CZ EN

Kvůli škrtům ve výjimkách očekávám řev

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
Zdroj: Hospodářské noviny | 21.3.2011 | rubrika: Téma | strana: 18 | autor: Jakub Kalenský, Hana Škodová


* HN: Co je největší změnou ve vašem návrhu daňové reformy?

Jednotné inkasní místo. Teď máme pět různých správců odvodů, pět různých kontrol, počítá se to z různých základů a je to blázinec. V okamžiku, kdy sjednotíme výpočty přímých odvodů, budeme moci na jednom formuláři odvést jedno číslo, a stát už si to pak bude moci rozdělit pro příslušné účely.

* HN: Jak budou poté peníze rozdělovány?

Podle výpočtů z rozpočtového určení daní. Co má jít na sociální, to se odešle z jednotného inkasního místa na penzijní účet. Všem zdravotním pojišťovnám se analogicky rozešle zdravotní pojištění.

* HN: Jak se mění daň z příjmů pro fyzické osoby?

Odcházíme od superhrubé mzdy k hrubé, sazba bude devatenáct procent. A plníme politické zadání z koaliční dohody, mění se degrese. Nad stropy pojistného (navrženo na čtyřnásobek průměrné mzdy – pozn. red.) by tedy už nebylo možné uplatňovat daňovou slevu na poplatníka.

* HN: Tímhle tedy naplňujete požadavek Věcí veřejných, aby se lidem s příjmem nad 1,2 milionu ročně zvýšily daně?

V podstatě ano. Jen to odmítáme dělat daňovou sazbou. V okamžiku, kdy máte zhruba 100 tisíc měsíčně, tak jste ročně zdaněn částkou zhruba o 2200 vyšší.

* HN: Změníte nějak zdanění dohod o provedení práce?

Do nějakého limitu, navrhuji pět tisíc, by se pro jednoduchost odváděla patnáctiprocentní srážková daň a nic víc. Nad tento limit to musí být zdaňováno stejně jako příjmy ze závislé činnosti, aby se dohodami o provedení práce standardně nenahrazoval zaměstnanecký poměr.

* HN: Zdaněno stejně i z pohledu zdravotního a sociálního pojištění?

Samozřejmě.

* HN: Experti často upozorňují, že problémem daňového systému jsou i příliš časté změny.

Samozřejmě jakákoliv politická reprezentace může jednotlivé parametry měnit. Ale předěláme-li ten systém na jednotné inkasní místo a uděláme daň z odvodu mezd, tak to už nikdo nikdy nezmění.

* HN: A co vaše věčné téma – rušení daňových výjimek?

Všechen ten dlouhý výčet položek rušíme. Ponecháváme jen ty, u kterých bychom v případě zrušení měli větší nároky na správu daně.

* HN: Kolik tímhle zrušením výjimek získáte?

Nevím, protože nevím, kolik těch výjimek vlastně je. Očekávám, že bude hrozný řev u výsluh vojáků a podobně.

* HN: Kolik zaplatí osoby samostatně výdělečně činné na sociálním pojištění?

Budou osvobozeny od odvodů daně z objemu mezd. Těch 32 procent, které zaplatí zaměstnavatel, tak od toho bude živnostník osvobozen. Současnou nerovnost mezi OSVČ a zaměstnanci lze řešit dvěma způsoby: odboráři chtějí, aby živnostníci platili víc; já si naopak myslím, že jsou to lidé, kteří se méně spoléhají na stát. To znamená, že budou platit míň, ale taky výrazně méně dostanou. Těch 6,5 procenta sociálního pojištění je minimální hranice, to zaplatit musí. Bude-li platit toto minimum, bude mít ale pětinásobně menší důchod než zaměstnanec se stejným příjmem. Buď se na stáří zajistí sám, nebo musí platit víc.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář