. Když jsme tedy oslovovali obce v roce 2008 a žádali jsme jejich vyjádření, dospěli jsme do stavu, kdy měl odbor státního dozoru až 800 nevyřízených povolení měsíčně. Problémem bylo, že obce se nestíhaly vyjadřovat a proces nabíral zpoždění. Proto jsme ve výše zmíněné novele herního zákona navrhli, aby obce na svém území vymezily hazard obecnou vyhláškou, kterou by stát musel v povolovacím procesu respektovat. Návrh zákona ale dosud nebyl sněmovnou schválen.

Na závěr opakuji, že základním problémem je nevyhovující legislativa, kterou se MF snaží změnit. V dalším kroku budeme navrhovat, aby povolovací pravomoci přešly na regionální úroveň pod odpovědnost krajských finančních ředitelství. To by pak mohlo výrazně zlepšit celý proces i komunikaci mezi státem a obcemi.


Tomáš Zídek, náměstek ministra financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář