CZ EN

Miroslav Kalousek v pořadu TV Prima: Partie - dne 27.2.2011

Zdroj: Prima TV | 27.2.2011 | 11:00 | pořad: Partie


Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Dobrý den. Když jsme tu na začátku roku diskutovali s premiérem Nečasem, mluvil o tom, že důchodová reforma bude prubířským kamenem vládní koalice a že bez ní nemá další existence vlády smysl. Teď jsme se konečně s kompromisním návrhem seznámili a žádný velký důvod k radosti to není. Celá slavná důchodová reforma vlastně jen kombinuje dávno známé parametrické změny a razantní zvýšení nepřímých daní. Také proto jsme dnes do studia ani nezvali ministra práce a sociálních věcí, ale rovnou ministra financí Miroslava Kalouska, dobrý den.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Dobrý den.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Jeho oponentem bude předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil, také vám dobrý den.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Hezký dobrý den.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pane Kalousku, když se zeptám úplně banálně a hloupě, co by mělo být cílem té důchodové reformy?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Tím cílem je něco, o čem hovoříme 15 let, a sice pokusit se zajistit dlouhodobou finanční stabilitu důchodového systému, aby tady neexistovalo velké riziko, které existuje, že ten stávající systém se stane insolventní a že se může budoucím seniorům stát, že nebudou mít vůbec žádné důchody. To je základní cíl - dlouhodobá finanční stabilita systému. A byť ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže, pardon, to, co by si člověk myslel, že tím cílem je zajistit důstojnější stáří seniorů, to znamená více peněz ...

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  To ale s tím přece souvisí. Pokud tady existuje veliké riziko, ten systém tak, jak je teď, je dlouhodobě nesolventní. To znamená, pokud tady existuje velké riziko, že budoucí senioři by také důchod brát nemuseli, tak zajištění dlouhodobé stability přece není nic jiného, než péče o důstojné stáří pro každého, pro současné i pro ty budoucí seniory. To není nic jiného. A já jestli smím trochu oponovat tomu vašemu entrée, ano, samozřejmě, že to je kompromis jako každá politická diskuse. Někdo by si to přál důslednější, někdo by si to naopak, někomu to naopak připadá velmi tvrdé, ale nemohu říct, že se tam jedná pouze o parametrické změny. Ministr Drábek je první ministr, první ministr v historii České republiky, kterému se podařilo dosáhnout většinové dohody nad systémovou změnou. Ta systémová změna nespočívá v ničem jiné, než že vy dostanete na výběr. Vy teď víte, že vaše, váš budoucí důchod zatím závisí jenom na průběžném systému, tedy na tom, že pět milionů ekonomicky aktivních odvádí 28 % z ceny své práce na to, aby byly důchody. To je stoprocentní riziko, leží tedy na demografickém vývoji, na ničem jiném. Tento systém to riziko rozkládá, riziko nebude ležet, budete-li si přát, jenom na demografickém vývoji, ale také to rozložíte na riziko individuálního spoření na kapitálových trzích, jinými slovy, dává vám na vybranou. Chceš-li, dál nes stoprocentní riziko demografie a plať 28 %. Nechceš-li a chceš-li si své riziko rozložit, což je odpovědné, můžeš platit do demografického systému jenom 25 %, ty 3 % jsou tvoje, ty nemusíš už odvádět povinně státu, budeš ale povinně je platit sám sobě a za to, že jsou tvoje a budeš je povinně platit sám sobě, si sám sobě nebudeš platit 3, ale 5 %. A to je už poměrně výrazná systémová změna. Je to samozřejmě první krok, já bych si ho přál hlubší. Doufám, že k hlubším dojde, kdy občan ví, že stoprocentně už na stát se spoléhat nemůže a že se také musí spoléhat sám na sebe a upravit tím své celoživotní chování.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pane ministře, vy to říkáte hrozně pěkně a tak přesvědčivě, jako že to je systémová změna. Já zkusím ...

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Je to systémová změna.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Já zkusím popsat ten stav tak, jak je teď. V současné době je mi jako mladšímu člověku jasné, že se o mě stát v budoucnosti nebude schopen postarat, tak jako se stará o moje prarodiče. A vedle toho mám možnost se státní pomocí si spořit. A ta otázka, která mě celkem trápí, je, v čem je ten systém jiný. Když popíšu v hodně obecné rovině ten stávající, tak ten říká, rozhodnu se vzít část peněz ze svého výdělku, vložím je do nějakého fondu, který funguje pod určitou státní garancí a stát mi k tomu přidá nějakou částku.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Pod státní kontrolu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pod státní kontrolu. A ten systém, který popisujete vy, zní, vezmi si část peněz od státu a přidej k tomu nějakou podle určité logiky konstruovanou částku. V čem je ten systém tak dramaticky jiný než ten stávající, když opět na dobrovolné bázi kombinuje nějaký poměr mezi mým vlastním spořením a příspěvek státu.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  No, protože je to první průlom, kdy mění ten povinný odvod do toho stoprocentně demografického pilíře a dělí ho na bází dobrovolnosti, ale dělí ho, částečně do, sice majoritně, ale přece jenom částečně do toho demografického pilíře a částečně do toho individuálního pilíře. To je ta první systémová změna k tomu ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže ta systémová změna je, že do stávajícího běžícího systému posíláme méně peněz, než jsme jich posílali doteď tedy.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Že ten, že stávající systém už nebude jenom průběžný, jako ten opt-out, to individuální spoření je také součást státního systému, protože to je státem organizovaný systém a ty peníze, byť jsou vaše, tak je nemůžete volně používat. V tom systému bude více peněz, protože ti, kteří se rozhodnou pro opt-out, tam budou 2 % přidávat, ale už to nebude jenom stoprocentně průběžný systém, už to bude systém průběžný jako základní pilíř, kombinovaný s individuálním. A to je ta systémová změna, pokud se tak rozhodnete, tak si to riziko, protože vy jste to řekl správně, ano, vy nemůžete počítat s tím, že vaše, že váš důchod bude v porovnání s průměrnou mzdou tak vysoký, jako  mají dnešní důchodci. Nemůžete. Když se nic nezmění, budete mít jenom nízký důchod a nic. Budete-li mít možnost si k tomu individuálně spořit, budete mít nízký důchod a vedle toho svůj vlastní příjem. To je pro vás ten benefit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
K tomu, jak velký ten příjem bude, se ještě dostaneme. Pane Zavadile, když jsem procházel materiály odborářů k návrhu důchodové reformy, tak mám pocit, že vás ta argumentace vlády až tak moc nepřesvědčila.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
No v žádném případě. Já se s panem ministrem shodu v jediné věci, a to je to, že je potřeba reformovat důchodový systém. V tom se shodneme naprosto, ale formu, kterou zvolila vláda, ta se nám zdá přinejmenším teda podivná. Já dokonce se domnívám, že tady v České republice ještě pobíhá pozůstatek nemoci šílených krav, protože některý věci jsou skutečně šílené.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pojďme odskočit od /nesrozumitelné/ a ploskulí tedy k podstatě, co vám na tom návrhu vadí.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Vadí nám hlavně to, že se sahá na ten opt-out, protože ten průběžný systém je jakýmsi garantem toho, že ti lidé dostávají nějaký důchod a samozřejmě že souhlasíme s tím, aby se vedle toho vytvořilo kapitálové spoření. My jsme i navrhovali ten systém transformace těch stávajících fondů a samozřejmě aby ty kapitálové fondy byly, ale co je pro nás naprosto nepřijatelné a co já považuju za největší svinstvo v celým tom systému, je to, který se teď připravuje, že by se měly vyvádět finanční prostředky z toho průběžného systému do kapitálových fondů, proč to neuděláte přímo? Proč přímo nedáte peníze do těchto kapitálových fondů? To je moje otázka a já si na to zároveň i odpovím, není to proto, že chcete trochu zdevastovat ten průběžnej systém? Mám na mysli, že se bude snižovat neustále jeho hodnota a pak teda samozřejmě dojde k tomu, že ty důchody vycházející z tohoto průběžného systému budou čím dál nižší a nižší, protože řada lidí nebude mít na to, aby si připlácela na to kapitálové připojištění. A dneska to je už dokonce kvantifikováno částkou někde kolem 23 tisíc, takže se dá očekávat, že 60 % lidí na to nebude mít finanční prostředky, takže místo toho, abychom se drželi toho, aby tento průběžný systém byl zachován a do těch kapitálových fondů, a my to navrhujeme v tom našem návrhu, se umožnilo lidem spořit až do výše 9 % a aby stát tam dával 1 ku 3, to znamená na 3 % jejich příspěvku, ale nikoliv tím opt-outem, ale z dobrovolné částky, tak aby stát přispíval 1 %, tak se jde touhle tou cestou a dokonce Mezinárodní měnový fond, a já budu citovat, já si myslím, že Mezinárodní měnový fond je veličina, která je uznávaná i tady.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Vždycky, když se to tedy danému člověku hodí, tak buď řekne, že to jsou dobré analýzy, anebo že nejsou úplně dobré.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
No ne, ale tady totiž on poukazuje přímo na to, že státní rozpočty navíc, a já cituji, mohou, že státním rozpočtům mohou vyrůst náklady tím, že oslabený první pilíř nezajistí živobytí chudším penzistům. A toho my se obáváme také,v tý naší argumentaci se to objevuje, takže prostě to je věc, která je pro nás naprosto nepřijatelná. Ty peníze se dají získat jinak a já pak řeknu kde.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak vláda také předpokládá, že ten pilíř samotný neufinancuje ze sociálního pojištění, když potřebuje upravovat daně a přisypávat tam peníze odjinud tedy.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Vláda tam samozřejmě bude přisypávat, nebo spíš parlament, až se to schválí, peníze odjinud, protože vždycky jsme věděli, že penzijní reforma bude vyžadovat nějaké své transformační náklady. Vždycky tady bude při té systémové změně, právě proto to říkám, jedná se o systémovou změnu, nějaká prokletá generace dnešních třicátníků, čtyřicátníků.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Děkujeme, že to padlo zrovna na nás, tedy za třicátníky.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Nemůžu si pomoct, před 10 lety by to bylo stejné, za 20 let by to bylo stejné, jenom ještě horší. Vždycky tady bude nějaká prokletá generace, která ještě musí přispívat plný důchod těm, kteří dneska už nejsou ekonomicky aktivní, protože ty se na to nemohli připravit, a už si musí začít spořit sami, což samozřejmě pro ně je téměř dvojnásobná zátěž a právě proto, aby to nebyla prokletá generace, aby se ta zátěž rozložila na, jednak na celou společnost a jednak do času, tak se tomu říká transformační náklady penzijní reformy. My jsme přesvědčeni, že hledáme-li zdroje, tam těmi nejlepšími zdroji jsou příjmy z možné privatizace, pokud k ní dojde, z kapitálových výnosů podniků se státní účastí a z daně z přidané hodnoty, z vyššího inkasa daně z přidané hodnoty, protože je-li to vyšší inkaso daně z přidané hodnoty, je to zase jednom, jednak je to to nejlepší pro konkurenceschopnost ekonomiky, my nezvyšujeme daně celkově, my je restrukturalizujeme, my snižujeme přímou daňovou zátěž, o trochu víc zdaňujeme spotřebu. Celková výše zdanění zůstane dlouhodobě stejná.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Dlouhodobě?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ano.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Protože ono to zatím krátkodobě moc nevychází, respektive vychází to poměrně výrazně ve prospěch státu.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ten první rok samozřejmě ano, DPH má rychlejší dopad než snížení odvodů u zaměstnavatele a než snížení daně z příjmu.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Jenom vy tomu hrozně hezky říkáte restrukturalizační náklady, ale to přece nejsou peníze, které se zjeví, nebo transformační náklady, to nejsou peníze, které se zjeví někde z nebe, to jsou peníze, které prostě ti spotřebitelé, ti lidé zaplatí.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Zaplatí, jsou to transformační náklady a těm já říkám, že to je posílení pilíře té mezigenerační solidarity, protože co to znamená v praxi? 10 milionů českých občanů, od nejmladšího kojence až po nejstaršího důchodce, zaplatí o něco málo víc při nákupu svých zboží a služeb do těch 3 %, a všechny tyto peníze půjdou ve prospěch jedné jediné sociální skupiny, a to jsou senioři, ať už současní anebo budoucí. To je mezigenerační solidarita v té společnosti.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže těm seniorům, kteří zaplatí v průměru tedy, když rozpočítáme tu částku, o které předpokládáte, že se vybere navíc na DPH, tedy těch 60 miliard, to znamená, že v průměru tedy člověk zaplatí o 6 tisíc ročně navíc, těm seniorům, kteří teď tohle budou platit v těch obchodech s potravinami, tak říkáte, to je váš podíl na to, že prostě sami čerpáte pouze z průběžného systému.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Naopak, to je naopak, ten systém je ještě sociálnější, protože těm seniorům, kteří teď budou nakupovat o něco dražší služby, říkáme, tento administrativní skok vám bude v důchodech plně valorizován.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A vzhledem k tomu, že tedy podle posledních informací z pátku, počítá vláda s tím, je to tak, že počítáte se zvýšením nebo se srovnáním sazeb DPH už letos na podzim?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ano.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže už letos na podzim plánujete nějakou mimořádnou valorizaci penzí?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ne, plánujeme valorizaci k 1. 1. 2012 a vždy se valorizuje podle skutečnosti. To znamená, ten čtvrtý kvartál skutečně nějakým způsobem se promítne do výše indexu spotřebitelských cen a o to bude valorizováno pro rok 2012.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
On se tam promítne tedy zhruba čtvrtinově, když se to rozpočítá na celý rok, to znamená, že ti senioři, kterým teď říkáte, že jim to spravedlivě kompenzujete, dostanou zhruba o čtvrtinu navýšené peníze na ty ...

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ano, valorizuje se vždy o rok zpátky, nikdy se nevalorizuje rok dopředu. Vždy se, celých 20 let, pane redaktore ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak bývají také nějaké mimořádné valorizace, které zohledňovaly ...

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Tady byly už, tady byly už mnohem vyšší inflační skoky než ten, který očekáváme teď, tady byly meziroční skoky 7, 8 %, vždy se valorizují důchody o rok zpátky. To není žádná změna.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Já to nezpochybňuji, zpochybňuju tu argumentaci, kdy říkáte seniorům, stát vám to plně kompenzuje, v překladu říkáte stát vám to plně zkompenzuje v roce 2013 tedy.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ano, stát vám to plně bude kompenzovat v roce 2012 za rok 2011, v roce ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To bude ten kousek, to nebude ten nárůst spotřebitelského koše.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  No vždyť taky ještě dnes platěj nižší DPH. To znamená, ty tři kvartály budou mít kompenzovány. A zrovna tak budou mít v roce 2012 plně kompenzovány náklady za rok 2011, nelze valorizovat dopředu, protože inflaci dopředu můžeme pouze odhadovat. Valorizuje se podle skutečnosti a skutečnost přináší s sebou trh, nikoliv odhady, ať už odborářů či ministra financí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pan Zavadil po mé levici kroutí hlavou neustále.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ne, já kroutím hlavou nad tou rétorikou pana ministra. Já nezpochybňuju to, že se valorizuje tak, jak říká, to nezpochybňuju, trošku mě udivuje, že se to spustí už od 1. října. Tady bych si troufnul udělat poznámku, jestli chcete vylepšit letošní rozpočet, ale to jenom tak poznámka okraj.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Tohle já vysvětlím.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak já se na to rád zeptám tedy.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ne, jinak samozřejmě pořád se vracím k tomu jednomu a tomu samému. To, že se to dělá prostřednictvím daně z přidané hodnoty, to je prostě to největší svinstvo, které podle našeho názoru existuje, protože ty lidi to zaplatěj dvakrát. Zaplatěj teda napřed to zvýšení těch všech cenových komodit, kterých je tam asi 30 zhruba a z nichž teda nejdůležitější vedle potravin, o kterých se vede takový boj zajímavý, tak jsou tam komodity, který unikají pozornosti, to je teplo, voda, doprava, které zdražejí veškeré segmenty, které v tom, které v České republice jsou a zdraží je, já bych rád slyšel odpověď na otázku, jestli vůbec máte propočítáno, jak například cenová politika léků a všech těch zdravotnických pomůcek, které se budou zdražovat, budou do té vyšší hodnoty, například pomůcky pro slepce, pomůcky pro neslyšící, což já považuju teda za mimořádnou nehoráznost, tak jak se tyhle ty věci promítnou do zdravotnictví? Protože podle našich propočtů to bude dělat dalších 10 miliard, v současné době má zdravotnictví minus 10 miliard, tohle to se promítne DPH i do tohoto segmentu v téhle výši, jakým způsobem to budete kompenzovat? Budou to lidé platit zase spoluúčastí?

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Jenom, pardon, než nechám, než nechám reagovat ministra financí, tak jenom dílčí poznámka k tomu, jak jste hezky citoval před chvílí Mezinárodní měnový fond, tak to je jedna z těch organizací, které doporučují posouvat danění výkonu a směřovat k nepřímým daněním spotřeby, to znamená, že to, co jste nazval svinstvo, v podstatě vychází z doporučení té organizace, kterou jste před chvílí citoval.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já jsem ale taky neřekl, že Mezinárodní měnový fond je pro mě nějaká přijatelná organizace, já jsem jenom citoval to, co řeklo ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak citoval jste ho, když se vám to hodilo.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ano, máte pravdu, protože i tato organizace, teda aspoň v téhle té fázi nám vychází vstříc, že není dobře sahat na ten průběžnej systém.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Tak kdybysme si přečetli ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pojďme k tomu zdravotnictví.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Kdybysme si přečetli odstavec dál z toho Mezinárodního měnového fondu, tak bysme se dostali někam dál. Ale jenom dvě poznámky, pane předsedo, k tomu, co jste řekl. Zdravotnické pomůcky jsou ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Léky.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ne, já mluvím, typické zdravotnické pomůcky, o kterých jste mluvil, a to prosím pěkně neříkám, já se na to nechci vymlouvat, já nepatřím k politikům, který říkají, že se něco dělá kvůli Evropské unii, ale zdravotnické pomůcky jsou šestou směrnicí Evropské unie povinně v základní sazbě DPH. Ty tam nesmějí být ve snížené. Tím, že Česká republika je do dnešního dne ve snížené sazbě, hrozí takzvaný /nesrozumitelné/, protože porušuje primární právo Evropské unie, s tím souhlasily evropské odbory, na které vy se tak odvoláváte, když tomu říkáte svinstvo, to za prvé. Za druhé, já opravdu nejsem háklivý, ale prosím pěkně já vašim názorům, které znám a kterých si vážím, také neříkám svinstvo, alespoň veřejně ne.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Soukromě ano tedy?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  A my, podíváte-li se do programu TOP 09, tak si tam prostě přečtete, že jsme navrhovali dobrovolný opt-out 4+2, skutečnost je 3+2, přečtete si, že říkáme, že chceme snižovat přímé zdanění a přenášet to do spotřeby, tak jak navrhuje i Mezinárodní měnový fond, tak jak o to třeba 15 let usiluje pan profesor Švejnar, který, jehož názorům snad také neříkáte svinstvo. Je to prostě jiný názor ve společnosti. Já jsem s tímto názorem kandidoval, já jsem to zcela otevřeně sliboval svým voličům. Moje politická strana také a my teď neděláme prostě nic jiného, než to, co jsme v tom programu slibovali, prosím, neříkejte tomu svinstvo.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já to tak prostě vnímám. Tečka.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Máte jiný názor, ale spousta voličů měla jiný, protože já jsem říkal zcela otevřeně před těmi volbami, co bude.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
No mám jinej názor, ale já si myslím, že ten názor, spousta ne, 700 tisíc, 700 tisíc, když to spočítám procentuálně, tak to zas není tolik.

 • Miroslav KALOUSEK, mstopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  No to je hodně, to je hodně lidí.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To jsem celkem rád, že jsme se od diskuse o podstatě důchodové reformy dostali k tomu, jestli to je, nebo není něco, co vy označujete slovem svinstvo a co Miroslav Kalousek označuje slovem realizace programu, se kterým jsme se dostali do sněmovny jako třetí nejsilnější strana. Pojďme se vrátit k tomu, co jste říkal, když jste zdůvodňoval penzijní reformu nebo to, co vláda představila, říkal jste, vedle toho důchodu, který stát nedokáže garantovat v dostatečné výši, bude možné si naspořit tak, aby mě to, lidově řečeno, jako seniora vytrhlo. Já jsem se pokoušel dělat nějaké propočty vycházející z toho, jak jsou zatím úspěšné penzijní fondy, kterým se s bídou daří zhodnocovat peníze nad inflaci, udělal jsem si dlouhodobý propočet, spočítal jsem si, že budu spořit 30 let, dostanu se do penze, rozhodnu se pro trvalou doživotní penzi a vyšlo mi, že od toho fondu budu dostávat nějakých 500 korun měsíčně v současných cenách, což si nemyslím, že by mě úplně zachránilo tedy.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Tak jednak pevně doufám, že ty opt-outové fondy, ale to je skutečně jenom doufání, na to se nemůžete spolehnout, pevně doufám, že ty opt-outové fondy přece jenom budou úspěšnější, než byla dosavadní praxe. Za druhé, je to prostě začátek. Je to alespoň ten první krok, že šetříte těch 5 %, budete-li chtít vyšší individuální příspěvek, budete si samozřejmě muset platit víc. Upřímně řečeno, v dlouhodobém horizontu jsem přesvědčen, že jednou společnost dojde k tomu, že se to rozdělí tak zhruba půl na půl. Dokonce i rozhodnutí Ústavního soudu jasně řeklo, že v tom průběžném pilíři musí být větší míra takzvané zásluhovosti. Chcete-li skutečně zachovat dlouhodobou stabilitu penzijního systému, nemůžete odehrát v jednom jediném pilíři zásluhovost i solidaritu. To prostě nejde. Jedinou šanci, jak naplnit požadavek na nezbytnou solidaritu, a ten naplnit chceme, a na nezbytnou zásluhovost, je to prostě rozdělit, že budete do průběžného pilíře přispívat o něco méně, tam se samozřejmě odehraje ta solidarita, to znamená všichni budou sice platit jiné peníze, ale dostávat z průběžného pilíře budou skoro stejně a ta zásluhovost se pak odehraje v tom individuálním pilíři, protože samozřejmě 5 % z vysokého platu je daleko víc peněz než 5 % z nízkého platu. Nemyslím si, že se to dlouhodobě ve všech  zemích, které mají problémy s důchodovým systémem, může odehrát jinak, že solidarita bude v průběžném pilíři a zásluhovost v individuálním.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Vy jste udělal takovou hezkou ideologickou odbočku od toho tématu, které znělo ...

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  No ale to je důvod, proč startujeme tuto systémovou změnu, to znamená, já si nemyslím, že se to zastaví na 5 %, to za prvé, a za druhé, pokud když si to spočtete, a to je dobře, protože je to poprvé, co si to budete moct počíst, my, Česká republika je jedna z mála zemí, která neumí dnešním třicátníkům říct, s jakým můžou počítat důchodem. Teď poprvé tuto informaci budete mít, což je ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Počkejte, z čeho si to spočítám ve chvíli, kdy naprosto netuším, jak ty fondy budou ty peníze zhodnocovat?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  No, součástí, součástí penzijní reformy také bude, že každý rok dostanete z průběžného systému od takzvaného JIMa, což bude, teď je to ještě správa sociálního zabezpečení, dostanete informaci, že platíte do průběžné ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To bude to jednotné inkasní místo, ten JIM, jsem rozuměl.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Děkuju, Jednotné inkasní místo. Dostanete informaci, že teď platíte do průběžného systému tolik a tolik a že tedy teoreticky-li to propočtem za těch 30, 20, 35 let, nemůžete počítat s vyšším důchodem než dvojtečka. Podle toho si pak holt musíte upravit své chování v individuální pozici.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já ještě k tomu musím dodat jedno. Za prvé jsem nedostal odpověď na to, jestli se počítá s tím, že ten průser, s odpuštěním, toho zdravotnictví ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Já už vás budu muset vypípávat, pane Zavadile, protože ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Dobře, těch 10 miliard, jestli to teda bude, jestli to bude ...

Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já teda tomu, já tomu slovu sice rozumím, ale jako je to mnohem menší problém, pane předsedo, než je současný problém důchodového účtu. Už teď je tam deficit 30 miliard, už teď je tam deficit 30 miliard.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
A vy víte dobře proč, víte dobře proč.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Kdyby, kdyby, a podíváme-li se na dlouhodobý vývoj příjmů ze sociálního pojištění a potřeb důchodů, tak pokud by dnešní průběžný systém, pokud bysme na něj uplatnili parametry jako na jakoukoliv jinou soukromou společnost, například na penzijní fond, tak ho musíte dát okamžitě do insolvence. Ten průběžný pilíř je dlouhodobě nesolventní a my máme povinnost zajistit dlouhodobou finanční stabilitu důchodového systému.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já k tomu musím reagovat.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Nedá se s tím nic jiného dělat.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To samozřejmě.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já k tomu musím reagovat, protože vy dobře víte, že od roku 2008 se zhruba asi šestkrát snížily odvody do toho průběžného fondu na těch sociálních odborech. To přece dobře víte. A že to zhruba podle našich odhadů a podle našich propočtů dělá určitě skoro tu částku, o který vy hovoříte. Dneska tam není 30, ale je ta podle našeho názoru víc než 30, je tam asi kolem 40, něco má vliv krize, ale řada těch věcí jde za tím, že jste snižovali neustále ty odvody do toho sociálního pojištění. To je jedna věc. A jenom abych se ještě vrátil k tomu, co jsem tady naznačil, že jsou jiné možnosti, odkud ty finanční prostředky brát, na to dofinancovávání těch kapitálových fondů. Vždyť vy neděláte vůbec nic s těma příjmovýma daněma. Já vím, že jste to řekli ve svým programu, ale to je mně jedno, protože tady nastává problém, tady nastává problém, víte dobře o rovné dani, že ta rovná daň prostě není rovnou daní, to by se mělo řešit okamžitě, víte dobře, jaký je s odpuštěním Augiášův chlév té daně z příjmu právnických osob, kde mezi 19 % té nominální hodnoty se vlastně efektivně vybírá 12, to je 7 % méně, 7 % dělá zhruba 40 miliard korun, 40 miliard korun, já nepředpokládám, že byste to dali do pořádku, ale kdyby alespoň o 5 % se to snížilo.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Teď už jsem se, pane Zavadile, ztratil trochu.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
No to já vysvětlím, to já si myslím, že si rozumíme.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Já jenom rychle odpovím. Já do 12. března nejpozději seznámím veřejnost s principy základní změn u daně z příjmu jak fyzických, tak právnických osob, nicméně obávám se, že v tom, a skutečně to, na co se ptáte, je tam v mnoha věcech řešeno. Nicméně obávám se, že v tom základním vám v duchu vlastního programu radost neudělám, protože já jsem přesvědčen, že v zájmu českých občanů je, aby nebylo nejvíc zdaněno  to zboží, o kterém chceme, aby co bylo, aby bylo co nejvíc uplatněno na trhu, a to je lidská práce. Vy jste tady kritizoval, že se několikrát snížily sazby sociálního pojištění.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
A to je pravda.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Já jsem velmi rád, že se tak stalo.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já ne.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Protože bojuji-li s nezaměstnaností, tak se mi nemůže, tak nesmí se mi stát, že je-li lidská práce zatížená obrovskými odvody, čtvrtými nejvyššími ze všech zemí v OECD, čtvrtými nejvyššími dodnes, na tom trhu pracovních sil platí to samý co na jakémkoliv jiném trhu, u toho, u čeho se bojíte, u dépéháčka, když je to hodně zdaněno, tak je to hůře dostupné a zvyšování odvodů na pracovní místo, který vy navrhujete, ať už u daní nebo u sociálního pojištění, nevede k ničem jiném, než k nárůstu nezaměstnaných a k dalším propadům na deficitním účtu a ke snižování konkurenceschopnosti České republiky.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ne, já tady musím opět zareagovat.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Já neříkám nic nového, opět říkám, s tímto jsem kandidoval, prosím pěkně.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ano, jsme na čtvrtém místě podle OECD v zatížení, ale celkové náklady práce, tak tam  nás řaděj někde na hodně, hodně, hodně dozadu, takže je potřeba se dívat na celkové náklady práce a nevytrhovat jenom odvody sociální, to přece není férový, to není vůbec férový, protože ty odvody celkový jsou v podstatě nižší a kupní síla nebo respektive naše cena práce je podstatně nižší. A kdybysme šli touhle filozofií, kterou vy říkáte, no tak nejlevnější jsou lidi v Africe. Tam dělaj za dolar na hodinu, za den, ne na hodinu, a to by byla nejkonkurenceschopnější lokalita, takže neříkejte, že to je jenom tak. Nevytrhujme jenom určitou část. Ano, co se týče sociálního pojištění s váma souhlasím, co se týče celkových nákladů práce, tam jsme naprosto konkurenceschopní, to jaksi ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak tolik malé okénko ekonomie a makroekonomie. Pojďme ještě zpátky k té otázce, kterou pan Zavadil hezky vypustil a pak ochotně opustil, a to je ten dotaz, jestli tedy uvažujete o tom, jakým způsobem dorovnáte propad systému zdravotního pojištění, pokud bude tedy finančně náročnější z důvodu zvýšení DPH. Vy jste to odbyl s tím, že je to taková maličkost ve srovnání s úkoly důchodové reformy, ale ten propad tam tedy asi bude.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  To je samozřejmé, že nevíme tedy, pan Zavadil tvrdí, že je to 10 miliard, to já si opravdu zdaleka nemyslím.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ministr financí si myslí kolik? Tedy kvalifikovaný odhad.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ono totiž záleží velmi na tom, jak ty reformy jdou spolu ruku v ruce. To znamená, že i ve zdravotní reformě budeme muset počítat s o něco větší individuální odpovědností a individuální spoluúčastí, nicméně vlivem DPH o něco stoupnou výdaje veřejným zdravotním pojišťovnám. To nepochybně ano. O něco také veřejnosti, pacientům, to je v těch 3 % nárůstu, to nepochybně ano. Že ten příjem, že ten vyšší výdaj veřejným zdravotním pojišťovnám bude muset být vykompenzován buď vyššími příjmy, anebo tím, že někde jinde ušetří jiné výdaje, to je otázka zdravotní reformy a já jí teď nechci míchat do reformy penzijní.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Jednu poznámku.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Jenom chci říct, že jsme si toho vědomi a že to nesmí ohrozit bilanci veřejných zdravotních pojišťoven. A řeší se to součástí ve zdravotní reformě.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já bych byl hrozně nerad, aby ta kompenzace byla tak provedená, jak se ve své podstatě v té 48 navrhuje částečně, že teda vlastně se tam zvýší spoluúčast pacientů a že tento další propad budou pacienti platit také, jo, to bych byl hrozně nerad.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Víte, ne, pane předsedo, ať už DPH nebo bez DPH. DPH bude jeden nárazový malý problém pro ty veřejné zdravotní pojišťovny, ten základní problém českého veřejného zdravotního pojištění je neudržitelnost otvírajících se nůžek mezi rostoucími výdaji a příjmy, to znamená, že ve veřejném zdravotním pojištění bude muset dojít k vyšší, k vyšší spoluúčasti pacientů a k vyšší odpovědnosti, je úplně jasné, pokud nechceme snižovat úroveň lékařské péče. I to, prosím, vy to, prosím pěkně ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To si probereme, ne, to si probereme někdy příště s ministrem zdravotnictví, nikoliv s ministrem financí.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Vy to, prosím pěkně, vy to, prosím pěkně, najdete v mém politickém programu mé politické strany, se kterým jsme kandidovali a říkali jsme to zcela otevřeně, tak nám neříkejte, že to je další svinstvo.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Tam je problém na příjmové straně teda, pane ministře, a na té příjmové straně vy dobře víte, kde jsou ty problémy. Já bych je tady mohl vyjmenovat, od cenové politiky léků po všechny ty možné věci, které se udělaly v roce 2007 a které shodily zdravotnický systém o 10 miliard.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Koneckonců jedna z možností, jak ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ale moment, ale to není jenom zdravotnictví, to je i školství, to DPH se dotkne i školství.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale jistě, pane Zavadile, uznáte, že ministr financí není zodpovědný úplně za všechno, aby ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ne, ne, já taky ...

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ale k té odpovědnosti se hlásím, ještě jsme neměli kulturu třeba na řadě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak vidíte, vidíte, za co všechno můžete. Cynik by řekl, že oslabení systému zdravotnictví je jeden z kroků důchodové reformy, ale to už by asi diváci se příliš ...

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ne, prosím pěkně, ty reformy spolu musejí jít ruku v ruce. Penzijní, zdravotní a daňová jsou spolu pupeční šňůrou provázány, proto je také pan ministr Heger, pan ministr Drábek i já provádíme synchronizovaně a najednou.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Zaplaťpánbůh, že jste všichni z jedné strany, protože se vám ta synchronizace lépe dělá tedy.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  My jsme také jediná strana, která to říkala před těmi volbami zcela otevřeně, to co pan Zavadil nazývá svinstvem, my jsme s tím kandidovali.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Konec reklamního bločku na téma program TOP 09. Pojďme zpátky k ...

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Tak svinstvo není reklama.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pojďme zpátky k penzijní reformě a k té výchozí otázce, jak tedy se pokusíte zajistit, aby důchodové fondy zhodnocovaly ty vklady, které tam budou, výrazně lépe, než to dělají dosud?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Je to individuální, vaše individuální rozhodnutí. Také je to dobrovolné, to znamená, vy se rozhodujete, zda chcete dál platit do průběžného systému 28 nebo budete platit jenom 25.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To už jsme si vysvětlili, pojďme tedy k strategiím těch fondů.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  A vy se také rozhodnete, jakou, s jakou strategií chcete tyto prostředky investovat. A jako každý investor budete mít na vybranou mezi vyšší mírou jistoty nebo vyšší mírou rizika. Každý ten fond, který bude chtít se účastnit v tom opt-outovém systému, bude muset splnit spoustu velmi zásadních kritérií. Já, asi to v dnešní televizi zazní úplně poprvé takhle v celku, tak promiňte, že to popíšu, podmínka číslo jedna - ze zákona se důsledně oddělí majetek akcionářů toho fondu od vkladů klientů, aby to nešlo míchat do sebe a akcionáři si nepomáhali z peněz svých klientů, čínská zeď, to je podmínka číslo jedna. Podmínka číslo dvě, že samozřejmě ten fond bude-li chtít získat licenci, musí získat příslušný počet klientů, aby nebyl malý, to znamená, zranitelný. My navrhujeme 50 tisíc limit, pod 50 tisíc nebude.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže podobně jako u zdravotních pojišťoven bude nějaký termín, do kdy musí získat klienty, anebo nemá šanci.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ano, ano, my navrhujeme 50 tisíc limit. Potom každý ten fond povinně bude muset mít 4 licencované a kontrolované strategie. Všechny čtyři musí mít, nikdo nesmí mít jenom některé. Ty tři, řekněme, standardní, to znamená konzervativní strategie, vyvážená strategie a dynamická strategie, a o tom se rozhodnete sám.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
To znamená dluhopisy-akcie, kombinace, když to zjednoduším.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  V té, v té konzervativní, v té konzervativní smíte jenom do dluhopisů, v té vyvážení můžete do dluhopisů a cenných papírů, do té dynamické můžete i akcie, ale ve všech případech se musí jednat o kótované cenné papíry na burze, aby byly pod burzovní veřejnou kontrolou. A pak je tam ta čtvrtá povinná strategie, na které já si, to je moje dítě, každý si své dítě hýčká, a to je možnost každého investora, chce-li mít opravdu velkou jistotu, rozhodně minimálně stejně velkou jako z průběžného systému, aby mohl investovat pouze do státních dluhopisů České republiky. To bude muset povinně nabídnout ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
To bude pořád vydávat.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Refinancovat, upřímně řečeno.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
To nepočítáme s růstem?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Víte, pane předsedo, jedna věc je krýt z dluhopisů deficity, to doufám, že brzy skončí, vydrží-li vláda ve svém úsilí, druhá věc je refinancovat ty staré dluhopisy, tam je ten nárůst, tam je ta potřeba refinancování toho dluhu, ta bude trvat ještě 80 let, nebojte se.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Můžeme se těšit na to, co tedy investoři řeknou na tady to vaše Kalouskovo dítě, jestli ho náhodou třeba neodvrhnou.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Já to pokládám za vyloučeno. Myslím, že už letošní rok přinese odpověď, protože už letos budu vydávat první signální emisi ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Myslíte, Česká republika bude vydávat tedy.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Česká republika, ale ministr financí to podepisuje a dělá, takže Česká republika už letos bude vydávat, promiňte mi to, promiňte mi ten singulár, správně jste mě napomenul, Česká republika poprvně vydá emisi dluhopisů pro domácnosti, zatím díky odpovědné politice vlády jsou dluhopisy české velmi vítanou možností pro zahraniční investory, na trhu se po nich vždycky jenom zapráší. Jestliže je to tak dobrá investice pro banky, pojišťovny a velké korporátní instituce, nevidím důvod, proč možnost této dobré investice nenabídnout i českým domácnostem nejenom v rámci důchodového systému, ale v rámci běžné emise dluhopisů. Letos vydám signálně prvních 10 miliard, pojďte se vsadit, že se po nich jenom zapráší.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Nicméně ono to v překladu znamená, že když je to dobrá bezpečná investice, že to nebude mít zas až tak dobrý úrok, aby se mi to vyplatilo.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Pochopitelně. To platí u každého ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já jenom poznámku.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  To platí u každého investování. U každého investování platí přímá úměra mezi naprostou jistotou a malým výnosem a velkým výnosem, ale také velkým rizikem, že se nemusí jednat o výnos, ale také o ztrátu. Co je investování investováním, nikdy to nebylo jinak a nikdy to jinak nebude.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já jenom nesdílím optimismus pana ministra, protože jenom za poslední dva roky stoupnul náš dluh zhruba o půl bilionu korun, takže když budeme takhle pokračovat, tak se ta doba toho refinancování prodlouží na víc než 80 let. Ale nedostal jsem odpověď na jednu otázku.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Tak neexistuje stát, který by nerefinancoval svůj dluh.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ne, ale nedostal jsem odpověď na jednu otázku, proč ty penze, ať už se budou vybírat z čehokoliv na ty důchodové systémy, nepošlete přímo? Proč je, proč to děláte tímhle způsobem, že postihujete ten průběžnej fond? Vždyť to se dá udělat. Vždyť dneska taky se dává 10 miliard do připojišťovacích fondů.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ale my ho, my ho přece, my přece nepostihujeme systém. V systému zůstává, v systému bude víc peněz. My jenom prostě systém státní dělíme na průběžný a individuální dobrovolný.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ale my si nerozumíme, my si nerozumíme. Já říkám, ať ty peníze v tom průběžném fondu zůstanou, a ty peníze, které se vyberou v té výši, ať se to přijme.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Jo takhle, že by každý platil jenom 28, že by všichni platili 28 a stát by, stát by ještě navíc posílal, no tak to je ono, to jste přeslechl tu úplně první větu, kterou jsem tady řekl na otázku pana, pana redaktora, že naším prvořadým úkolem je zajistit dlouhodobou finanční stabilitu. My nemůžeme udělat penzijní reformu, která bude výrazně dražší. My můžeme ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
A to nebude?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  My můžeme udělat penzijní reformu, která zajistí dlouhodobou stabilitu systému, nikoliv rozvrat systému přece.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Já se tedy přiznám, že tomu taky moc nerozumím. Jestli když pošlete ta 3 % do ...

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
No jistě.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Do sociálního systému formou podílu z DPH, anebo když je tam pošlete ze sociálního pojištění, to jde přece pořád o stejnou částku, kterou buď pošlete tam, nebo někam jinam.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ale to jsou přece vaše prostředky a vy máte, tady bude, jestliže budeme limitovat ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Důsledně vzato, celý státní rozpočet jsou tak trochu mé prostředky.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ne, já vím, že ale jsou to vaše prostředky a vy máte, vy máte právo rozhodnout si, co s nimi na tom trhu. Teď jde o to, aby tady byla také konkurence, která bude tlačit dolů náklady, jestliže budeme trvat na limitu 50 tisíc klientů, tak na tom trhu bude, troufnu si odhadnout, 10, 12, 10, 12 silných penzijních fondů, které si budou navzájem konkurovat a jejichž výsledky také  budou rozdílné. A vy přece, to jsou vaše peníze, vy máte právo rozhodnout si, kam je dáte.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tím chcete říct, že je budu moct v průběhu času přesouvat mezi těmi fondy tedy?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ano.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
To jo, to jako jo.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Ano, vy budete, vy budete mít možnost, vy budete mít možnost nejenom je přesouvat mezi fondy, a ty fondy budou mít povinnost zhruba do měsíce vaše přání zrealizovat, ale vy budete mít možnost i měnit tu strategii, jo. Říkám, že každý ten fond vám povinně musí nabídnout čtyři strategie a vy se můžete rozhodnout buď pro jednu, nebo rozdělit své prostředky mezi všechny čtyři, prostě jak budete chtít, a také v průběhu svého života, kdykoliv se můžete rozhodnout o změně té strategie, třeba i několikrát za rok. Určitě to omezíme nějakým limitem, abyste to nemohl dělat každý den, třeba jednou za dva měsíce, ale proč byste nemohl jednou za dva měsíce si prohlédnout, prohlédnout vývoj na trhu a říct, já dostávám větší strach, já to chci radši všechno do dluhopisů, nebo já chci více riskovat, já to chci radši všechno do dynamickýho systému, a ten fond vám během několika dní bude muset vyhovět. Takže tyhle možnosti budete mít.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A úplně stručně, vy si myslíte, vy si myslíte, že česká populace je natolik finančně gramotná, aby se v tomhle prostředí dokázala odpovědně rozhodovat?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Česká populace bude finančně gramotnější za předpokladu, že vůbec bude motivována k tomu, aby tohle sledovala. Ten, kdo to nebude chtít sledovat, tak prostě si to, a přesto bude chtít být v opt-outovém systému, je to všechno dobrovolné, tak to dá prostě do českých státních dluhopisů a nemusí to sledovat, ale ten, kdo to bude chtít sledovat a bude chtít s těmi svými penězi zacházet jako odpovědný investor, no tak tu možnost bude mít. Nelze nikoho nutit, ale nabídnout tu možnost je nezbytné. Přece to za vás nebudu ty vaše prostředky operovat já jako stát. No, kam bysme přišli?

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Tak já se o ně starám sám, nezávisle tedy na systému důchodového spoření.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Zaplaťpánbůh za to.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Ono se to trošku zjednoduší, protože já už jsem tady uvedl, že ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A zjednodušte to ve dvou větách.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Že řada lidí prostě na to nebude mít, aby se vůbec připojišťovala, to je první věta. Skutečně na to nebudou mít. A druhá věta je, že řada lidí tomu nebude věřit. To je další věta. Chtěl jste ve dvou větách.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A způsobu, jakým bude stát přesvědčovat lidi, aby v poměrně krátkém čase se rozhodli, jestli vstoupí, nebo nevstoupí do toho opt-outového systému?

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Nevěřit, jenom jednu větu, nevěřit investicím do státních dluhopisů je úplně stejné, jako  nevěřit průběžnému systému. Ujišťuju vás, že stát v okamžiku, kdy není schopen dostát svým závazkům vůči dluhopisům, to znamená nevyplatit dluhopisy, tak je v situaci, když už není schopen zaplatit ani důchody z průběžného systému. To už bankrotuje. To znamená, investice, investice do českých státních dluhopisů bude v podstatě českým státem garantovaná investice.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Čili se všichni potkáme pod mostem. Taková byla Nedělní partie s Miroslavem Kalouskem a Jaroslavem Zavadilem. Pánové, děkuji, že jste přišli, na shledanou.

Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS
--------------------
Já taky děkuji, na shledanou.

 • Miroslav KALOUSEK, místopředseda strany, ministr financí /TOP 09/
  --------------------
  Děkuju za pozvání, hezkou neděli.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
A já se na vás těším opět příští neděli v 11 hodin tady na Primě.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář