CZ EN

Vláda daně nezvyšuje

"Nečasova vláda zvýší daně nejvíc v novodobé historii"
Aktuálně.cz | 3.3.2011 | autor: Petr Holub

detail článku

Reakce MF:

Článek i znění jeho nadpisu je postaven na zcela chybných výpočtech. Opomíjí zásadní skutečnost, že dodatečný výnos DPH bude doprovázen snižováním přímého zdanění – snížením daně z příjmů rodinám s dětmi, snížením odvodů zaměstnavatelů a vyvázáním části odvodů fyzických osob na vlastní účet. Kromě toho uvádí článek mylné a neúplné informace o daňových změnách v roce 2004 a 2010, např. neuvádí vyčíslení odhadu zvýšení sazeb u daně z nemovitosti, ačkoli tento údaj Ministerstvo financí poskytlo. Jinými slovy, celkové daňové zatížení se nezvýší a nelze dokonce tvrdit, že při srovnání s daňovými změnami v letech 2004 a 2010 dochází k nejvyššímu zvýšení daní. To jednoduše není pravda.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář